Biblioteca Universității din Pitești
Listă cărți noi RSS

Noutăţi publicaţii periodice interne şi externe - 2018 - Publicaţii periodice noi intrate în Biblioteca Universităţii din Piteşti, an apariţie 2018 în trimestrul al II-lea

de: Mathematical Association of America (New York)
de: Mathematical Association of America (New York)
de: Institutul Naţional de Statistică (București (România))
de: Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii din Bucureşti
de: Camera Auditorilor Financiari din România
de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Centrul Universitar Nord (Baia Mare)
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România (Bucureşti)
de: Association pour la Diffusion et l'Enseignement du Français dans le Monde (Paris)
de: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (Bucureşti)
de: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (Bucureşti)
de: Harvard University. Graduate School of Administration (Cambridge(MA))
de: Harvard University. Graduate School of Administration (Cambridge(MA))
de: International Society for the Biomechanics of Sport (Champaign)
de: University of Illinois. Department of Curriculum and Instruction
de: University of Illinois. Department of Curriculum and Instruction
de: University of South Australia
de: University of South Australia
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Centré National du Livre (Paris)
de: Fundaţia Culturală Memoria din Bucureşti
de: Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (Bucureşti)
de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" din Sibiu
de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca
de: Asociaţia Criminaliştilor din România (Bucureşti)
de: Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale din Bucureşti
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Schützeichel, Rudolf
de: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
de: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Teologie, Litere,Istorie şi Arte. Şcoala Doctorală Filologie
de: Fundaţia Culturală "Camil Petrescu" din Bucureşti
de: Fundaţia Culturală "Camil Petrescu" din Bucureşti
de: Fundaţia Culturală "Camil Petrescu" din Bucureşti
de: Taylor & Francis Group

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Umaniste şi Arte (Filologie, Istorie, Teologie şi Arte) - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul al II-lea, 2018

de: Uniunea Scriitorilor din România
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Dumitrescu-Buşulenga, Zoe, Maica Benedicta
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie Cluj-Napoca. ARES
de: Forumul Cultural al Râmnicului (Râmnicu Vâlcea)
de: Forumul Cultural al Râmnicului (Râmnicu Vâlcea)
de: Forumul Cultural al Râmnicului (Râmnicu Vâlcea)
de: Forumul Cultural al Râmnicului (Râmnicu Vâlcea)
de: Asociaţia "Târgoviştea literară" (Târgovişte)
de: Lazăr, Ioan St.
de: Ceauşu, Gheorghe
de: Enăchescu, Adina
de: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Muzeul Universităţii
de: Muzeul "Nicolae Bălcescu"
de: Bârsilă, Mircea
de: Centrul de Studii Medievale "Antim Ivireanul"
de: Ionescu, Alexandru Theodor
de: Pătraşcu, Marian
de: Achim, George
de: Stănişor, Paul
de: Stănişor, Paul
de: Dumitraşcu, Jean
de: Dură, Leon
de: Lovişte, Mihăiţă Mihai
de: Cristea Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului (1914-2014)
de: Doman, Dumitru Augustin
de: Dură, Leon
de: Ciucă, Mariana
de: Grama, Gheorghe Mircea
de: Nisipeanu, Speranţa
de: Doman, Dumitru Augustin
de: Tiger, Daniela
de: Dură, Leon
de: Dură, Leon
de: Didu, Mariana
de: Ghilezan, Marius
de: Lovişte, Mihăiţă Mihai
de: Gorjan, Ilie
de: Centrul de Studii Medievale "Antim Ivireanul"
de: Centrul de Studii Medievale "Antim Ivireanul"
de: Mănăstirea Putna
de: Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus (c. 250 - c. 325)
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
de: Arhiepiscopia. Craiovei
de: Cullmann, Oscar
de: Lazăr, Ioan T.
de: Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (Bucureşti)
de: Fundaţia Culturală "Camil Petrescu" din Bucureşti
de: Fundaţia Culturală "Camil Petrescu" din Bucureşti

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Inginereşti - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul al II-lea, 2018

de: Romanian Academy of Technical Sciences Ştefan cel Mare University of Suceava
de: Romanian Academy of Technical Sciences Ştefan cel Mare University of Suceava
de: Romanian Academy of Technical Sciences Ştefan cel Mare University of Suceava
de: Romanian Academy of Technical Sciences Ştefan cel Mare University of Suceava
de: Universitatea "Dunărea de Jos". Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor (Galaţi)
de: Institutul de Cercetări Nucleare din Piteşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Constantinescu-Simon, Liviu

Publicaţii în domeniul Matematică şi Ştiinţe ale Naturii - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul al II-lea, 2018

de: Romanian Academy of Technical Sciences Ştefan cel Mare University of Suceava
de: Romanian Academy of Technical Sciences Ştefan cel Mare University of Suceava
de: Romanian Academy of Technical Sciences Ştefan cel Mare University of Suceava
de: Romanian Academy of Technical Sciences Ştefan cel Mare University of Suceava
de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi Informatică
de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi Informatică
de: Universitatea de Nord din Baia Mare. Departamentul de Matematică şi Informatică
de: Universitatea de Nord din Baia Mare. Departamentul de Matematică şi Informatică
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Centrul Universitar Nord (Baia Mare)
de: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
de: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
de: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
de: Mathematical Association of America (New York)
de: Mathematical Association of America (New York)
de: Institutul Naţional de Statistică (București (România))
de: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (Bucureşti)
de: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (Bucureşti)
de: Institutul de Cercetări Nucleare din Piteşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Pietrzyk, Donald J.
de: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului
de: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Facultatea de Agronomie
de: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Facultatea de Agronomie
de: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Facultatea de Agronomie
de: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Facultatea de Agronomie
de: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
de: Universitatea "Dunărea de Jos". Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor (Galaţi)

Publicaţii în domeniul Ştiinţa Sportului şi a Educaţiei Fizice - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul al II-lea, 2018

de: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
de: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
de: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
de: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
de: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
de: International Society for the Biomechanics of Sport (Champaign)

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Biologice şi Biomedicale - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul al II-lea, 2018

de: Ceauşu, Gheorghe
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Departamentul de Ingineria Mediului
de: Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România (Bucureşti)
de: International Society for the Biomechanics of Sport (Champaign)
de: University of South Australia
de: University of South Australia

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Juridice şi Administrative - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul al II-lea, 2018

de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti
de: Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" din Sibiu
de: Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale din Bucureşti
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Economice - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul al II-lea, 2018

de: Institutul Naţional de Statistică (București (România))
de: Academia de Studii Economice din Bucureşti
de: Andreiana, Violeta-Andreea
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)
de: Harvard University. Graduate School of Administration (Cambridge(MA))
de: Harvard University. Graduate School of Administration (Cambridge(MA))
de: Kidwell, David S.
de: Hunsaker, Phillip L
de: Universitatea Valahia din Târgovişte. Facultatea de Ştiinţe Economice
de: Universitatea Valahia din Târgovişte. Facultatea de Ştiinţe Economice
de: Universitatea Valahia din Târgovişte. Facultatea de Ştiinţe Economice
de: Universitatea Valahia din Târgovişte. Facultatea de Ştiinţe Economice

Publicaţii în domeniul Ştiinţe ale Comunicării, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul al II-lea, 2018