Biblioteca Universității din Pitești

Lucrări ştiinţifice universitare

Subiect Tematic: Lucrări ştiinţifice universitare
Lucrări: 1118 lucrari in 1413 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Structura materialelor Organe de maşini Economia energiei Plante de grădină. Grădinărit Învăţământ Arhitectură Biologi Chimie analitică Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Chimie Comunicare Limba americană Agricultură Cazane Mecanică fizică Management Biotehnologii Construcţia de maşini în general Automatică Industria textilă Pedagogie sociologică Construcţii industriale Electronică. Dispozitive electronice Organisme şi mediul înconjurător Hidroenergetică Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Tehnologia metalelor Sisteme de producţie Ştiinţe juridice Matematică-Informatică Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Drept Educaţie Biologie generală şi teoretică Sociologie Autovehicule Maşini termice Geologie Sport Ştiinţe istorice Limba latină Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Educaţie fizică şi sport Electromecanică Geometrie Ştiinţă politică Motoare Automobile Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Analiză matematică Chimie in genaral Matematică calculatorie Tehnologie chimică Jurnalistică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Publicaţii periodice Chimie cuantică Electrotehnică şi electronică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Tribologie Literatură Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Tehnologii clasice Economie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Inginerie managerială Filosofie Tehnici în botanică. Metode experimentale. Echipament Tehnologii curate Genetică generală Utilaje Mecanică teoretică Ortodoxie Filologie Pedagogie experimentală Maşini unelte Producerea şi conservarea alimentelor solide Structura fizică a materiei Maşini hidraulice Tehnologii în construcţia de maşini Medicină veterinară Literatură engleză Fizică aplicată Publicaţii seriale Instalaţii miniere Publicaţii periodice şi seriale Construcţii civile în general Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Chimie fizică Constucţii civile Robotică Dezvoltare socio-economică Limbi romanice Limba spaniolă Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Sociologia comunicării Ştiinţe chimice Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Matematică în general Ştiinţa materialelor Chimie organică Istorie literară Electronică şi electrotehnică Biologie Teoretică Medicină Mecanica fluidelor Literatură greacă clasică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Pielărie Limba franceză Pedagogie socială Tehnică Biotehnologie Sociologia educaţiei Ştiinţe fizice Limba română Mecanică aplicată Inginerie mecanică Computere Inginerie tehnologică Construcţii hidrotehnice Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Informatică Umanistică. Ştiinţe umane în general Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Utilaj minier Management şi Ingineria Managerială Rezistenţa materialelor Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Horticultură Automobile Algebră Filosofia culturii Onomastică Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Civilizaţie Maşini şi utilaje specializate Termotehnică Mecanică tehnică Petrol Inginerie chimică Ecologie Literatură franceză Chimie. Cristalografie. Mineralogie Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Construcţia de maşini Matematică aplicată Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Fizică-Chimie Electronică Exploatarea sondelor Optimizarea tehnologiei Manipulatoare. Roboţi industriali Biologie aplicată în general Anale Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Fizica plasmei Putere electrică Geometrie descriptivă Electronică aplicată Electronică Practică Foraj Limbi slave Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Geografie Agricultură în general Fizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Studii lingvistice Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Statistică. Demografie. Sociologie Vibraţii Mecanică fină Ştiinţe umane Mecatronică Sociografie Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Filosofie universală Ştiinţă Vehicule cu destinaţie specială Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Transport Pedagogie şcolară Inginerie Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Construcţii navale Umanism Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Cultura plantelor de câmp Secte Motoare termice Organe de maşini în general Lucrări ştiinţifice Geografie politică Studiul materialelor Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Activităţi sportive Îmbunătăţiri funciare Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Industrie alimentară Alimentare cu apă Critică literară. Recenzie. Istorie literară Învăţământ universitar Educaţie fizică Echipamente tehnologice Cultură Învăţământ tehnic Electrotehnică şi automatizări Telecomunicaţii Politică Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Teologie Literatură română Jurisprudenţă Studii literare Tehnică în general Economia Tranziţiei Literatură universală Chimie în general Comunicări ştiinţifice Lingvistică Studiu materialelor Astronomie Industria minieră Biologie Limba engleză Drept în general Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Învăţământ superior. Universităţi Chimie şi materiale Tehnologia construcţiilor de maşini Fizică teoretică Educaţie-Management Construcţii civile Ştiinţele educaţiei Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Biserica română Motoare cu ardere internă Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Fizica corpului solid Semantică Arheologie Materiale Limbă străină Tehnica frigului Îmbinare sudată Calculatoare Agronomie Botanică generală Istorie generală. Istorie universală Biologie moleculară Textile Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Procese tehnologice Turbină Critică literară Ştiinţe sociale Tehnologia prelucrării metalelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Sociologia familiei Ştiinţe umaniste Geologie economică. Zăcăminte minerale Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Sociologia culturii Matematică Fizică cuantică Ştiinţe economice Critică literară. Studii literare Asistenţă şi protecţie socială Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Minerit Lucrări hidrotehnice în general Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Ungere Mecanisme Hidrotehnică Limbi orientale Energetică Turism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Industrie minieră Ştiinţa solului Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului literatură generală Economie. Ştiinţe economice Frigotehnie Fizica atomului Chimie industrială Simpozion Construcţia automobilelor Lingvistică şi limbi Gaze naturale Literatură spaniolă Autovehicule rutiere Industria pielăriei Ştiinţe tehnice Ingineria calităţii Cultură. Civilizaţie. Progres Sisteme flexibile de prelucrare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Ştiinţe socio-umane Pedagogie Roboţi industriali Desen tehnic Instalaţii edilitare Publicaţii seriale. Periodice Botanică Ştiinţă şi tehnică Rolul chimiei la creşterea calităţii Ştiinţe ale naturii Electrotehnică Sec. 20 Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Mecanica evoluţiei. Evoluţia în conformitate cu nivelele de dezvoltare ale sistemelor biologice Maşini Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Sudură. Construcţii sudate Psihologie Metalurgie Limbi germanice Mecanică teoretică în general Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Inginerie. Tehnică în general Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor Lingvistică generală Electronică şi telecomunicaţii Ştiinţe biologice Ştiinţe politice Ingineria materialelor Inginerie electrică Tehnologie Relaţii interpersonale Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Publicaţii universitare Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Literatură latină clasică Ştiinţe naturale
Vă rugăm să schimbaţi parola