Biblioteca Universității din Pitești

Chirleşan, Dumitru (1963-)

Nume Persoană: Chirleşan, Dumitru (1963- )
Naționalitate: RO
Limba: rum
Notă Informativă: Rector al Universităţii din Piteşti, conf. univ. dr. ing. (2016 - prezent).
Notă biografică şi de activitate: Licenţiat în fizică, specializarea Inginerie Fizică (Universitatea din Bucureşti, 1982-1987).
Notă biografică şi de activitate: Profesor de fizică (Liceul Industrial "Autobuzul" Bucureşti, 13 decembrie 1986 - 1 septembrie 1987; Liceul Industrial nr. 7 Piteşti, 1 septembrie 1990 - 25 ianuarie 1992).
Notă biografică şi de activitate: Inginer fizician (cercetător stagiar) - Institutul de Reactori Nucleari Energetici, Mioveni-Colibaşi (1 septembrie 1987 - 1 noiembrie 1990).
Notă biografică şi de activitate: Profesor definitiv, specializarea Fizică (Universitatea din Bucureşti, 27 august 1992 - 1 septembrie 1992); Expert, membru al grupului de lucru "Fizică" - Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (1 septembrie 1994 - 1 septembrie 2003).
Notă biografică şi de activitate: Doctor în domeniul Fizică, specializarea Fizica stărilor condensate, cu teza "Studiul fenomenului de coroziune la metale sub acţiunea unor agenţi de natură diferită" (Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, 1994-2000).
Notă biografică şi de activitate: Lector universitar (Institutul Militar de Auto "Basarab I" Piteşti, 25 ianuarie 1992 - 1 noiembrie 1995); lector universitar (cadru didactic asociat - Catedra de Fizică şi Chimie, Universitatea din Piteşti, 1 octombrie 1991 - 1 octombrie 1995), ulterior, asistent universitar (1 noiembrie 1995 - 1 octombrie 1997), lector universitar (1 septembrie 1997 - 1 octombrie 2003) în cadrul Catedrei de Fizică şi Chimie.
Notă biografică şi de activitate: Secretar ştiinţific al Fundaţiei Universitare Piteşti şi Director executiv al Centrului de Formare "Muntenia" (1 septembrie 1995 - 1 septembrie 2001).
Notă biografică şi de activitate: Director al Editurii Universităţii din Piteşti (1 septembrie 2000 - 29 martie 2004).
Notă biografică şi de activitate: Prorector Relaţii internaţionale şi cooperare europeană (29 martie 2004 - 29 martie 2012).
Notă biografică şi de activitate: Preşedinte GIE (Grupul pentru Integrare Europeană, Geamăna-Bradu, Piteşti, 10 iunie 2002 - prezent).
Notă biografică şi de activitate: Conferenţiar universitar (DIMSIA - Universitatea din Piteşti, 1 octombrie 2003 - prezent); Manager (CPPDD, DIMSIA - Universitatea din Piteşti, 29 martie 2004 - prezent); Manager (SC CETRINO AG SRL Piteşti, 20 mai 2014 - prezent).
Țara sursă: RO: UPIT
Resurse online: https://www.upit.ro/_document/2723/cv_europass_ro_-_chirlesan_dumitru_-_01.01.2016.pdf
Data și ora ultimei accesări: 20180307
Lucrări: 211 lucrari in 211 publicatii in 3 limbi
Economia întreprinderii : Elemente fundamentale de: Grădinaru, Puiu; Grădinaru, Doruleţ (Text tipărit) Editor [340]
Fabricarea automobilelor şi control dimensional de: Nicolae, Viorel (1961-); Ilie, Sorin; Universitatea din Piteşti; Crivac, Gheorghe (Text tipărit) Editor [340]
Analiză economico-financiară de: Pană, Ioan (Text tipărit) Editor [340]
Economia şi gestiunea întreprinderii : Probleme. Studii de caz de: Grădinaru, Puiu (Text tipărit) Editor [340]
The Advanced Student's Book of Bilingual Literary Translation de: Clonţea, Procopie P.; Nicolae, Cristina; Mărăşescu, Amalia (Text tipărit) Editor [340]
Tehnologia materialelor 2 : Îndrumar de laborator de: Banu, Ilarion; Dobrescu, Ion; Iordache, Monica (Text tipărit) Editor [340]
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie la a 40-a aniversare a Universităţii din Piteşti de: Universitatea din Piteşti; Pandrea, Nicolae (1937-...); Tabacu, Ion, prof.univ.dr.ing. (1949-); Popa, Dinel; Ungureanu, Ion, inginer (Text tipărit) Editor [340]
Ceramica din Argeş şi Muscel de: Constantinescu, Grigore (Text tipărit) Copertator [140]
Staţii service pentru automobile : Elemente de proiectare tehnologică de: Mondiru, Corneliu; Zaharia, Cătălin (Text tipărit) Editor [340]
Subiecte
Dreptul familiei Contribuabili persoane juridice Marketing Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Încercare de rezistenţă la încovoiere cu sarcină statică Îndrumar de laborator Motricitate Hipurgie. Îngrijirea pacientului Limbaj liturgic Procesoare digitale de semnal Baschet Management Drept Literatură engleză Costuri Microeconomie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Psihologie Istoria Bisericii Creştine Afaceri Căldură Publicații digitizate Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Dedicaţie şi autograf Analiză contabilă Rupere. Mecanica ruperii Manual pentru liceu Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Matematică calculatorie Vocabular Sport Atletism Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Fizica plasmei Organe de maşini Zoologie Telecomunicaţii Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Limbi romanice Metalurgie Politică Control de calitate Mimică convenţională Codul fiscal Lingvistică Învăţământ liceal Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Artă. Recreere. Divertisment. Sport Rezistenţă la solicitări repetate Drept public Maşini electrice Limba română Motoare termice Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Construcţia de maşini Integrare europeană Lucrări practice Exerciţii practice Impozit pe venit Erezii Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Medicină legală Ciuperci. Mucegaiuri Teoria grafurilor Mecanisme Utilizarea surselor naturale de energie Istoria limbii engleze Genul neutru Publicaţii ale conferinţelor Forme de organizare economică Istorie literară Rezistenţa materialelor Geografia României Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Telefonie Impozite şi taxe Teologie dogmatică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Organizare comercială Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Probleme pentru clasele primare Manual universitar Literatură română Tehnologie mecanică în general Reactoare de fisiune Întreprinderi (Economie) Transmisii mecanice Religie-Biserica Creştină Viticultură. Viţă de vie. Vii Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Transmiterea energiei mecanice Ştiinţa istoriei Finanţe publice. Bănci. Bani Interviuri Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Histologie umană şi comparată Ingineria mediului Culegere de probleme Prelucrare mecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Teste admitere Probleme rezolvate Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Educaţie şi instruire militară în general. Instruirea trupelor, a cadrelor militare Morfologie Ecologie Europa (UE) Lucrări de laborator Conducere şi organizare în economie Controlul calităţii mediului Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Constituţia Europei Literatură pentru copii Dedicaţie şi autograful autorului Controlul fabricaţiei, a producţiei Arta mişcării. Coregrafie Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Medicină Botanică Structura chimică a materiei Geografie. Biografie. Istorie Mecanică Jurnalism Studii literare Bizanţ Biologie Fizica aplicată Teste grilă Simulare pe calculator Maxime, proverbe Mimică convenţională şi limbajul gestului Prelucrare la rece Metode de predare şi instruire Construcţii din oţel Drept comunitar Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Teste bacalaureat Şcoli militare Antrenament sportiv Organizarea întreprinderilor Construcţii civile în general Uniunea Europeană Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Relaţii internaţionale. Politică internaţională Cărţi liturgice Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Teorii matematice ale mecanicii Biochimie medicală Inginerie. Tehnică în general Comunicare nonverbală Învăţământ gimnazial Substanţe radioactive Birotică Basarabia Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Diagnostic Organizaţii interguvernamentale Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Ciocane şi prese Dezvoltare economică Istoriografie medievală (bizantină) Micleşti Educaţie Limbajul gestului Entomologie Poezie Schisme Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Planificare, programe, planuri, prognoze Proiecte internaţionale Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Drept internaţional privat Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Micologie Învăţământ primar Probleme pentru gimnaziu Faptele apostolilor Articole digitizate Electrotehnică Literatură, fotografii, cântece obscene- Pornografie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Tehnica mijloacelor de transport Substanţe anorganice Verb Publicații EUP Sec. 18 Programare matematică Agenţi care afectează vasele sangvine Conducere şi organizare în producţie Psihoterapie Igiena bolnavului. Infirmerie Anatomie Tehnică modernă Lexicologie Geometrie analitică Mecanica fluidelor Cercetări operaţionale România Sec. 20 Economie politică Ghicitori Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Teoria mulţimilor Matematică Documente cu probleme, întrebări Formare la rece Arta ceramică. Ceramică Administraţie publică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Organizarea şi planificarea producţiei Metodologie Electromagnetism Liturghie. Cult public Monografie regională Europa Managementul proiectelor Mişcarea punctului material Insecte Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Drept constituţional Chimie fizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Management educaţional Istorie Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Arte plastice Curs universitar Tehnologie mecanică Dansuri de societate Încercare la încovoiere Manual şcolar Sisteme de operare Educaţie. Învăţământ Informatică Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Educaţia adulţilor Economie Management administrativ. Secretariat Interacţiunea curenţilor şi magneţilor Construcţia motoarelor Geografie Drept în general Handbal Termodinamică Geometria matematico-mecanică a mişcării Literatură americană Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului Dansuri de salon Învăţământ Critică literară Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Stereochimie. Izomerie Automobile Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Lexicologie franceză Categorii gramaticale Ştiinţa mediului înconjurător Logica Fuzzy (Matematică) Politică economică Culegere de probleme (fizică) Formarea cuvintelor Învăţământ superior Inginerie Fizică Conducerea şi controlul producţiei Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Calculatoare Construcţii metalice Patologie umană Conducere şi organizare în industrie Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de luptă "Mihai Viteazu" Piteşti Drept administrativ Literatură universală Reformă socială Invertoare Sport. Educaţie fizică Finante. Bănci. Bani Cinematică Biserica Ortodoxă Română Romane Gramatică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Teste Orhei, Judeţ Dreptul mediului Comentarii literare Tehnologia informaţiei Universităţi Matematică şi ştiinţe naturale Embriologie Terminologie de specialitate Statistică. Demografie. Sociologie Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Proiectare pe calculator Managementul calităţii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Modele de optimizare
Vă rugăm să schimbaţi parola