Biblioteca Universității din Pitești

Procedura insolvenţei

Subiect Tematic: Procedura insolvenţei
Lucrări: 80 lucrari in 80 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Denunţarea contractelor în derulare Bancrută frauduloasă Drept Drepturi reale Retragerea administratorului lichidator Subiecţii infracţiunilor Clauză compromisorie Drepturile creditorilor Debitor în insolvenţă Acţiune pauliană Exercitarea acţiunii Infracţiuni de bancrută Procedura insolvenţei Reorganizare judiciară Dreptul afacerilor Insolvenţă Faliment Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie Regie autonomă Comunicări Răspunderea administratorului Drepturi procesuale Competenţă Forme ale ajutoarelor de stat Regulamentul nr. 1/2001 al BNR, art. 13 alin. (1) Suspendarea executării actului administrativ Legea nr. 85/2014, art. 133 alin. (1) Legea nr. 85/2009 Retragerea administratorului judiciar Acţiune în constatarea nulităţii absolute Dizolvare prin faliment Legea nr. 85/2014, art. 59 alin. (5) Principiul neretroactivităţii legii civile Sechestru asigurător Principiul neretroactivităţii Acces la justiţie Insolvenţa fiduciarului Infracţiuni Contestaţie la executare Denunţarea unilaterală a contractului Jurisprudenţă Creditor fiscal Organ fiscal Legea nr. 85/2009, art. 46 Legea nr. 85/2006, art. 122 Creditor chirografar Răspunderea civilă delictuală Compensaţia judiciară Principiul disponibilităţii Cauţiune Hotărâri arbitrale Obligaţiile debitorului Fiducie Administratorul judiciar Drept comercial Legea nr. 314/2001 Codul de procedură penală, art. 168 alin. (1) Drept de creanţă Exigibilitatea creanţei Doctrină Contract de credit Plata obligaţiilor fiscale Despăgubire Lichidator judiciar Creanţă certă Regim juridic Legea nr. 85/2006, art. 40 Nulitatea gajului comercial Executare silită Garanţii reale mobiliare Legea nr. 85/2006, art. 48 Codul de procedură penală Executarea pedepsei amenzii Obiectul infracţiunilor Sechestru Prescripţia extinctivă Legea nr. 84/2006, art. 48 Transparenţă Latura obiectivă Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Citarea creditorilor Legea nr. 85/2006, art. 147 Creanţă Despăgubiri civile Creanţe bugetare Revocare tacită Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Decizia nr. 28/2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Ajutor de stat Sancţiuni Legiuitor Executarea silită a creanţelor Suspendarea acţiunilor Drepturi de retenţie Legea nr. 85/2009, art. 73 Legea nr. 428/2002 Legea nr. 85/2006, art. 121 Latura subiectivă Competenţa materială Creanţe Competenţa teritorială Conflict de interese
Vă rugăm să schimbaţi parola