Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică. Limbi

Subiect Tematic: Lingvistică. Limbi
Lucrări: 698 lucrari in 713 publicatii in 7 limbi
Definirea expresiilor idiomatice din perspectiva lexicologiei de: Szabó , Adel Antoinette (Text tipărit)
În jurul conceptelor de gramaticalizare şi de pragmaticalizare de: Mladin, Constantin-Ioan (Text tipărit)
Flouting maxims of conversations in commercials de: Bărbuleţ, Gabriel (Text tipărit)
Valori expresive ale conversiunii. Adverbializarea de: Sporiş, Valerica (Text tipărit)
Izotopii semantice în poezia "Oraş vechi" de Lucian Blaga de: Petre Pârvan, Luiza (1943-2017) (Text tipărit)
Tipologia dialogului de: Borchin, Mirela; Bărdăşan, Gabriel (Text tipărit)
Aspects discursifs et pragmatiques du texte publicitaire de: Cibian, Aura Celestina (Text tipărit)
Subiecte
Traducerea textelor clasice Trăsături lingvistico-stilistice Texte culturale native Considerații matematice din reprezentarea grafică a anumitor grupe de limbi Perfectul simplu Îmbogăţirea vocabularului limbii franceze Aspecte lexicale Primul dicţionar modern al limbii române Observații fonologice Valori Statistica lingvistică Model comunicaţional Interferenţa prin fuziune Obținerea sensului unui text Reflexe ucrainene Stilistică Bilingvismul traducătorului Contextul etnografic pentru mare-mic Văcărescu, Ienăchiţă Dihotomia stabilită de Habermas Luptă Gramatica cazurilor Nu există limba cehoslovacă Colocări Atlase lingvistice Lexic religios Nume propriu Propoziție adversativă Terminaţia substantivului în limba română şi limba germană Procesarea limbajului Toponimie de pe Blahniţa Mehedinţiului Gramatică transformațională romanică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Învăţarea prototipică Propoziţie simplă Aspecte fonetice Ţigan vs. rrom Abilități de scriere Modelatori de aletică Oralitate urbană cameruneză Limba franceză ca limbă străină Cercetare Fenomen lingvistic de genericitate Indirecție Stereotipuri în limbaj Categoria eponimelor Umor şi performanţă Dicţionar de sinonime ale limbii albaneze Limbaj medical Nume de legume în limba română Adverbe de timp Poeticitate Tipologia interferenţei elaborată de lingvistul francez Fr. Biville Romanitatea limbii române Împrumuturi slavone Împrumuturi în vocabular Traducerea eponimelor din limba engleză Germana pentru ştiinţă şi tehnologie Trecutul simplu cunoaşte decât utilizare temporală Relație informațională de delimitare Cultureme Periodice din domeniul pedagogiei şi metodica predării limbilor străine Actanţi Limbă Transparenţă semantică Sec. XX Implicare Etimologie multiplă externă Concordanţa timpurilor în propoziţiile relative cantitative din română şi engleză Structuri imbricate Sincronie/diacronie Neologisme indirecte Tactică comunicaţională feminină Vocabularul Uniunii Articol determinativ Texte teologice Metaforă Limbaj de afaceri Corpus de texte Negaţie metalingvistică Comunităţi lingvistice britanice Spaţiu italo-romanic Sisteme de drept Analiza joncturii silabice Traducere intralingvistică Paronimie Interviuri Cartea lui Manuel, roman Procese de traducere ale literaturii Relaţii semantice Termeni străini Caracteristici lingvistice Dinamica proceselor de împrumut Anglicisme în publicistică Discurs medical Teoria câmpului lexical Directive Persuasiune Vocabular gastronomic francez Metaforă economică Conversia din clasa lexico-gramaticală Coeziune textuală Semantica paradigmei partitiv-amplificatoare Metasememe Mijloace de transpunere a locuţiunilor "Pescăria şi pescuitul în România" de Gr. Antipa Glosar toponimic Etimologia cuvântului "vorbă" Dialecte italiene meridionale Aspecte sintactice ale gerunziului Frecvenţa literelor Vocabular specific domeniului chimiei Poligramaticalizare Etnomedicină lingvistică CORTÁZAR, Julio Deşertul tătarilor, roman Dictarea ca strategie Traducere italiană-română Cronograful, manuscris Anafore Text, interpretare şi traducere Transfer Funcționarea sintactică Limba franceză - limbă de cultură Sistem gramatical al limbii spaniole Caracterul unbicuu al orientării spaţiale Text de ficţiune Adverbializarea adjectivului Asemantismul semnului estetic Politeţea în engleză şi română Negocierea ca soluţionare a conflictelor Conceptul de companie din limbajul de afaceri Perfectul compus Mijloace lingvistice de marcare a aproximării în grupul adjectival şi în cel adverbial Comunicare politică Componentă comparativă Aspecte ale sintaxei participiului trecut Verb Proces de tranziție Valoare modală Microstructură Dimensiuni ale comunicării Metafora cognitivă Orientarea traducerii Lingvistică standardizată Proverbe în limba hausa Abrevieri Coeziune lexicală Vocale semi-deschise Împrumuturi lexicale Formule stereotip Lege Vocabularul comediilor lui T.Maccius Plautus Relație de ordine Etimologia oronimului Carpaţi Lingvistică contrastivă Pseudonime în limba franceză Manipulare strategică Medierea ca soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă Toponime - variante fonetice şi morfologice Nume de calităţi Trăsături semantice ale textului Lingvistică textuală Limbi slave Evoluția lexicului francez Influenţa limbii arabe asupra limbii franceze Analiză stilistică Forme de adresă Aproximarea în presă Graiuri sârbeşti din România Particularităţi lingvistice Corespondenţii româneşti Sufixul românesc -atic Arta conversaţiei. Conversaţie Funcţia ludică a labirintului Cercetare pragmatică Semnificaţia frazelor la trecutul simplu Argumentare Scopurile poveștilor conversaționale Conversiune/transpunere Lingvistico-sinergetică Conceptul electronic de cyberspațiu ca metaforă Genul substantivului în limba română şi limba germană "Raucho", roman Numele fiicelor lui Iov Rolul traducătorului Învăţământ Discurs conversaţional Rudenie socială Studiu gramatical Vocabular anglo-american Originea termenului "órie" Discurs argumentativ Discurs penal Problema echivalenţei Teoria prototipului în legitimarea lingvistică Teoria Relevanţei din domeniul discursiv Ortografie Propoziţii cauzale coordonate Toponimie submontană a Mehedinţiului Regiuni transiordaniene Acte de vorbire Metoda distribuţională în analiza discursului Derivate nominale formate cu sufixul -ier (e) Eponime cu sensuri contrare Variația randamentului alfabetului în limbile slave Funcţii ale stilisticii lingvistice Expresivitatea mesajului Servicii militare romane Pictogramă Limba română literară Antologie bilingvă "Fantastic Tales" a lui Mihai Niculescu Câmp lexico-semantic al pădurii Discursul profetului Ieremia Istoricul bizantin Prisc Nume comune Teoria compensaţiei Substantive latine Text dialogal Povestea în conversaţie Inferenţă şi timp Coerenţă Strategii discursive într-un interviu radiofonic Traduceri medievale occidentale în limba română Povestea ca discurs Elemente prozodice Proiectare Articol de dicţionar Sintagme populare Antroponimie Metodologia cercetării stilistice Transculturalitate Texte literare Structură reală Structura arhitectonică a labirintului Dialect istroromân Integrare Distincţii tipologice Predicile lui Antim Ivireanul Împrumuturi din franceză Cuvinte monofonematice Variația randamentului alfabetului în greaca antică Romanul "Fructul oprit" al lui Benito Pérez Galdós Sintaxa limbilor romanice Tulcea, Judeţul Limbaj administrativ Teorii ale sensului Discurs judiciar Opera literară Valoare predicativă Citire și comunicare Dificultăţi în traducerea imperfectivului în limba română Analiza nivelului fonetic-fonologic Fonologie Anafore nominale Aspecte semantice ale textului publicitar Metonimie Fenomen gramatical Infinitiv în italiană şi română Limbaj în societate Acte de ameninţare a feţei Rădăcina *borm-root Limbi romanice Sonet shakespearian tradus de Ion Pillat Analiză a lexicului subdialectului maramureşean Dialog Traducerea numelor proprii Metoda descrierii traducerii Obiceiuri gramaticale de vorbire Pronume şi adjective demonstrative Conceptul de progresivitate Lacune Metode computerizate de editare Diebe, piesă de teatru Competență lingvistică Neo-oralitate Accent Teorii ale conceptului de echivalenţă Denumiri de profesii în limba rusă Timpul prezent perfect în limba engleză Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diatopică Limba spaniolă Competenţa elevului Neologisme Abordare semantică a rudeniei Aktionsart Prefeţe Conceptul de politeţe Integrarea secvenţelor de propoziţii într-un tot coeziv şi coerent Omonimie Frecvenţa cuvintelor Nume ruseşti calendaristice Expresii metaforice Mituri Analiză paralelă între termenii negociere şi mediere Debreiaj enunţiativ Reclame Armonia dintre participanţii la conversaţie Derivări false Relaţii sintactice Interferenţa prin transfer Infinitiv Tehnici de recunoaștere lingvistică Dicţionar Limba ca dimensiune de comunicare multiculturală Etimologia cuvântului "umor" Consecinţele erorilor de traducere Rădăcina proto-indo-europeană Etimologie unică Corpus informaţional Tehnici de traducere Receptarea literaturii române Terminologie între limba provensală şi limba occitană Predicţie spaţială Drug şi drog Indicativ prezent Pasivul în limba română şi engleză Câmp lexical Occidentalizare Reprezentare lingvistică Studiul eponimelor în lingvistica engleză Iconografie creștină Limba hausa Articolul hotărât Reţetă culinară virtuală Interviu Erudiţi români în romanitatea iberică Cuvinte vulgare Cooperare Comunicare Engleza americană Adjectivul din limba română Randamentul alfabetului limbilor slave Contribuţia lingvisticii transformaţionale Toponimie Antropologie lingvistică Enunţuri negative Semnificaţie metaforică Studiu de comparații idiomatice Internet Graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava Influenţă franceză Teoriile negaţiei ale lui Ducrot, Nølke, Moeschler Columna lui Traian Originea persoanei întâi singular a indicativului prezent în limbile romanice Unităţi militare romane Analiză textuală Locul metaforei în filosofia limbajului Registre lingvistice Conceptul de "tip de activitate" după Levinson Zoonime Toponime englezeşti Modalitatea epistemică Limba cazacă Topologie Interpretare defectuoasă Salienţă structurală Etimologie Eponime în limba engleză Relație informațională de subordonare Caracterul unbicuu al metaforei structurii unei acţiuni Titluri de ziare Operele lui Ernest Hemingway Sferă conceptuală sau viziune asupra lumii Semantică cognitivă Sens lexical vs sens instrucţional Evoluţie semantică Neologie primară Corespondenţă dintre italiană şi română Limbajul proxemic al lui Hall E.T. Gramatică contrastivă română-italiană Semiotica icoanei creştine Criterii de evaluare a prototipicităţii în textul narativ Interativitate Vorbirea românilor din Ungaria Simbol Învăţarea împreună cu un grup Sintagme terminologice Locuţiuni Trapassato remoto/ mai mult ca perfectul anterior Diferenţe culturale Scală gradată de literalitate Sociolingvistică italiană Teorie literară Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Haţeg Clasificarea transpunerii Texte româneşti vechi Funcţii sintactice Funcţii lexicale Scală de împrumuturi lexicale Analiza epitetelor Toponime din Teleorman Gramatica textuală Eponime în anatomie și fiziologie Forme pronominale Adverbializare Text liric maramureşean Gramatica fizicii, manuscris Situaţie lingvistică Interpretare Halliday, M.A.K. Coran Teoria învăţării limbilor străine Tautologie Clasificarea interjecţiilor din perspectiva pragmatică Români Metafore de orientare Umor Construcţii condiţionale Traducere interlingvistică Cultură naţională Substantive masculine şi neutre Propoziţii completive indirecte Nume de persoane ruseşti Evaluarea unui impact Construcţie hipotactică polipredicativă Derivate substantivale Interviu radiofonic Moxa, Mihail Scrisori comerciale Adaptare parţială Câmp lexico-semantic al cafelei Niveluri semantice din discursuri Youtube Conceptualizare Latină 1830-1860 Reprezentare socială Originea istroromânilor Punctuaţie Adaptare fonetică şi ortografică Paralogisme Asociaţie Forma şi funcţia semnelor de punctuaţie Limba română veche Termeni de metalimbaj Strategii didactice de ortografie Oltenia Limba aromână Grupul μ Sistem pronominal romanic Variante structurale Lingvistică contrastivă, română-franceză Adverbializarea numeralului Dezavantajele traducerii automate Etimologia cuvântului mic (latin) şi mare (celtic) MANZONI, Alessandro Citate Interjecţii care pot fi substituite prin adverbul de afirmaţie da Anglicismele din perspectivă română Negaţia non-predicativă a determinantului nominal sau verbal Tatăl nostru, rugăciune Imagini identitare Socio-stilistică Normă lingvistică Teoria integrării conceptuale Cromonime Desugestopedia Cuvinte împrumutate Material toponimic Adaptare totală Comparaţie între infinitive Abordări educaţionale asupra umorului Factori care influențează semantic un text Studiul formulelor de salutări în limba română și franceză Schemă argumentativă Dialectologie românească Verbe deictice în limba engleză Particule modale Infinitivul în spaniolă și română Răspuns la întrebări Metabole Tipuri de substituţie Conectori Antroponimele Mic şi Mare Greşeli de limbă cauzate de copierea sensurilor unor cuvinte din limba maghiară Studiul eponimelor în lingvistica românească Calcul lingvistic prin îmbogăţirea limbii române în raport cu limba maghiară Discurs disciplinar Strategii comunicative Poemul arghezian "Caligula" Recompunerea sensului idiomatic Definirea textului Comunicare culturală Analiza discursului Texte din scrierile filozofice ale lui Descartes Limbi moderne Dicţionar frazeologic spaniol-român Elemente de origine latină Tendințe comportamentale lingvistice ale tinerilor francezi Toponimia văii inferioare a Târnavelor Structura propoziției negative Inversiune Eponime în economie Focalizare contextuală Diferenţiatoare semantice Ipoteze ale non-compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Formă verbală italiană andarsene Reorganizare Verbe parasintetice Studenţi Latinizare Anafore verbale Adverbe temporale Influenţe maghiare asupra textelor româneşti vechi Forme verbale supracompuse Împrumuturi de cuvinte Stilizarea la Mateiu Caragiale Motivaţia asemantismului semnului estetic Analiza modului în care eufemismele medicale sunt create semantic Limbă literară Sistemul lingvistic românesc Lexicul limbii ruse Receptarea operei epice Nume de agent Devieri jurnalistice Adjective demonstrative Sistem financiar-bancar românesc Gramatică comparată română-franceză Funcţia estetică a labirintului Lexic neologic Construcţii cu verbul "a fi" unde subiectul este un pronume personal Traducerile româneşti Multilingvism în zona Tense Relevanţă Abordare didactică Gramatică contrastivă Cauzele evoluțiilor sensului în limba franceză Limba maternă a unor autori români din Franţa Latinitatea nord-dunăreană Discurs procedural Consum simbolic Informatizare Foarte, în limba română Valori modale Antropologia rudeniei Relaţii sociale Consecinţe ale transpunerii Nume proprii în traduceri biblice Zicători Evoluţia ortografiei româneşti Patrimoniu cultural francofon Wittgenstein, Ludwig Hipertextul din poemul "Preludii autobiografice" al lui Jules Laforgue Presupoziții Limba greacă veche Metaforă cognitivă Mod verbal Modernitate Semantică-sintactică Subculturi Tranzitivitatea Periodice din domeniul educaţiei Corpus Literatură Elemente de coeziune Eponime simple Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Băjenaru, antroponim Categorii conceptuale Sintaxa grupului nominal Studiu de caz Text juridic penal românesc Pronunţia cuvintelor din dicţionar Competențe de traducere Propoziţii completive directe Frazeologie verbală spaniolă din limba română Sec. XII Formulări aluzive Discurs politic Poezia lui Eminescu Contribuţia lingvisticii transformaţionale la constituirea unei gramatici narative Dezvoltare lexicală Identitate lingvistică Situri și ierarhii Creativităţi lexicale în franceză, engleză şi română Principiul politeții Evoluţia verbelor neregulate Analiza unor litere în grupul limbilor romanice Utilizări pragmatice Unități lexicale a căror rădăcină poate fi actualizată în interiorul unui substantiv sau un verb fără sufix derivat Elemente non-explicite Lecție de lingvistică a lui Eugen Coșeriu Articole digitizate Limba de adopţie a unor autori români din Franţa Morfologie şi sintaxă Calcuri anglofone Utilizare lingvistică Degramaticalizare Discurs Acte iniţiative Teoriile lui Émile Benveniste Metafore cognitive ale emoțiilor Aproximare temporală Identitate culturală Schema logică a enunţului-frază Sistem de dezacord Dialectul provensal Diminutive româneşti Verbe cu particulă Concepte propuse de Goffman în volumul său "Interaction Ritual" Prepoziţii Galicism Interpretarea unui text Neconvenţionalitate Limbaj universal Lingvistică generală Antonimia substantivelor din limba rusă Terminologie geografică populară Termeni tehnici Perspective ale problematicii schemelor argumentative Structurarea gramaticală a enunţului-frază Reprezentări mediatice Sursele traducerii Universalitatea structurilor profunde a limbilor romanice Sinceritatea în comunicarea orală Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diacronică Poveştile lui I.Pop Reteganul A informa şi a comunica Coşeriu, Eugen (1921-2002) Studiul fenomenului ambiguităţii prin prisma a două procese contextuale Socio-pragmatică Particule în limba germană Studii teologice, revistă Traducere din spaniolă în română Investigaţie semantică Analiza unor proverbe Istoria englezei Analiză conversaţională Spaţiul semiotic minimal Geografie lingvistică Gramatica limbii hausa Teritorialitate Subordonată temporală discurs jurnalistic Hipertextualitate Toponimie englezească Conceptul electronic de virus ca metaforă Transtextualitate Concepte fundamentale ale imagologiei Sintaxă franceză Conceptul etnocâmp Tratamentul africatelor ĉ-ĝ Strategii de revizuire a textului Analiza şi interpretarea textelor literare Limba japoneză Observații stilistice și pragmatice Dialectul "landlerisch" Anglicizare Frecvenţă Izotopie poetică Tranzitivitate Limbă de lemn Stratul latin al lexicului românesc Organizare textuală Toponimie multiculturală Transferuri metonimice conceptuale şi sistematice Limba română contemporană Discurs informativ Strategii lingvistice Realitatea cotidiană Contribuţiile lui Émile Benveniste în ontologia lingvistică Eroare lingvistică Omonime Ubicuitatea metaforelor în conceptualizarea termenilor economici Dificultăți ale lexicului Structura conversațiilor Traducerea semantică a poeziei lui Bacovia NALR Oltenia Analiză de text directă Împrumuturi din rusă în vocabularul francez Infinitiv cu subiect exprimat Adverb Surse latine Verbe complexe cu particule identice Structura artistică a labirintului Formule de încheiere Rudenie convenţională Verbe predicative Argotologie Îmbunătăţirea capacităţii roboţilor Teste de identificare a substantivelor "psihologice" Nume de sentimente asociate cu valori posibile Romanizarea Daciei Exprimarea gratitudinii Scop ilocuţionar Traducere poetică Subdialectul maramureşean Sens Fenomenul punctului interior Interferenţa relaţională Lingvistică cognitivă Hidronimie din Bazinul Argeş Sec. XVIII Deosebirea dintre apelative şi termenii tehnici Semn muzical Originea unor particularităţi ale limbii române Per-, prefix, preverb şi prepoziţie Documente de cancelarie din Moldova Conceptul de timp Dimensiune fundamentală pragmatică Diversitate lingvistică Exerciţii de imitare Poezia "Plumb" în versiune franceză Traducerea poeziei Dialectul săsesc din Transilvania Descriere gramaticală structurală a comunicărilor verbale Semantică Sensul original al unei traduceri Formarea cuvintelor Hidronimie din Valea Crişului Alb Stilistică lingvistică Traducere din italiană în română Rolurile actanţilor Contrast semantic Cercetare empirică Articol posesiv Pragmaticalizare Modele de cerere Identitate irlandeză Repertorii de cuvântare Expresia negației Limba franceză Graffiti Metafizică Semantica verbului Oralitatea Mesaj de publicitate Neoretorică Hipotextul din poemul "Corabia beată" a lui Arthur Rimbaud Studiu comparativ Semn lingvistic deschis Critica unui articol de Margaret Winter Locul metaforei în stilistică Traducere din franceză în română Fraze nominale compuse Cercetări Antonimie Articolul în limbi romanice Traduceri religioase Eufemisme Istoria traducerii Metafora în viziune cognitivă Umor şi învăţare Onomastică românească Infinitivul în limba poloneză Cuvinte împrumutate de origine germană Structuri lingvistice materne la preşcolari români şi englezi Propoziţii interogative Elemente slave vechi Limba macedoneană Termeni de origine engleză Descifrare lingvistică Limba tătară Actualizarea Referentului în discurs Tratament lingvistic românesc Element latin Intervenţie ca act director Competenţe de vocabular Rădăcina *kar-/*kal- Polipragmatizare Ierarhie socială "Poematicon" lingvistic Analiza unui discurs Text Migraţie Toponomastică diacronică Limba scrisă vs. limba vorbită Numele de agent "călător" în limba română Participiu trecut şi participiu prezent al limbii franceze Cercetarea umorului în România Texte religioase Diversitate lingvistică în Uniunea Europeană Teorii lingvistice Figurile discursului repetat Cuvinte de origine română asimilate de lexiconul anglo-american Analiza unui discurs ironic Inferență Traducerea romanului "Străinul" al lui Albert Camus în română şi în engleză Etnografia vorbirii Proverbe Pre-proto-indoeuropeană Semanticism Discurs filozofic Gramatici ale limbilor romanice Cercetare bibliografică Studiul manifestării narativităţii Interpretare pentru româna romilor Limbaj audiovizual Traduceri din limba română în limba slovacă Statutul morfosintactic al morfemului "ca" din franceză Reguli de necontradicție Structură etimologică Structură socială Terminologie medicală Traducere de poezie Subjonctiv Definiţii ale expresiilor idiomatice în dicţionarul frazeologic bilingv Manipularea discursului privat-public Locuţiune conjuncţională, fără (ca) să Semantica rudeniei Aspecte stilistice ale gerunziului Funcţia stilistică a metonimiei Teoria prototipului Evoluţie culturală Antichităţi Metafuncţii Cuvinte derivate Microhidronime Scriere argumentativă Recunoaștere lingvistică cromozomială Ameninţare Negaţia Împrumuturi lexicale de origine franceză Vocabular Achiziţia limbii a doua Ravasi, Gianfranco Limba engleză, limba română Frazeologie româno-franceză Rol semantic Lexic Verbe deponente Manifestul politic Diviziune tradiţională a timpurilor verbale în franceză Imnul religios Dies Irae Dicţionare de omonime Tineret Metodologia citării Fonetică Discurs romantic Distanţă socială Opacitate semantică Gramatică transformațional-generativă Formal vs. informal Dialectul istroromân Text epic Localizarea variației într-o cuvântare Fenomen de topicalizare Decodarea anecdotelor ilustrate Onomastica instituţiilor bancare Gramatică lingvistică Expansiune rematică Limbă străină Limba română Cuvinte cu funcţie prepoziţională Substituire Salienţă semasiologică Factori care influenţează tipul de morfem temporal Filosofie Evoluția latinescului [ī] în limba română Strategii de succes Sistem de scriere egeean Franceză-engleză-română Terminologie muzicală Definiţia lexicografică Verbe auxiliare perfective Conceptul de vorbire Structura proverbelor în limba franceză Rudenie spirituală Discurs publicitar Toponime din zona Milcovului Competenţe lingvistice Forme lingvistice Traducere română-germană-română Dialect Toscan Reierarhizare Mese principale Modificator postpus adjectivului Gramatică comparată italiană-albaneză Aspect Diglosie Structuri tematice Propoziții temporale cu caracter de cauzalitate Predare L2 Dialecte friulane Resurse lingvistice Negație pragmatică Proverbe franceze Relaţie de ordin temporal Traducere automată Modalităţi lingvistice de exprimare Metaforă structurală Literalitatea unui text Termeni de origine germană Identitate culinară Motivație metaforică Abordare comunicativă Componentă descriptivă Gramaticalizare Minte vs. corp Aproximarea conceptelor juridice specifice Anglicisme Normă literară Coeziune și interpretare Timpul imperfect Incompatibilitate semantică Proverbe din Don Quijote Umor reprezentat în manuale de engleză ale autorilor români sau străini Semnificaţia anecdotelor ilustrate Cazuri de incompatibilitate semantică a termenilor asociaţi Dialectologie istorică Raportul care există între conceptele de enunţare, modalizare şi expresivitate Teoria metaforei conceptuale Funcţie de reprezentare lingvistică a labirintului Strategii de impoliteţe Dicţionar englez-ucrainian Legatura între discurs şi pictură Sens semnificativ vs. sens subiectiv Relaţii logico-semantice Cultura tineretului Iad Discurs politic naţionalist Procedee stilistice Negaţie polemică Tratat de dialectologie românească, ediţie nouă Graiuri croate din România Salienţă în lexic Genuri de incitare la acţiune Invariabilitate Studiul vocabularului Variația randamentului alfabetului în limbile germanice Texte cu caracter tehnico-militar Grup nominal Expresivitate Sensurile expresiei "baba cool" frecvent utilizată în limba franceză actuală Limba engleză pentru scopuri specifice Morfologie Miscelaneu de cronici moldoveneşti Hidronime provenite de la entopice Codru Teoria prototipurilor Interacţiune de tip dezbatere Influenţa altor limbi asupra lexicului românesc Limba franceză contemporană Relaţii lexicale Teme de interculturalitate Analiza unei conversaţii Reformulare Limba italiană Propoziții temporale cu caracter de temporalitate Argoul Cockney cel mai popular vorbit la Londra Dacoromâna actuală Strategie discursivă a diferenţei Reprezentarea persoanei locutorului Programul Minimalist Propoziţie circumstanţială Caracter latin Culoarea galben Pellegrini, Giovan Battista Nume de familie româneşti provenite din porecle Analiză semică pentru cuvinte din limba rusă Discurs economic Coerență funcțională Particularităţi morfosintactice Convergenţe şi divergenţe culturale Modalităţi de traducere Evanghelia după Ioan Substantive în limba rusă Analiză contextuală Caracteristică Dicţionar academic latinist Limba scots Clauze relative ale lui [+wh] Nume de legume în limba franceză Combinaţii de rime Moștenire latină în limba spaniolă Structura şi rânduiala stânii Creativitate Accidente fonetice Corespondenţă temporală Metafore corporale Sloganuri publicitare Model latin Moștenire latină în limba română Limba kazahă Uniunea Europeană Proces comunicaţional Adverbializarea pronumelui Lexic dialectal Simbolismul românesc Sală de clasă străină Etimologie populară Limbă colocvială Comunicare nonverbală Discurs de dezbatere televizată Circumstanţial Emfatizarea în limba franceză Negație non-predicativă/negație predicativă Greşeli în traducere Lingvistică spaniolă Formarea cuvintelor prin derivare în limbile romanice Civis Focus Macedonia Metaforă conceptuală Scop perlocutiv Coeziune Studiul pronumelor Funcţia religioasă a labirintului Direcții lingvistice romane în România Fractal Triunghiul semiotic al lui Saussure Analiză componenţială Neologie traductivă Sufixe inflexionale Metafora Români din exil Analogie Traducere spaniolă-franceză Structuri intercalate Semne tamga Derivarea ablautului Texte administrative italiene Lexicologie. Dicţionare Complement indirect Interpretare semio-retorică Predarea limbii engleze ca limbă străină Tipuri de calc Modelul generativ-transformaţional Unitate accentuală Context istoric Împrumuturi de origine franceză Structură tranzitivă atipică Elemente lexicale alogene Conjunctivul Maxime, dialoguri Retorică Vocabularul limbii române Exemple din teoria lingvistică a lui Ferdinand Brunot Tipologie textuală Pastorala Denominaţie populară Terminologie tehnică în limba germană Transferuri animizante din domeniul animal şi uman în domeniul economic Şedinţă de judecată Utilizări funcţionale Nicolae Drăganu despre derivarea cu prefixe în română Criterii sintactice de identificare a substantivelor "psihologice" Izotopia mesajului Conceptul de acord sintactic în limba română Dimensiunile discursului mobilizator Lexicologie Metoda substituţiei Proces de comunicare Regramatizare Farewell to Anatolia, roman Elemente şi structuri care îşi au originea în latină Discursuri de ziua naţională Istorie morfologică Cuvânt împrumutat Limba română actuală Infinitivul în limba română Terminologie de corespondenţă Limbaj publicistic Intensificator Structura proverbelor în limba română Sintaxa textului Expresii adjectivale despre culori Eponime care exprimă atitudini negative Lexic istroromân Vocalism Verbe întrebuinţate în exprimarea actuală Termeni sociali Istorie Comunicare culturală încrucișată Semiologie Legătura dintre relația de ordine și relația de subordonare Scrieri academice Construcţie polipredicativă hipotactică Cunoştinţe explicite în dezvoltarea limbii a doua Locuţiune prepoziţională Imagine lingvistică asupra lumii Structuri verbale predicative Reconstrucţie etimologică indoeuropeană Limbaj jurnalistic Spaniola din Cuba Verbe cauzative derivate în limbile germană şi ucraineană Verba dicendi Reutilizarea şi refuncţionarea rădăcinilor şi împrumuturilor Traducere asigurată de sisteme automatizate Strategii discursive desfăşurate de locutori Teoria modelelor cognitive idealizate Cultură virtuală Teorii deconstructiviste de traducere Structura conceptelor de emoție Câmp lexical referitor la cereale, făină şi produse derivate Anafore pronominale Clauze relative subordonate Analiză contrastivă Particularităţi lexicale Familii de limbi Comunități de discurs Metafore ontologice Sociolingvistică Consonantism Lingvistică romanică Investigaţie fonetică Lingvistică bazată pe corpus Semn lingvistic Sistem de interlocuţiune Centrul Corvinus de Examinare a Limbajelor pentru scopuri specifice Lingvistica saussuriană şi câteva concepte fundamentale Metafore sacre Pragmateme Avantajele traducerii automate Paralelism semantic Studiul tipologiei lingvistice Detectarea motivelor și atitudinii scrisului Ipoteze ale compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Termeni medicali ştiinţifici Construcţii absolute Tipologii ale discursurilor tradiţionale Tehnici de retorică Limba friulană Elemente de coerenţă Prepoziţii primare Strategia A face, infinitiv verb Cultură Strategii în traducerea textelor literare Analize comparative a trei familii de limbi Româna literară vorbită în Ungaria Trecut recent din italiană Graiuri olteneşti Trecerea de la declinarea a II-a la declinarea a III-a Pragmatica minciunii Caracteristici lexico-gramaticale Strategii ale aproximării în interacţiunea verbală Construcţia propozițiilor clare Procesul traducerii Oferte de posturi Sintagmă verbală funcţională Participiul trecut Religie creştină Model inferenţial Adverbializarea prepoziţiei Trăsături de Focus şi Topic Analiză comparată Distincţia între ficţiune principală şi ficţiune secundară rezolvată de Marcel Vuillaume Consum mediatic Elemente deictice Stereotipie și interculturalitate Timpuri verbale Substantive colective Lexic românesc Jurnalişti Lingvistică italiană Cercetare lingvistică Terminologie zoologică în limba română Silepsa metonimică Teoria lui Gérard Moignet cu privire la morfeme gramaticale Reportaj realizat în periferia lioneză Vocabular sociopolitic Termenul "aproximare" Morfologia textelor religioase Revoluţia egipteană Randamentul alfabetului limbilor germanice Latină vulgară Discurs didactic Subiecte în conversaţii narative Analiză a actului de întrebare Echivaţa de traducere Evoluţie Limba română în comparaţie cu limbile romanice Expresii idiomatice Toponime formate prin derivare Formarea cuvintelor în limba engleză Structuralism. Lingvistică structurală Poezia lui Vasile Alecsandri Construcţii sintactice Variația randamentului alfabetului în limbile romanice Viitor, ca timp Graiuri bănăţene Particule preverbale Teoriile lui Weinreich Aspecte particulare în traducere Rolul timpurilor în organizarea discursurilor Explicarea legăturilor semantice între sensuri de bază şi cele figurate în dicţionarul frazeologic bilingv Îmbunătățirea eficienței comunicative Neologie de origine greco-latină Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Traducător Dialecte occitane Conceptul de neologism Semiotică Cognitivism Demers etimologic în domeniul toponimiei Opţiuni lexicale Bilingvism Stratificare Macrostructură Studiu comparativ trilingv al unui text Negaţia non-predicativă a formelor verbale nominale Clasificarea semantică a verbelor Alimentaţia civilizaţiilor din Mediterană Limbaj Metafore specifice Modelul constituţional Sec. XVI Model ierarhic şi funcţional În căutarea Sfîntului Graal, traducere parţială Context Constrângeri semantice și sintactice Studiul lingvistic în diacronie Câmp semantic Complement direct Tip de rudenie Bilingvism latin şi grecesc Pragmatică Grupuri semantice de ablaut Normă procedurală Traductibilitatea limbajului comic Percepţia auditorului Analiză semantică diacronică Frazeologie spaniolă Limbă/vorbire Dicţionare bilingve franceze-române Dialect Sardinian Îmbogăţirea vocabularului Cromonim Anglicismele din perspectivă franceză Structura minimală a procesului de comunicare artistică Cercetarea sinonimelor Metaforă de orientare Discurs ştiinţific Dificultăţi în traducere Randamentul alfabetului grecesc antic Încercări de definire a sensului termenilor dialect (regional) și popular Strategii de coerenţă ale conectorilor lingvistici Definiţia termenului Termen prototipic Interferenţe semantice Acronime Strategii de acces la sensul unui text Anafore adverbiale Traducere spaniolă-română Limbaj gastronomic Limba germană Ecuaţie culturală Interacțiune dintre cititor și scriitor Limba rusă Traducere gastronomică Limba suedeză veche Cuvinte invariabile Legătură între studiul limbii şi evoluţie socială Legătură extralingvistică care poate să existe între procese Aproximare epistemică Teoria traducerii Ortografia limbii române Modalităţi de stabilire a acordului între participanţii la conversaţie Inovaţie lingvistică Textul umoristic Neologie terminologică Împrumuturi din latină Intonaţie Modelul semantic Xenism Terminologie juridică engleză și română Atlasul lingvistic istroromân al lui Goran Filipi Salienţă perspectivală Forme flexionare de imperativ Aspecte semantice ale propoziţiilor Sintaxa frazei la nivelul poeziei populare maramureşene Sinonimie stilistică Antichitate Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Gramatică retorică Etimologii papuaşe Structura frazei Negaţia participiului prezent Dezvoltarea stocului de cuvinte Satul Toracu- Mic din Banatul sârbesc Semnul text-iconic în graffiti Transferuri animizante din domeniul vegetal în domeniul economic Împrumuturi semantice Pădure Corespondenţă Scrierea "Viaţa şi petreacerea svinţilor" lui Dosoftei Identitate virtuală Abordare contrastantă Reromanizarea românei literare Traducere juridică Semantica limbilor romanice Structuri dialogale Tipuri fundamentale de negaţie Lucrări ale erudiţilor romanişti Fragilitatea semnelor Despre vorbitorii limbii hausa Importante categorii socio-profesionale Adverbe intensificatoare Polisemie istorică Sens metaforic Lingvistică textuală. Analiza discursului. Lingvistică tipologică Civitas Relativitate lingvistică Discurs repetat Conceptul de metaforă Crâng Text publicitar Selecţie şi modulare Expresii fixe Lexicul dialectului istroromân Discurs pedagogic Semantică lexicală Socioterminologie Nume de culori Perfect compus din română Dicţionare româneşti Polisemie Pronunţie Devieri de la norma lingvistică Conceptul de labirint Câmpuri semantice Clauze relative ale lui "that" Text poetic Limba greacă Predarea limbii franceze ca o limbă străină Influenţa locutorului asupra interlocutorului său Limba sârbă Procesul de traducere Determinanţi Negaţie descriptivă Opoziţia Dialecte italiene Traducerea proverbelor Tipologia subordonatelor comparative Scală gradată de non-literalitate Primele gazete româneşti Natura morfologică Mijloace de acces la sensul unui text Semn runic Articole de inginerie și cercetare lingvistică Expansiune Mitologie greco-romană Contradicţie în discurs Sec. XV Rădăcini indo-europene ale unor cuvinte Negaţia în limba franceză Terminologie populară românească Stil Şcoala de semiotică de la Moscova Latină medievală de cancelarie Vocale latine accentuate precedate și urmate de consoane nazale Marcatori discursivi Trecutul simplu şi imperfectul se opun în totalitate Conceptul de prototip în lingvistică Reţea culturală Emfaza Imperfectivitate Adverbializarea conjuncţiei Principale direcţii de cercetare ale imagologiei Probleme lingvistice romane în România Predare Lexiconul de la Buda Salienţă onomasiologică Coerență conversațională Relaţia dintre diateze şi tranzitivitate Text sacru Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Comentariu de citate Metode de predare Context lingvistic Structuri profunde Analiză de conţinut Gramatica limbii române Gramatică Distincţii militare Roluri semantice Forme literare Noua Teorie a Convergenţei Limbă regională Limbaj edenic Anafore adjectivale Dicţionar de terminologie contrastivă Terminologie Toponime compuse prin aglutinare Tabor, revistă Sintaxă română Nuvele exemplare, de Cervantes Romanele lui Dan Brown Dezbatere parlamentară Analiza unor termeni greco-latini Imperativ Cazul lui Stéphane Mallarmé în limba română Variante lexico-stilistice Dialecte Adiţionarea în structuri orale Prefixe neologice superlative Coerenţă textuală Clasificarea eponimelor Traducere culinară Adverbializarea verbului Teorie şi variaţie lingvistică Trăsături lingvistice Model de învățare a unui discurs Structuri lexicalizate Abordare antropologică a rudeniei Transfer lingvistic Comunicare mediatică Verbe la trecutul simplu Freire Nunes, Irene Contacte lingvistice Eroare de traducere Paradigmă derivaţională Semantica stereotipului și prototipului Particularități regionale, populare sau specifice limbii vorbite Deixis social Pedagogie Posesie Lingvistică Eponime derivate Lingvistică franceză Stereotipuri în opera lui Flaubert Baze fizice ale labirintului Publicitate Pronumele impersonal "il" Relații topologice (spațiale) Traducere în limba română Termeni magici româneşti Teorii semantice Aproximare graduală Expresii populare Teorie a traducerii Negaţie lingvistică Propoziţie Texte constituţionale bilingve Argou Romanul "Vineri si limburile Pacificului" al lui Michel Tournier Lingvistică saussuriană Lecţii de traducere Cercetare din perspectivă stilistică Mişcări şi modele comunicaţionale Limba învăţată. A 2-a limbă. Vorbitorii non-nativi Dinamică lexicală Influenţă slavonă Dimensiune textuală Semiostilistică Adjectiv Structuri analitice ale verbului Conjuncții de coordonare Transcriere fonetică a cuvintelor din limba engleză Contraste semantico-pragmatice Discurs juridic Interferenţe dialectale Insula Alor Influența limbii franceze asupra lexicului limbii române Structuri sintactice Modificări dinamice ale normelor lexicale Prototipicitate şi receptare Analiza unor litere în grupul limbilor germanice şi slave Structuri amalgamate în limba română Lingvistică computaţională (de calculator) Obsesie pentru traducere Metalimbaj Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Neologie Legătura dintre relația de subordonare și cea a delimitării Elevi albanezi Adverbializarea substantivului Limbi indo-europene Cruse, Alan Istoria limbii franceze Derivate false Conceptul de stil Vorbire indirectă Sistem gramatical al limbii franceze Probleme legate de limbă şi vorbire Grup frazeosemantic Unităţi frazeologice Derivate ESENIN, Serghei Radicalism politic Traducere Informatică lingvistică Congres al romanităţii Istoria limbii italiene Verbul a fi Lingvistici aplicate Metaplasme Limba slovacă Punct de vedere Diferenţe între limba germană şi limba rusă Cadru teoretic Limba latină Sinceritatea în literatura în proză Devize (expresii) Contribuţia Bibliei la dezvoltarea limbii literare româneşti Abilități generale de comunicare Capacitate comunicativă Diversitatea culturilor Bucurie Vechi alfabet turcic Toponime din Moldova istorică Minoritate (limbă) Limba engleză Forme verbale iotacizate Serii sinonimice Interdisciplinaritate Schimbări semantice Propoziţii scurte Insultele în limba franceză Metode de traducere Ascoli, Graziadio Isaia Mediu de socializare Grup prepoziţional Neosemie Texte narative româneşti Termeni de estetică barocă în versiunea românească Vorbire directă CĂLINESCU, George Morfologia graiului slovac din Nădlac haben, verb Tendinţe fonetice şi gramaticale Interpretarea numelui propriu Problematica împrumuturilor Interacţiune Traducere şi retraducere literară Limba engleză Traductologie Ipotezele lingvistei, Clark Eve Coerenţă topică Predarea limbii române în şcoală Dezacord/acord parţial Loher, Dea Opționalități Resurse de conversație contextuală Pilat, Ion Nemulţumire Limba slavă veche Lingvistică tipologică Vocabular gastronomic român Onime Mijloace de recunoaştere a transpunerii locuţionale Importanţa majoră a metaforelor în conceptualizarea termenilor economici Prepoziţiile "cu" şi "fără" Teoria dezvoltării vorbirii propusă de Vygotsky Nume de familie franceze provenite din porecle Listă cu semnificaţiile unor argouri Cockney Ţiganiada, scriere Sens idiomatic Prefixare negativă a adjectivelor Metataxe Semnificaţie Caz dativ Silaba The New Scientist, revistă Sintaxă Dobrogea Sufixe greceşti Termeni militari Locul metaforei în lingvistică La steaua...de M. Eminescu Antroponime Interpretarea unui discurs Limba ucraineană Structură informațională Utilizarea adverbului "cu siguranță” Acţiune lingvistică Eul individual Semantica prototipului Sistem de conjuncţii Schema textului Reviste teologice Tipuri de discursuri Presă Güiraldes, Ricardo Dialecte septentrionale Legătura dintre relația de ordine și relația de delimitare Aglutinare Marketing Activitate de traducere Pasive superficiale Sinceritate și complimentare Titluri de cărţi în care se arată romanitatea limbii române Analiză a potenţialului expresiv al modalităţilor de enunţare Frază Analiza genurilor Două principii ale foneticii formulate de Paul Passy Sistem de scriere Liniar A Eponime care exprimă atitudini Titrologie Sinestezie literară Cercetări de tip statistic asupra lexicului românesc Tradiția filosofică occidentală reconsiderată prin viziunea cognitivă Tehnică de cercetare a textului literar Atestări româneşti Analiză - traducere Rudenie naturală Funcţii stilistice Particularităţi ale elementului latin Lingvistică românească Conversaţie Articolul în limba română Lucrarea "Evangheliarul de la Kalocsa" Creativitate lingvistică Psiholingvistică Ibrahim, Babangida Discurs biblic Macrohidronime Lingvistică de contact Text juridic Discurs persuasiv Coligări Toponime din Maramureşul istoric Principiu diacronic Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diastratică Istoria limbii române Câmpuri lexico-semantice din germană şi română Alotopie poetică Politeţe lingvistică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Semiotizare interlingvistică Limba cehă Jargon Studiu contrastiv germană-română Folosirea limbajului pentru a semnala o atitudine Construcţia paragrafelor clare Gramatică narativă Contact literar româno-slovac Sotiriou, Dido Probleme de limbă vorbită Mitul fundamental Antonime Verbe modale Limbaj popular Analiza grupului nominal Traducere germană-română Paritate lingvistică Ordinea cuvintelor Prevenire Multilingvism Mărci lingvistice Teorii despre politeţe ale lui Brown şi Levinson Naraţiuni orale Lexicul limbii franceze şi al limbii române Aspecte sintactice ale limbii vorbite Rol tematic Fragment din cartea "Istoria oracolelor" a lui Bernard le Bovier de Fontenelle Analiză spectrografică Morfem temporal Analiza unui articol lexicografic Traducere şi interpretare Referinţă şi coreferinţă Construcții posesive Pronume personal Adjective cromatice Substantive "psihologice" Iotacizarea verbelor Traducerea unui text scris Incriminare Analiza distincţiei dintre sensul literal şi cel figurat Dicţionare electronice Termen greco-latin Analiză lingvistică Dicţionar frazeologic bilingv Valori morfosintactice Limbi germanice Perifraza verbală a perfectului Graiuri nordice Randamentul alfabetului limbilor romance Habitualitate Verbe relaţionale Frazeologie Gramaticalizarea în lingvistica diacronică Toponimie românească Limbile Alor-Pantar Lingvistică. Limbi Locutor Romanul "Ulysses" a lui James Joyce Clasificare a rădăcinilor în funcție de combinațiile actualizate pe dreapta cu derivate amânate Întâlniri de serviciu Forme verbale
Vă rugăm să schimbaţi parola