Biblioteca Universității din Pitești

Academia Română

Nume Colectiv: Academia Română
Naționalitate: RO
Limba: rum
Vezi Nume Colectiv: Academie Roumaine
Vezi Nume Colectiv: Académie de la République Populaire Roumaine
Vezi Nume Colectiv: Académie de la République Socialiste de Roumanie
Vezi și Nume Colectiv: Academia Republicii Populare Române
Vezi și Nume Colectiv: Academia Republicii Socialiste România
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 659 publicatii in 6 limbi
Vasile Alecsandri : Admiratori şi detractori Desbaterile 1920-1921 de: Bogdan-Duică, Gheorghe; Academia Română (Text tipărit)
Revue Roumaine de Physique de: (Text tipărit) Altele [570]
Grigorescu desinator de: Oprescu, George (1881-1969); Academia Română (Text tipărit)
Romanian Journal of Biology. Plant Biology : No. 1-2 de: Academia Română (Text tipărit)
Romanian Journal of Biology. Plant Biology de: Academia Română (Text tipărit)
Opere de: Eminescu, Mihai (1850-1889); Academia Română (Text tipărit)
Subiecte
Analiză matematică Crăciun Culegeri din operele unui singur autor Istoria Bucovinei Boli cauzate de organismele vii. Afecţiuni bacteriene, septice, parazite Critică literară. Studii literare Academia Republicii Socialiste România Perioada veche Limba română veche Lazăr, Gheorghe Tulburări sociale Management Drept Congrese de istorie Sec. 9 Producţie. Servicii. Preţ Anuare. Cărţi de adrese Carte veche < 1900 Chimie organică Imperiul Roman Ex libris Anale Atlase lingvistice Genealogie Psihologie Psihologia dezvoltării Fizică aplicată Istoria limbii Chimie anorganică Dedicaţie şi autograf Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Chimie in genaral Bibliografie Dicţionar academic (Română) Sec. 15 Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Telecomunicaţii Folclor poetic Generalităţi despre ştiinţele pure Politică Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Ştiinţe biografice şi înrudite Artă. Recreere. Divertisment. Sport Istorie modernă Probabilităţi. Statistică matematică Prognoze economică Nanotehnologie Racoviţă-Cehan, Familia Afaceri interne. Politică internă Epigrafie latină Discursuri academice Paşti. Obiceiuri de Paşti. Ouă de Paşti Dicţionar explicativ al limbii române Hagiologie Folclor propriu-zis Istorie literară Muntenia Poezie. Poeme. Versuri Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Sfânta Filofteia de la Argeş Limba literară Antropologie religioasă Dialectul daco-român Bibliografii speciale Literatură română Publicaţii seriale Războiul de independenţă al României 1877-1878 Arte grafice. Grafică Limba germană Galaţi Atlas Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Psihanalitică 98-117 Corespondenţă. Scrisori Publicaţii periodice şi seriale Electronică şi electrotehnică Psihologia personalităţii Dedicaţie şi autograful autorului Mişcări naţionale populare Religie Critică Cuza, Alexandru Ioan, Domn al Principatelor Române Rosetti, Familia Vâlcea, Judeţul Conferinţe Densuşianu, N. D. Biserica română Pop Marțian, Dionisie Ţara Românească Mecanică teoretică în general Mecanică Discursuri inaugurale Biblioteci universitare Antropologie specială. Etnologie. Antichitate Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Istria Chimie Gheţie, Ion Pisces. Peşti. Ichtiologie 1688-1780 Electronică de Putere Relaţii între populaţie şi stat Sec. 9-14 Ştiinţă şi tehnică Mecanică teoretică Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Cărţi liturgice Antropologie filosofică Superstiţii Dicţionar explicativ Ortodoxie Exerciţii Antropologie Literatură Parazitologie Folclor Natura şi rolul filosofiei Societate informaţională Corectitudinea limbii Toponimie Critică literară. Recenzie. Istorie literară Dezvoltare economică Filologie Ulpius Nerva, Imperator Romanus Poezie populară Teoria informaţiei (Cibernetică) Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Educaţie Ouă încondeiate Mecanică statistică Dimitrie Cantemir, Voevod al Moldovei Supranatural Filosofie. Psihologie Relaţii interetnice Inteligenţă artificială Lingvistică istorică Carte 1931-1960 Revolte populare Preistorie Sociologia culturii Genealogii speciale. Istoria familiilor. Limba engleză Folclor din Muntenia Biografii Cucuteni, Cultura Sociologie Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Electrotehnică Sec. 19-20 Discurs Boierime Anuar Istoria familiilor Opera matematică 1782-1848 Banat Drept civil Mecanică cuantică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Sec. 18 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Manuscrise greceşti Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Microstructură Procedură penală Maramureş Aniversări Prezentare istorică Stratificare socială. Diferenţiere socială Bibliografie. Cataloage Credinţe şi obiceiuri populare Pictură Comunicare om-maşină Eminescu, Mihai Lexicologie Literatură străină de călătorie Etimologie România Sec. 20 Documente Moruzi, Alexandru Lingvistică diacronică Matematică Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Iaşi, Oraşul Fizica corpului solid Virtuţi civice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Bucovina Natura fizică a materiei Miscelanee (literatură) Biblioteca Universitară Iaşi Discursuri Dicţionar englez-român Psihanaliză Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichităţi Europa Dezvoltarea României Mişcarea punctului material Electronică Măsurători astronomice Biologie. Ştiinţe biologice în general Italia Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Drept constituţional Istorie Politică internă Studii de limbă şi stil Ghica, Ion Scrieri economice Publicaţii periodice electronice Literatură populară Fizică cuantică Filosofia istoriei Psihologie experimentală Energie nucleară Drept. Jurisprudenţă Lingvistică şi limbi Index alfabetic Sociologie rurală Chimie-Biologie Studii şi metode matematice Civilizaţie. Cultură. Progres Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Teoria numerelor. Aritmetică Economie Teorie literară Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Matematică în general Geografie Teoria numerelor Faună Antologie Planificarea economiei Drept în general Energetică Academia Română Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Prezentări istorice în sens strict Evul Mediu Pictori Biochimie Istorie universală Zamfirescu, Duiliu Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Revoluţia de la 1848 Cultură Astronomie. Geodezie Dobrogea Critică literară Economie regională. Economie teritorială Algebră. Matrice. Ecuaţii Studiu monografic Dansuri populare, naţionale, regionale. Dansuri rurale Patologie Pescuit. Pescării şi produsele lor Matematică calculatorie. Analiză numerică Români Istoria României Ştiinţe sociale Antropologie culturală Politică economică Geometrie. Trigonometrie Antopometru Opere şi antologii Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Informatică aplicată Geologie. Meteorologie. Hidrologie Manuscrise Formarea cuvintelor Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Vladimirescu, Tudor Ionescu de la Brad, Ion Cărţi istorice Buzău Fizică Utilizarea limbajului Psihologie aplicată Ortografie Biblia Conducerea şi controlul producţiei Teză de doctorat Organizare şi conducere comercială şi industrială Austria Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Tehnologia calculatoarelor Socio-Umane Astrofizică Descrieri istorice despre călătorii Epidemiologie Cercetări Cândea, Virgil Istorie militară. Războaie. Campanii. Lupte. Fapte ostăşeşti Drept administrativ Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Neolitic Literatură universală Cultură şi civilizaţie Chimie în general Scrieri ştiintifice Carte 1901-1930 Studii Antropolgie umană Biserica Ortodoxă Română Prezentări biografice Gramatica limbii române Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Gramatică Dacia Studii lingvistice Folclor literar Teoria istoriei Dicţionar etimologic Murgu, Eftimie Istorie antică Krug, Wilhelm Trangott Etnologie Microtehnologie 1853-1854 Matematică şi ştiinţe naturale Teză de doctorat - rezumat Nume de persoane Maiorescu, Titu Creştinism Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Sociopsihologie Ro Arheologie Antropologie socială Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Hasdeu, Bogdan Petriceicu Zoologie Macarie Ieromonahul Dicţionar român Fonetică Lingvistică Călătorii geografice Legislaţie comentată Sec. 21 Limba română Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Filosofie Documente de arhivă Sec. 14 Mecanică aplicată Transilvania Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Matematică aplicată Ştiinţe Conflicte sociale Relaţii internaţionale Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Dicţionar toponimic Drept penal. Infracţiuni penale Lingvistică geografică Meglenoromâni Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături Drept penal Personalităţi Poloni Dicţionar Moldova Câmpulung Coduri de legi Ştiinţa istoriei Fizica atomului Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Teoria informării şi comunicării în general. Ingineria umană Mecatronică Chimie analitică Traianus, Marcus Ulpius - Împărat Roman Morfologie Psihologie Morală socială Astronomie Corbii-Muscelului Academii Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Publicaţii seriale. Periodice Dialectologie Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Botanică Biologie Publicaţiile Academiei Române Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului
Vă rugăm să schimbaţi parola