Biblioteca Universității din Pitești

Publicații digitizate

Subiect Tematic: Publicații digitizate
Lucrări: 2 lucrari in 257 publicatii in 4 limbi
Nanomateriale şi nanotehnologii de: Plăiaşu, Adriana-Gabriela (Text tipărit)
Medical Genetics de: Jorde, Lynn B.; Carey, John C.; Bamshad, Michael J. (Text tipărit)
Electronică analogică : Teorie şi aplicaţii de: Răducu, Marian (Text tipărit)
Dinamica autovehiculelor de: Ghiulai, Constantin; Vasiliu, Chiriac; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Metalografie de: Abrudeanu, Mărioara; Ştirbu, Elena Luminiţa; Plăiaşu, Adriana-Gabriela (Text tipărit)
Metode de învăţământ de: Cerghit, Ioan (Text tipărit)
Chimia mediului şi poluarea de: Iosub, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Cărţi vechi Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Baze de date online Arhitecturi de prelucrare în paralel Investigaţii. Observaţii. Încercări Analiza discursului literar 1877-1878 Vehicule terestre Transmisia manuală şi cutia de viteze Stilistică Management Tipografii Istoriografie Monografii ale localităţilor Identificarea genei bolilor Ştiinţa istoriei. Istoriografie Analiza vocaţiei Literatură spaniolă Aplicaţii Software Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Balade populare Carte veche < 1900 Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Multiplicatoare de frecvenţă Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Ex libris Psihologie Istoria administraţiei Războiul de independenţă Tipuri de ajutoare sociale Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Industria textilă Publicații digitizate Cântece populare Dedicaţie şi autograf Procese industriale Morfologia plantelor. Anatomia plantelor Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Autovehicule rutiere Istorie generală. Istorie universală Costume naţionale Religie. Teologie Violenţa Aliaje Infecții cu viruși Biografii. Oameni de seamă Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Metalurgie Politică Ştiinţe biografice şi înrudite Învăţământ liceal Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Artă. Recreere. Divertisment. Sport Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Viaţa viitoare Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Viruși ADN tumorali Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Monografii regionale. Studiul unei localităţi Tehnologia combustibilior Folclor propriu-zis Materiale: producerea şi tratamentul Poezie. Poeme. Versuri Confort pentru pasageri Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Sfânta Filofteia de la Argeş Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Manual universitar Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Literatură română Design vestimentar Electricitate Psihologia copilului Sisteme de prelucrare distribuite Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Geometrie descriptivă Citogenetica clinică Psihologia personalităţii Dedicaţie şi autograful autorului Motorină. Combustibil pentru motoare Diesel. Uleiuri utilizate drept combustibil Noul Testament Medicină Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Monumente istorice Tranzistoare Electrotehnică. Dispozitive electronice Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Dezvoltarea copilului cu autism Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Materiale bituminoase. Asfalt. Gudron. Smoală. Pâslă și carton bituminat Algoritmi Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Metode cu impulsuri Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Dispozitive electronice Traumatisme psihice Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Substanţe radioactive Dispozitive electrice. Semiconductoare Literatură Legende Imunopatologie Literatură latină Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Tehnologie auto Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Genetica și medicina de precizie Cercetare psihologică Etnologie. Etnografie Critică literară. Recenzie. Istorie literară Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Materiale metalice Documente legislative. Surse legislative şi juridice Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Dezvoltarea personalităţii Carte veche Patologie. Medicină clinică Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Mănăstirea Curtea de Argeş Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Sisteme informatice Motoare Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Doctrină Carte 1931-1960 Mecanică auto Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Programe de calculatoare Monumente de artă Microbiologie Microbiologie. Bacteriologie Conducere automată Folclor din Muntenia Sociologie Biserica Domnească din Curtea de Argeș Electrotehnică Faptele apostolilor Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Tehnica mijloacelor de transport Cercetare sociologică Materiale polimerizate Algoritmi de programare Management industrial Publicații EUP Ocupaţii. Profesii Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Automobile. Autoturisme Procedură penală Electromecanică Psihoterapie Transmisie mecanică Metode chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor Probleme generale de metodică şi didactică Viaţă viitoare Aer condiţionat Tehnologii industriale Geometrie analitică Autovehicule Etimologie Crestomaţie Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice România Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Arte grafice Programare de calculatoare Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Învățământul argeșean Metalografie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administraţie publică Botanică aplicată. Utilizarea plantelor. Tehnobotanică. Botanică economică. Poluare Suspensie și direcție Moștenire autosomală dominantă și recesivă Antreprenoriat Mixturi asfaltice Geometrie Monografie regională Liturghie. Cult public Metodologia istoriei.Studii bazate pe surse şi documente scrise, pe inscripţii Electronică Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Folclor românesc Economia întreprinderilor Chimie fizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Algoritmi pentru construirea programelor Istorie Teoria literaturii Moștenirea multifactorială și bolile comune Vehicule hibride și cu combustie de combustibil Publicaţii periodice electronice Literatură populară Geografie. Explorarea pământului Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Drept. Jurisprudenţă Psihologie experimentală Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Estetică Literatură religioasă Psihologia caracterului Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Tehnologie mecanică Tehnică auto Artă populară Cărţile profetice ale Vechiului Testament Civilizaţie. Cultură. Progres Informatică Ecologie generală Fizică nucleară. Fizică atomică Autograf Genetica biochimică: Tulburări metabolice Economie Teorie literară Performanţa motorului Exerciţii şi jocuri fizice Testarea genetică și terapia genică Psihologie cibernetică Microbiologie generală Automatizare Arta mişcării. Dans Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Reţele de calculatoare Istorie universală Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Tehnologii textile Tumori maligne Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dedicație și autograf Literatură populară. Folclor literar Critică literară Tulburări mintale şi simptomele lor. Simptomatologie psihiatrică Manuscrise digitizate Primul Război Mondial Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Arhitectură religioasă. Mănăstiri Structura fizică a materiei Asistenţă socială Dansuri populare, naţionale, regionale. Dansuri rurale Virusologie medicală Imunologie Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Metodologia cercetării Frâne Istoria României Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Microunde Ştiinţa mediului înconjurător Procese de producţie Manipulatoare. Roboţi industriali Religie creştină Informatică aplicată Polimeri Arhitectura locuinţelor rurale. Case mai mici în mediul rural Îmbrăcăminte. Costume. Costume naţionale. Modă. Podoabe Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Literatură franceză Inginerie Econometrie Creştinism. Religie creştină Fizică Reparația motorului Corp profesoral. Alte feluri de personal Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Calculatoare Istoria tiparului. Descoperirea modelelor de tipărire a cărţilor Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Programe de calculatoare. Software Imunogenetică Teoria sistemelor Limbaje de programare (Software) Tehnica programării (software engineering) Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Psihologie consonantistă Variația genetică Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Literatură universală Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Sistemele electrice și electronice Ghid Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Genetică umană Sport. Educaţie fizică Carte 1901-1930 Inginerie auto Biserica Ortodoxă Română 1916-1918 Personalități argeșene Epistola către Romani a Sf. Apostol Pavel Virologie Folclor literar Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Arhitectură Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii Critica textului Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Limba slavonă Sociologia maselor Lucrări cu dedicaţie autografă Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Organisme şi mediul înconjurător Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Clădiri monastice. Case religioase Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Cancer genetic Arhitectură religioasă Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Arheologie Întreprinderi industriale Nemurirea sufletului Zoologie Psihologie managerială Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Decrete Economie. Ştiinţe economice Transmisii automate Moduri de moștenire legate de sex și nontraditional Sisteme de gestiune a bazelor de date Limba română Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Inspecţie Filosofie Microbiologie medicală Sec. 14 Diplomaţi Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Uzina Dacia Psihologie socială Episcopia Argeșului Relaţii internaţionale Nemurire Geografia României Inginerie nucleară Teologie dogmatică Genetică clinică și consiliere genetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Breviare. Psaltiri. Sacramental Bazele genetice ale dezvoltării Transmisie Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Materiale abrazive, de rectificat, de lustruit Informare-documentare Sociologia familiei Drept penal Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Ştiinţa istoriei Sociologia organizaţiilor Întreţinere Violenţa în familie Reparaţii Istoriografie română 1848-1918 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Tehnici de laborator Publicaţii seriale. Periodice Copii Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Manageri Circuite pasive Botanică Geografie. Biografie. Istorie Croitorie. Cusături. Tricotaje. Lucruri croşetate Documentare. Cărţi. Scrieri Biologie Tradiţii Genetică medicală Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Tipologie. Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Individ. Personalitate. Psihologia caracterului. Caracterologie. Idiosincrasie. Echilibru personal. Tipuri de personalitate Metode de predare şi instruire Prelucrare date Chimie Educaţie fizică în şcoală Repararea autovehiculelor Fizica reactoarelor
Vă rugăm să schimbaţi parola