Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică. Limbi

Subiect Tematic: Lingvistică. Limbi
Lucrări: 595 lucrari in 610 publicatii in 7 limbi
Definirea expresiilor idiomatice din perspectiva lexicologiei de: Szabó , Adel Antoinette (Text tipărit)
În jurul conceptelor de gramaticalizare şi de pragmaticalizare de: Mladin, Constantin-Ioan (Text tipărit)
Flouting maxims of conversations in commercials de: Bărbuleţ, Gabriel (Text tipărit)
Valori expresive ale conversiunii. Adverbializarea de: Sporiş, Valerica (Text tipărit)
Tipologia dialogului de: Borchin, Mirela; Bărdăşan, Gabriel (Text tipărit)
Aspects discursifs et pragmatiques du texte publicitaire de: Cibian, Aura Celestina (Text tipărit)
Subiecte
Traducerea textelor clasice Trăsături lingvistico-stilistice Texte culturale native Perfectul simplu Aspecte lexicale Statistica lingvistică Model comunicaţional Interferenţa prin fuziune Stilistică Dihotomia stabilită de Habermas Luptă Gramatica cazurilor Atlase lingvistice Lexic religios Procesarea limbajului Învăţarea prototipică Abilități de scriere Modelatori de aletică Oralitate urbană cameruneză Cercetare Indirecție Limbaj medical Nume de legume în limba română Poeticitate Împrumuturi slavone Împrumuturi în vocabular Traducerea eponimelor din limba engleză Limbă Actanţi Transparenţă semantică Implicare Etimologie multiplă externă Texte teologice Vocabularul Uniunii Articol determinativ Comunităţi lingvistice britanice Spaţiu italo-romanic Paronimie Traducere intralingvistică Procese de traducere ale literaturii Dinamica proceselor de împrumut Vocabular gastronomic francez Metaforă economică Coeziune textuală Semantica paradigmei partitiv-amplificatoare "Pescăria şi pescuitul în România" de Gr. Antipa Mijloace de transpunere a locuţiunilor Glosar toponimic Aspecte sintactice ale gerunziului Frecvenţa literelor Vocabular specific domeniului chimiei CORTÁZAR, Julio Traducere italiană-română Sistem gramatical al limbii spaniole Text de ficţiune Adverbializarea adjectivului Asemantismul semnului estetic Politeţea în engleză şi română Comunicare politică Perfectul compus Componentă comparativă Verb Valoare modală Dimensiuni ale comunicării Orientarea traducerii Proverbe în limba hausa Abrevieri Coeziune lexicală Vocale semi-deschise Formule stereotip Vocabularul comediilor lui T.Maccius Plautus Lege Limbi slave Lingvistică textuală Influenţa limbii arabe asupra limbii franceze Corespondenţii româneşti Sufixul românesc -atic Scopurile poveștilor conversaționale Conceptul electronic de cyberspațiu ca metaforă Genul substantivului în limba română şi limba germană "Raucho", roman Numele fiicelor lui Iov Învăţământ Studiu gramatical Discurs argumentativ Discurs penal Ortografie Toponimie submontană a Mehedinţiului Acte de vorbire Funcţii ale stilisticii lingvistice Limba română literară Antologie bilingvă "Fantastic Tales" a lui Mihai Niculescu Câmp lexico-semantic al pădurii Teoria compensaţiei Istoricul bizantin Prisc Povestea în conversaţie Coerenţă Inferenţă şi timp Traduceri medievale occidentale în limba română Elemente prozodice Articol de dicţionar Transculturalitate Metodologia cercetării stilistice Texte literare Structură reală Integrare Împrumuturi din franceză Predicile lui Antim Ivireanul Limbaj administrativ Teorii ale sensului Dificultăţi în traducerea imperfectivului în limba română Infinitiv în italiană şi română Fenomen gramatical Rădăcina *borm-root Acte de ameninţare a feţei Metoda descrierii traducerii Lacune Teorii ale conceptului de echivalenţă Denumiri de profesii în limba rusă Prefeţe Conceptul de politeţe Omonimie Nume ruseşti calendaristice Analiză paralelă între termenii negociere şi mediere Relaţii sintactice Rădăcina proto-indo-europeană Consecinţele erorilor de traducere Limba ca dimensiune de comunicare multiculturală Etimologie unică Corpus informaţional Predicţie spaţială Drug şi drog Reprezentare lingvistică Studiul eponimelor în lingvistica engleză Iconografie creștină Cooperare Comunicare Engleza americană Adjectivul din limba română Internet Studiu de comparații idiomatice Graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava Influenţă franceză Zoonime Modalitatea epistemică Limba cazacă Interpretare defectuoasă Salienţă structurală Etimologie Eponime în limba engleză Titluri de ziare Operele lui Ernest Hemingway Sferă conceptuală sau viziune asupra lumii Neologie primară Corespondenţă dintre italiană şi română Limbajul proxemic al lui Hall E.T. Gramatică contrastivă română-italiană Semiotica icoanei creştine Interativitate Locuţiuni Diferenţe culturale Sociolingvistică italiană Forme pronominale Gramatica fizicii, manuscris Situaţie lingvistică Halliday, M.A.K. Interpretare Teoria învăţării limbilor străine Tautologie Români Metafore de orientare Propoziţii completive indirecte Nume de persoane ruseşti Construcţie hipotactică polipredicativă Interviu radiofonic Youtube Câmp lexico-semantic al cafelei Latină Conceptualizare Reprezentare socială Originea istroromânilor Punctuaţie Asociaţie Termeni de metalimbaj Grupul μ Dezavantajele traducerii automate MANZONI, Alessandro Citate Anglicismele din perspectivă română Tatăl nostru, rugăciune Normă lingvistică Cromonime Cuvinte împrumutate Adaptare totală Dialectologie românească Schemă argumentativă Tipuri de substituţie Conectori Studiul eponimelor în lingvistica românească Recompunerea sensului idiomatic Dicţionar frazeologic spaniol-român Tendințe comportamentale lingvistice ale tinerilor francezi Inversiune Formă verbală italiană andarsene Verbe parasintetice Studenţi Latinizare Sistemul lingvistic românesc Nume de agent Multilingvism în zona Tense Traducerile româneşti Gramatică contrastivă Abordare didactică Discurs procedural Relaţii sociale Nume proprii în traduceri biblice Patrimoniu cultural francofon Wittgenstein, Ludwig Subculturi Corpus Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Studiu de caz Sec. XII Principiul politeții Creativităţi lexicale în franceză, engleză şi română Evoluţia verbelor neregulate Utilizare lingvistică Identitate culturală Verbe cu particulă Galicism Prepoziţii Perspective ale problematicii schemelor argumentative Sursele traducerii Poveştile lui I.Pop Reteganul Analiză conversaţională Gramatica limbii hausa Toponimie englezească Dialectul "landlerisch" Observații stilistice și pragmatice Limbă de lemn Împrumuturi din rusă în vocabularul francez Analiză de text directă Exprimarea gratitudinii Documente de cancelarie din Moldova Exerciţii de imitare Dialectul săsesc din Transilvania Hidronimie din Valea Crişului Alb Formarea cuvintelor Rolurile actanţilor Repertorii de cuvântare Expresia negației Cercetări Istoria traducerii Cuvinte împrumutate de origine germană Elemente slave vechi Limba macedoneană Limba tătară Actualizarea Referentului în discurs Ierarhie socială "Poematicon" lingvistic Text Toponomastică diacronică Cuvinte de origine română asimilate de lexiconul anglo-american Traduceri din limba română în limba slovacă Manipularea discursului privat-public Locuţiune conjuncţională, fără (ca) să Aspecte stilistice ale gerunziului Teoria prototipului Evoluţie culturală Cuvinte derivate Negaţia Verbe deponente Dicţionare de omonime Localizarea variației într-o cuvântare Expansiune rematică Strategii de succes Sistem de scriere egeean Verbe auxiliare perfective Rudenie spirituală Traducere română-germană-română Competenţe lingvistice Modificator postpus adjectivului Diglosie Aspect Negație pragmatică Modalităţi lingvistice de exprimare Identitate culinară Componentă descriptivă Aproximarea conceptelor juridice specifice Cazuri de incompatibilitate semantică a termenilor asociaţi Teoria metaforei conceptuale Graiuri croate din România Invariabilitate Morfologie Relaţii lexicale Nume de familie româneşti provenite din porecle Coerență funcțională Modalităţi de traducere Combinaţii de rime Accidente fonetice Metafore corporale Limba kazahă Model latin Lexic dialectal Adverbializarea pronumelui Simbolismul românesc Comunicare nonverbală Emfatizarea în limba franceză Civis Macedonia Neologie traductivă Traducere spaniolă-franceză Sufixe inflexionale Complement indirect Tipuri de calc Împrumuturi de origine franceză Maxime, dialoguri Retorică Utilizări funcţionale Conceptul de acord sintactic în limba română Dimensiunile discursului mobilizator Discursuri de ziua naţională Istorie morfologică Sintaxa textului Expresii adjectivale despre culori Construcţie polipredicativă hipotactică Teoria modelelor cognitive idealizate Sociolingvistică Consonantism Comunități de discurs Sistem de interlocuţiune Pragmateme Avantajele traducerii automate Construcţii absolute Tipologii ale discursurilor tradiţionale Limba friulană Strategia Cultură Sintagmă verbală funcţională Procesul traducerii Construcţia propozițiilor clare Model inferenţial Elemente deictice Lingvistică italiană Jurnalişti Lexic românesc Revoluţia egipteană Discurs didactic Analiză a actului de întrebare Expresii idiomatice Formarea cuvintelor în limba engleză Poezia lui Vasile Alecsandri Viitor, ca timp Graiuri bănăţene Aspecte particulare în traducere Neologie de origine greco-latină Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Semiotică Opţiuni lexicale Stratificare Macrostructură Alimentaţia civilizaţiilor din Mediterană Limbaj Modelul constituţional Sec. XVI Model ierarhic şi funcţional În căutarea Sfîntului Graal, traducere parţială Constrângeri semantice și sintactice Tip de rudenie Normă procedurală Traductibilitatea limbajului comic Îmbogăţirea vocabularului Cromonim Anglicismele din perspectivă franceză Cercetarea sinonimelor Metaforă de orientare Discurs ştiinţific Dificultăţi în traducere Termen prototipic Strategii de acces la sensul unui text Traducere spaniolă-română Limbaj gastronomic Limba rusă Ortografia limbii române Teoria traducerii Împrumuturi din latină Intonaţie Modelul semantic Terminologie juridică engleză și română Atlasul lingvistic istroromân al lui Goran Filipi Forme flexionare de imperativ Sinonimie stilistică Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Împrumuturi semantice Corespondenţă Traducere juridică Fragilitatea semnelor Despre vorbitorii limbii hausa Importante categorii socio-profesionale Adverbe intensificatoare Lingvistică textuală. Analiza discursului. Lingvistică tipologică Civitas Crâng Semantică lexicală Nume de culori Perfect compus din română Dicţionare româneşti Limba greacă Procesul de traducere Dialecte italiene Primele gazete româneşti Mijloace de acces la sensul unui text Expansiune Sec. XV Terminologie populară românească Negaţia în limba franceză Latină medievală de cancelarie Emfaza Principale direcţii de cercetare ale imagologiei Predare Lexiconul de la Buda Coerență conversațională Relaţia dintre diateze şi tranzitivitate Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Metode de predare Analiză de conţinut Gramatica limbii române Gramatică Roluri semantice Forme literare Limbă regională Limbaj edenic Nuvele exemplare, de Cervantes Dezbatere parlamentară Variante lexico-stilistice Dialecte Prefixe neologice superlative Adiţionarea în structuri orale Coerenţă textuală Teorie şi variaţie lingvistică Adverbializarea verbului Model de învățare a unui discurs Abordare antropologică a rudeniei Transfer lingvistic Semantica stereotipului și prototipului Deixis social Lingvistică Stereotipuri în opera lui Flaubert Publicitate Relații topologice (spațiale) Texte constituţionale bilingve Propoziţie Argou Lingvistică saussuriană Lecţii de traducere Cercetare din perspectivă stilistică Semiostilistică Adjectiv Contraste semantico-pragmatice Discurs juridic Interferenţe dialectale Insula Alor Influența limbii franceze asupra lexicului limbii române Prototipicitate şi receptare Lingvistică computaţională (de calculator) Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Elevi albanezi Adverbializarea substantivului Conceptul de stil Vorbire indirectă Derivate Unităţi frazeologice ESENIN, Serghei Radicalism politic Informatică lingvistică Verbul a fi Limba latină Devize (expresii) Bucurie Limba engleză Insultele în limba franceză Metode de traducere Vorbire directă CĂLINESCU, George Tendinţe fonetice şi gramaticale Interpretarea numelui propriu Problematica împrumuturilor Traducere şi retraducere literară Resurse de conversație contextuală Pilat, Ion Mijloace de recunoaştere a transpunerii locuţionale Listă cu semnificaţiile unor argouri Cockney Ţiganiada, scriere Sens idiomatic Prefixare negativă a adjectivelor The New Scientist, revistă Sintaxă Antroponime La steaua...de M. Eminescu Sistem de conjuncţii Acţiune lingvistică Reviste teologice Schema textului Aglutinare Marketing Sinceritate și complimentare Analiză a potenţialului expresiv al modalităţilor de enunţare Frază Analiza genurilor Titrologie Tradiția filosofică occidentală reconsiderată prin viziunea cognitivă Tehnică de cercetare a textului literar Conversaţie Lucrarea "Evangheliarul de la Kalocsa" Creativitate lingvistică Ibrahim, Babangida Psiholingvistică Macrohidronime Coligări Principiu diacronic Istoria limbii române Politeţe lingvistică Limba cehă Jargon Studiu contrastiv germană-română Contact literar româno-slovac Antonime Verbe modale Analiza grupului nominal Paritate lingvistică Traducere germană-română Teorii despre politeţe ale lui Brown şi Levinson Naraţiuni orale Lexicul limbii franceze şi al limbii române Aspecte sintactice ale limbii vorbite Analiză spectrografică Morfem temporal Pronume personal Adjective cromatice Analiză lingvistică Perifraza verbală a perfectului Verbe relaţionale Lingvistică. Limbi Forme verbale Valori modale Zicători Hipertextul din poemul "Preludii autobiografice" al lui Jules Laforgue Presupoziții Mod verbal Semantică-sintactică Modernitate Literatură Sintaxa grupului nominal Categorii conceptuale Text juridic penal românesc Frazeologie verbală spaniolă din limba română Competențe de traducere Elemente non-explicite Lecție de lingvistică a lui Eugen Coșeriu Morfologie şi sintaxă Calcuri anglofone Discurs Interpretarea unui text Antonimia substantivelor din limba rusă Sinceritatea în comunicarea orală Particule în limba germană Spaţiul semiotic minimal discurs jurnalistic Hipertextualitate Sintaxă franceză Tratamentul africatelor ĉ-ĝ Anglicizare Limba japoneză Toponimie multiculturală Organizare textuală Strategii lingvistice Eroare lingvistică Traducerea semantică a poeziei lui Bacovia Verbe complexe cu particule identice Formule de încheiere Argotologie Romanizarea Daciei Originea unor particularităţi ale limbii române Per-, prefix, preverb şi prepoziţie Poezia "Plumb" în versiune franceză Diversitate lingvistică Semantică Sensul original al unei traduceri Stilistică lingvistică Modele de cerere Mesaj de publicitate Traduceri religioase Metafora în viziune cognitivă Structuri lingvistice materne la preşcolari români şi englezi Termeni de origine engleză Traducerea romanului "Străinul" al lui Albert Camus în română şi în engleză Pre-proto-indoeuropeană Etnografia vorbirii Limbaj audiovizual Terminologie medicală Metafuncţii Frazeologie româno-franceză Gramatică transformațional-generativă Gramatică lingvistică Limbă străină Factori care influenţează tipul de morfem temporal Filosofie Franceză-engleză-română Reierarhizare Gramatică comparată italiană-albaneză Predare L2 Resurse lingvistice Metaforă structurală Motivație metaforică Abordare comunicativă Anglicisme Incompatibilitate semantică Raportul care există între conceptele de enunţare, modalizare şi expresivitate Strategii de impoliteţe Sens semnificativ vs. sens subiectiv Cultura tineretului Iad Studiul vocabularului Limba engleză pentru scopuri specifice Limba italiană Argoul Cockney cel mai popular vorbit la Londra Propoziții temporale cu caracter de temporalitate Dacoromâna actuală Culoarea galben Caracter latin Pellegrini, Giovan Battista Analiză semică pentru cuvinte din limba rusă Substantive în limba rusă Evanghelia după Ioan Nume de legume în limba franceză Corespondenţă temporală Sloganuri publicitare Limbă colocvială Circumstanţial Greşeli în traducere Lingvistică spaniolă Focus Metaforă conceptuală Fractal Români din exil Lexicologie. Dicţionare Semne tamga Context istoric Conjunctivul Tipologie textuală Denominaţie populară Şedinţă de judecată Farewell to Anatolia, roman Cuvânt împrumutat Lexic istroromân Imagine lingvistică asupra lumii Verbe cauzative derivate în limbile germană şi ucraineană Reutilizarea şi refuncţionarea rădăcinilor şi împrumuturilor Teorii deconstructiviste de traducere Clauze relative subordonate Câmp lexical referitor la cereale, făină şi produse derivate Metafore ontologice Tehnici de retorică Prepoziţii primare Trecut recent din italiană Strategii în traducerea textelor literare Participiul trecut Analiză comparată Substantive colective Silepsa metonimică Vocabular sociopolitic Îmbogăţirea vocabularului limbii franceze Primul dicţionar modern al limbii române Valori Bilingvismul traducătorului Văcărescu, Ienăchiţă Nu există limba cehoslovacă Colocări Terminaţia substantivului în limba română şi limba germană Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Toponimie de pe Blahniţa Mehedinţiului Propoziţie simplă Aspecte fonetice Ţigan vs. rrom Fenomen lingvistic de genericitate Limba franceză ca limbă străină Stereotipuri în limbaj Categoria eponimelor Dicţionar de sinonime ale limbii albaneze Tipologia interferenţei elaborată de lingvistul francez Fr. Biville Germana pentru ştiinţă şi tehnologie Cultureme Concordanţa timpurilor în propoziţiile relative cantitative din română şi engleză Neologisme indirecte Tactică comunicaţională feminină Metaforă Corpus de texte Sisteme de drept Interviuri Cartea lui Manuel, roman Termeni străini Caracteristici lingvistice Anglicisme în publicistică Teoria câmpului lexical Discurs medical Persuasiune Directive Conversia din clasa lexico-gramaticală Dialecte italiene meridionale Etnomedicină lingvistică Poligramaticalizare Deşertul tătarilor, roman Cronograful, manuscris Transfer Limba franceză - limbă de cultură Negocierea ca soluţionare a conflictelor Microstructură Lingvistică standardizată Împrumuturi lexicale Etimologia oronimului Carpaţi Lingvistică contrastivă Manipulare strategică Pseudonime în limba franceză Medierea ca soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă Nume de calităţi Evoluția lexicului francez Forme de adresă Analiză stilistică Particularităţi lingvistice Graiuri sârbeşti din România Arta conversaţiei. Conversaţie Cercetare pragmatică Lingvistico-sinergetică Conversiune/transpunere Rolul traducătorului Discurs conversaţional Rudenie socială Vocabular anglo-american Originea termenului "órie" Problema echivalenţei Teoria prototipului în legitimarea lingvistică Teoria Relevanţei din domeniul discursiv Propoziţii cauzale coordonate Regiuni transiordaniene Metoda distribuţională în analiza discursului Eponime cu sensuri contrare Expresivitatea mesajului Servicii militare romane Pictogramă Discursul profetului Ieremia Strategii discursive într-un interviu radiofonic Proiectare Sintagme populare Antroponimie Dialect istroromân Distincţii tipologice Cuvinte monofonematice Romanul "Fructul oprit" al lui Benito Pérez Galdós Tulcea, Judeţul Discurs judiciar Valoare predicativă Fonologie Analiza nivelului fonetic-fonologic Aspecte semantice ale textului publicitar Metonimie Limbaj în societate Limbi romanice Sonet shakespearian tradus de Ion Pillat Dialog Traducerea numelor proprii Obiceiuri gramaticale de vorbire Conceptul de progresivitate Diebe, piesă de teatru Metode computerizate de editare Neo-oralitate Accent Timpul prezent perfect în limba engleză Limba spaniolă Competenţa elevului Neologisme Abordare semantică a rudeniei Aktionsart Frecvenţa cuvintelor Mituri Debreiaj enunţiativ Reclame Interferenţa prin transfer Infinitiv Tehnici de recunoaștere lingvistică Dicţionar Etimologia cuvântului "umor" Tehnici de traducere Receptarea literaturii române Pasivul în limba română şi engleză Câmp lexical Occidentalizare Reţetă culinară virtuală Limba hausa Cuvinte vulgare Interviu Contribuţia lingvisticii transformaţionale Toponimie Antropologie lingvistică Semnificaţie metaforică Unităţi militare romane Registre lingvistice Toponime englezeşti Topologie Evoluţie semantică Sens lexical vs sens instrucţional Semantică cognitivă Criterii de evaluare a prototipicităţii în textul narativ Simbol Învăţarea împreună cu un grup Sintagme terminologice Trapassato remoto/ mai mult ca perfectul anterior Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Haţeg Teorie literară Clasificarea transpunerii Texte româneşti vechi Funcţii sintactice Funcţii lexicale Scală de împrumuturi lexicale Analiza epitetelor Toponime din Teleorman Gramatica textuală Adverbializare Coran Construcţii condiţionale Cultură naţională Traducere interlingvistică Derivate substantivale Moxa, Mihail Scrisori comerciale Adaptare parţială 1830-1860 Adaptare fonetică şi ortografică Paralogisme Forma şi funcţia semnelor de punctuaţie Limba română veche Oltenia Limba aromână Variante structurale Sistem pronominal romanic Lingvistică contrastivă, română-franceză Adverbializarea numeralului Imagini identitare Socio-stilistică Teoria integrării conceptuale Desugestopedia Material toponimic Comparaţie între infinitive Studiul formulelor de salutări în limba română și franceză Particule modale Discurs disciplinar Strategii comunicative Poemul arghezian "Caligula" Comunicare culturală Definirea textului Analiza discursului Limbi moderne Toponimia văii inferioare a Târnavelor Diferenţiatoare semantice Ipoteze ale non-compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Reorganizare Adverbe temporale Influenţe maghiare asupra textelor româneşti vechi Forme verbale supracompuse Împrumuturi de cuvinte Stilizarea la Mateiu Caragiale Analiza modului în care eufemismele medicale sunt create semantic Motivaţia asemantismului semnului estetic Limbă literară Lexicul limbii ruse Devieri jurnalistice Adjective demonstrative Gramatică comparată română-franceză Sistem financiar-bancar românesc Relevanţă Cauzele evoluțiilor sensului în limba franceză Limba maternă a unor autori români din Franţa Latinitatea nord-dunăreană Consum simbolic Informatizare Foarte, în limba română Evoluţia ortografiei româneşti Limba greacă veche Pronunţia cuvintelor din dicţionar Discurs politic Poezia lui Eminescu Utilizări pragmatice Situri și ierarhii Acte iniţiative Termeni tehnici Traducere din spaniolă în română Teritorialitate Subordonată temporală Conceptul electronic de virus ca metaforă Concepte fundamentale ale imagologiei Conceptul etnocâmp Limba română contemporană Structura conversațiilor NALR Oltenia Adverb Rudenie convenţională Nume de sentimente asociate cu valori posibile Scop ilocuţionar Traducere poetică Sens Interferenţa relaţională Semn muzical Conceptul de timp Dimensiune fundamentală pragmatică Descriere gramaticală structurală a comunicărilor verbale Traducerea poeziei Articol posesiv Limba franceză Critica unui articol de Margaret Winter Antonimie Fraze nominale compuse Competenţe de vocabular Polipragmatizare Migraţie Texte religioase Figurile discursului repetat Diversitate lingvistică în Uniunea Europeană Semanticism Discurs filozofic Statutul morfosintactic al morfemului "ca" din franceză Subjonctiv Ravasi, Gianfranco Achiziţia limbii a doua Tineret Metodologia citării Distanţă socială Formal vs. informal Dialectul istroromân Onomastica instituţiilor bancare Fenomen de topicalizare Decodarea anecdotelor ilustrate Limba română Substituire Cuvinte cu funcţie prepoziţională Salienţă semasiologică Terminologie muzicală Discurs publicitar Toponime din zona Milcovului Forme lingvistice Traducere automată Termeni de origine germană Gramaticalizare Discurs politic naţionalist Salienţă în lexic Expresivitate Sensurile expresiei "baba cool" frecvent utilizată în limba franceză actuală Miscelaneu de cronici moldoveneşti Hidronime provenite de la entopice Teoria prototipurilor Limba franceză contemporană Reformulare Programul Minimalist Discurs economic Convergenţe şi divergenţe culturale Analiză contextuală Creativitate Scop perlocutiv Triunghiul semiotic al lui Saussure Metafora Texte administrative italiene Modelul generativ-transformaţional Elemente lexicale alogene Exemple din teoria lingvistică a lui Ferdinand Brunot Pastorala Terminologie tehnică în limba germană Izotopia mesajului Metoda substituţiei Regramatizare Limbaj publicistic Intensificator Eponime care exprimă atitudini negative Vocalism Istorie Scrieri academice Comunicare culturală încrucișată Reconstrucţie etimologică indoeuropeană Limbaj jurnalistic Spaniola din Cuba Verba dicendi Analiză contrastivă Semn lingvistic Paralelism semantic Termeni medicali ştiinţifici Elemente de coerenţă Pragmatica minciunii Caracteristici lexico-gramaticale Oferte de posturi Religie creştină Adverbializarea prepoziţiei Terminologie zoologică în limba română Morfologia textelor religioase Latină vulgară Subiecte în conversaţii narative Echivaţa de traducere Evoluţie Limba română în comparaţie cu limbile romanice Structuralism. Lingvistică structurală Construcţii sintactice Particule preverbale Traducător Cognitivism Demers etimologic în domeniul toponimiei Bilingvism Studiu comparativ trilingv al unui text Clasificarea semantică a verbelor Context Câmp semantic Complement direct Bilingvism latin şi grecesc Pragmatică Grupuri semantice de ablaut Percepţia auditorului Dialect Sardinian Dicţionare bilingve franceze-române Structura minimală a procesului de comunicare artistică Interferenţe semantice Acronime Limba germană Ecuaţie culturală Traducere gastronomică Limba suedeză veche Legătură între studiul limbii şi evoluţie socială Inovaţie lingvistică Textul umoristic Xenism Salienţă perspectivală Aspecte semantice ale propoziţiilor Antichitate Gramatică retorică Etimologii papuaşe Structura frazei Dezvoltarea stocului de cuvinte Satul Toracu- Mic din Banatul sârbesc Semnul text-iconic în graffiti Pădure Identitate virtuală Reromanizarea românei literare Structuri dialogale Polisemie istorică Sens metaforic Relativitate lingvistică Discurs repetat Expresii fixe Text publicitar Lexicul dialectului istroromân Socioterminologie Polisemie Pronunţie Devieri de la norma lingvistică Câmpuri semantice Limba sârbă Determinanţi Opoziţia Traducerea proverbelor Tipologia subordonatelor comparative Semn runic Articole de inginerie și cercetare lingvistică Mitologie greco-romană Rădăcini indo-europene ale unor cuvinte Stil Şcoala de semiotică de la Moscova Marcatori discursivi Conceptul de prototip în lingvistică Reţea culturală Imperfectivitate Adverbializarea conjuncţiei Salienţă onomasiologică Text sacru Comentariu de citate Context lingvistic Distincţii militare Noua Teorie a Convergenţei Terminologie Dicţionar de terminologie contrastivă Tabor, revistă Sintaxă română Romanele lui Dan Brown Imperativ Cazul lui Stéphane Mallarmé în limba română Traducere culinară Structuri lexicalizate Trăsături lingvistice Freire Nunes, Irene Contacte lingvistice Paradigmă derivaţională Eroare de traducere Pedagogie Posesie Lingvistică franceză Traducere în limba română Termeni magici româneşti Expresii populare Teorie a traducerii Limba învăţată. A 2-a limbă. Vorbitorii non-nativi Mişcări şi modele comunicaţionale Dinamică lexicală Influenţă slavonă Structuri analitice ale verbului Transcriere fonetică a cuvintelor din limba engleză Modificări dinamice ale normelor lexicale Metalimbaj Obsesie pentru traducere Neologie Limbi indo-europene Istoria limbii franceze Sistem gramatical al limbii franceze Probleme legate de limbă şi vorbire Grup frazeosemantic Traducere Istoria limbii italiene Lingvistici aplicate Punct de vedere Limba slovacă Diferenţe între limba germană şi limba rusă Cadru teoretic Sinceritatea în literatura în proză Abilități generale de comunicare Diversitatea culturilor Vechi alfabet turcic Minoritate (limbă) Serii sinonimice Interdisciplinaritate Schimbări semantice Propoziţii scurte Ascoli, Graziadio Isaia Grup prepoziţional Neosemie Mediu de socializare Texte narative româneşti Morfologia graiului slovac din Nădlac haben, verb Limba engleză Traductologie Predarea limbii române în şcoală Coerenţă topică Loher, Dea Opționalități Vocabular gastronomic român Lingvistică tipologică Onime Teoria dezvoltării vorbirii propusă de Vygotsky Nume de familie franceze provenite din porecle Semnificaţie Caz dativ Dobrogea Sufixe greceşti Termeni militari Interpretarea unui discurs Limba ucraineană Tipuri de discursuri Dialecte septentrionale Güiraldes, Ricardo Presă Pasive superficiale Sistem de scriere Liniar A Sinestezie literară Eponime care exprimă atitudini Atestări româneşti Analiză - traducere Rudenie naturală Funcţii stilistice Lingvistică românească Articolul în limba română Discurs biblic Lingvistică de contact Text juridic Discurs persuasiv Câmpuri lexico-semantice din germană şi română Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Semiotizare interlingvistică Gramatică narativă Construcţia paragrafelor clare Sotiriou, Dido Mitul fundamental Limbaj popular Multilingvism Mărci lingvistice Rol tematic Analiza unui articol lexicografic Traducere şi interpretare Referinţă şi coreferinţă Construcții posesive Traducerea unui text scris Dicţionare electronice Valori morfosintactice Limbi germanice Habitualitate Frazeologie Limbile Alor-Pantar Romanul "Ulysses" a lui James Joyce Întâlniri de serviciu Antropologia rudeniei Consecinţe ale transpunerii Metaforă cognitivă Tranzitivitatea Elemente de coeziune Băjenaru, antroponim Propoziţii completive directe Formulări aluzive Dezvoltare lexicală Identitate lingvistică Limba de adopţie a unor autori români din Franţa Degramaticalizare Sistem de dezacord Diminutive româneşti Neconvenţionalitate Lingvistică generală Terminologie geografică populară Reprezentări mediatice Socio-pragmatică Studii teologice, revistă Istoria englezei Geografie lingvistică Transtextualitate Frecvenţă Tranzitivitate Contribuţiile lui Émile Benveniste în ontologia lingvistică Realitatea cotidiană Omonime Infinitiv cu subiect exprimat Surse latine Îmbunătăţirea capacităţii roboţilor Verbe predicative Lingvistică cognitivă Fenomenul punctului interior Sec. XVIII Cercetare empirică Contrast semantic Pragmaticalizare Identitate irlandeză Graffiti Semantica verbului Oralitatea Metafizică Studiu comparativ Hipotextul din poemul "Corabia beată" a lui Arthur Rimbaud Neoretorică Semn lingvistic deschis Articolul în limbi romanice Eufemisme Onomastică românească Infinitivul în limba poloneză Propoziţii interogative Descifrare lingvistică Intervenţie ca act director Rădăcina *kar-/*kal- Analiza unui discurs Limba scrisă vs. limba vorbită Numele de agent "călător" în limba română Participiu trecut şi participiu prezent al limbii franceze Teorii lingvistice Proverbe Cercetare bibliografică Interpretare pentru româna romilor Structură socială Traducere de poezie Semantica rudeniei Antichităţi Microhidronime Recunoaștere lingvistică cromozomială Împrumuturi lexicale de origine franceză Vocabular Limba engleză, limba română Lexic Rol semantic Manifestul politic Imnul religios Dies Irae Fonetică Discurs romantic Opacitate semantică Definiţia lexicografică Dialect Toscan Mese principale Structuri tematice Dialecte friulane Propoziții temporale cu caracter de cauzalitate Literalitatea unui text Minte vs. corp Normă literară Proverbe din Don Quijote Semnificaţia anecdotelor ilustrate Dialectologie istorică Legatura între discurs şi pictură Relaţii logico-semantice Procedee stilistice Tratat de dialectologie românească, ediţie nouă Genuri de incitare la acţiune Grup nominal Codru Teme de interculturalitate Particularităţi morfosintactice Dicţionar academic latinist Caracteristică Limba scots Uniunea Europeană Coeziune Analogie Derivarea ablautului Interpretare semio-retorică Structură tranzitivă atipică Vocabularul limbii române Nicolae Drăganu despre derivarea cu prefixe în română Lexicologie Limba română actuală Infinitivul în limba română Terminologie de corespondenţă Termeni sociali Verbe întrebuinţate în exprimarea actuală Semiologie Cunoştinţe explicite în dezvoltarea limbii a doua Locuţiune prepoziţională Structuri verbale predicative Traducere asigurată de sisteme automatizate Cultură virtuală Particularităţi lexicale Lingvistică romanică Lingvistică bazată pe corpus Centrul Corvinus de Examinare a Limbajelor pentru scopuri specifice Metafore sacre Ipoteze ale compoziţionalităţii expresiilor idiomatice A face, infinitiv verb Trăsături de Focus şi Topic Consum mediatic Stereotipie și interculturalitate Cercetare lingvistică
Vă rugăm să schimbaţi parola