Biblioteca Universității din Pitești

Lucrări ştiinţifice universitare

Subiect Tematic: Lucrări ştiinţifice universitare
Lucrări: 1118 lucrari in 1413 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Structura materialelor Organe de maşini Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Chimie Comunicare Mecanică fizică Construcţia de maşini în general Automatică Industria textilă Pedagogie sociologică Organisme şi mediul înconjurător Hidroenergetică Sisteme de producţie Matematică-Informatică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Drept Educaţie Biologie generală şi teoretică Sociologie Autovehicule Maşini termice Geologie Sport Limba latină Electromecanică Geometrie Motoare Automobile Analiză matematică Chimie in genaral Chimie cuantică Electrotehnică şi electronică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Economie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Inginerie managerială Genetică generală Ortodoxie Filologie Pedagogie experimentală Maşini unelte Producerea şi conservarea alimentelor solide Structura fizică a materiei Literatură engleză Fizică aplicată Publicaţii seriale Instalaţii miniere Construcţii civile în general Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Constucţii civile Robotică Dezvoltare socio-economică Limba spaniolă Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Matematică în general Chimie organică Electronică şi electrotehnică Medicină Mecanica fluidelor Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Limba franceză Tehnică Biotehnologie Sociologia educaţiei Limba română Mecanică aplicată Construcţii hidrotehnice Istorie Informatică Utilaj minier Management şi Ingineria Managerială Rezistenţa materialelor Horticultură Algebră Onomastică Civilizaţie Termotehnică Ecologie Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Matematică aplicată Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Manipulatoare. Roboţi industriali Biologie aplicată în general Anale Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Putere electrică Electronică Practică Limbi slave Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Geografie Studii lingvistice Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Vibraţii Mecanică fină Mecatronică Sociografie Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Filosofie universală Ştiinţă Vehicule cu destinaţie specială Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Transport Construcţii navale Umanism Cultura plantelor de câmp Motoare termice Studiul materialelor Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Activităţi sportive Învăţământ universitar Educaţie fizică Echipamente tehnologice Telecomunicaţii Jurisprudenţă Studii literare Economia Tranziţiei Literatură universală Comunicări ştiinţifice Astronomie Biologie Limba engleză Drept în general Tehnologia construcţiilor de maşini Fizică teoretică Educaţie-Management Ştiinţele educaţiei Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Biserica română Motoare cu ardere internă Fizica corpului solid Semantică Arheologie Materiale Îmbinare sudată Agronomie Istorie generală. Istorie universală Textile Procese tehnologice Tehnologia prelucrării metalelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Sociologia familiei Geologie economică. Zăcăminte minerale Fizică cuantică Ştiinţe economice Critică literară. Studii literare Asistenţă şi protecţie socială Minerit Energetică Turism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Ştiinţa solului Economie. Ştiinţe economice Frigotehnie Chimie industrială Construcţia automobilelor Gaze naturale Literatură spaniolă Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Pedagogie Publicaţii seriale. Periodice Rolul chimiei la creşterea calităţii Electrotehnică Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Maşini Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Psihologie Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Inginerie. Tehnică în general Lingvistică generală Electronică şi telecomunicaţii Ştiinţe biologice Ştiinţe politice Tehnologie Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Publicaţii universitare Ştiinţe naturale Economia energiei Plante de grădină. Grădinărit Învăţământ Arhitectură Biologi Chimie analitică Limba americană Agricultură Cazane Management Biotehnologii Construcţii industriale Electronică. Dispozitive electronice Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Tehnologia metalelor Ştiinţe juridice Literatură română şi universală Limbă. Lingvistică. Literatură Ştiinţe istorice Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Educaţie fizică şi sport Ştiinţă politică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Matematică calculatorie Tehnologie chimică Jurnalistică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Publicaţii periodice Tribologie Literatură Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Tehnologii clasice Filosofie Tehnici în botanică. Metode experimentale. Echipament Tehnologii curate Utilaje Mecanică teoretică Maşini hidraulice Tehnologii în construcţia de maşini Medicină veterinară Publicaţii periodice şi seriale Chimie fizică Limbi romanice Sociologia comunicării Ştiinţe chimice Ştiinţa materialelor Istorie literară Biologie Teoretică Literatură greacă clasică Pielărie Pedagogie socială Ştiinţe fizice Inginerie mecanică Computere Inginerie tehnologică Lucrări ştiinţifice universitare Umanistică. Ştiinţe umane în general Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Automobile Filosofia culturii Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Maşini şi utilaje specializate Mecanică tehnică Petrol Inginerie chimică Literatură franceză Chimie. Cristalografie. Mineralogie Construcţia de maşini Fizică-Chimie Electronică Exploatarea sondelor Optimizarea tehnologiei Fizica plasmei Geometrie descriptivă Electronică aplicată Foraj Agricultură în general Fizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Statistică. Demografie. Sociologie Ştiinţe umane Pedagogie şcolară Inginerie Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Secte Organe de maşini în general Lucrări ştiinţifice Geografie politică Îmbunătăţiri funciare Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Industrie alimentară Alimentare cu apă Critică literară. Recenzie. Istorie literară Cultură Învăţământ tehnic Electrotehnică şi automatizări Politică Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Teologie Literatură română Tehnică în general Chimie în general Lingvistică Studiu materialelor Industria minieră Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Învăţământ superior. Universităţi Chimie şi materiale Construcţii civile Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Limbă străină Tehnica frigului Calculatoare Botanică generală Biologie moleculară Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Turbină Critică literară Ştiinţe sociale Ştiinţe umaniste Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Sociologia culturii Matematică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Lucrări hidrotehnice în general Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Ungere Mecanisme Hidrotehnică Limbi orientale Industrie minieră Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului literatură generală Fizica atomului Simpozion Lingvistică şi limbi Autovehicule rutiere Industria pielăriei Ştiinţe tehnice Ingineria calităţii Cultură. Civilizaţie. Progres Sisteme flexibile de prelucrare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Ştiinţe socio-umane Roboţi industriali Desen tehnic Instalaţii edilitare Botanică Ştiinţă şi tehnică Ştiinţe ale naturii Sec. 20 Mecanica evoluţiei. Evoluţia în conformitate cu nivelele de dezvoltare ale sistemelor biologice Sudură. Construcţii sudate Metalurgie Limbi germanice Mecanică teoretică în general Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor Ingineria materialelor Inginerie electrică Relaţii interpersonale Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Literatură latină clasică
Vă rugăm să schimbaţi parola