Biblioteca Universității din Pitești

Buta, Gheorghe

Nume Persoană: Buta, Gheorghe
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 113 lucrari in 113 publicatii in 1 limbi
Subiecte
O.G. nr. 5/2001, art. 4 alin. (2) Drept administrativ Contract de antrepriză Ordine publică Drept bancar Executarea sentinţei Codul de procedură civilă, art. 341 Drept Doctrine Cerere de suspendare a executării silite Legea nr. 31/1990 în jurisprudenţă, art. 127 Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Legea nr. 26/1990, art. 25 Codul de procedură civilă, art. 373 alin. (2) Natura litigiului Exercitarea dreptului procesual potestativ Adagiile juridice Competenţă materială Inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Codul de procedură civilă, art. 318 Societate în insolvenţă Desfiinţarea titlului de proprietate Legea nr. 31/1990, art. 134 alin. (1) lit. d) Legea nr. 31/1990, art. 216 Accesul liber la justiţie Autorizarea consiliului de administraţie Rezilierea contractului de închiriere Procedura de mediere Contract de asociere Legea nr. 31/1990, art. 238 alin. (2) lit. a) şi b) Legea nr. 297/2004, art. 203 Conflict negativ de competenţă Contract de asigurare Codul de procedură civilă, art. 261 Insolvenţă Obligaţiile asociaţilor Judecata în echitate Legea nr. 31/1990, art. 132 Societate comercială Prolegomena Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Procedura concilierii Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (2) Dreptul internaţional privat Contract de vânzare-cumpărare Arbitraj cu elemente de extraneitate Legea nr. 136/1995, art. 28 Calitatea procesuală activă Drepturi procesuale potestative Legea nr. 85/2006, art. 5 Arbitraj Legea nr. 85/2006, art. 11 Codul de procedură civilă, art. 369 Drepturile nepatrimoniale Litigiul judiciar Applicable law Garanţie bancară Codul civil, art. 1436 Fiduciary relation Capital social Codul de procedură civilă, art. 379 Drept penal Codul civil Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Excepţia de neexecutare a contractului Jurisprudenţă Contestaţie în anulare Codul fiscal, art. 136 Legea nr. 85/2006, art. 79 Codul de procedură civilă, art. 364 Legea nr. 31/1990, art. 251 Legea nr. 31/1990, art. 250 Codul de procedură civilă, art. 22 Legea aplicabilă Legea nr. 188/1999, art. 109 Legea nr. 31/1990, art. 67 alin. (2) H.G. nr. 995/2005 Fiducie Codul civil, art. 1437 Interdicţia de înstrăinare O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 O.U.G. nr. 51/1998 Drept comercial Licitaţie publică Codul de procedură civilă Uniunea Europeană Drepturi potestative Legea nr. 31/1990, art. 250 alin. (1) lit. a) şi b) Legea nr. 85/2006, art. 20 Acte şi fapte juridice în general Revizuirea hotărârilor în contenciosul administrativ Legea nr. 31/1990, art. 21 Procedura de infrigement O.G. nr. 92/2003 Principiul autonomiei de voinţă Măsuri provizorii Contencios administrativ Contract de credit Doctrină Executarea garanţiei Codul de procedură civilă, art. 304, pct. 8 Sancţionarea abuzului de majoritate Codul de procedură civilă, art. 400 Exercitarea acţiunii civile Drept civil Codul de procedură civilă, art. 372 Decizia Curţii Constituţionale nr. 266 din 7 mai 2014 O.G. nr. 5/2001, art. 6 alin. (1) Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Codul civil, art. 1000, alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 399 alin. (1) Forţa normativă România Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Competenţă teritorială Codul de procedură civilă, art. 166 Legea nr. 554/2004, art. 21 alin. (2) Acţiune civilă Decretul nr. 167/1958, art. 13-14 Drepturile de proprietate intelectuală Drept privat Concilierea directă Legea nr. 351/2004 Codul de procedură civilă, art. 401 alin. (1) lit. a) Contractul de închiriere Achiziţii publice Plata chiriei Contract de închiriere Motive de ordine publică Legea nr. 85/1992 Legea nr. 114/1996 a locuinţei Mediere Legea nr. 10/1995, art. 13, art. 21 Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 2 Codul de procedură civilă, art. 364 lit. i) Competenţa materială Legea nr. 85/2006, art. 80 Drept procesual civil Daună totală Codul civil, art. 1201
Vă rugăm să schimbaţi parola