Biblioteca Universității din Pitești

Chelaru, Eugen (1955-)

Nume Persoană: Chelaru, Eugen (1955- )
Limba: rum
Notă biografică şi de activitate: Licenţiat în drept (Facultatea de Drept - Universitatea din Bucureşti, 1975-1979); doctor în drept civil ( Universitatea din Bucureşti, 1994-1998).
Notă biografică şi de activitate: Judecător la Judecătoria Piteşti (1979-1994), Judecător la Tribunalul Argeş şi preşedinte al acestei instanţe (1991-1994), Avocat în Baroul Argeş (1994-prezent).
Notă biografică şi de activitate: Cariera diactică: lector universitar la Fundaţia Universitară Hyperion, Facultatea de Drept - Filiala Piteşti (1992-1994), cadru didactic asociat la Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative (1996-1997), lector universitar doctorand (1997-2000), conferenţiar universitar doctor (2000-2004), Şef al Catedrei de Ştiinţe Juridice şi Administrative (2000-2008), Decan, profesor universitar doctor - Facultatea de Științe Juridice și Administrative (2008-prezent).
Notă biografică şi de activitate: Membru în consiliul profesoral (1998) şi Secretar ştiinţific (1998-2000) al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, membru al Senatului Universităţii din Pitesti (2000-2010), editor-șef al revistei Studii juridice şi administrative (2001-prezent), membru în comitetul ştiinţific redacţional al revistei Dreptul (2010-prezent), membru în comitetul științific al Revistei de Ştiințe Juridice, Universitatea din Craiova (2013-prezent), membru al Uniunii Internaţionale a Avocaţilor (UIA), cu sediul în Franţa, Paris, membru în comitetul diverselor conferinţe internaţionale şi membru în comisii de doctorat.
Notă biografică şi de activitate: Publică cărţi, tratate, monografii, articole în reviste de specialitate, lucrări în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice, etc.
Țara sursă: RO: UPIT
Resurse online: https://www.upit.ro/_document/11433/-cv_chelaru_e..pdf
Data și ora ultimei accesări: 20180403
Lucrări: 53 lucrari in 53 publicatii in 1 limbi
Drept civil. Persoanele de: Chelaru, Eugen (1955-) (Text tipărit)
Teoria generală a dreptului civil de: Chelaru, Eugen (1955-) (Text tipărit) Autor [070]
Exerciţii practice. Drept civil : Partea generală şi persoanele de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Soare, Andrei; Chelaru, Eugen (1955-); Olah, Lavinia (Text tipărit) Autor [070]
Exerciţii practice. Drept civil : Drepturile reale principale de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Olah, Lavinia; Soare, Andrei; Chelaru, Eugen (1955-) (Text tipărit) Autor [070]
Subiectele dreptului civil : Curs pentru studenţii programului Frecvenţă Redusă de: Chelaru, Eugen (1955-); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Administrarea domeniului public şi a domeniului privat de: Chelaru, Eugen (1955-) (Text tipărit)
Administrarea domeniului public şi a domeniului privat de: Chelaru, Eugen (1955-) (Text tipărit)
Teoria generală a dreptului civil : Curs pentru studenţii programului Frecvenţă Redusă de: Chelaru, Eugen (1955-); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Noul Cod civil : Comentariu pe articole. Art. 1-2664 de: Constantinovici, Rodica; Chelaru, Eugen (1955-); Macovei, Ioan; Baias, Flavius Antoniu (Text tipărit) Autor [070]
Drept comercial român de: Tudor, Marian, (drept); Pîrlici, Valeria; Marinescu, Elise (Text tipărit) Altele [570]
Subiecte
Drept administrativ Drepturi şi obligaţii ale statelor Dreptul de proprietate Beneficiarii Legii nr. 1/2000 Drept procesual penal Drepturi reale Drept Natura juridică a dreptului de preempţiune Drepturile care ocrotesc valori morale Garantarea proprietăţii private Bunuri (Drept) Drepturile reale Clasificarea drepturilor personalităţii Beneficiarii persoane fizice Politică Drept public Exerciţii practice Măsuri reparatorii prin echivalent Reconstituirea dreptului de proprietate Restituirea imobilelor în natură Legea nr. 10/2001 Schimbarea numelui Extrădare Politologie Exercitarea atribuţiilor Legea nr. 54/1998 Manual universitar Circulaţia juridică a terenurilor forestiere Dreptul de preemţiune Drept penal Dreptul de folosinţă Trăsăturile regimului juridic al circulaţiei terenurilor Cerinţa obţinerii certificatului de urbanism Dobândirea terenurilor de către cetăţenii străini Rectificarea actelor de stare civilă Critica denumirii actului normativ Contract de concesiune de terenuri agricole Sancţiunea nerespectării dreptului de preempţiune Sancţiunea nulităţii Dreptul de proprietate publică Drept comercial Proprietate privată Ştiinţe juridice Documente legislative. Surse legislative şi juridice Principiul autonomiei de voinţă Regimul juridic al proprietăţii Drept internaţional privat Regimul juridic al unor construcţii Moştenitorii foştilor proprietari Drept civil Procedură penală Teoria impreviziunii Persoane fizice România Principiul inviolabilităţii corpului uman Lege Administraţie publică Capital de stat Drepturile personalităţii Dreptul la libera exprimare Drept constituţional Servicii publice comunitare Domeniul impreviziunii Dreptul de retrocedare Raportul juridic civil Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Curs universitar Comisia rogatorie internaţională Drept privat Proprietate publică Noţiunea de drepturi ale personalităţii Principiul respectării drepturilor câştigate Terenuri pe care le deţin Drepturile societăţilor comerciale Dreptul la viaţă privată Persoane juridice Proprietăţi publice Fondul forestier Drepturile reale asupra imobilelor Act normativ Dreptul de preempţiune Principiul reconstituirii în natură a dreptului de proprietate Asistenţă judiciară Drept internaţional Efectele exproprierii Cooperare internaţională
Vă rugăm să schimbaţi parola