Biblioteca Universității din Pitești

Accesul liber la justiţie

Subiect Tematic: Accesul liber la justiţie
Lucrări: 38 lucrari in 38 publicatii in 1 limbi
Principiul liberului acces la justiție și dreptul la un proces echitabil de: Luduşan, Florin; Hațegan-Rosznyai, Raluca (Text tipărit)
Subiecte
Principiul egalităţii în drepturi Independenţa justiţiei Încunoştiinţarea debitorului Acte normative bugetare ce privesc sistemul justiţiei Revizuirea hotărârilor judecătoreşti Desemnarea unui administrator judiciar/lichidator Litigii de aceeaşi natură Degrevarea activităţii instanţelor de judecată Inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată Jurisdicţie specială administrativă facultativă Procedură prealabilă de conciliere Curtea Europeană a Drepturilor Omului Consiliul Concurenţei Somaţie Accesul liber la justiţie Viaţa intimă, familială şi privată Vot bazat pe criteriul valorii creanţelor Legea nr. 540/2003 Funcţii de competenţă Contenciosul administrativ Taxe judiciare în spaţiul european Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor Discriminări sau privilegii Egalitate în faţa legii Cheltuieli publice Prioritatea dreptului internaţional Drepturi fundamentale Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Reconstituirea dreptului de proprietate Exercitarea dreptului Drept financiar şi fiscal Previzibilitate Dreptul la moştenire Comisie parlamentară Procedură extrajudiciară Dreptul la apărare Conflict juridic de natură constituţională între autorităţi publice Libertatea individuală Egalitatea în drepturi O.U.G. nr. 208/2002 Contestaţie la executare Principiul disponibilităţii Prorogare repetată a termenelor Dreptul la un proces echitabil Revizuire Ajutorul public judiciar în materie civilă Egalitatea în drepturi a persoanelor fizice Acte administrtative unilaterale cu caracter individual şi cu caracter normativ Principiul celerităţii soluţionării litigiilor Previzibilitatea dreptului Dreptul la informaţie Recunoaştere efectivă a dreptului de proprietate Egalitatea juridică Contribuţii financiare Doctrină Motive de revizuire Separarea şi echilibrul puterilor în stat Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Executare silită Conciliere directă Dreptul de proprietate privată O.U.G. nr. 194/2002 Control judiciar Plata cauţiunii Dreptul la judecarea cauzei în termen optim Obligaţia la plata anticipată a taxelor judiciare de timbru Drept constituţional Realizarea actului de justiţie Taxa judiciară de timbru Informarea parlamentului Libertăţi fundamentale Statul de drept Taxe judiciare de timbru în materie succesorală Interes legitim Dreptul la un recurs efectiv Stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive Suspendarea acţiunilor Mediere Autoritate administrativă autonomă Principiul contradictorialităţii Principiul constituţional al controlului judecătoresc al actelor administrative Asistenţă judiciară Drept procesual civil Celeritatea procedurii Jurisdicţie specială adminstrativă Egalitate în drepturi Curtea Constituţională
Vă rugăm să schimbaţi parola