Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică. Limbi

Subiect Tematic: Lingvistică. Limbi
Lucrări: 329 lucrari in 344 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Texte culturale native Morfologia textelor religioase Revoluţia egipteană Perfectul simplu Latină vulgară Îmbogăţirea vocabularului limbii franceze Analiză a actului de întrebare Aspecte lexicale Primul dicţionar modern al limbii române Valori Statistica lingvistică Evoluţie Interferenţa prin fuziune Limba română în comparaţie cu limbile romanice Bilingvismul traducătorului Expresii idiomatice Structuralism. Lingvistică structurală Văcărescu, Ienăchiţă Construcţii sintactice Viitor, ca timp Particule preverbale Gramatica cazurilor Nu există limba cehoslovacă Atlase lingvistice Neologie de origine greco-latină Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Traducător Semiotică Cognitivism Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Învăţarea prototipică Aspecte fonetice Abilități de scriere Bilingvism Oralitate urbană cameruneză Cercetare Stratificare Macrostructură Studiu comparativ trilingv al unui text Categoria eponimelor Dicţionar de sinonime ale limbii albaneze Limbaj medical Poeticitate Tipologia interferenţei elaborată de lingvistul francez Fr. Biville Sec. XVI Împrumuturi slavone În căutarea Sfîntului Graal, traducere parţială Context Împrumuturi în vocabular Câmp semantic Traducerea eponimelor din limba engleză Germana pentru ştiinţă şi tehnologie Complement direct Bilingvism latin şi grecesc Tip de rudenie Pragmatică Normă procedurală Limbă Transparenţă semantică Dialect Sardinian Îmbogăţirea vocabularului Cromonim Etimologie multiplă externă Cercetarea sinonimelor Metaforă de orientare Discurs ştiinţific Dificultăţi în traducere Termen prototipic Interferenţe semantice Acronime Articol determinativ Texte teologice Traducere spaniolă-română Ecuaţie culturală Limba germană Comunităţi lingvistice britanice Limba suedeză veche Spaţiu italo-romanic Paronimie Interviuri Cartea lui Manuel, roman Procese de traducere ale literaturii Termeni străini Legătură între studiul limbii şi evoluţie socială Anglicisme în publicistică Teoria câmpului lexical Persuasiune Inovaţie lingvistică Textul umoristic Împrumuturi din latină Intonaţie Coeziune textuală Semantica paradigmei partitiv-amplificatoare "Pescăria şi pescuitul în România" de Gr. Antipa Salienţă perspectivală Forme flexionare de imperativ Sinonimie stilistică Aspecte sintactice ale gerunziului Antichitate Frecvenţa literelor Vocabular specific domeniului chimiei CORTÁZAR, Julio Dezvoltarea stocului de cuvinte Deşertul tătarilor, roman Traducere italiană-română Cronograful, manuscris Împrumuturi semantice Pădure Corespondenţă Limba franceză - limbă de cultură Traducere juridică Sistem gramatical al limbii spaniole Negocierea ca soluţionare a conflictelor Perfectul compus Comunicare politică Civitas Componentă comparativă Verb Crâng Text publicitar Valoare modală Expresii fixe Microstructură Lexicul dialectului istroromân Dimensiuni ale comunicării Orientarea traducerii Semantică lexicală Socioterminologie Nume de culori Perfect compus din română Abrevieri Vocale semi-deschise Împrumuturi lexicale Polisemie Formule stereotip Vocabularul comediilor lui T.Maccius Plautus Devieri de la norma lingvistică Câmpuri semantice Lingvistică contrastivă Limba greacă Manipulare strategică Medierea ca soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă Nume de calităţi Limba sârbă Lingvistică textuală Limbi slave Influenţa limbii arabe asupra limbii franceze Analiză stilistică Forme de adresă Opoziţia Particularităţi lingvistice Dialecte italiene Traducerea proverbelor Corespondenţii româneşti Tipologia subordonatelor comparative Arta conversaţiei. Conversaţie Primele gazete româneşti Expansiune Cercetare pragmatică Lingvistico-sinergetică Rădăcini indo-europene ale unor cuvinte Terminologie populară românească "Raucho", roman Stil Numele fiicelor lui Iov Rolul traducătorului Învăţământ Latină medievală de cancelarie Rudenie socială Documente de cancelarie din Moldova Studiu gramatical Vocabular anglo-american Dialectul săsesc din Transilvania Originea termenului "órie" Descriere gramaticală structurală a comunicărilor verbale Discurs argumentativ Semantică Sensul original al unei traduceri Conceptul de prototip în lingvistică Stilistică lingvistică Reţea culturală Contrast semantic Cercetare empirică Discurs penal Problema echivalenţei Imperfectivitate Teoria prototipului în legitimarea lingvistică Articol posesiv Identitate irlandeză Teoria Relevanţei din domeniul discursiv Propoziţii cauzale coordonate Principale direcţii de cercetare ale imagologiei Limba franceză Graffiti Oralitatea Predare Semantica verbului Neoretorică Hipotextul din poemul "Corabia beată" a lui Arthur Rimbaud Studiu comparativ Lexiconul de la Buda Antonimie Articolul în limbi romanice Traduceri religioase Salienţă onomasiologică Istoria traducerii Onomastică românească Expresivitatea mesajului Structuri lingvistice materne la preşcolari români şi englezi Text sacru Elemente slave vechi Servicii militare romane Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Termeni de origine engleză Comentariu de citate Descifrare lingvistică Metode de predare Context lingvistic Intervenţie ca act director Competenţe de vocabular Rădăcina *kar-/*kal- Câmp lexico-semantic al pădurii "Poematicon" lingvistic Text Teoria compensaţiei Analiză de conţinut Toponomastică diacronică Gramatica limbii române Inferenţă şi timp Coerenţă Gramatică Distincţii militare Roluri semantice Participiu trecut şi participiu prezent al limbii franceze Traduceri medievale occidentale în limba română Elemente prozodice Figurile discursului repetat Cuvinte de origine română asimilate de lexiconul anglo-american Noua Teorie a Convergenţei Proiectare Articol de dicţionar Pre-proto-indoeuropeană Proverbe Semanticism Sintagme populare Terminologie Cercetare bibliografică Transculturalitate Structură reală Limbaj audiovizual Tabor, revistă Traduceri din limba română în limba slovacă Statutul morfosintactic al morfemului "ca" din franceză Sintaxă română Integrare Subjonctiv Terminologie medicală Nuvele exemplare, de Cervantes Locuţiune conjuncţională, fără (ca) să Semantica rudeniei Aspecte stilistice ale gerunziului Teoria prototipului Dezbatere parlamentară Antichităţi Metafuncţii Imperativ Negaţia Limbaj administrativ Dialecte Teorii ale sensului Împrumuturi lexicale de origine franceză Adiţionarea în structuri orale Prefixe neologice superlative Coerenţă textuală Vocabular Valoare predicativă Dificultăţi în traducerea imperfectivului în limba română Teorie şi variaţie lingvistică Ravasi, Gianfranco Structuri lexicalizate Fonologie Abordare antropologică a rudeniei Transfer lingvistic Frazeologie româno-franceză Aspecte semantice ale textului publicitar Lexic Rol semantic Verbe deponente Freire Nunes, Irene Contacte lingvistice Infinitiv în italiană şi română Limbaj în societate Eroare de traducere Rădăcina *borm-root Tineret Paradigmă derivaţională Metodologia citării Sonet shakespearian tradus de Ion Pillat Limbi romanice Fonetică Deixis social Pedagogie Dialog Opacitate semantică Lingvistică franceză Publicitate Metoda descrierii traducerii Onomastica instituţiilor bancare Expansiune rematică Limbă străină Limba română Cuvinte cu funcţie prepoziţională Conceptul de progresivitate Lacune Substituire Diebe, piesă de teatru Salienţă semasiologică Relații topologice (spațiale) Filosofie Termeni magici româneşti Neo-oralitate Teorii ale conceptului de echivalenţă Expresii populare Sistem de scriere egeean Franceză-engleză-română Terminologie muzicală Definiţia lexicografică Verbe auxiliare perfective Discurs publicitar Rudenie spirituală Propoziţie Limba spaniolă Competenţe lingvistice Traducere română-germană-română Dialect Toscan Reierarhizare Mese principale Modificator postpus adjectivului Gramatică comparată italiană-albaneză Neologisme Diglosie Structuri tematice Lecţii de traducere Abordare semantică a rudeniei Dialecte friulane Limba învăţată. A 2-a limbă. Vorbitorii non-nativi Aktionsart Prefeţe Metaforă structurală Identitate culinară Frecvenţa cuvintelor Componentă descriptivă Aproximarea conceptelor juridice specifice Mituri Gramaticalizare Anglicisme Analiză paralelă între termenii negociere şi mediere Normă literară Incompatibilitate semantică Proverbe din Don Quijote Debreiaj enunţiativ Dialectologie istorică Adjectiv Structuri analitice ale verbului Teoria metaforei conceptuale Contraste semantico-pragmatice Relaţii sintactice Interferenţa prin transfer Infinitiv Relaţii logico-semantice Cultura tineretului Procedee stilistice Tratat de dialectologie românească, ediţie nouă Salienţă în lexic Genuri de incitare la acţiune Studiul vocabularului Grup nominal Limba engleză pentru scopuri specifice Miscelaneu de cronici moldoveneşti Morfologie Modificări dinamice ale normelor lexicale Codru Etimologia cuvântului "umor" Consecinţele erorilor de traducere Rădăcina proto-indo-europeană Etimologie unică Corpus informaţional Teme de interculturalitate Receptarea literaturii române Limba italiană Dacoromâna actuală Metalimbaj Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Predicţie spaţială Drug şi drog Caracter latin Culoarea galben Neologie Elevi albanezi Pellegrini, Giovan Battista Pasivul în limba română şi engleză Limbi indo-europene Analiză semică pentru cuvinte din limba rusă Discurs economic Istoria limbii franceze Convergenţe şi divergenţe culturale Occidentalizare Modalităţi de traducere Substantive în limba rusă Analiză contextuală Caracteristică Dicţionar academic latinist Sistem gramatical al limbii franceze Studiul eponimelor în lingvistica engleză Creativitate Reţetă culinară virtuală Corespondenţă temporală Cuvinte vulgare Derivate ESENIN, Serghei Sloganuri publicitare Limba kazahă Cooperare Simbolismul românesc Limbă colocvială Comunicare Engleza americană Radicalism politic Comunicare nonverbală Traducere Circumstanţial Informatică lingvistică Greşeli în traducere Istoria limbii italiene Lingvistică spaniolă Verbul a fi Civis Focus Metaforă conceptuală Limba slovacă Punct de vedere Toponimie Antropologie lingvistică Coeziune Fractal Limba latină Triunghiul semiotic al lui Saussure Sinceritatea în literatura în proză Internet Neologie traductivă Români din exil Analogie Graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava Devize (expresii) Traducere spaniolă-franceză Influenţă franceză Texte administrative italiene Lexicologie. Dicţionare Complement indirect Structură tranzitivă atipică Unităţi militare romane Registre lingvistice Elemente lexicale alogene Conjunctivul Limba engleză Vocabularul limbii române Retorică Pastorala Terminologie tehnică în limba germană Zoonime Şedinţă de judecată Toponime englezeşti Schimbări semantice Utilizări funcţionale Limba cazacă Topologie Conceptul de acord sintactic în limba română Ascoli, Graziadio Isaia Interpretare defectuoasă Grup prepoziţional Neosemie Texte narative româneşti Salienţă structurală Lexicologie Metoda substituţiei Eponime în limba engleză Etimologie Regramatizare Farewell to Anatolia, roman Discursuri de ziua naţională CĂLINESCU, George Morfologia graiului slovac din Nădlac Titluri de ziare haben, verb Sens lexical vs sens instrucţional Evoluţie semantică Interpretarea numelui propriu Problematica împrumuturilor Limbaj publicistic Intensificator Neologie primară Traductologie Corespondenţă dintre italiană şi română Sintaxa textului Gramatică contrastivă română-italiană Predarea limbii române în şcoală Termeni sociali Interativitate Istorie Simbol Construcţie polipredicativă hipotactică Semiologie Învăţarea împreună cu un grup Loher, Dea Locuţiune prepoziţională Pilat, Ion Structuri verbale predicative Sintagme terminologice Reconstrucţie etimologică indoeuropeană Limbaj jurnalistic Spaniola din Cuba Reutilizarea şi refuncţionarea rădăcinilor şi împrumuturilor Trapassato remoto/ mai mult ca perfectul anterior Cultură virtuală Teorii deconstructiviste de traducere Sociolingvistică italiană Clauze relative subordonate Particularităţi lexicale Funcţii sintactice Funcţii lexicale Analiză contrastivă Scală de împrumuturi lexicale Teoria dezvoltării vorbirii propusă de Vygotsky Lingvistică romanică Consonantism Sociolingvistică Semn lingvistic Sistem de interlocuţiune Centrul Corvinus de Examinare a Limbajelor pentru scopuri specifice Toponime din Teleorman Paralelism semantic Ţiganiada, scriere Forme pronominale Prefixare negativă a adjectivelor Construcţii absolute Tehnici de retorică Gramatica fizicii, manuscris Limba friulană Halliday, M.A.K. Elemente de coerenţă Caz dativ Prepoziţii primare The New Scientist, revistă Strategia A face, infinitiv verb Cultură Coran Sintaxă Sufixe greceşti Teoria învăţării limbilor străine Strategii în traducerea textelor literare La steaua...de M. Eminescu Antroponime Termeni militari Trecut recent din italiană Caracteristici lexico-gramaticale Limba ucraineană Români Procesul traducerii Oferte de posturi Sintagmă verbală funcţională Participiul trecut Acţiune lingvistică Sistem de conjuncţii Model inferenţial Construcţii condiţionale Analiză comparată Cultură naţională Schema textului Reviste teologice Consum mediatic Elemente deictice Tipuri de discursuri Construcţie hipotactică polipredicativă Güiraldes, Ricardo Dialecte septentrionale Jurnalişti Lingvistică italiană Cercetare lingvistică Terminologie zoologică în limba română Derivate substantivale Aglutinare Moxa, Mihail Scrisori comerciale Marketing Câmp lexico-semantic al cafelei Youtube Reprezentare socială Pasive superficiale Sinceritate și complimentare Adaptare fonetică şi ortografică Frază Asociaţie Forma şi funcţia semnelor de punctuaţie Sistem de scriere Liniar A Limba română veche Titrologie Sinestezie literară Termeni de metalimbaj Oltenia Limba aromână Variante structurale Lingvistică contrastivă, română-franceză Rudenie naturală MANZONI, Alessandro Lingvistică românească Articolul în limba română Tatăl nostru, rugăciune Socio-stilistică Normă lingvistică Teoria integrării conceptuale Creativitate lingvistică Desugestopedia Cuvinte împrumutate Ibrahim, Babangida Lingvistică de contact Text juridic Schemă argumentativă Dialectologie românească Principiu diacronic Tipuri de substituţie Istoria limbii române Conectori Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Limba cehă Studiul eponimelor în lingvistica românească Studiu contrastiv germană-română Contact literar româno-slovac Sotiriou, Dido Definirea textului Comunicare culturală Paritate lingvistică Limbi moderne Dicţionar frazeologic spaniol-român Multilingvism Naraţiuni orale Lexicul limbii franceze şi al limbii române Inversiune Aspecte sintactice ale limbii vorbite Rol tematic Diferenţiatoare semantice Construcții posesive Adjective cromatice Formă verbală italiană andarsene Reorganizare Verbe parasintetice Traducerea unui text scris Studenţi Latinizare Adverbe temporale Influenţe maghiare asupra textelor româneşti vechi Dicţionare electronice Forme verbale supracompuse Analiză lingvistică Valori morfosintactice Limbă literară Nume de agent Devieri jurnalistice Sistem financiar-bancar românesc Gramatică comparată română-franceză Habitualitate Verbe relaţionale Frazeologie Traducerile româneşti Multilingvism în zona Tense Lingvistică. Limbi Relevanţă Gramatică contrastivă Discurs procedural Romanul "Ulysses" a lui James Joyce Consum simbolic Forme verbale Foarte, în limba română Valori modale Antropologia rudeniei Nume proprii în traduceri biblice Evoluţia ortografiei româneşti Patrimoniu cultural francofon Wittgenstein, Ludwig Hipertextul din poemul "Preludii autobiografice" al lui Jules Laforgue Limba greacă veche Mod verbal Semantică-sintactică Subculturi Literatură Elemente de coeziune Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Băjenaru, antroponim Categorii conceptuale Sintaxa grupului nominal Text juridic penal românesc Frazeologie verbală spaniolă din limba română Discurs politic Identitate lingvistică Evoluţia verbelor neregulate Utilizări pragmatice Utilizare lingvistică Acte iniţiative Discurs Verbe cu particulă Prepoziţii Galicism Lingvistică generală Antonimia substantivelor din limba rusă Perspective ale problematicii schemelor argumentative Reprezentări mediatice Sursele traducerii Sinceritatea în comunicarea orală Poveştile lui I.Pop Reteganul Studii teologice, revistă Istoria englezei Geografie lingvistică Subordonată temporală Hipertextualitate discurs jurnalistic Toponimie englezească Transtextualitate Concepte fundamentale ale imagologiei Sintaxă franceză Tratamentul africatelor ĉ-ĝ Dialectul "landlerisch" Anglicizare Frecvenţă Tranzitivitate Limba română contemporană Strategii lingvistice Eroare lingvistică Analiză de text directă Împrumuturi din rusă în vocabularul francez Infinitiv cu subiect exprimat Adverb Verbe complexe cu particule identice Argotologie Îmbunătăţirea capacităţii roboţilor Exprimarea gratitudinii Interferenţa relaţională Lingvistică cognitivă Sens Sec. XVIII Semn muzical
Vă rugăm să schimbaţi parola