Biblioteca Universității din Pitești

Contenciosul administrativ

Subiect Tematic: Contenciosul administrativ
Lucrări: 72 lucrari in 72 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Infracţiuni de corupţie Drept administrativ Jurisdicţie administrativă Jurisdicţia muncii Executare Creanţe fiscale Drept Revizuirea hotărârilor judecătoreşti Medierea judiciară Controlul legalităţii Autorităţi publice cu activitate administrativ-jurisdicţională Accesul liber la justiţie Contenciosul administrativ Autoritate administrativă Decizii ale Curţii Constituţionale Pensie de serviciu Decizii judiciare Act administrativ-jurisdicţional Prioritatea dreptului internaţional Contenciosul administrativ fiscal Decizia nr. 3012 Exercitarea recursului Imobile Legalitate Titlul de despăgubire Drept public Practică judiciară Competenţă Daune Acţiune în contencios administrativ Contenciosul fiscal Acţiune Răspundere materială Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti Act administrativ Dihotomia contencios subiectiv-contencios obiectiv Contestare Curţi de justiţie Dreptul la un proces echitabil Control de legalitate Răspunderea civilă, penală şi administrativă Contract administrativ Inspecţia muncii Interes legitim vătămat Convenţionalitate Doctrină Contencios administrativ Principiul inadmisibilităţii acţiunii populare Executare silită Regimul constituţional România Infracţiuni de mediu Strămutare Restrângerea exerciţiului unor drepturi Taxa judiciară de timbru Legea nr. 554/2004, art. 21 alin. (2) Scutire de taxă judiciară de timbru Curs universitar Statul de drept Căi de atac Concesiune de bunuri prorietate publică Suspendarea executării silite Legiuitor Daune morale Dispoziţiile constituţionale revizuite Act administrativ unilateral Anul 2003 Acte de stare civilă Contencios constituţional Drept internaţional Egalitate în drepturi Ordonanţă preşedinţială Conflict de interese
Vă rugăm să schimbaţi parola