Biblioteca Universității din Pitești

Publicaţii universitare

Subiect Tematic: Publicaţii universitare
Lucrări: 303 lucrari in 348 publicatii in 8 limbi
Annales de L'Institut Fourier de: Université Joseph Fourier Grenoble (Text tipărit)
Annales de L'Institut Fourier de: Université Joseph Fourier Grenoble (Text tipărit)
Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Istorie, Drept : 1976 de: Universitatea din Bucureşti (Text tipărit)
Subiecte
Mecanică tehnică Cazane Periodic 1901-1930 Analiză matematică Cuba Ştiinţe economice Tehnologia construcţiilor de maşini Management Drept Construcţia de maşini în general Asistenţă şi protecţie socială Buletin Ştiinţific Politică socială Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Utilaj minier Anale Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Psihologie Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Inginerie electrică Minerit Învăţământ tehnic Construcţii navale Control tehnic Matematică şi ştiinţe naturale Metodică şi educaţie fizică Automatică Structura materialelor Industria textilă Tehnologie Chimie anorganică Statistică. Demografie. Sociologie Industrie Frecare în general Lucrări hidrotehnice în general Petrol Dezvoltare socio-economică Electrotehnică şi automatizări Ştiinţe socio-umane Matematică calculatorie Vibraţii Autovehicule rutiere Istorie generală. Istorie universală Inginerie chimică Economie casnică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Mecanică fină Telecomunicaţii Organe de maşini Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Industria pielăriei Construcţii civile Inginerie managerială Sociologia educaţiei Politică Metalurgie Literatură albaneză Ştiinţe umane Tehnologia prelucrării metalelor Control de calitate Tehnologie chimică Ştiinţe fizice Pedagogie Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Pedagogie sociologică Universitatea din Otawa Limba română Ungere Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Motoare termice Construcţia de maşini Roboţi industriali Filosofie Frigotehnie Mecanică aplicată Mecanisme Desen tehnic Limba albaneză Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Economia energiei Rezistenţa materialelor Ştiinţe tehnice Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Publicaţii periodice Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Organe de maşini în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Tehnologii curate Periodic 1931-1960 Genetică generală Biologie moleculară Sociologia comunicării Îmbunătăţiri funciare Publicaţii seriale Filozofie Textile Educaţie în şcoală Tehnologii de prelucrare la rece Ştiinţe chimice Electrotehnică şi electronică Limba rusă Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Inginerie mecanică Sociologia familiei Utilaje Instalaţii miniere Ştiinţe umaniste Tehnica frigului Chimie analitică Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Computere Geometrie descriptivă Procesare materiale Didactica ariilor curriculare Marxism-Leninism Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Istoria Americii Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Electronică şi electrotehnică Metale Chimie industrială Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Tehnologia metalelor Biologie Teoretică Medicină Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică teoretică în general Motoare pentru automobile Studii literare Inginerie tehnologică Biologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Industria minieră Motoare cu ardere internă Ştiinţe istorice Prelucrare la rece Frecarea şi uzura Publicaţii universitare Biblioteci universitare Chimie Psihologia educaţiei Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Mecanică teoretică Construcţii civile în general Matematică-Informatică Geologie economică. Zăcăminte minerale Inginerie. Tehnică în general Rolul chimiei la creşterea calităţii Istoria Albaniei Tribologie Literatură Ştiinţe ale naturii Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Industria automobilelor Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Pedagogie experimentală Electronică aplicată Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Maşini unelte Biologie generală şi teoretică Electronică Practică Foraj Hidrotehnică Tehnică în general Fizică-Chimie Învăţământ universitar Sociologia culturii Lubrifiere Sociologie Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Electrotehnică Sisteme flexibile de prelucrare Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Management industrial Tehnica mijloacelor de transport Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Banat Anuar Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Politică culturală Tehnologii clasice Educaţie fizică Electromecanică Lucrări ştiinţifice Bibliografie. Cataloage Clasificarea cărţilor Educaţia în societatea contemporană Construcţii hidrotehnice Mecanica fluidelor România Matematică Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Economie de piaţă contemporană Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Industria lemnului Limba şi literatura română Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Biologie. Ştiinţe biologice în general Maşini termice Istorie Viaţa ştiinţifică a Universitaţii Catalog de bibliotecă Maşini Geografie. Explorarea pământului Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Exploatarea sondelor Tehnologie mecanică Agricultură Dispozitive Gaze naturale Echipamente tehnologice Maşini şi utilaje specializate Informatică Educaţie. Învăţământ Motoare Automobile Hidrodinamică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Prelucrare la cald Energetică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Constucţii civile Producerea şi conservarea alimentelor solide Optimizarea tehnologiei Transport Turbină America de Nord şi Centrală Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Istoria Banatului Limbaj şi comunicare Îmbinare sudată Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Ştiinţe naturale Automobile Geologie Matematică calculatorie. Analiză numerică Maşini hidraulice Ştiinţe sociale Istoria României Formarea formatorilor Ştiinţa materialelor Sudură. Construcţii sudate Manipulatoare. Roboţi industriali Învăţământ superior. Universităţi Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Pedagogie şcolară Studiul materialelor Inginerie Canada Consiliere educaţională Fizică Tehnologii în construcţia de maşini Pielărie Termotehnică Construcţii industriale Calculatoare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Electronică. Dispozitive electronice Tehnologii Industrie minieră Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Ingineria materialelor Pedagogie socială Silvicultură Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Juridică Studii lingvistice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Economie în general Arhitectură Robotică Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Comunicări ştiinţifice Tehnică
Vă rugăm să schimbaţi parola