Biblioteca Universității din Pitești

Dreptul la apărare

Subiect Tematic: Dreptul la apărare
Lucrări: 54 lucrari in 54 publicatii in 1 limbi
Excepţiile procesuale în procesul civil de: Tăbârcă, Mihaela (Text tipărit)
Subiecte
Suspect Competenţa Curţii Constituţionale Camera preliminară Inviolabilitatea domiciliului Drept de proprietate Ordonanţă de plată Încunoştiinţarea debitorului Imobile preluate abuziv Neconstituţionalitate Drept procesual penal Viaţă de familie Limitarea acestui drept prin neaudierea martorilor de către instanţă Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Liber acces la justiţie Recurs Conţinutul dreptului la apărare Litigii de aceeaşi natură Conceptul de drepturi Accesul la jurisdicţia Curţii Constituţionale Somaţie Accesul liber la justiţie Confiscare Principiul independenţei Principiul egalităţii de arme Discriminări sau privilegii Cheltuieli publice Recunoaştere tehnico-ştiinţifice Plângere prealabilă Asistenţă juridică a inculpatului Legea nr. 51/1991 Imparţialitatea judecătorului Proces echitabil Extrădare Decizia pronunţată în absenţă Lipsa inculpatului Justiţie negociată Principiul egalităţii Previzibilitate Separarea puterilor în stat Clasificarea drepturilor Principiile contradictorialităţii Lovire Principiul neretroactivităţii legii civile Citare Dreptul la apărare Inviolabilitatea cetăţenilor români Libertatea individuală Egalitatea de tratament Contradictorialitate Egalitatea în drepturi Acces la justiţie Modalităţi de realizare a dreptului la apărare Lacune legislative Dreptul de a interoga martorii în acuzare Obligaţiile organelor judiciare privind dreptul la apărare Uz de fals Dreptul la asistenţa apărătorului Principiul publicităţii Poziţia procesuală a apărătorului în procesul penal Principiul disponibilităţii Debitor Grade de jurisdicţie Încălcarea drepturilor Infracţiune ce se urmăreşte la plângerea persoanei vătămate Libera circulaţie Dreptul la un proces echitabil Revizuire Clasificarea libertăţilor fundamentale Standardul european de protecţie a drepturilor omului Egalitatea de arme Drept comercial Audierea martorilor în procesul penal Codul de procedură civilă Dreptul la muncă Cameră preliminară Inculpat militar în termen Acte premergătoare Asigurarea asistenţei juridice Liberul acces la justiţie Calomnie Rechizitoriu Doctrină Drept de a exercita profesia de avocat Despăgubire Somaţie de plată Motive de revizuire Separarea şi echilibrul puterilor în stat Clauze abuzive Drept civil Noţiunea de justiţie negociată Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Garantare Strămutarea procesului Acces liber la justiţie România Dreptul la tăcere Afirmaţie calomnioasă care priveşte o altă persoană Obligaţia la plata anticipată a taxelor judiciare de timbru Realizarea actului de justiţie Prezumţia de nevinovăţie Celeritatea procedurii insolvenţei Taxa judiciară de timbru Drept. Jurisprudenţă Neaudierea inculpatului Nedivulgarea informaţiilor Dovezi Garantarea dreptului la apărare Tardivitatea plângerii Decizia nr. 1519 din 15 noiembrie 2011 Sancţiuni Stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive Fals material în înscrisuri oficiale Dreptul apărătorului Taxe arbitrale Urmărire penală Proces penal Aplicabilitatea art. 6 procedurii din faţa Curţii Constituţionale Audierea Creditor Principiul contradictorialităţii Arestare preventivă Inculpat Drept procesual civil Protecţie Egalitate în drepturi Dreptul la informare Parte vătămată
Vă rugăm să schimbaţi parola