Biblioteca Universității din Pitești

Inginerie economică

Subiect Tematic: Inginerie economică
Lucrări: 169 lucrari in 226 publicatii in 3 limbi
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2013 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2014 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2021/Nr. 2 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2020/Nr. 4 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2020/Nr. 3 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2009 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2021/Nr. 1 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2010 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2011 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2021 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Subiecte
Coping pasiv Fonduri europene Creşterea competitivităţii în turism Sisteme de inteligenţă artificială Ştiinţe economice Funcţionar public Securitatea informaţiei Analiza terenului de studiu Reţele neuronale Analiza ofertei turistice Strategia globală Tehnologii informaţionale Comunicarea Management Prognoze financiare Alianţe strategice Conceptul kanban în ocuparea forţei de muncă Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Comunicare în afaceri Optimizarea producţiei Uniformizarea consumului de resurse Procese de afaceri Raţionalitate strategică Investiţii în distribuţia de mărfuri Cultura organizaţiilor suedeze Condiţii de risc Costuri Franciza Coca Managementul calităţii virtual Conceptul de calitate Îmbunătăţirea normei Globalizare economică Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Dezvoltare durabilă Norme BNR privin dacordarea de credite Managementul proactiv Filozofia riscului Dividente politice Analiza diferenţelor culturale regionale Tehnologie Impactul climatic direct Industria textilă Negociere Criză financiară Politici pasive Managementul calităţii Naţionalism economic Modele de optimizare Planificare Dezvoltarea industriei navale Antreprenorii Cercetări de marketing cultural Demersul antreprenorial Resurse umane Achiziţii publice verzi Cost indirect Comunicare organizaţională Monetar fiscal Franciza DrPepper cu BaB Timp istoric Globalizare Epoca globalizării Economia naţională Contribuţiile economiei Timp economic Sectorul non-profit Sistem de clasificare Informaţiile către angajaţi Alianţe strategice internaţionale Cerere agregată Strategia concentrată Optimizare Întreprinderea românească Competitivitate Piaţa forţei de muncă Leasing-ul forţei de muncă Teoria neoinstituţională Teoria haosului Cultura românească la PiLON Indicatorii resurselor umane Politica industriei Preţul psihologic Agregate folosind algoritmi evolutivi Coping activ Leadership Management financiar Stiluri de personalitate şi inteligenţă Teoria reziduală a dividendului Întreprinderi mici şi mijlocii Teoria instituţională Sisteme informatice integrate Costul de oportunitate Elementele arborilor decizionali Responsabilitate socială corporatistă Loturi optime Analiza capitalului Politică fiscală Reorganizare Design-ul cercetării Clustere competitive Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Exprimarea potenţialului uman Arhitectura mărcilor Alocarea capitalului Proiectarea de Modele Proces Orientate spre Calitate Informaţiile organizaţiei Întreprinderea fractală Exploatări miniere Efectele crizei financiare Reacţii fiscale naţionale Dimensiunii globale Carieră profesională Cultură organizaţională Investiţii Climat social Inginerie mecanică Electricitate Analiza SWOT Mobilitatea organizată a funcţionarilor publici Costul calităţii Leadership-ul Organizaţii sociale Comunicarea în ingineria economică Măsuri de anti-criză Activităţi financiar-contabile Analiza TCO Evaluarea de risc ecologic Evaluarea potenţialului concurenţial Conceptul "edutainment" Evaluarea de risc de mediu Surse de informaţii Rolul tehnologiei Reformă fiscală Metode descriptive Manageri Parametri algoritmului Informaţie Contractul asigurării Strategia de marcă Teste statistice Diviziunea modernă a muncii Sisteme MLM Managementul impozitului Structuri economico-sociale Minierele companiei Salariu Industria minieră Şomaj Planificarea Inovaţii Reţele neuronale artificiale Clienţi Repere politice Eşantionarea nealeatoare Costul de decizie Marketing cultural Sarcini sociale Reacţii fiscale internaţionale Managementul în ingineria economică Metoda Target-Costing Management turistic Indicatorii resurselor de muncă Uniunea Europeană Investiţii de capital străine Cost direct Comunicare nonverbală Interzicerea costurilor externe Potenţialul de export Criză economică Impactul indirect al schimbării mediului Corporaţiile multinaţionale Auditul public intern Impactul social Beneficii publice Calitate Conduita faţă de distribuitori Paradigma eclectică Joc organizaţional Aplicaţii economice ale fractalilor Organizaţie Balanţe fiscale Crizele monetar-financiare Sisteme de calitate mature Staţiune montană Informaţiile organizaţiei către angajaţii din Nigeria Criză Costul fiscal al crizei Evoluţia marketingului Regie proprie de ridicare a unei clădiri Probleme strategice Competenţă esenţială Politici Multiculturalism Abilităţi de conducere Competitivitate în turism Teoria neoclasică Piaţă unica europeană Colectarea fondurilor pentru activităţile sociale ale organizaţiei Managementul contabilizării Planul de audit public intern Fiscalitate Ingineria valorii Diversificare concentrică Inventarierea determinanţilor culturali Matematică Marketingul organizaţiei sociale Eşantionarea aleatoare Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Franciza industrială internaţională Moduri de transport Industrie agroalimentară Poluare Strategia de diferenţiere Acordurile inter-firme Proces de producţie virtual Decizii manageriale Energie Criză economico-financiară Sfera erp-urilor din organizaţiile româneşti Piaţa muncii Planul de marketing Conflicte constructive Selecţia cazanelor Management strategic Analiza cererii turistice Programarea resurselor Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Globalizare financiară Scopul codului Managementul în era globalizării Sisteme de muncă Propuneri de politică publică Structura organizatorică a întreprinderii fractale Economie Abilităţi de comunicare Alocarea resurselor Procesul inter-organizaţional Motivaţie Analiza cluster Influenţa corporaţiilor multinaţionale Industria prelucrătoare Obiectivele turismului Comerţ Plan strategic Cultură Inginerie economică Sistemul financiar în timpul crizei Schimbare climatică Organizaţii neguvernamentale Activitatea de management Rolul managementului Turism Metodologia cercetării Tipuri de funcţii Risc Comunicare verbală Analiza costurilor Protejarea mediului Beneficiile ingineriei Managementul taxelor Modele economice-matematice Niveluri de funcţii Procesul de îmbunătăţire a normei Cultura antreprenorială Definirea funcţiilor Tipologii operaţionale Condiţii de muncă Sisteme flexibile de fabricaţie Politici de piaţa muncii Strategie Atemporalitate Politici active Selecţia electropompelor Motivarea pesonalului
Vă rugăm să schimbaţi parola