Biblioteca Universității din Pitești

Lucrări ştiinţifice universitare

Subiect Tematic: Lucrări ştiinţifice universitare
Lucrări: 1118 lucrari in 1413 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Mecanică tehnică Cazane Medicină veterinară Analiză matematică Chimie şi materiale Agronomie Mecanică fizică Ştiinţe economice Tehnologia construcţiilor de maşini Biologie aplicată în general Critică literară. Studii literare Management Construcţia de maşini în general Biotehnologii Drept Literatură engleză Asistenţă şi protecţie socială Literatură spaniolă Chimie organică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Anale Utilaj minier Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Psihologie Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Învăţământ tehnic Construcţii navale Minerit Automatică Fizică aplicată Fizică teoretică Structura materialelor Educaţie-Management Industria textilă Botanică generală Lucrări hidrotehnice în general Petrol Chimie in genaral Electrotehnică şi automatizări Management şi Ingineria Managerială Matematică calculatorie Autovehicule rutiere Istorie generală. Istorie universală Inginerie chimică Fizica plasmei Telecomunicaţii Organe de maşini Industria pielăriei Construcţii civile Umanism Politică Metalurgie Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Tehnologie chimică Ştiinţele educaţiei Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Pedagogie sociologică Cultura plantelor de câmp Jurnalistică Secte Ungere Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Mecanisme Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Economia energiei Istorie literară Rezistenţa materialelor Ştiinţe tehnice Tehnici în botanică. Metode experimentale. Echipament Publicaţii periodice Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Organe de maşini în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Tehnologii curate Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Chimie cuantică Genetică generală Teologie Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Biologie moleculară Ingineria calităţii Sociologia comunicării Instalaţii edilitare Literatură română Îmbunătăţiri funciare Publicaţii seriale Textile Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Ştiinţe chimice Electrotehnică şi electronică Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Inginerie mecanică Sociologia familiei Putere electrică Utilaje Industrie alimentară Instalaţii miniere Cultură. Civilizaţie. Progres Limbi germanice Ştiinţe umaniste Alimentare cu apă Fizica atomului Mecatronică Tehnica frigului Chimie analitică Jurisprudenţă Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Computere Ecologie Geometrie descriptivă Astronomie Sociografie Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Electronică şi electrotehnică Chimie industrială Biologie Teoretică Tehnologia metalelor Biserica română Medicină Botanică Mecanică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică teoretică în general Studii literare Biologie Inginerie tehnologică Industria minieră Motoare cu ardere internă Ştiinţe istorice Publicaţii universitare Chimie Sisteme de producţie Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Ştiinţă şi tehnică Matematică-Informatică Ştiinţe juridice Mecanică teoretică Construcţii civile în general Geologie economică. Zăcăminte minerale Comunicare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Ortodoxie Rolul chimiei la creşterea calităţii Tribologie Simpozion Literatură Filosofie universală Ştiinţe ale naturii Ştiinţă Limba americană Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Limba latină Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Educaţie Pedagogie experimentală Electronică aplicată Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Maşini unelte Biologie generală şi teoretică Electronică Practică Foraj Hidrotehnică Educaţie fizică şi sport Horticultură Tehnică în general Fizică-Chimie Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Învăţământ universitar Sociologia culturii Limba engleză Civilizaţie Sociologie Electrotehnică Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor Sisteme flexibile de prelucrare Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Tehnologii clasice Procese tehnologice Educaţie fizică Electromecanică Lucrări ştiinţifice Lingvistică generală Construcţii hidrotehnice Vehicule cu destinaţie specială Autovehicule Mecanica fluidelor Sec. 20 Matematică Construcţia automobilelor Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Limbi orientale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Mecanica evoluţiei. Evoluţia în conformitate cu nivelele de dezvoltare ale sistemelor biologice Fizica corpului solid Geometrie Literatură franceză Electronică şi telecomunicaţii Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Ştiinţă politică Chimie fizică Maşini termice Istorie Maşini Limbi slave Fizică cuantică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Drept. Jurisprudenţă Lingvistică şi limbi Exploatarea sondelor Ştiinţe biologice Agricultură Echipamente tehnologice Gaze naturale Maşini şi utilaje specializate Informatică Educaţie. Învăţământ Motoare Automobile Plante de grădină. Grădinărit Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Umanistică. Ştiinţe umane în general Economie Matematică în general Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Geografie Drept în general Energetică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Constucţii civile Literatură greacă clasică Producerea şi conservarea alimentelor solide Turbină Optimizarea tehnologiei Transport Ştiinţe politice Învăţământ Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Cultură Critică literară Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Îmbinare sudată Literatură latină clasică Chimie. Cristalografie. Mineralogie Structura fizică a materiei Ştiinţe naturale Geologie Automobile Turism Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Maşini hidraulice Ştiinţe sociale Semantică Sudură. Construcţii sudate Ştiinţa materialelor Manipulatoare. Roboţi industriali Geografie politică Învăţământ superior. Universităţi Studiul materialelor Pedagogie şcolară Inginerie Agricultură în general Fizică Tehnologii în construcţia de maşini Pielărie Termotehnică Construcţii industriale Limba franceză Calculatoare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Economia Tranziţiei Electronică. Dispozitive electronice Industrie minieră Literatură universală Ştiinţa solului Chimie în general Algebră Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Pedagogie socială Ingineria materialelor Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Studii lingvistice Arhitectură Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Robotică Biologi Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Comunicări ştiinţifice Tehnică Inginerie electrică Organisme şi mediul înconjurător Tehnologie Activităţi sportive Statistică. Demografie. Sociologie Dezvoltare socio-economică Hidroenergetică literatură generală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biotehnologie Ştiinţe socio-umane Vibraţii Sport Filosofia culturii Arheologie Mecanică fină Inginerie managerială Limbi romanice Sociologia educaţiei Ştiinţe umane Tehnologia prelucrării metalelor Economie. Ştiinţe economice Pedagogie Materiale Ştiinţe fizice Studiu materialelor Lingvistică Limbă străină Limba română Relaţii interpersonale Construcţia de maşini Roboţi industriali Filosofie Frigotehnie Mecanică aplicată Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Matematică aplicată Desen tehnic Limba spaniolă Onomastică
Vă rugăm să schimbaţi parola