Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea Politehnica din Timişoara

Nume Colectiv: Universitatea Politehnica din Timişoara
Lucrări: 218 lucrari in 243 publicatii in 2 limbi
Contribuţii la studiul convertoarelor utilizate la acţionarea motoarelor asincrone : Teză de doctorat de: Şchiop, Adrian Lazăr; Universitatea Politehnica din Timişoara (Text tipărit)
Contribuţii la implementarea protecţiilor împotriva supratensiunilor în echipamentele de telecomunicaţii : Teză de doctorat de: Munteanu, Florentin, inginer; Universitatea Politehnica din Timişoara (Text tipărit)
Proiectarea maşinilor-unelte : Pentru uzul studenţilor de: Suru, Petru; Universitatea Politehnica din Timişoara (Text tipărit)
Grafica şi proiectare asistată de calculator de: Malea, Daniela; Universitatea Politehnica din Timişoara; Popovici, Dorin, informatician (Text tipărit)
Contribuţii la marcarea transparentă a imaginilor în domeniul transformatei wavelet : Teză de doctorat de: Naforniţă, Corina Alda; Universitatea Politehnica din Timişoara (Text tipărit)
Identificarea dinamică a turbinelor hidraulice tangenţiale de tip Pelton : Teză de doctorat de: Catanase, Adriana Corina; Universitatea Politehnica din Timişoara (Text tipărit)
Conducerea proceselor din energetică cu calculatoare de proces : Îndrumător de lucrări de laborator. Pentru uzul studenţilor de: Moga, Mihai; Universitatea Politehnica din Timişoara; Moga, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Mecanică tehnică Grafică pe calculator Analiză matematică Centrale eoliene de energie Îndrumar de laborator Ştiinţe economice Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte Turnare. Laminare Metode matematice Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Circuite electrice Legislaţie de mediu europeană Statica solului Management Construcţia de maşini în general Poduri din Banat Materiale compozite Utilizarea energiei biologice Manipulatoare Zincul ca strat de acoperire, placare Procese electrochimice Pretratare Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Zincare. Galvanizare Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Furnizori de procese Automatică Suprastructură, lucrări supraterane (în afara podurilor). Suprastructuri complete Industria textilă Chimie anorganică Combustibili neconvenţionali Lucrări hidrotehnice în general Chimie in genaral Poduri din lemn Structuri orientate spre programe Produse chimice Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Telecomunicaţii Organe de maşini Construcţii civile Convertoare Umanism Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Metalurgie Tehnologie chimică Recuperarea zincului Ştiinţele educaţiei Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Electroliţi polimerici Polimeri. Cauciuc sintetic Stabilitate Desorbţie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Legislaţie de mediu românească Motoare termice Roboţi industriali Construcţia de maşini Titan Mecanică aplicată Flavonoide Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Limbaje de programare pentru calculator Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Procesare de imagini Sudare prin presiune Maşini agricole Sudare MIG-MAG Echipament pentu sport Articole sportive Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Modele matematice Întreprinderi mici şi mijlocii Economia energiei Rezistenţa materialelor Limbaje descriptive de maşină (HDL) Îmbinarea materialelor Structură organizatorică Sisteme de ventilare Probleme Poduri din beton armat Geotehnică Structura calculatoarelor Cibernetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Căldură. Termodinamică Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Cupole metalice. Analiză static liniară Logică. Teoria cunoaşterii Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Sudură cu electrozi Absorbţie Bihor, Judeţul Biocombustibili ecologici Materiale şi utilaje medicale Acvifere. Reducerea poluării. Atenuare naturală Calculatoare. Feluri de calculatoare Motoare asincrone Îmbunătăţiri funciare Cobalt Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Materiale medicale Compuşi cu azot Sudare Energie hidraulică Nitraţi Construcţii agricole Aparate având mecanisme cu roţi dinţate sau cu motor Biblioteci Termodinamică. Energetică Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Transmiterea energiei mecanice Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Suspensii Produse sintetice de polimerizare Membre artificiale Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Chimie analitică Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Compuşi chimici Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Structura vehiculelor pe şine. Concepţie şi principii constructive. Prezentare generală, părţi, piese Reprezentarea datelor Modelare matematică Publicaţii periodice şi seriale Servicii externalizate Maşini cu magnet permanent Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Externalizare Arbori Mecanică Peptide. Proteine Forare cu vibraţii Biologie Procese catodice Protecţia drepturilor de autor Turbine tangenţiale Analiză static neliniară Construcţii din oţel Încercări dinamice Publicaţii universitare Acizi carboxilici Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Prelucrarea imaginilor Distribuţia şi reglarea energiei electrice Matematică-Informatică Construcţii civile în general Mecanică teoretică Introducerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Contact/impact/sol Glazuri ceramice Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Inginerie. Tehnică în general Turbine Pelton Dispozitive de treierat Estetică (obiectivă şi subiectivă) Activitate antioxidantă Management universitar Biocarburanţi Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Convertizoare Educaţie Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Proiectarea şi construcţia motoarelor cu ardere internă Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Pile de combustie Inteligenţă artificială Hidrotehnică Educaţie fizică şi sport Economia energiei în general Programe de calculatoare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Sociologie Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Îmbogăţirea solului Mediul înconjurător Inteligenţă artificială în sisteme industriale Fundaţii Compuşi heterociclici cu azot Turbine hidraulice Produse farmaceutice Electromecanică Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Strategii de dezvoltare Nanoparticule Teoria şi filosofia arhitecturii Transformator Sudură cu arc şi gaze protectoare Analiză spectral elastică Proprietăţi magnetice Analiză dinamică Construcţii hidrotehnice Locomotive electrice Simulare numerică Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Robotizare inteligentă Tratarea apei Unităţi aritmetice România Matematică Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Programare de calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Mecanica evoluţiei. Evoluţia în conformitate cu nivelele de dezvoltare ale sistemelor biologice Fizica corpului solid Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Poduri din zidărie Proteză Sudobrazare Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Biomateriale Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Îngrăşeminte complexe Calcul operaţional Algoritmi pentru construirea programelor Obţinere Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Energie mecanică Electrochimie Curs universitar Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Agricultură Tehnologie mecanică Informatică Educaţie. Învăţământ Hidrodinamică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Umanistică. Ştiinţe umane în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Tehnici de căutare Matematică în general Dinamica solului Compuşi organici Ciocnirea corpurilor Maşini magneto-electrice Constucţii civile Transport Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Biochimie Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Sisteme de încălzire Algoritmi matematici Cerinţe europene Amenajări hidrotehnice Estetica artei Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale Cultură Structura fizică a materiei Pregătirea şi depozitarea produselor agricole Magnetism Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Mecanica solului Maşini hidraulice Tehnici de elaborare Ştiinţa mediului înconjurător Procesare semnal Învăţământ superior. Universităţi Geologie. Meteorologie. Hidrologie Poduri Compuşi organici - Sinteze Circuit de putere Inginerie Fizică Compuşi cu carbon Protecţie Construcţii industriale Managementul inundaţiilor Teză de doctorat Calculatoare Organizare şi conducere comercială şi industrială Construcţii metalice Programe de calculatoare. Software Implant chirurgical Programare de calculatoare. Software Tehnica programării (software engineering) Injecţie mecanică Industrie minieră Arcuri elicoidale Matrice metalică Strategie Confort ambiental Ingineria materialelor Tehnologia sudării Ceramică Circuite integrate Supratensiune Arhitectură Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Cunoaştere inteligentă Date numerice Limbaje descriptive Construcţii din lemn Resurse de energie Staţii de captare a vântului Stimulente pentru plante Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Învăţământ electronic Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Modelare. Simulare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Vibrogenerator Sport Resurse umane Strategie managerială Ştiinţe umane Rezistenţa construcţiilor Aparate de măsură şi fabricarea lor Cuplaje Integrala Fourier Invertoare, modelare, simulare Maşini electrice
Vă rugăm să schimbaţi parola