Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică. Limbi

Subiect Tematic: Lingvistică. Limbi
Lucrări: 961 lucrari in 979 publicatii in 8 limbi
Cazul dativ în limba română veche de: Găitănaru, Ştefan (1951-) (Text tipărit)
Lingua e Letteratura de: Università Jagellonica; Instituto Italiano di Cultura di Cracovia; Widlak, Stanislaw (Resurse electronice)
"Du Sollst..." : O Problemă de traducere de: Stein, Rose-Marie (Text tipărit)
Lingua e Letteratura. Volume III de: Università Jagellonica; Klimkiewicz, Anna; Wozniak, Monika; Miszalska, Jadwiga; Widlak, Stanislaw; De Gasperis, Attilio; Rujan, Adriana (1944-2018); Kornecka, Jolanta; Instituto Italiano di Cultura di Cracovia; Zajac, Iwona; Malinowska, Maria; Malecka, Monika; Piekarz, Danuta; Moc, Anna (Resurse electronice)
Structura etimologică a hidronimiei bazinului Argeş de: Ţibrian, Constantin (1950-) (Text tipărit)
Subiecte
Traducerea textelor clasice Trăsături lingvistico-stilistice Texte culturale native Calcuri lingvistice Considerații matematice din reprezentarea grafică a anumitor grupe de limbi Analiza vorbirii în interacțiune Perfectul simplu Îmbogăţirea vocabularului limbii franceze Aspecte lexicale Limbaj ştiinţific Primul dicţionar modern al limbii române Observații fonologice Valori Discurs academic Statistica lingvistică Model comunicaţional Interferenţa prin fuziune Obținerea sensului unui text Reflexe ucrainene Stilistică Bilingvismul traducătorului Contextul etnografic pentru mare-mic Dihotomia stabilită de Habermas Luptă Gramatica cazurilor Nu există limba cehoslovacă Colocări Atlase lingvistice Lexic religios Nume propriu Propoziție adversativă Terminaţia substantivului în limba română şi limba germană Procesarea limbajului Toponimie de pe Blahniţa Mehedinţiului Gramatică transformațională romanică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Învăţarea prototipică Propoziţie simplă Aspecte fonetice Ţigan vs. rrom Abilități de scriere Modelatori de aletică Oralitate urbană cameruneză Ospitalitate Limba franceză ca limbă străină Cercetare Fenomen lingvistic de genericitate Indirecție Stereotipuri în limbaj Categoria eponimelor Umor şi performanţă Dicţionar de sinonime ale limbii albaneze Limbaj medical Nume de legume în limba română Adverbe de timp Poeticitate Tipologia interferenţei elaborată de lingvistul francez Fr. Biville Romanitatea limbii române Împrumuturi slavone Lingua franca Personificare Însemnare Împrumuturi în vocabular Traducerea eponimelor din limba engleză Germana pentru ştiinţă şi tehnologie Trecutul simplu cunoaşte decât utilizare temporală Relație informațională de delimitare Cultureme Consum Periodice din domeniul pedagogiei şi metodica predării limbilor străine Scriitori Actanţi Limbă Transparenţă semantică Sec. XX Implicare Etimologie multiplă externă Concordanţa timpurilor în propoziţiile relative cantitative din română şi engleză Structuri imbricate Sincronie/diacronie Neologisme indirecte Tactică comunicaţională feminină Vocabularul Uniunii Articol determinativ Texte teologice Metaforă Limbaj de afaceri Corpus de texte Valori modale ale viitorului simplu şi anterior Negaţie metalingvistică Comunităţi lingvistice britanice Spaţiu italo-romanic Sisteme de drept Analiza joncturii silabice Traducere intralingvistică Paronimie Interviuri Procese de traducere ale literaturii Relaţii semantice Termeni străini Caracteristici lingvistice Dinamica proceselor de împrumut Metafora conceptuală Anglicisme în publicistică Determinologizare Discurs medical Teoria câmpului lexical Persuasiune Directive Vocabular gastronomic francez Metaforă economică Conversia din clasa lexico-gramaticală Coeziune textuală Semantica paradigmei partitiv-amplificatoare Metasememe Mijloace de transpunere a locuţiunilor "Pescăria şi pescuitul în România" de Gr. Antipa Glosar toponimic Etimologia cuvântului "vorbă" Terminologizare Dialecte italiene meridionale Aspecte sintactice ale gerunziului Frecvenţa literelor Gramatică universală Vocabular specific domeniului chimiei Poligramaticalizare Etnomedicină lingvistică Deşertul tătarilor, roman Traducere italiană-română Dictarea ca strategie Comunicare scrisă Cronograful, manuscris Anafore Text, interpretare şi traducere Transfer Funcționarea sintactică Limba franceză - limbă de cultură Sistem gramatical al limbii spaniole Caracterul unbicuu al orientării spaţiale Text de ficţiune Adverbializarea adjectivului Asemantismul semnului estetic Politeţea în engleză şi română Roluri tematice Negocierea ca soluţionare a conflictelor Conceptul de companie din limbajul de afaceri Perfectul compus Mijloace lingvistice de marcare a aproximării în grupul adjectival şi în cel adverbial Comunicare politică Componentă comparativă Aspecte ale sintaxei participiului trecut Verb Proces de tranziție Valoare modală Microstructură Dimensiuni ale comunicării Metafora cognitivă Orientarea traducerii Cauzalitate Împrumuturi din limba engleză Lingvistică standardizată Proverbe în limba hausa Abrevieri Orientul Mijlociu Coeziune lexicală Vocale semi-deschise Împrumuturi lexicale Formule stereotip Lege Vocabularul comediilor lui T.Maccius Plautus Relație de ordine Discursuri Etimologia oronimului Carpaţi Lingvistică contrastivă Pseudonime în limba franceză Manipulare strategică Medierea ca soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă Toponime - variante fonetice şi morfologice Nume de calităţi Trăsături semantice ale textului Lingvistică textuală Limbi slave Evoluția lexicului francez Influenţa limbii arabe asupra limbii franceze Forme proverbiale Israel Analiză stilistică Forme de adresă Aproximarea în presă Particularităţi lingvistice Graiuri sârbeşti din România Corespondenţii româneşti Sufixul românesc -atic Arta conversaţiei. Conversaţie Funcţia ludică a labirintului Interval Argumentare Cercetare pragmatică Semnificaţia frazelor la trecutul simplu Scopurile poveștilor conversaționale Conversiune/transpunere Lingvistico-sinergetică Textualitate Conceptul electronic de cyberspațiu ca metaforă Genul substantivului în limba română şi limba germană Numele fiicelor lui Iov Rolul traducătorului Învăţământ Discurs conversaţional Dicționar electronic Studiu gramatical Rudenie socială Vocabular anglo-american Originea termenului "órie" Discurs argumentativ Imagine politică Discurs penal Problema echivalenţei Moduri epistemice din limba engleză Teoria prototipului în legitimarea lingvistică Teoria Relevanţei din domeniul discursiv Ortografie Propoziţii cauzale coordonate Toponimie submontană a Mehedinţiului Regiuni transiordaniene Acte de vorbire Metoda distribuţională în analiza discursului Derivate nominale formate cu sufixul -ier (e) Eponime cu sensuri contrare Variația randamentului alfabetului în limbile slave Funcţii ale stilisticii lingvistice Expresivitatea mesajului Servicii militare romane Pictogramă Limba română literară Antologie bilingvă "Fantastic Tales" a lui Mihai Niculescu Câmp lexico-semantic al pădurii Discursul profetului Ieremia Teoria compensaţiei Nume comune Istoricul bizantin Prisc Substantive latine Text dialogal Povestea în conversaţie Inferenţă şi timp Coerenţă Traduceri medievale occidentale în limba română Strategii discursive într-un interviu radiofonic Povestea ca discurs Elemente prozodice Proiectare Articol de dicţionar Sintagme populare Antroponimie Metodologia cercetării stilistice Transculturalitate Texte literare Structură reală Structura arhitectonică a labirintului Dialect istroromân Integrare Distincţii tipologice Predicile lui Antim Ivireanul Narator Împrumuturi din franceză Cuvinte monofonematice Variația randamentului alfabetului în greaca antică Fișă terminologică Romanul "Fructul oprit" al lui Benito Pérez Galdós Sintaxa limbilor romanice Tulcea, Judeţul Limbaj administrativ Ancorarea temporală Teorii ale sensului Referință Discurs judiciar Opera literară Valoare predicativă Citire și comunicare Dificultăţi în traducerea imperfectivului în limba română Analiza nivelului fonetic-fonologic Fonologie Anafore nominale Conducere Aspecte semantice ale textului publicitar Metonimie Fenomen gramatical Infinitiv în italiană şi română Limbaj în societate Acte de ameninţare a feţei Rădăcina *borm-root Limbi romanice Sonet shakespearian tradus de Ion Pillat Analiză a lexicului subdialectului maramureşean Dialog Traducerea numelor proprii Metoda descrierii traducerii Obiceiuri gramaticale de vorbire Pronume şi adjective demonstrative Conceptul de progresivitate Lacune Diebe, piesă de teatru Metode computerizate de editare Competență lingvistică Neo-oralitate Accent Teorii ale conceptului de echivalenţă Denumiri de profesii în limba rusă Timpul prezent perfect în limba engleză Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diatopică Limba spaniolă Competenţa elevului Neologisme Abordare semantică a rudeniei Aktionsart Prefeţe Conceptul de politeţe Integrarea secvenţelor de propoziţii într-un tot coeziv şi coerent Omonimie Patronimic Frecvenţa cuvintelor Expresii metaforice Nume ruseşti calendaristice Mituri Analiză paralelă între termenii negociere şi mediere Debreiaj enunţiativ Reclame Armonia dintre participanţii la conversaţie Derivări false Relaţii sintactice Interferenţa prin transfer Infinitiv Tehnici de recunoaștere lingvistică Dicţionar Inoculare Termen Limba ca dimensiune de comunicare multiculturală Consecinţele erorilor de traducere Rădăcina proto-indo-europeană Etimologie unică Corpus informaţional Tehnici de traducere Receptarea literaturii române Terminologie între limba provensală şi limba occitană Predicţie spaţială Drug şi drog Indicativ prezent Pasivul în limba română şi engleză Câmp lexical Occidentalizare Reprezentare lingvistică Studiul eponimelor în lingvistica engleză Iconografie creștină Limba hausa Articolul hotărât Reţetă culinară virtuală Interviu Erudiţi români în romanitatea iberică Cuvinte vulgare Documente parlamentare Cooperare Comunicare Engleza americană Conferinţă Adjectivul din limba română Obiect prepozițional Sintagme nominale Randamentul alfabetului limbilor slave Contribuţia lingvisticii transformaţionale Toponimie Antropologie lingvistică Enunţuri negative Semnificaţie metaforică Studiu de comparații idiomatice Internet Graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava Influenţă franceză Teoriile negaţiei ale lui Ducrot, Nølke, Moeschler Columna lui Traian Originea persoanei întâi singular a indicativului prezent în limbile romanice Unităţi militare romane Analiză textuală Locul metaforei în filosofia limbajului Registre lingvistice Conceptul de "tip de activitate" după Levinson Zoonime Toponime englezeşti Modalitatea epistemică Limba cazacă Topologie Interpretare defectuoasă Strategii retorice Salienţă structurală Etimologie Eponime în limba engleză Relație informațională de subordonare Limbaj poetic Caracterul unbicuu al metaforei structurii unei acţiuni Titluri de ziare Operele lui Ernest Hemingway Sferă conceptuală sau viziune asupra lumii Semantică cognitivă Sens lexical vs sens instrucţional Evoluţie semantică Neologie primară Corespondenţă dintre italiană şi română Limbajul proxemic al lui Hall E.T. Structuri gramaticale ca parte a unui discurs Gramatică contrastivă română-italiană Semiotica icoanei creştine Criterii de evaluare a prototipicităţii în textul narativ Interativitate Vorbirea românilor din Ungaria Simbol Învăţarea împreună cu un grup Deconstrucţie Sintagme terminologice Locuţiuni Reprezentări sociale Trapassato remoto/ mai mult ca perfectul anterior Diferenţe culturale Scală gradată de literalitate Sociolingvistică italiană Teorie literară Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Haţeg Funcția limbii Clasificarea transpunerii Texte româneşti vechi Funcţii sintactice Funcţii lexicale Scală de împrumuturi lexicale Analiza epitetelor Moduri epistemice din limba română Toponime din Teleorman Gramatica textuală Eponime în anatomie și fiziologie Forme pronominale Discurs narativ Adverbializare Text liric maramureşean Gramatica fizicii, manuscris Situaţie lingvistică Interpretare Halliday, M.A.K. Coran Teoria învăţării limbilor străine Tautologie Clasificarea interjecţiilor din perspectiva pragmatică Români Metafore de orientare Umor Construcţii condiţionale Traducere interlingvistică Cultură naţională Substantive masculine şi neutre Propoziţii completive indirecte Nume de persoane ruseşti Evaluarea unui impact Construcţie hipotactică polipredicativă Derivate substantivale Interviu radiofonic Scrisori comerciale Sens în terminologie Adaptare parţială Câmp lexico-semantic al cafelei Niveluri semantice din discursuri Youtube Conceptualizare Latină Verbe ergative 1830-1860 Reprezentare socială Originea istroromânilor Conceptul de "eroare" Punctuaţie Analiza greşelilor Adaptare fonetică şi ortografică Câmp axiologic Paralogisme Normă evaluativă Asociaţie Forma şi funcţia semnelor de punctuaţie Limba română veche Termeni de metalimbaj Strategii didactice de ortografie Oltenia Teoria descrierii Limba aromână Gramatica limbii germane Grupul μ Limbi europene Sistem pronominal romanic Variante structurale Lingvistică contrastivă, română-franceză Adverbializarea numeralului Dezavantajele traducerii automate Etimologia cuvântului mic (latin) şi mare (celtic) Citate Interjecţii care pot fi substituite prin adverbul de afirmaţie da Anglicismele din perspectivă română Negaţia non-predicativă a determinantului nominal sau verbal Idiom Tatăl nostru, rugăciune Imagini identitare Socio-stilistică Normă lingvistică Publicații digitizate Teoria integrării conceptuale Cromonime Desugestopedia Cuvinte împrumutate Material toponimic Adaptare totală Comparaţie între infinitive Abordări educaţionale asupra umorului Factori care influențează semantic un text Studiul formulelor de salutări în limba română și franceză Schemă argumentativă Dialectologie românească Verbe deictice în limba engleză Metafore orientale Particule modale Infinitivul în spaniolă și română Răspuns la întrebări Metabole Tipuri de substituţie Conectori Antroponimele Mic şi Mare Greşeli de limbă cauzate de copierea sensurilor unor cuvinte din limba maghiară Studiul eponimelor în lingvistica românească Calcul lingvistic prin îmbogăţirea limbii române în raport cu limba maghiară Discurs disciplinar Strategii comunicative Poemul arghezian "Caligula" Recompunerea sensului idiomatic Subjonctivul în limba engleză Definirea textului Comunicare culturală Analiza discursului Texte din scrierile filozofice ale lui Descartes Limbi moderne Dicţionar frazeologic spaniol-român Elemente de origine latină Tendințe comportamentale lingvistice ale tinerilor francezi Toponimia văii inferioare a Târnavelor Structura propoziției negative Inversiune Eponime în economie Focalizare contextuală Diferenţiatoare semantice Ipoteze ale non-compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Modalități de îmbunătățire a dicționarelor frazeologice bilingve Formă verbală italiană andarsene Dicţionar pedagogic Reorganizare Verbe parasintetice Studenţi Latinizare Analiza discursului critic Anafore verbale Adverbe temporale Cognitiv Influenţe maghiare asupra textelor româneşti vechi Forme verbale supracompuse Împrumuturi de cuvinte Stilizarea la Mateiu Caragiale Motivaţia asemantismului semnului estetic Analiza modului în care eufemismele medicale sunt create semantic Limbă literară Sistemul lingvistic românesc Lexicul limbii ruse Receptarea operei epice Nume de agent Devieri jurnalistice Adjective demonstrative Sistem financiar-bancar românesc Gramatică comparată română-franceză Funcţia estetică a labirintului Lexic neologic Interpretare în mass-media Construcţii cu verbul "a fi" unde subiectul este un pronume personal Traducerile româneşti Multilingvism în zona Tense Relevanţă Serie sinonimică Abordare didactică Gramatică contrastivă Cauzele evoluțiilor sensului în limba franceză Limba maternă a unor autori români din Franţa Latinitatea nord-dunăreană Discurs procedural Consum simbolic discurs de afaceri Informatizare Foarte, în limba română Relaţii sociale Nume proprii în traduceri biblice Evoluţia ortografiei româneşti Patrimoniu cultural francofon Lexicologie comparativă Limba greacă veche Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Subculturi Periodice din domeniul educaţiei Corpus Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Studiu de caz Pronunţia cuvintelor din dicţionar Comunicare interetnică Sec. XII Discurs politic Poezia lui Eminescu Contribuţia lingvisticii transformaţionale la constituirea unei gramatici narative Adaptare Situri și ierarhii Creativităţi lexicale în franceză, engleză şi română Principiul politeții Evoluţia verbelor neregulate Utilizări pragmatice Unități lexicale a căror rădăcină poate fi actualizată în interiorul unui substantiv sau un verb fără sufix derivat Împrumuturi lexicale franceze în limba română Imperfect non-narativ Utilizare lingvistică Acte iniţiative Metafore cognitive ale emoțiilor Identitate culturală Verbe cu particulă Prepoziţii Concepte propuse de Goffman în volumul său "Interaction Ritual" Galicism Termeni tehnici Perspective ale problematicii schemelor argumentative Sursele traducerii Poveştile lui I.Pop Reteganul A informa şi a comunica Traducere din spaniolă în română Investigaţie semantică Analiza unor proverbe Analiză conversaţională Gramatica limbii hausa Teritorialitate Subordonată temporală Toponimie englezească Conceptul electronic de virus ca metaforă Concepte fundamentale ale imagologiei Conceptul etnocâmp Analiza şi interpretarea textelor literare Observații stilistice și pragmatice Dialectul "landlerisch" Limbă de lemn Limba română contemporană Structura conversațiilor NALR Oltenia Analiză de text directă Împrumuturi din rusă în vocabularul francez Adverb Evul Mediu Structura artistică a labirintului Rudenie convenţională Teste de identificare a substantivelor "psihologice" Nume de sentimente asociate cu valori posibile Exprimarea gratitudinii Scop ilocuţionar Traducere poetică Sens Interferenţa relaţională Timpul mai-mult-ca-perfect în franceză la nivel textual Hidronimie din Bazinul Argeş Deosebirea dintre apelative şi termenii tehnici Semn muzical Documente de cancelarie din Moldova Conceptul de timp Dimensiune fundamentală pragmatică Exerciţii de imitare Traducerea poeziei Dialectul săsesc din Transilvania Descriere gramaticală structurală a comunicărilor verbale Investigație Formarea cuvintelor Hidronimie din Valea Crişului Alb Rolurile actanţilor Articol posesiv Repertorii de cuvântare Expresia negației Limba franceză Critica unui articol de Margaret Winter Locul metaforei în stilistică Traducere din franceză în română Fraze nominale compuse Cercetări Antonimie Istoria traducerii Cuvinte împrumutate de origine germană Elemente slave vechi Limba macedoneană Limba tătară Actualizarea Referentului în discurs Element latin Limba franceză medievală Competenţe de vocabular Polipragmatizare Ierarhie socială "Poematicon" lingvistic Text Migraţie Toponomastică diacronică Cercetarea umorului în România Texte religioase Diversitate lingvistică în Uniunea Europeană Figurile discursului repetat Cuvinte de origine română asimilate de lexiconul anglo-american Analiza unui discurs ironic Semanticism Discurs filozofic Gramatici ale limbilor romanice Studiul manifestării narativităţii Traduceri din limba română în limba slovacă Structură etimologică Statutul morfosintactic al morfemului "ca" din franceză Reguli de necontradicție Subjonctiv Manipularea discursului privat-public Locuţiune conjuncţională, fără (ca) să Aspecte stilistice ale gerunziului Funcţia stilistică a metonimiei Teoria prototipului Evoluţie culturală Cuvinte derivate Negaţia Ameninţare Împrumuturi lexicale de origine franceză Vocabular Achiziţia limbii a doua Limba engleză, limba română Frazeologie româno-franceză Lexic Verbe deponente Rol semantic Manifestul politic Diviziune tradiţională a timpurilor verbale în franceză Imnul religios Dies Irae Dicţionare de omonime Tineret Metodologia citării Fonetică Discurs romantic Distanţă socială Opacitate semantică Gramatică transformațional-generativă Formal vs. informal Dialectul istroromân Text epic Localizarea variației într-o cuvântare Fenomen de topicalizare Decodarea anecdotelor ilustrate Onomastica instituţiilor bancare Gramatică lingvistică Expansiune rematică Limbă străină Limba română Relaţii interpersonale Cuvinte cu funcţie prepoziţională Substituire Salienţă semasiologică Factori care influenţează tipul de morfem temporal Filosofie Evoluția latinescului [ī] în limba română Strategii de succes Sistem de scriere egeean Franceză-engleză-română Terminologie muzicală Reclamă Definiţia lexicografică Verbe auxiliare perfective Conceptul de vorbire Structura proverbelor în limba franceză Discurs publicitar Rudenie spirituală Toponime din zona Milcovului Dialect Toscan Traducere română-germană-română Competenţe lingvistice Forme lingvistice Reierarhizare Mese principale Clasificarea greşelilor Modificator postpus adjectivului Gramatică comparată italiană-albaneză Aspect Diglosie Structuri tematice Dialecte friulane Propoziții temporale cu caracter de cauzalitate Predare L2 Teoria actelor de vorbire Resurse lingvistice Negație pragmatică Proverbe franceze Relaţie de ordin temporal Traducere automată Modalităţi lingvistice de exprimare Metaforă structurală Literalitatea unui text Program minimalist Termeni de origine germană Identitate culinară Motivație metaforică Abordare comunicativă Componentă descriptivă Markeri stilistici Gramaticalizare Minte vs. corp Aproximarea conceptelor juridice specifice Anglicisme Nume proprii Normă literară Coeziune și interpretare Timpul imperfect Incompatibilitate semantică Proverbe din Don Quijote Umor reprezentat în manuale de engleză ale autorilor români sau străini Semnificaţia anecdotelor ilustrate Cazuri de incompatibilitate semantică a termenilor asociaţi Dialectologie istorică Raportul care există între conceptele de enunţare, modalizare şi expresivitate Teoria metaforei conceptuale Funcţie de reprezentare lingvistică a labirintului Strategii de impoliteţe Dicţionar englez-ucrainian Legatura între discurs şi pictură Sens semnificativ vs. sens subiectiv Relaţii logico-semantice Cultura tineretului Iad Discurs politic naţionalist Global Procedee stilistice Negaţie polemică Comunicare intraculturală Declarație parlamentară Tratat de dialectologie românească, ediţie nouă Graiuri croate din România Salienţă în lexic Genuri de incitare la acţiune Invariabilitate Studiul vocabularului Variația randamentului alfabetului în limbile germanice Texte cu caracter tehnico-militar Grup nominal Expresivitate Sensurile expresiei "baba cool" frecvent utilizată în limba franceză actuală Limba engleză pentru scopuri specifice Morfologie Texte informative Miscelaneu de cronici moldoveneşti Hidronime provenite de la entopice Codru Capacitate de stocare a creierului Metafore structurale Teoria prototipurilor Interacţiune de tip dezbatere Influenţa altor limbi asupra lexicului românesc Limba franceză contemporană Relaţii lexicale Teme de interculturalitate Analiza unei conversaţii Reformulare Limba italiană Dialectologie Propoziții temporale cu caracter de temporalitate Argoul Cockney cel mai popular vorbit la Londra Dacoromâna actuală Strategie discursivă a diferenţei Reprezentarea persoanei locutorului Programul Minimalist Rețele semantice Propoziţie circumstanţială Caracter latin Culoarea galben Argumentaţie Nume de familie româneşti provenite din porecle Lexicon tehnologic Analiză semică pentru cuvinte din limba rusă Discurs economic Condiționalul în limba română Coerență funcțională Particularităţi morfosintactice Convergenţe şi divergenţe culturale Modalităţi de traducere Lingvistică comparată Evanghelia după Ioan Substantive în limba rusă Analiză contextuală Caracteristică Dicţionar academic latinist Limba scots Clauze relative ale lui [+wh] Câmp asociativ Nume de legume în limba franceză Combinaţii de rime Moștenire latină în limba spaniolă Structura şi rânduiala stânii Creativitate Accidente fonetice Corespondenţă temporală Metafore corporale Sloganuri publicitare Model latin Moștenire latină în limba română Limba kazahă Uniunea Europeană Proces comunicaţional Adverbializarea pronumelui Lexic dialectal Simbolismul românesc Sală de clasă străină Etimologie populară Limbă colocvială Comunicare nonverbală Discurs de dezbatere televizată Circumstanţial Emfatizarea în limba franceză Negație non-predicativă/negație predicativă Greşeli în traducere Lingvistică spaniolă Aspect lingvistic Formarea cuvintelor prin derivare în limbile romanice Civis Focus Metaforă conceptuală Macedonia Scop perlocutiv Coeziune Platforma Sutra Studiul pronumelor Funcţia religioasă a labirintului Direcții lingvistice romane în România Fractal Analiză componenţială Triunghiul semiotic al lui Saussure Neologie traductivă Traducere spaniolă-franceză Analogie Sufixe inflexionale Metafora Români din exil Structuri intercalate Semne tamga Derivarea ablautului Texte administrative italiene Lexicologie. Dicţionare Complement indirect Interpretare semio-retorică Predarea limbii engleze ca limbă străină Tipuri de calc Modelul generativ-transformaţional Unitate accentuală Context istoric Împrumuturi de origine franceză Structură tranzitivă atipică Elemente lexicale alogene Conjunctivul Maxime, dialoguri Irlandeză Retorică Vocabularul limbii române Exemple din teoria lingvistică a lui Ferdinand Brunot Tipologie textuală Pastorala Bunăvoință Critică despre traducere Denominaţie populară Terminologie tehnică în limba germană Transferuri animizante din domeniul animal şi uman în domeniul economic Şedinţă de judecată Utilizări funcţionale Nicolae Drăganu despre derivarea cu prefixe în română Criterii sintactice de identificare a substantivelor "psihologice" Izotopia mesajului Conceptul de acord sintactic în limba română Dimensiunile discursului mobilizator Lexicologie Farewell to Anatolia, roman Metoda substituţiei Proces de comunicare Regramatizare Discursuri de ziua naţională Elemente şi structuri care îşi au originea în latină Istorie morfologică Cuvânt împrumutat Irlanda Limba română actuală Infinitivul în limba română Franceza informaticii Terminologie de corespondenţă Limbaj publicistic Conjunctivul în limba română Intensificator Structura proverbelor în limba română Sintaxa textului Expresii adjectivale despre culori Eponime care exprimă atitudini negative Lexic istroromân Vocalism Analiza conversației Verbe întrebuinţate în exprimarea actuală Termeni sociali Istorie Comunicare culturală încrucișată Semiologie Legătura dintre relația de ordine și relația de subordonare Scrieri academice Construcţie polipredicativă hipotactică Cunoştinţe explicite în dezvoltarea limbii a doua Locuţiune prepoziţională Imagine lingvistică asupra lumii Structuri verbale predicative Reconstrucţie etimologică indoeuropeană Limbaj jurnalistic Spaniola din Cuba Lingvistica textului Verbe cauzative derivate în limbile germană şi ucraineană Verba dicendi Reutilizarea şi refuncţionarea rădăcinilor şi împrumuturilor Traducere asigurată de sisteme automatizate Strategii discursive desfăşurate de locutori Discuție instituțională Comunicare interculturală Limbaje naturale Teoria modelelor cognitive idealizate Cultură virtuală Teorii deconstructiviste de traducere Structura conceptelor de emoție Câmp lexical referitor la cereale, făină şi produse derivate Anafore pronominale Clauze relative subordonate Analiză contrastivă Particularităţi lexicale Familii de limbi Sociolingvistică Limba franceză în Belgia Comunități de discurs Metafore ontologice Consonantism Lingvistică romanică Investigaţie fonetică Lingvistică bazată pe corpus Semn lingvistic Sistem de interlocuţiune Centrul Corvinus de Examinare a Limbajelor pentru scopuri specifice Lingvistica saussuriană şi câteva concepte fundamentale Metafore sacre Pragmateme Avantajele traducerii automate Paralelism semantic Studiul tipologiei lingvistice Detectarea motivelor și atitudinii scrisului Ipoteze ale compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Termeni medicali ştiinţifici Construcţii absolute Elemente de polaritate negativă Tipologii ale discursurilor tradiţionale Tehnici de retorică Limba friulană Elemente de coerenţă Concept Prepoziţii primare Strategia Cultură Strategii în traducerea textelor literare Analize comparative a trei familii de limbi Româna literară vorbită în Ungaria Trecut recent din italiană Graiuri olteneşti Trecerea de la declinarea a II-a la declinarea a III-a Teatru Pragmatica minciunii Caracteristici lexico-gramaticale Strategii ale aproximării în interacţiunea verbală Prelucrarea informaţiei Participiul trecut Construcţia propozițiilor clare Procesul traducerii Lemnos Oferte de posturi Sintagmă verbală funcţională Religie creştină Model inferenţial Adverbializarea prepoziţiei Trăsături de Focus şi Topic Analiză comparată Traducere audiovizuală Distincţia între ficţiune principală şi ficţiune secundară rezolvată de Marcel Vuillaume Comunicare verbală Modul indicativ Consum mediatic Elemente deictice Timpuri verbale Stereotipie și interculturalitate Substantive colective Lexic românesc Jurnalişti Lingvistică italiană Strategii conversaționale Cercetare lingvistică Terminologie zoologică în limba română Silepsa metonimică Teoria lui Gérard Moignet cu privire la morfeme gramaticale Reportaj realizat în periferia lioneză Vocabular sociopolitic Termenul "aproximare" Morfologia textelor religioase Revoluţia egipteană Randamentul alfabetului limbilor germanice Latină vulgară Discurs didactic Subiecte în conversaţii narative Analiză a actului de întrebare Echivaţa de traducere Evoluţie Limba română în comparaţie cu limbile romanice Expresii idiomatice Toponime formate prin derivare Formarea cuvintelor în limba engleză Structuralism. Lingvistică structurală Poezia lui Vasile Alecsandri Construcţii sintactice Variația randamentului alfabetului în limbile romanice Viitor, ca timp Graiuri bănăţene Literatură spaniolă Particule preverbale Teoriile lui Weinreich Aspecte particulare în traducere Rolul timpurilor în organizarea discursurilor Explicarea legăturilor semantice între sensuri de bază şi cele figurate în dicţionarul frazeologic bilingv Îmbunătățirea eficienței comunicative Neologie de origine greco-latină Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Traducător Dialecte occitane Conceptul de neologism Semiotică Cognitivism Demers etimologic în domeniul toponimiei De re Opţiuni lexicale Bilingvism Semiotică socială Gramatica limbii italiene Stratificare Macrostructură Studiu comparativ trilingv al unui text Negaţia non-predicativă a formelor verbale nominale Comunicare organizaţională Clasificarea semantică a verbelor Alimentaţia civilizaţiilor din Mediterană Limbaj Metafore specifice Modelul constituţional Sec. XVI În căutarea Sfîntului Graal, traducere parţială Model ierarhic şi funcţional Context Constrângeri semantice și sintactice Studiul lingvistic în diacronie Câmp semantic Complement direct Tip de rudenie Bilingvism latin şi grecesc Pragmatică Grupuri semantice de ablaut Normă procedurală Traductibilitatea limbajului comic Percepţia auditorului Analiză semantică diacronică Frazeologie spaniolă Limbă/vorbire Dialect Sardinian Dicţionare bilingve franceze-române Engleză Îmbogăţirea vocabularului Cromonim Anglicismele din perspectivă franceză Structura minimală a procesului de comunicare artistică Cercetarea sinonimelor Metaforă de orientare Discurs ştiinţific Dificultăţi în traducere Randamentul alfabetului grecesc antic Încercări de definire a sensului termenilor dialect (regional) și popular Strategii de coerenţă ale conectorilor lingvistici Definiţia termenului Termen prototipic Interferenţe semantice Acronime Strategii de acces la sensul unui text Anafore adverbiale Traducere spaniolă-română Limbaj gastronomic Limba germană Ecuaţie culturală Interacțiune dintre cititor și scriitor Limba rusă Traducere gastronomică Limba suedeză veche Cuvinte invariabile Legătură între studiul limbii şi evoluţie socială Legătură extralingvistică care poate să existe între procese Aproximare epistemică Inovaţie lingvistică Teoria traducerii Ortografia limbii române Modalităţi de stabilire a acordului între participanţii la conversaţie Textul umoristic Limbaje Neologie terminologică Împrumuturi din latină Adjunct adverbial Univocitate Intonaţie Modelul semantic Xenism Terminologie juridică engleză și română Atlasul lingvistic istroromân al lui Goran Filipi Salienţă perspectivală Forme flexionare de imperativ Aspecte semantice ale propoziţiilor Sintaxa frazei la nivelul poeziei populare maramureşene Sinonimie stilistică Antichitate Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Gramatică retorică Etimologii papuaşe Structura frazei Negaţia participiului prezent Dezvoltarea stocului de cuvinte Satul Toracu- Mic din Banatul sârbesc Semnul text-iconic în graffiti Transferuri animizante din domeniul vegetal în domeniul economic Împrumuturi semantice Pădure Corespondenţă Scrierea "Viaţa şi petreacerea svinţilor" lui Dosoftei Identitate virtuală Abordare contrastantă Reromanizarea românei literare Traducere juridică Semantica limbilor romanice Structuri dialogale Tipuri fundamentale de negaţie Lucrări ale erudiţilor romanişti Fragilitatea semnelor Despre vorbitorii limbii hausa Importante categorii socio-profesionale Adverbe intensificatoare Polisemie istorică Terminografie Sens metaforic Lingvistică textuală. Analiza discursului. Lingvistică tipologică Civitas Relativitate lingvistică Discurs repetat Conceptul de metaforă Crâng Text publicitar Selecţie şi modulare Expresii fixe Lexicul dialectului istroromân Discurs pedagogic Semantică lexicală Socioterminologie Nume de culori Comunicare profesională Perfect compus din română România Polisemie Dicţionare româneşti Pronunţie Devieri de la norma lingvistică Conceptul de labirint Câmpuri semantice Clauze relative ale lui "that" Text poetic Limba greacă Predarea limbii franceze ca o limbă străină Influenţa locutorului asupra interlocutorului său Contextualizare Limba sârbă Procesul de traducere Complementaritate Opoziţia Determinanţi Negaţie descriptivă Dialecte italiene Traducerea proverbelor Tipologia subordonatelor comparative Scală gradată de non-literalitate Terminologie filozofică Primele gazete româneşti Natura morfologică Mijloace de acces la sensul unui text Semn runic Articole de inginerie și cercetare lingvistică Expansiune Mitologie greco-romană Repertor lexical Contradicţie în discurs Imperfect narativ Sec. XV Rădăcini indo-europene ale unor cuvinte Negaţia în limba franceză Terminologie populară românească Stil Şcoala de semiotică de la Moscova Latină medievală de cancelarie Vocale latine accentuate precedate și urmate de consoane nazale Marcatori discursivi Trecutul simplu şi imperfectul se opun în totalitate Conceptul de prototip în lingvistică Reţea culturală Structurarea lexicului limbii Emfaza Imperfectivitate Adverbializarea conjuncţiei Principale direcţii de cercetare ale imagologiei Probleme lingvistice romane în România Predare Lexiconul de la Buda Strategii discursive Salienţă onomasiologică Coerență conversațională Mesaj lingvistic Relaţia dintre diateze şi tranzitivitate Text sacru Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Comentariu de citate Metode de predare Context lingvistic Structuri profunde Analiză de conţinut Gramatica limbii române Gramatică Omagii. Aniversări Distincţii militare Roluri semantice Forme literare Onomasiologie Noua Teorie a Convergenţei Limbă regională Limbaj edenic Anafore adjectivale Terminologie Dicţionar de terminologie contrastivă Toponime compuse prin aglutinare Tabor, revistă Sintaxă română Metafore conceptuale Literatură cehă Romanele lui Dan Brown Dezbatere parlamentară Analiza unor termeni greco-latini Imperativ Cazul lui Stéphane Mallarmé în limba română Variante lexico-stilistice Dialecte Adiţionarea în structuri orale Prefixe neologice superlative Coerenţă textuală Clasificarea eponimelor Traducere culinară Adverbializarea verbului Teorie şi variaţie lingvistică Trăsături lingvistice Model de învățare a unui discurs Structuri lexicalizate Abordare antropologică a rudeniei Transfer lingvistic Comunicare mediatică Verbe la trecutul simplu Contacte lingvistice Eroare de traducere Paradigmă derivaţională Semantica stereotipului și prototipului Particularități regionale, populare sau specifice limbii vorbite Deixis social Pedagogie Posesie Lingvistică Eponime derivate Lingvistică franceză Stereotipuri în opera lui Flaubert Model lingvistic Baze fizice ale labirintului Publicitate Mesaj jurnalistic Pronumele impersonal "il" Relații topologice (spațiale) Traducere în limba română Termeni magici româneşti Teorii semantice Aproximare graduală Expresii populare Teorie a traducerii Negaţie lingvistică Propoziţie Texte constituţionale bilingve Argou Romanul "Vineri si limburile Pacificului" al lui Michel Tournier Onomastică Lingvistică saussuriană Lecţii de traducere Limba irlandeză Cercetare din perspectivă stilistică Mişcări şi modele comunicaţionale Limba învăţată. A 2-a limbă. Vorbitorii non-nativi Dinamică lexicală Influenţă slavonă Dimensiune textuală Semiostilistică Etimologia cuvântului "umor" Adjectiv Structuri analitice ale verbului Conjuncții de coordonare Transcriere fonetică a cuvintelor din limba engleză Contraste semantico-pragmatice Spania Discurs juridic Interferenţe dialectale Insula Alor Influența limbii franceze asupra lexicului limbii române Structuri sintactice Modificări dinamice ale normelor lexicale Prototipicitate şi receptare Analiza unor litere în grupul limbilor germanice şi slave Structuri amalgamate în limba română Lingvistică computaţională (de calculator) Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Obsesie pentru traducere Metalimbaj Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Traducere specializată Eponime Neologie Anonimat Legătura dintre relația de subordonare și cea a delimitării Elevi albanezi Adverbializarea substantivului Limbi indo-europene Istoria limbii franceze Derivate false Conceptul de stil Vorbire indirectă Sistem gramatical al limbii franceze Probleme legate de limbă şi vorbire Grup frazeosemantic Unităţi frazeologice Derivate Radicalism politic Traducere Informatică lingvistică Istoria limbii italiene Congres al romanităţii Verbul a fi Lingvistici aplicate Metaplasme Limba slovacă Punct de vedere Diferenţe între limba germană şi limba rusă Cadru teoretic Limba latină Sinceritatea în literatura în proză Devize (expresii) Substantive compuse Contribuţia Bibliei la dezvoltarea limbii literare româneşti Abilități generale de comunicare Capacitate comunicativă Diversitatea culturilor Bucurie Blog Vechi alfabet turcic Toponime din Moldova istorică Minoritate (limbă) Limba engleză Discurs instituțional Forme verbale iotacizate Comunicare literară Serii sinonimice Interdisciplinaritate Schimbări semantice Propoziţii scurte Insultele în limba franceză Metode de traducere Mediu de socializare Grup prepoziţional Neosemie Texte narative româneşti Termeni de estetică barocă în versiunea românească Vorbire directă Morfologia graiului slovac din Nădlac Tehnologii de comunicare Tendinţe fonetice şi gramaticale Interpretarea numelui propriu Problematica împrumuturilor Interacţiune Traducere şi retraducere literară Limba engleză Traductologie Coerenţă topică Predarea limbii române în şcoală Pseudo-sinonimie Dezacord/acord parţial Opționalități Resurse de conversație contextuală Nemulţumire Limba slavă veche Lingvistică tipologică Vocabular gastronomic român Onime Mijloace de recunoaştere a transpunerii locuţionale Importanţa majoră a metaforelor în conceptualizarea termenilor economici Prepoziţiile "cu" şi "fără" Teoria dezvoltării vorbirii propusă de Vygotsky Nume de familie franceze provenite din porecle Limba franceză veche Listă cu semnificaţiile unor argouri Cockney Ţiganiada, scriere Sens idiomatic Prefixare negativă a adjectivelor Metataxe Semnificaţie Caz dativ Silaba The New Scientist, revistă Sintaxă Dobrogea Sufixe greceşti Termeni militari Locul metaforei în lingvistică La steaua...de M. Eminescu Antroponime Interpretarea unui discurs Discursuri ironice Limba ucraineană Structură informațională Utilizarea adverbului "cu siguranță” De dicto Acţiune lingvistică Eul individual Semantica prototipului Sistem de conjuncţii Schema textului Reviste teologice Neologisme de origine franceză Tipuri de discursuri Dialecte septentrionale Presă Legătura dintre relația de ordine și relația de delimitare Aglutinare Expresii cu părți ale corpului Marketing Expresie nominală Activitate de traducere Pasive superficiale Sinceritate și complimentare Titluri de cărţi în care se arată romanitatea limbii române Analiză a potenţialului expresiv al modalităţilor de enunţare Frază Analiza genurilor Două principii ale foneticii formulate de Paul Passy Sistem de scriere Liniar A Eponime care exprimă atitudini Ambiguitate Titrologie Sinestezie literară Cercetări de tip statistic asupra lexicului românesc Tradiția filosofică occidentală reconsiderată prin viziunea cognitivă Tehnică de cercetare a textului literar Atestări româneşti Analiză - traducere Rudenie naturală Funcţii stilistice Particularităţi ale elementului latin Lingvistică românească Conversaţie Articolul în limba română Istoria limbii Lucrarea "Evangheliarul de la Kalocsa" Creativitate lingvistică Psiholingvistică Discurs biblic Macrohidronime Lingvistică de contact Text juridic Discurs persuasiv Coligări Toponime din Maramureşul istoric Discurs de specialitate Principiu diacronic Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diastratică Critică lingvistică Istoria limbii române Câmpuri lexico-semantice din germană şi română Alotopie poetică Politeţe lingvistică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Semiotizare interlingvistică Limba cehă Câmpuri onomasiologice fundamentale Jargon Studiu contrastiv germană-română Folosirea limbajului pentru a semnala o atitudine Construcţia paragrafelor clare Gramatică narativă Teorii ale lingvisticii aplicate Lemn Contact literar româno-slovac Probleme de limbă vorbită Mitul fundamental Antonime Schimbări de cod Verbe modale Limbaj popular Analiza grupului nominal Traducere germană-română Paritate lingvistică Ordinea cuvintelor Prevenire Multilingvism Mărci lingvistice Teorii despre politeţe ale lui Brown şi Levinson Naraţiuni orale Gramatică generativă transformațională Lexicul limbii franceze şi al limbii române Aspecte sintactice ale limbii vorbite Rol tematic Fragment din cartea "Istoria oracolelor" a lui Bernard le Bovier de Fontenelle Analiză spectrografică Morfem temporal Analiza unui articol lexicografic Traducere şi interpretare Referinţă şi coreferinţă Construcții posesive Pronume personal Adjective cromatice Substantive "psihologice" Iotacizarea verbelor Engleză de afaceri Traducerea unui text scris Incriminare Analiza distincţiei dintre sensul literal şi cel figurat Dicţionare electronice Termen greco-latin Analiză lingvistică Dicţionar frazeologic bilingv Nomenclatură Valori morfosintactice Tehnici de notare Limbi germanice Perifraza verbală a perfectului Comunicare vizuală Graiuri nordice Randamentul alfabetului limbilor romance Habitualitate Frazeologie Verbe relaţionale Gramaticalizarea în lingvistica diacronică Toponimie românească Limbile Alor-Pantar Lingvistică. Limbi Locutor Romanul "Ulysses" a lui James Joyce Clasificare a rădăcinilor în funcție de combinațiile actualizate pe dreapta cu derivate amânate Întâlniri de serviciu Forme verbale Sinonimie Valori modale Antropologia rudeniei Consecinţe ale transpunerii Zicători Hipertextul din poemul "Preludii autobiografice" al lui Jules Laforgue Presupoziții Sec. 17 Metaforă cognitivă Terminologie politică Mod verbal Modernitate Semantică-sintactică Tranzitivitatea Literatură Elemente de coeziune Eponime simple Băjenaru, antroponim Categorii conceptuale Sintaxa grupului nominal Text juridic penal românesc Competențe de traducere Propoziţii completive directe Frazeologie verbală spaniolă din limba română Cultivarea vorbirii Formulări aluzive Dezvoltare lexicală Identitate lingvistică Analiza unor litere în grupul limbilor romanice Elemente non-explicite Lecție de lingvistică a lui Eugen Coșeriu Articole digitizate Limba de adopţie a unor autori români din Franţa Morfologie şi sintaxă Calcuri anglofone Discurs Degramaticalizare Teoriile lui Émile Benveniste Aproximare temporală Schema logică a enunţului-frază Sistem de dezacord Dialectul provensal Diminutive româneşti Interpretarea unui text Cuvânt Neconvenţionalitate Limbaj universal Lingvistică generală Antonimia substantivelor din limba rusă Schemă imagine Terminologie geografică populară Structurarea gramaticală a enunţului-frază Reprezentări mediatice Universalitatea structurilor profunde a limbilor romanice Sinceritatea în comunicarea orală Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diacronică Studiul fenomenului ambiguităţii prin prisma a două procese contextuale Lexicografie. Dicţionare Socio-pragmatică Particule în limba germană Studii teologice, revistă Istoria englezei Spaţiul semiotic minimal Geografie lingvistică discurs jurnalistic Hipertextualitate Transtextualitate Comunicare corporativă Sintaxă franceză Tratamentul africatelor ĉ-ĝ Strategii de revizuire a textului Limba japoneză Anglicizare Frecvenţă Izotopie poetică Tranzitivitate Stratul latin al lexicului românesc Organizare textuală Toponimie multiculturală Transferuri metonimice conceptuale şi sistematice Strategii lingvistice Discurs informativ Realitatea cotidiană Contribuţiile lui Émile Benveniste în ontologia lingvistică Eroare lingvistică Omonime Ubicuitatea metaforelor în conceptualizarea termenilor economici Dificultăți ale lexicului Traducerea semantică a poeziei lui Bacovia Infinitiv cu subiect exprimat Surse latine Verbe complexe cu particule identice Formule de încheiere Verbe predicative Argotologie Îmbunătăţirea capacităţii roboţilor Romanizarea Daciei Subdialectul maramureşean Fenomenul punctului interior Lingvistică cognitivă Sec. XVIII Originea unor particularităţi ale limbii române Per-, prefix, preverb şi prepoziţie Diversitate lingvistică Poezia "Plumb" în versiune franceză Semantică Sensul original al unei traduceri Stilistică lingvistică Traducere din italiană în română Contrast semantic Cercetare empirică Pragmaticalizare Modele de cerere Identitate irlandeză Graffiti Metafizică Semantica verbului Oralitatea Mesaj de publicitate Neoretorică Hipotextul din poemul "Corabia beată" a lui Arthur Rimbaud Studiu comparativ Semn lingvistic deschis Traduceri religioase Articolul în limbi romanice Eufemisme Idiomuri. Expresii idiomatice Metafora în viziune cognitivă Clase semantice Umor şi învăţare Onomastică românească Infinitivul în limba poloneză Structuri lingvistice materne la preşcolari români şi englezi Propoziţii interogative Haben, verb Termeni de origine engleză Descifrare lingvistică Tratament lingvistic românesc Intervenţie ca act director Rădăcina *kar-/*kal- Analiza unui discurs Propunere de proiect Limbă internațională Limba scrisă vs. limba vorbită Numele de agent "călător" în limba română Participiu trecut şi participiu prezent al limbii franceze Teorii lingvistice Manipulare semiotică Inferență Traducerea romanului "Străinul" al lui Albert Camus în română şi în engleză Proverbe Etnografia vorbirii Pre-proto-indoeuropeană Cercetare bibliografică Interpretare pentru româna romilor Limbaj audiovizual Structură socială Terminologie medicală Traducere de poezie Definiţii ale expresiilor idiomatice în dicţionarul frazeologic bilingv Semantica rudeniei Antichităţi Metafuncţii Microhidronime Scriere argumentativă Recunoaștere lingvistică cromozomială
Vă rugăm să schimbaţi parola