Biblioteca Universității din Pitești

Dreptul la apărare

Subiect Tematic: Dreptul la apărare
Lucrări: 57 lucrari in 57 publicatii in 1 limbi
Excepţiile procesuale în procesul civil de: Tăbârcă, Mihaela (Text tipărit)
Subiecte
Suspect Competenţa Curţii Constituţionale Camera preliminară Inviolabilitatea domiciliului Drept de proprietate Ordonanţă de plată Încunoştiinţarea debitorului Imobile preluate abuziv Neconstituţionalitate Drept procesual penal Viaţă de familie Limitarea acestui drept prin neaudierea martorilor de către instanţă Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Liber acces la justiţie Litigii de aceeaşi natură Recurs Conţinutul dreptului la apărare Conceptul de drepturi Accesul la jurisdicţia Curţii Constituţionale Somaţie Accesul liber la justiţie Confiscare Principiul independenţei Principiul egalităţii de arme Discriminări sau privilegii Cheltuieli publice Recunoaştere tehnico-ştiinţifice Plângere prealabilă Asistenţă juridică a inculpatului Legea nr. 51/1991 Imparţialitatea judecătorului Codul muncii, art. 251 Proces echitabil Extrădare Decizia pronunţată în absenţă Lipsa inculpatului Justiţie negociată Previzibilitate Principiul egalităţii Separarea puterilor în stat Principiile contradictorialităţii Clasificarea drepturilor Lovire Principiul neretroactivităţii legii civile Citare Dreptul la apărare Inviolabilitatea cetăţenilor români Egalitatea de tratament Libertatea individuală Contradictorialitate Egalitatea în drepturi Lacune legislative Acces la justiţie Modalităţi de realizare a dreptului la apărare Dreptul de a interoga martorii în acuzare Obligaţiile organelor judiciare privind dreptul la apărare Uz de fals Dreptul la asistenţa apărătorului Principiul publicităţii Poziţia procesuală a apărătorului în procesul penal Principiul disponibilităţii Debitor Grade de jurisdicţie Instanţe judecătoreşti Încălcarea drepturilor Infracţiune ce se urmăreşte la plângerea persoanei vătămate Libera circulaţie Dreptul la un proces echitabil Revizuire Clasificarea libertăţilor fundamentale Drept comercial Standardul european de protecţie a drepturilor omului Egalitatea de arme Audierea martorilor în procesul penal Codul de procedură civilă Dreptul la muncă Cameră preliminară Inculpat militar în termen Acte premergătoare Asigurarea asistenţei juridice Liberul acces la justiţie Calomnie Rechizitoriu Doctrină Drept de a exercita profesia de avocat Despăgubire Somaţie de plată Motive de revizuire Separarea şi echilibrul puterilor în stat Clauze abuzive Drept civil Noţiunea de justiţie negociată Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Garantare Strămutarea procesului România Acces liber la justiţie Dreptul la tăcere Afirmaţie calomnioasă care priveşte o altă persoană Obligaţia la plata anticipată a taxelor judiciare de timbru Realizarea actului de justiţie Prezumţia de nevinovăţie Celeritatea procedurii insolvenţei Taxa judiciară de timbru Drept. Jurisprudenţă Neaudierea inculpatului Cercetare disciplinară Nedivulgarea informaţiilor Dovezi Garantarea dreptului la apărare Tardivitatea plângerii Decizia nr. 1519 din 15 noiembrie 2011 Sancţiuni Stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive Fals material în înscrisuri oficiale Taxe arbitrale Dreptul apărătorului Urmărire penală Proces penal Aplicabilitatea art. 6 procedurii din faţa Curţii Constituţionale Audierea Creditor Principiul contradictorialităţii Arestare preventivă Inculpat Drept procesual civil Egalitate în drepturi Protecţie Dreptul la informare Parte vătămată
Vă rugăm să schimbaţi parola