Biblioteca Universității din Pitești

Publicații digitizate

Subiect Tematic: Publicații digitizate
Lucrări: 2 lucrari in 485 publicatii in 6 limbi
Trafic rutier şi siguranţa circulaţiei de: Neagu, Elena; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Ritualurile agrare la români de: Vrabie, Gheorghe (1908-1991) (Text tipărit)
Lingua e Letteratura. Volume III de: Università Jagellonica; Klimkiewicz, Anna; Wozniak, Monika; Miszalska, Jadwiga; Widlak, Stanislaw; De Gasperis, Attilio; Rujan, Adriana (1944-2018); Kornecka, Jolanta; Instituto Italiano di Cultura di Cracovia; Zajac, Iwona; Malinowska, Maria; Malecka, Monika; Piekarz, Danuta; Moc, Anna (Resurse electronice)
Managementul resurselor umane de: Foriş, Tiberiu (Text tipărit)
Ceramica din Argeş şi Muscel de: Constantinescu, Grigore (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Standard de viaţă. Nivel de trai Dreptul de proprietate Statistică Metalurgie fizică a anumitor metale Vehicule terestre Transmisia manuală şi cutia de viteze Stilistică Relaţii economice Drept Drepturi reale Monografii ale localităţilor Materiale compozite Ştiinţa istoriei. Istoriografie Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Balade populare Carte veche < 1900 Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Multiplicatoare de frecvenţă Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Ex libris Drept electoral Materii prime ceramice Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Cântece populare Drept financiar Procese industriale Managementul resurselor umane Rupere. Mecanica ruperii Audit intern Mentenanţă şi reparaţii Autovehicule rutiere Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Violenţa Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Infecții cu viruși Biografii. Oameni de seamă Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Vibraţii (Mecanică) Politică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Rezistenţă la solicitări repetate Viaţa viitoare Sec. 14-15 Studii literare. Critică literară Doctrine politice Monografii regionale. Studiul unei localităţi Argeş, Judeţul Tehnologia combustibilior Folclor propriu-zis Genul neutru Materiale: producerea şi tratamentul Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Microbiologie aplicată Reparaţie Manual universitar Biologie moleculară Literatură română Tehnologie mecanică în general Electricitate Finanţe publice. Bănci. Bani Culegere de probleme Psihologia copilului Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Prelucrare mecanică Geometrie descriptivă Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Citogenetica clinică Dedicaţie şi autograful autorului Noul Testament Mecanica automobilelor Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţie Tranzistoare Electrotehnică. Dispozitive electronice Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Curţi de justiţie Dezvoltarea copilului cu autism Materiale bituminoase. Asfalt. Gudron. Smoală. Pâslă și carton bituminat Algoritmi Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Matematică aplicată în tehnică Metode cu impulsuri Semifabricate Inteligenţă umană Construcţii civile în general Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Dispozitive electronice Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Inginerie. Tehnică în general Dezvoltare mentală Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Tribologie Literatură Organizaţii interguvernamentale Dispozitive electrice. Semiconductoare Legende Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Genetica și medicina de precizie Obligaţii. Contracte. Convenţii Materiale metalice Carte veche Vise. Viziuni Patologie. Medicină clinică Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Educaţie Coroziune Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Doctrină Ceramică în general Ritualuri Finanţare Mecanică auto Programe de calculatoare Monumente de artă Deontologie Măsuri acustice Microbiologie Microbiologie. Bacteriologie Sociologie Biserica Domnească din Curtea de Argeș Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Forme de instruire Ocupaţii. Profesii Electrotehnică. Tehnologie mecanică Automobile. Autoturisme Psihoterapie Transmisie mecanică Metode chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor Materiale şi proprietăţile lor Aer condiţionat Tehnologii industriale Autovehicule Mecanica fluidelor Crestomaţie Dreptul transporturilor România Fiabilitatea autovehiculelor Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Învățământul argeșean Arta ceramică. Ceramică Tehnică nucleară Controlul actelor administrative Meteorologie Botanică aplicată. Utilizarea plantelor. Tehnobotanică. Botanică economică. Suspensie și direcție Antreprenoriat Moștenire autosomală dominantă și recesivă Liturghie. Cult public Folclor românesc Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Protecţie anticorozivă Chimie fizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Algoritmi pentru construirea programelor Vehicule hibride și cu combustie de combustibil Sintaxa frazei Publicaţii periodice electronice Finanţe internaţionale Geografie. Explorarea pământului Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Estetică Literatură religioasă Filosofie morală. Etică Istoria dreptului Psihologia caracterului Raportul juridic civil Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Diagnosticarea autovehiculelor Curs universitar Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Artă populară Cărţile profetice ale Vechiului Testament Civilizaţie. Cultură. Progres Dreptul muncii Ecologie generală Fizică nucleară. Fizică atomică Economie Performanţa motorului Exerciţii şi jocuri fizice Psihologie cibernetică Automatizare Arta mişcării. Dans Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Analiză cantitativă. Estimare Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Tehnologii textile Tumori maligne Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Literatură populară. Folclor literar Critică literară Manuscrise digitizate Primul Război Mondial Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Arhitectură religioasă. Mănăstiri Automobile Asistenţă socială Dansuri populare, naţionale, regionale. Dansuri rurale Răspunderea administrativă Frâne Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Categorii gramaticale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Studiul materialelor Literatură franceză Fizică Econometrie Reparația motorului Istoria matematicii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Programe de calculatoare. Software Imunogenetică Teoria sistemelor Limbaje de programare (Software) Sintaxa propoziţiei Tehnica programării (software engineering) Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Psihologie consonantistă Drept administrativ Variația genetică Drept bancar-valutar Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Literatură universală Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Sistemele electrice și electronice Ghid Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Genetică umană Sport. Educaţie fizică Plante medicinale Carte 1901-1930 Drept procesual penal Finante. Bănci. Bani Morfologia limbii Prezentări biografice Inginerie auto Romane Biserica Ortodoxă Română Gramatica limbii române Gramatică 1916-1918 Personalități argeșene Epistola către Romani a Sf. Apostol Pavel Virologie Folclor literar Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Arhitectură Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Tehnologia de fabricaţie Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii Metale neferoase în general Critica textului Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Limba slavonă Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Piaţă internaţională Sociologia maselor Lucrări cu dedicaţie autografă Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Organisme şi mediul înconjurător Organizarea şi controlul circulaţiei Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Materiale plastice Clădiri monastice. Case religioase Elaborarea proiectelor Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Arhitectură religioasă Cancer genetic Modele de optimizare Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Ramuri speciale ale dreptului Vocabular Curtea de Conturi Filosofia culturii Resurse umane Arheologie Întreprinderi industriale Nemurirea sufletului Zoologie Psihologie managerială Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Dicţionar român Decrete Economie. Ştiinţe economice Fonetică Transmisii automate Drepturile copilului Lingvistică Moduri de moștenire legate de sex și nontraditional Sisteme de gestiune a bazelor de date Biserici Limba română Bunăstare socială Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Inspecţie Recrutarea ofițerilor și subalternilor. Centre de pregătire militară. Școli, colegii, academii militare Integrare europeană Filosofie Microbiologie medicală Sec. 14 Diplomaţi Cursuri universitare IFR Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Uzina Dacia Desen tehnic Psihologie socială Episcopia Argeșului Relaţii internaţionale Nemurire Geografia României Finanţe Inginerie nucleară Teologie dogmatică Drept financiar şi fiscal Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Genetică clinică și consiliere genetică Breviare. Psaltiri. Sacramental Organizare comercială Bazele genetice ale dezvoltării Transmisie Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Contracte de comerţ internaţional Rezervaţii cu forme de viaţă. Zone protejate Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Sociologia comunicării Control calitate Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Materiale abrazive, de rectificat, de lustruit Forme de întreprinderi Adjectiv Informare-documentare Sociologia familiei Drept penal Personalităţi Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Imaginaţie Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Organizarea şi administrarea judecătorească Control financiar Procedură fiscală Ştiinţa istoriei Sociologia organizaţiilor Întreţinere Drept de vot Violenţa în familie Chimie analitică Morfologie Reparaţii Istoriografie română 1848-1918 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Tehnici de laborator Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Publicaţii seriale. Periodice Copii Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Manageri Chimie industrială Contracte de drept civil care au un caracter comercial Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Circuite pasive Psihologie şcolară Botanică Jurisdicţie. Competenţă Geografie. Biografie. Istorie Croitorie. Cusături. Tricotaje. Lucruri croşetate Documentare. Cărţi. Scrieri Contracte Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Tehnologia mijloacelor de transport Biologie Tradiţii Genetică medicală Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Tipologie. Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Individ. Personalitate. Psihologia caracterului. Caracterologie. Idiosincrasie. Echilibru personal. Tipuri de personalitate Metode de predare şi instruire Construcţii din oţel Prelucrare date Creativitate Chimie Educaţie fizică în şcoală Drept comercial Repararea autovehiculelor SPSS Certificare Mecanică teoretică Fizica reactoarelor Traumatisme psihice Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Sec. 13-19 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Substanţe radioactive Drept internaţional public Imunopatologie Literatură latină Contabilitate Tehnologie auto Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Cercetare psihologică Etnologie. Etnografie Critică literară. Recenzie. Istorie literară Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filologie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Dezvoltarea personalităţii Limba latină Mănăstirea Curtea de Argeş Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Sisteme informatice Maşini unelte Motoare Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Carte 1931-1960 Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Constituţii. Adunări legislative Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Drept internaţional privat Conducere automată Folclor din Muntenia Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Electrotehnică Faptele apostolilor Tehnica mijloacelor de transport Cercetare sociologică Materiale polimerizate Algoritmi de programare Management industrial Publicații EUP Drept civil Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Programare matematică Conducere şi organizare în producţie Broşare, broşe Procedură penală Electromecanică Buget public. Buget naţional Probleme generale de metodică şi didactică Numeralul Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Viaţă viitoare Persoane fizice Geometrie analitică Lexicologie Etimologie Cercetări operaţionale Economie politică Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Matematică Arte grafice Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Programare de calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metalografie Administraţie publică Organizarea şi planificarea producţiei Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Poluare Limba şi literatura română Mixturi asfaltice Geometrie Monografie regională Metodologia istoriei.Studii bazate pe surse şi documente scrise, pe inscripţii Europa Psihanaliză Managementul proiectelor Economia întreprinderilor Electronică Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Drept constituţional Istorie Teoria literaturii Control bugetar Moștenirea multifactorială și bolile comune Literatură populară Măsuri procesuale Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Drept. Jurisprudenţă Psihologie experimentală Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Lingvistică şi limbi Economie socialistă Arte plastice Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii Tehnologie mecanică Tehnică auto Echipamente tehnologice Educaţie. Învăţământ Managementul afacerilor Informatică Practică şi metode de conducere Autograf Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Genetica biochimică: Tulburări metabolice Teorie literară Testarea genetică și terapia genică Microbiologie generală Alergii Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Transport Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Reţele de calculatoare Istorie universală Dedicație și autograf Sintaxă Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Tulburări mintale şi simptomele lor. Simptomatologie psihiatrică Structura fizică a materiei Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Imunologie Virusologie medicală Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Metodologia cercetării Medicină naturistă Istoria României Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Microunde Politică economică Ştiinţa mediului înconjurător Imunologie moleculară Procese de producţie Manipulatoare. Roboţi industriali Religie creştină Polimeri Informatică aplicată Arhitectura locuinţelor rurale. Case mai mici în mediul rural Îmbrăcăminte. Costume. Costume naţionale. Modă. Podoabe Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Drept internaţional Inginerie Creştinism. Religie creştină Corp profesoral. Alte feluri de personal Eco-etichetare Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Atribuţii Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Conducerea şi controlul producţiei Calculatoare Istoria tiparului. Descoperirea modelelor de tipărire a cărţilor Cercetări ştiinţifice Construcţii metalice Cărţi vechi Marketing Grafică pe calculator Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Baze de date online Arhitecturi de prelucrare în paralel Îndrumar de laborator Investigaţii. Observaţii. Încercări Relaţii comerciale Audit Analiza discursului literar 1877-1878 Management Tipografii Istoriografie Construcţia de maşini în general Identificarea genei bolilor Tractoare Microeconomie Politică socială Analiza vocaţiei Aplicaţii Software Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Construcţia autovehiculelor Psihologie Istoria administraţiei Organizarea sistemului judiciar Războiul de independenţă Istoria limbii Tipuri de ajutoare sociale Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Industria textilă Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Utilaje industriale Morfologia plantelor. Anatomia plantelor Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Costume naţionale Ştiinţe biologice în general Istoria limbii române Aliaje Arhitectură bisericească creştină Răspundere civilă Metalurgie Ştiinţe biografice şi înrudite Învăţământ liceal Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Cultura plantelor de câmp Artă. Recreere. Divertisment. Sport Drept public Protecţia copiilor Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Imunologie celulară Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Viruși ADN tumorali Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Inginerie simultană Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Muntenia Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Confort pentru pasageri Sfânta Filofteia de la Argeş Relaţii umane în întreprindere. Personal Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Tehnologii de fabricaţie Design vestimentar Dreptul organizaţiilor internaţionale Practici şi metode de conducere Profesii juridice Sisteme de prelucrare distribuite Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Psihologia personalităţii Motorină. Combustibil pentru motoare Diesel. Uleiuri utilizate drept combustibil Lingvistică. Limbi Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Medicină Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Monumente istorice Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie
Vă rugăm să schimbaţi parola