Biblioteca Universității din Pitești

Prejudiciu

Subiect Tematic: Prejudiciu
Lucrări: 59 lucrari in 59 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Prescripţia dreptului material Bun imobil Fonduri europene Conflict de legi Suspendarea executării pedepsei Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă Bunuri incorporale Răspunderi civile delictuale Plângere penală Daune-interese Prejudiciu material Persoane vătămate Prejudiciu cauzat Culpa creditorului Raport juridic de muncă Drept comparat Răspundere civilă Malpraxis medical Convenţia europeană a drepturilor omului Fapte penale Principiile prejudiciului Culpă Răspunderea civilă contractuală Răspundere patrimonială Natura juridică a răspunderii pentru neîndeplinirea obligaţiei de informare precontractuală Prezumţia de adevăr Daune materiale Fraudă Răspunderea pentru daune Conduita ilicită Acţiunea directă Sancţionarea contravenţilor Act administrativ Fapta ilicită Concediere abuzivă Răspunderea juridică pentru neregului Infracţiuni Prejudicii nepatrimoniale Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Codul civil, art. 1020-1021 Act administrativ de autoritate nelegal Evaziune fiscală Contract de locaţiune Ficţiune juridică Clauză penală Proprietate privată Ruina edificiului Răspunderea patrimonială Dreptul persoanei vătămate Justiţie restaurativă Răspunderi delictuale Doctrină Vinovăţie Pagube materiale Despăgubire O.G. nr. 25/2002, art. 21 alin. (1) Răspunderea juridică Contract de cesiune Drept civil Executare silită Solidaritate Prescripţia extinctivă Teren expropriat Decizie de imputare Răspunderi civile contractuale Prejudiciu Protejarea intereselor financiare al Uniunii Europene Răspunderea civilă medicală Prejudiciu moral Circumstanţe atenuante Vătămare corporală Legalitatea incriminării Norme conflictuale Rezoluţiunea unilaterală Dreptul muncii Fapta lucrului Legiuitor Tacita relocaţiune Daune morale Săvârşirea de fapte penale Coproprietate Faptă ilicită Drept procesual civil Creanţe Cauzele de exonerare de răspundere
Vă rugăm să schimbaţi parola