Biblioteca Universității din Pitești

Accesul liber la justiţie

Subiect Tematic: Accesul liber la justiţie
Lucrări: 32 lucrari in 32 publicatii in 1 limbi
Necorelarea motivelor cu petitele cererii de chemare în judecată de: Dobre, Adriana-Florentina; Partene, Petruș-Costel (Text tipărit)
Subiecte
Principiul egalităţii în drepturi Independenţa justiţiei Încunoştiinţarea debitorului Acte normative bugetare ce privesc sistemul justiţiei Revizuirea hotărârilor judecătoreşti Desemnarea unui administrator judiciar/lichidator Litigii de aceeaşi natură Degrevarea activităţii instanţelor de judecată Inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată Jurisdicţie specială administrativă facultativă Curtea Europeană a Drepturilor Omului Procedură prealabilă de conciliere Consiliul Concurenţei Somaţie Accesul liber la justiţie Viaţa intimă, familială şi privată Legea nr. 540/2003 Funcţii de competenţă Vot bazat pe criteriul valorii creanţelor Contenciosul administrativ Taxe judiciare în spaţiul european Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor Discriminări sau privilegii Egalitate în faţa legii Cheltuieli publice Prioritatea dreptului internaţional Drepturi fundamentale Reconstituirea dreptului de proprietate Drept financiar şi fiscal Previzibilitate Dreptul la moştenire Comisie parlamentară Procedură extrajudiciară Dreptul la apărare Conflict juridic de natură constituţională între autorităţi publice Libertatea individuală Egalitatea în drepturi O.U.G. nr. 208/2002 Contestaţie la executare Principiul disponibilităţii Prorogare repetată a termenelor Dreptul la un proces echitabil Revizuire Ajutorul public judiciar în materie civilă Egalitatea în drepturi a persoanelor fizice Acte administrtative unilaterale cu caracter individual şi cu caracter normativ Principiul celerităţii soluţionării litigiilor Previzibilitatea dreptului Dreptul la informaţie Egalitatea juridică Recunoaştere efectivă a dreptului de proprietate Contribuţii financiare Doctrină Motive de revizuire Separarea şi echilibrul puterilor în stat Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Executare silită Conciliere directă Dreptul de proprietate privată Control judiciar Plata cauţiunii Obligaţia la plata anticipată a taxelor judiciare de timbru Realizarea actului de justiţie Taxa judiciară de timbru Informarea parlamentului Libertăţi fundamentale Statul de drept Taxe judiciare de timbru în materie succesorală Interes legitim Dreptul la un recurs efectiv Stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive Suspendarea acţiunilor Mediere Principiul contradictorialităţii Autoritate administrativă autonomă Principiul constituţional al controlului judecătoresc al actelor administrative Asistenţă judiciară Drept procesual civil Celeritatea procedurii Jurisdicţie specială adminstrativă Egalitate în drepturi Curtea Constituţională
Vă rugăm să schimbaţi parola