Biblioteca Universității din Pitești

Academia Română

Nume Colectiv: Academia Română
Naționalitate: RO
Limba: rum
Vezi Nume Colectiv: Academie Roumaine
Vezi Nume Colectiv: Académie de la République Populaire Roumaine
Vezi Nume Colectiv: Académie de la République Socialiste de Roumanie
Vezi și Nume Colectiv: Academia Republicii Populare Române
Vezi și Nume Colectiv: Academia Republicii Socialiste România
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 669 publicatii in 6 limbi
Poporanismul în literatură : Discurs rostit la 16(29) maiu 1909 de Duiliu Zamfirescu cu răspuns de Titu Maiorescu de: Zamfirescu, Duiliu; Maiorescu, Titu (1840-1917); Academia Română (Text tipărit)
Filosofia după W. T. Krug de: Bărnuţiu, Simion; Academia Română (Text tipărit)
Gheorghe Lazăr de: Bogdan-Duică, Gheorghe; Academia Română (Text tipărit)
Studii şi cercetări lingvistice : Nr. 2 de: Academia Română (Text tipărit)
Vieaţa şi opera economistului Alexandru D. Moruzi 1815-1878 de: Slăvescu, Victor; Academia Română (Text tipărit)
Vieaţa şi opera economistului Dionisie Pop Marţian 1829-1865 de: Slăvescu, Victor; Academia Română (Text tipărit)
Eftimie Murgu de: Bogdan-Duică, Gheorghe; Academia Română (Text tipărit)
Studii de gramatică şi de formare a cuvintelor : În memoria Mioarei Avram de: Academia Română; Sala, Marius (Text tipărit)
Parentalia : Pentru pomenirea Împăratului Traian - Şedinţa dela 26 Septembrie 1919 de: Pârvan, Vasile (1882-1927); Academia Română (Text tipărit)
Subiecte
Analiză matematică Crăciun Culegeri din operele unui singur autor Istoria Bucovinei Boli cauzate de organismele vii. Afecţiuni bacteriene, septice, parazite Critică literară. Studii literare Academia Republicii Socialiste România Perioada veche Limba română veche Tulburări sociale Management Drept Congrese de istorie Sec. 9 Producţie. Servicii. Preţ Anuare. Cărţi de adrese Carte veche < 1900 Imperiul Roman Chimie organică Ex libris Anale Atlase lingvistice Genealogie Psihologie Psihologia dezvoltării Fizică aplicată Istoria limbii Chimie anorganică Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Chimie in genaral Bibliografie Dicţionar academic (Română) Sec. 15 Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Telecomunicaţii Folclor poetic Generalităţi despre ştiinţele pure Politică Ştiinţe biografice şi înrudite Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Istorie modernă Artă. Recreere. Divertisment. Sport Probabilităţi. Statistică matematică Prognoze economică Nanotehnologie Racoviţă-Cehan, Familia Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Afaceri interne. Politică internă Epigrafie latină Discursuri academice Paşti. Obiceiuri de Paşti. Ouă de Paşti Dicţionar explicativ al limbii române Folclor propriu-zis Istorie literară Muntenia Poezie. Poeme. Versuri Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Sfânta Filofteia de la Argeş Limba literară Antropologie religioasă Dialectul daco-român Bibliografii speciale Literatură română Publicaţii seriale Războiul de independenţă al României 1877-1878 Arte grafice. Grafică Limba germană Galaţi Atlas Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului 98-117 Psihanalitică Corespondenţă. Scrisori Psihologie Morală socială Astronomie Corbii-Muscelului Academii Psihologia personalităţii Publicaţii periodice şi seriale Electronică şi electrotehnică Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Publicaţii seriale. Periodice Dedicaţie şi autograful autorului Mişcări naţionale populare Religie Critică Dialectologie Rosetti, Familia Vâlcea, Judeţul Conferinţe Biserica română Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Botanică Ţara Românească Mecanică teoretică în general Mecanică Discursuri inaugurale Biologie Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Publicaţiile Academiei Române Biblioteci universitare Antropologie specială. Etnologie. Antichitate Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Istria Chimie Pisces. Peşti. Ichtiologie 1688-1780 Electronică de Putere Relaţii între populaţie şi stat Sec. 9-14 Ştiinţă şi tehnică Mecanică teoretică Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Cărţi liturgice Antropologie filosofică Superstiţii Dicţionar explicativ Ortodoxie Exerciţii Antropologie Literatură Parazitologie Natura şi rolul filosofiei Folclor Societate informaţională Corectitudinea limbii Toponimie Critică literară. Recenzie. Istorie literară Dezvoltare economică Ulpius Nerva, Imperator Romanus Filologie Poezie populară Teoria informaţiei (Cibernetică) Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Educaţie Ouă încondeiate Mecanică statistică Supranatural Filosofie. Psihologie Relaţii interetnice Inteligenţă artificială Lingvistică istorică Carte 1931-1960 Revolte populare Preistorie Sociologia culturii Genealogii speciale. Istoria familiilor. Limba engleză Biografii Folclor din Muntenia Cucuteni, Cultura Sociologie Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Electrotehnică Sec. 19-20 Discurs Boierime Banat Anuar Istoria familiilor Opera matematică 1782-1848 Drept civil Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Mecanică cuantică Sec. 18 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Manuscrise greceşti Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Microstructură Procedură penală Maramureş Aniversări Prezentare istorică Stratificare socială. Diferenţiere socială Bibliografie. Cataloage Credinţe şi obiceiuri populare Comunicare om-maşină Pictură Lexicologie Literatură străină de călătorie Etimologie România Sec. 20 Lingvistică diacronică Matematică Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Iaşi, Oraşul Fizica corpului solid Virtuţi civice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Bucovina Miscelanee (literatură) Natura fizică a materiei Biblioteca Universitară Iaşi Discursuri Dicţionar englez-român Psihanaliză Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichităţi Europa Dezvoltarea României Mişcarea punctului material Electronică Măsurători astronomice Biologie. Ştiinţe biologice în general Italia Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Drept constituţional Istorie Politică internă Studii de limbă şi stil Scrieri economice Publicaţii periodice electronice Literatură populară Fizică cuantică Filosofia istoriei Psihologie experimentală Energie nucleară Drept. Jurisprudenţă Lingvistică şi limbi Index alfabetic Sociologie rurală Chimie-Biologie Studii şi metode matematice Civilizaţie. Cultură. Progres Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Teoria numerelor. Aritmetică Economie Teorie literară Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Matematică în general Geografie Teoria numerelor Faună Antologie Planificarea economiei Drept în general Energetică Academia Română Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Prezentări istorice în sens strict Evul Mediu Pictori Biochimie Istorie universală Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Revoluţia de la 1848 Critică literară Cultură Astronomie. Geodezie Dobrogea Economie regională. Economie teritorială Studiu monografic Algebră. Matrice. Ecuaţii Dansuri populare, naţionale, regionale. Dansuri rurale Patologie Pescuit. Pescării şi produsele lor Matematică calculatorie. Analiză numerică Români Istoria României Ştiinţe sociale Antropologie culturală Politică economică Geometrie. Trigonometrie Antopometru Opere şi antologii Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Informatică aplicată Formarea cuvintelor Geologie. Meteorologie. Hidrologie Manuscrise Cărţi istorice Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Vladimirescu, Tudor Buzău Fizică Utilizarea limbajului Psihologie aplicată Ortografie Biblia Conducerea şi controlul producţiei Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Teză de doctorat Organizare şi conducere comercială şi industrială Austria Tehnologia calculatoarelor Socio-Umane Astrofizică Descrieri istorice despre călătorii Epidemiologie Cercetări Istorie militară. Războaie. Campanii. Lupte. Fapte ostăşeşti Drept administrativ Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Neolitic Literatură universală Cultură şi civilizaţie Chimie în general Scrieri ştiintifice Carte 1901-1930 Studii Antropolgie umană Prezentări biografice Biserica Ortodoxă Română Gramatica limbii române Gramatică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Dacia Studii lingvistice Folclor literar Teoria istoriei Dicţionar etimologic Istorie antică Etnologie Microtehnologie 1853-1854 Matematică şi ştiinţe naturale Teză de doctorat - rezumat Nume de persoane Creştinism Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Sociopsihologie Ro Arheologie Antropologie socială Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Zoologie Macarie Ieromonahul Dicţionar român Fonetică Lingvistică Călătorii geografice Legislaţie comentată Sec. 21 Limba română Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Filosofie Documente de arhivă Sec. 14 Mecanică aplicată Transilvania Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Matematică aplicată Ştiinţe Conflicte sociale Relaţii internaţionale Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Dicţionar toponimic Drept penal. Infracţiuni penale Lingvistică geografică Meglenoromâni Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături Personalităţi Drept penal Poloni Moldova Dicţionar Câmpulung Coduri de legi Ştiinţa istoriei Fizica atomului Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Teoria informării şi comunicării în general. Ingineria umană Mecatronică Chimie analitică Morfologie
Vă rugăm să schimbaţi parola