Biblioteca Universității din Pitești
Listă cărți noi RSS

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Biologice şi Biomedicale - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul I - 2018

de: Kellogg, Vernon L.
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: Institutul Cantacuzino din Bucureşti
de: Delage, Yves
de: Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România (Bucureşti)
de: International Society for the Biomechanics of Sport (Champaign)
de: Societatea Română de Medicină Sportivă (Craiova)
de: Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Bucureşti)

Noutăţi publicaţii tip carte - 2018 - Carţi noi intrate în Biblioteca Universităţii din Piteşti, an apariţie 2018 în trimestrul I

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Juridice şi Administrative - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul I - 2018

de: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
de: Preduţ, Marius-Cătălin
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Ungureanu, Cristina
de: Fuerea, Augustin
de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti
de: Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" din Sibiu
de: Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" din Sibiu
de: Asociaţia Criminaliştilor din România (Bucureşti)
de: Asociaţia Criminaliştilor din România (Bucureşti)
de: Asociaţia Criminaliştilor din România (Bucureşti)
de: Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale din Bucureşti
de: Ermurache, Gheorghe Simion
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)

Publicaţii în domeniul Matematică şi Ştiinţe ale Naturii - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul I - 2018

de: Botezatu, Mihai-Alexandru
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: Mathematical Association of America (New York)
de: Mathematical Association of America (New York)
de: Mathematical Association of America (New York)
de: Universitatea de Nord din Baia Mare. Departamentul de Matematică şi Informatică
de: Universitatea de Nord din Baia Mare. Departamentul de Matematică şi Informatică
de: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (Bucureşti)
de: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (Bucureşti)
de: American Society of Mechanical Engineers. ASM (New York)
de: Institutul de Cercetări Nucleare din Piteşti
de: Institutul de Cercetări Nucleare din Piteşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Economice - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul I - 2018

de: Badea, Gabriel Sorin
de: Fundaţia Culturală Memoria din Bucureşti
de: Pîrţac, Grigore
de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ
de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ
de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Facultatea de Ştiinţe Economice
de: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Facultatea de Ştiinţe Economice
de: Asociaţia Generală a Economiştilor din România. AGER
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)
de: Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. ASPES (Bucureşti)
de: Boloş, Brăduţ Vasile
de: Preda, Larisa Elena
de: Harvard University. Graduate School of Administration (Cambridge(MA))
de: Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii din Bucureşti
de: Camera Auditorilor Financiari din România
de: Ermurache, Gheorghe Simion
de: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
de: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
de: Botezatu, Mihai-Alexandru
de: Pătraşcu, Daniela
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România. ANEVAR
de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca

Noutăţi publicaţii periodice interne şi externe - 2018 - Publicaţii periodice noi intrate în Biblioteca Universităţii din Piteşti, an apariţie 2018 în trimestrul I

de: Mathematical Association of America (New York)
de: Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii din Bucureşti
de: Camera Auditorilor Financiari din România
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti)
de: Harvard University. Graduate School of Administration (Cambridge(MA))
de: American Society of Mechanical Engineers. ASM (New York)
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială
de: Asociaţia Criminaliştilor din România (Bucureşti)
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti

Publicaţii în domeniul Ştiinţe ale Comunicării, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul I - 2018

de: Kellogg, Vernon L.
de: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
de: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
de: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie
de: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie
de: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie
de: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie
de: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie
de: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie
de: Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Bucureşti)
de: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială
de: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială
de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ
de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ
de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ
de: Universitatea de Nord din Baia Mare. Departamentul de Matematică şi Informatică
de: Universitatea de Nord din Baia Mare. Departamentul de Matematică şi Informatică
de: Iordache, Didina
de: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Facultatea de Ştiinţe Economice
de: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Facultatea de Ştiinţe Economice
de: University of Illinois. Department of Curriculum and Instruction
de: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti
de: Academia Română. Institutul de Studii Sud-Est Europene

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Umaniste şi Arte (Filologie, Istorie, Teologie şi Arte) - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul I - 2018

de: Asociaţia Umanitară "Dumnezeu este iubire" din Curtea de Argeş
de: Asociaţia Umanitară "Dumnezeu este iubire" din Curtea de Argeş
de: Asociaţia Umanitară "Dumnezeu este iubire" din Curtea de Argeş
de: Institut Français d'Études Byzantines
de: Academia Română. Institutul de Studii Sud-Est Europene
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Fundaţia România Literară din Bucureşti
de: Iordache, Didina
de: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
de: Ungureanu, Cristina
de: Arhiepiscopia. Craiovei
de: Stancu, Constantin

Publicaţii în domeniul Ştiinţe Inginereşti - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul I - 2018

de: Camera Auditorilor Financiari din România
de: American Society of Mechanical Engineers. ASM (New York)
de: Institutul de Cercetări Nucleare din Piteşti
de: Institutul de Cercetări Nucleare din Piteşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: Institutul Naţional de Optoelectronică din Bucureşti
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: European Commission from Luxemburg
de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Éditions Techniques pour l'Automobile et l'Industrie
de: Ivan, Florian, inginer

Publicaţii în domeniul Ştiinţa Sportului şi a Educaţiei Fizice - Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente intrate în BUP în trimestrul I - 2018

de: International Society for the Biomechanics of Sport (Champaign)
de: Societatea Română de Medicină Sportivă (Craiova)
Exportă
Salvaţi această căutare
Salvează Lista Personală
Filiala de unde se ridică
Recomandă și rezervează
Vă rugăm să schimbaţi parola