Biblioteca Universității din Pitești

Concediere

Subiect Tematic: Concediere
Lucrări: 78 lucrari in 78 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Reintegrare în muncă Clauză de stabilitate Imnaptitudinea psihică a salariatului Funcţionar public Desfiinţare post Evaluare profesională Codul muncii Sancţiune Concediere colectivă Comisie de disciplină Criterii de stabilire a ordinii de priorităţi Salariat Contract individual de muncă Obligaţiuni Reorganizare judiciară Raport juridic de muncă Faliment Salariate gravide Reintegrare Inaptitudine fizică Încetarea contractului individual de muncă Abateri disciplinare Culpă Demisie Nulitatea absolută Contract colectiv de muncă Decizii Reorganizarea activităţii angajatorului Concediere nelegală Absenţe nemotivate de la serviciu Dizolvarea angajatorului Competenţa soluţionării contestaţiei împotriva concedierii Repunerea salariatului în situaţia anterioară concedierii Preaviz Clauză de neconcurenţă Discriminare directă Norme didactice Nulitate Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Încetarea de drept a contractului individual de muncă Motive economice Libertatea sindicală Modificarea contractului individual de muncă Efectele concedierii colective Nemotivarea actului administrativ de eliberare din funcţie Codul muncii, art. 61 lit. b)-d) Anularea deciziei de concediere Disciplină prealabilă Libertate economică Desfacerea contractului de muncă Absentare de la muncă Sancţiune disciplinară Imnaptitudinea fizică a salariatului Neacordarea preavizului Incapacitatea temporară de muncă Arest la domiciliu Telemuncă Încetarea contractului de muncă Drepturi Concediere Neîndeplinirea condiţiilor Desfiinţarea locului de muncă Nulitatea deciziei de concediere Discriminare Control judiciar sub cauţiune Decizia de pensionare Şomajul tehnic Control judiciar Notificarea de concediere Principiul nediscriminării Codul muncii, art. 65 Dreptul muncii Nelegalitate Reintegrare în funcţie Funcţionar public eliberat nelegal din funcţie Desfiiţare post Organe de conducere ale sindicatelor Daune morale Arest preventiv Legislaţia muncii Responsabilităţi de muncă Egalitate de tratament Interdicţie Disponibilizare Decizia de concediere
Vă rugăm să schimbaţi parola