Biblioteca Universității din Pitești

Prejudiciu

Subiect Tematic: Prejudiciu
Lucrări: 46 lucrari in 46 publicatii in 1 limbi
Statutul actual al acțiunilor directe de: Popa, Ionuţ-Florin, prof. de drept (Text tipărit)
Subiecte
Prescripţia dreptului material Bun imobil Fonduri europene Suspendarea executării pedepsei Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă Bunuri incorporale Plângere penală Daune-interese Prejudiciu material Prejudiciu cauzat Culpa creditorului Raport juridic de muncă Răspundere civilă Principiile prejudiciului Culpă Răspundere patrimonială Natura juridică a răspunderii pentru neîndeplinirea obligaţiei de informare precontractuală Prezumţia de adevăr Daune materiale Fraudă Răspunderea pentru daune Conduita ilicită Acţiunea directă Sancţionarea contravenţilor Act administrativ Fapta ilicită Concediere abuzivă Răspunderea juridică pentru neregului Infracţiuni Codul civil, art. 1020-1021 Act administrativ de autoritate nelegal Evaziune fiscală Contract de locaţiune Clauză penală Proprietate privată Ruina edificiului Răspunderea patrimonială Justiţie restaurativă Răspunderi delictuale Doctrină Vinovăţie Despăgubire O.G. nr. 25/2002, art. 21 alin. (1) Contract de cesiune Drept civil Executare silită Solidaritate Prescripţia extinctivă Teren expropriat Decizie de imputare Răspunderi civile contractuale Prejudiciu Protejarea intereselor financiare al Uniunii Europene Prejudiciu moral Circumstanţe atenuante Vătămare corporală Legalitatea incriminării Rezoluţiunea unilaterală Dreptul muncii Fapta lucrului Legiuitor Tacita relocaţiune Daune morale Coproprietate Faptă ilicită Drept procesual civil Creanţe Cauzele de exonerare de răspundere
Vă rugăm să schimbaţi parola