Biblioteca Universității din Pitești

Contencios administrativ

Subiect Tematic: Contencios administrativ
Lucrări: 0 lucrari in 53 publicatii in 1 limbi
Contencios administrativ : Note de curs și seminar de: Şoneriu, Laurenţiu (Text tipărit)
Subiecte
Procedură civilă Autoritate publică Drept administrativ Procedura executării silite Dreptul urbanismului Creanţe fiscale Neconstituţionalitate Sancţiune Exercitarea drepturilor Supravegherea şi controlul administrației publice Liber acces la justiţie Competenţă materială Justiţiabilitatea drepturilor culturale Codul de procedură civilă, art. 49 Contenciosul administrativ Dedicaţie şi autograf Atribuţiile Curţii Constituţionale Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Persoane vătămate Conflict negativ de competenţă Jurisdicţie contencioasă Plângere prealabilă Drept adminsitrativ Titlu executoriu Principiul cooperării loiale Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Abateri disciplinare Tutela administrativă Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Controlul administraţiei publice Competenţă Combaterea poluării atmosferei Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv Răspundere patrimonială Suspendarea executării actului administrativ Daune Exercitarea dreptului Act administrativ fiscal Drept administrativ al organizațiilor Principiul egalităţii Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Litigiul judiciar Litigiu de contencios administrativ Act administrativ Contestaţie administrativă Decretele Preşedintelui României Principiul priorităţii dreptului UE Codul de procedură civilă, art. 50 Litigii Prescripţie Dreptul la un proces echitabil Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Calitate procesuală Procedură preliminară Dreptul administrativ al organizaţiilor Contract administrativ Cauţiunea judiciară Executarea hotărârilor Răspunderea administrativă patrimonială Contencios administrativ Doctrină Despăgubire Articole digitizate Clauze abuzive Executare silită Drept civil Drepturi băneşti Acces liber la justiţie Administraţie publică Procedură prealabilă Hotărâri judecătoreşti Competenţă teritorială Drept. Jurisprudenţă Serviciul Public Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Criză juridică Curs universitar Căi de atac Încetarea raportului de serviciu Anularea actelor administrative Eroarea judiciară Achiziţii publice Actul administrativ Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (2) Legea contenciosului administrativ Proceduri administrative Conflict de interese
Vă rugăm să schimbaţi parola