Biblioteca Universității din Pitești

Dreptul la un proces echitabil

Subiect Tematic: Dreptul la un proces echitabil
Lucrări: 60 lucrari in 60 publicatii in 1 limbi
Principiul liberului acces la justiție și dreptul la un proces echitabil de: Luduşan, Florin; Hațegan-Rosznyai, Raluca (Text tipărit)
Subiecte
Drept administrativ Dreptul de proprietate Legalitatea pedepsei Dreptul la libertate şi siguranţă Viaţă de familie Revizuirea hotărârilor judecătoreşti Limitarea acestui drept prin neaudierea martorilor de către instanţă Interzicerea relelor tratamente Litigii de aceeaşi natură Prezumţie Competenţă materială Soluţionarea litigiilor Dreptul la viaţa familială şi la integritate fizică Drepturile omului Audierea echitabilă Curtea Europeană a Drepturilor Omului Consiliul Concurenţei Accesul liber la justiţie Contenciosul administrativ Principiul oralităţii Mandat european de arestare Implicaţiile unui reviriment jurisprudenţial Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Procedură contravenţională Discriminări sau privilegii Cheltuieli publice Prioritatea dreptului internaţional Dreptul de a nu fi pedepsit Comunicări Satisfacţia echitabilă Procedură specială Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 6 Dreptul la un tribunal independent Reconstituirea dreptului de proprietate Situaţie extraordinară Omisiune de reglementare Proces echitabil Interzicerea torturii Dreptul la un tribunal imparţial Dreptul la respectarea vieţii private Încălcarea dreptului la un proces echitabil Pactul internaţional cu privire la drepturile politice Dreptul la apărare Protecţia proprietăţii Sancţionarea contravenţilor Egalitatea în drepturi Acces la justiţie Dreptul de a interoga martorii în acuzare Măsuri cu caracter vremelnic Jurisprudenţă Recursul împotriva hotărârii pronunţate de CNSAS Convenţia pentru apărarea drepturilor omului Dreptul de a nu fi judecat Răspundere contravenţională Accesibilitatea normelor juridice Dreptul la un proces echitabil Ajutorul public judiciar în materie civilă Egalitatea în drepturi a persoanelor fizice Audierea martorilor în procesul penal Încălcarea termenului rezonabil Termen rezonabil Autoritate de lucru judecat Cameră preliminară Dreptul la respectarea vieţii de familie Recunoaştere efectivă a dreptului de proprietate Liberul acces la justiţie Convenţionalitate Procedura de urgenţă Doctrină Contencios administrativ Convenţia americană privind drepturile omului Drept contravenţional Pactul internaţional cu privire la drepturile civile Înşelăciunea în convenţii Dreptul la viaţă Fapte contravenţionale Cooperare judiciară Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Acces liber la justiţie Constituţionalitate extrinsecă Dreptul la tăcere Desfacerea căsătoriei prin divorţ Semnificaţiile unui reviriment jurisprudenţial Dreptul la judecarea cauzei în termen optim Obligaţia la plata anticipată a taxelor judiciare de timbru Realizarea actului de justiţie Prezumţia de nevinovăţie Taxa judiciară de timbru Asociaţii de proprietari Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Drepturi salariale Statul de drept Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Eroarea judiciară Principii fundamentale Accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii Constituţionalitate intrinsecă Act administrativ unilateral Dreptul concurenţei Proces penal Condamnare Egalitate în drepturi Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Legea nr. 78/2000, art. 17 lit. c)
Vă rugăm să schimbaţi parola