Biblioteca Universității din Pitești

Publicații digitizate

Subiect Tematic: Publicații digitizate
Lucrări: 2 lucrari in 521 publicatii in 6 limbi
Metodica disciplinelor atletice : Suport de curs. Uz intern de: Macri, Aurelia Cristina (Text tipărit)
Solaritatea poeziei românești : Istoria unui motiv literar de: Nicolaescu, Sergiu I. (Resurse electronice)
Localităţile judeţului Argeş : Studiu etimologic şi istoric de: Moise, Ion, filolog (1928-2007); Ţibrian, Constantin (1950-); Bănică, Gheorghe P., prof. de lb. rom. (Text tipărit)
Activităţi de timp liber : Suport de curs. Uz intern de: Macri, Aurelia Cristina (Text tipărit)
Teoria educaţiei fizice şi sportului : Suport de curs. Uz intern de: Mihăilescu, Liliana Niculina (Text tipărit)
Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile de: Toma, Marin; Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; Potdevin, Jacques (Text tipărit)
Subiecte
Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Dreptul de proprietate Drept electoral Transport de mărfuri Mentenanţă şi reparaţii Religie. Teologie Biografii. Oameni de seamă Tehnologia combustibilior Tehnologie mecanică în general Dedicaţie şi autograful autorului Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Electrotehnică. Dispozitive electronice Algoritmi Materiale bituminoase. Asfalt. Gudron. Smoală. Pâslă și carton bituminat Inteligenţă umană Literatură populară. Folclor literar Romane Epistola către Romani a Sf. Apostol Pavel Arhitectură Sociologia maselor Arhitectură religioasă Integrare europeană Nemurire Finanţe Chimie analitică Contracte de drept civil care au un caracter comercial Chimie Dopaj (în sport) Etimologie Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Metodologia istoriei.Studii bazate pe surse şi documente scrise, pe inscripţii Monografie regională Psihologie experimentală Ştiinţe medicale. Medicină Management Tipografii Construcţia de maşini în general Organizarea sistemului judiciar Industria textilă Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Învăţământ liceal Ştiinţe biografice şi înrudite Inginerie simultană Sfânta Filofteia de la Argeş Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Monumente istorice Deontologie Biserica Domnească din Curtea de Argeș Automobile. Autoturisme Arta ceramică. Ceramică Raportul juridic civil Tehnologii textile Meşteşug Literatură franceză Sintaxa propoziţiei Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Plante medicinale Finante. Bănci. Bani Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Comunităţi rurale. Sociologie rurală Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Organisme şi mediul înconjurător Muzică Relaţii internaţionale Geografia României Morfologie 1848-1918 Metode de predare şi instruire Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Geometrie analitică Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Economie socialistă Tehnologie mecanică Autograf Polimeri Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Transmisia manuală şi cutia de viteze Drept Procese industriale Violenţa Arte decorative Viaţa viitoare Finanţe publice. Bănci. Bani Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţie Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Educaţie Doctrină Sociologie Psihoterapie Transmisie mecanică Autovehicule Crestomaţie Învățământul argeșean Tehnică nucleară Vehicule hibride și cu combustie de combustibil Literatură religioasă Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Publicații EUTB Carte 1901-1930 Morfologia limbii Gramatica limbii române Modele de optimizare Fiziologia plantelor Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Bazele genetice ale dezvoltării Organizare comercială Informare-documentare Drept penal Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Procedură fiscală Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Limba latină Electromecanică Geometrie Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Sintaxă Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Grafică pe calculator Analiză matematică Îndrumar de laborator Audit Politică socială Gimnastică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Istoria limbii Utilaje industriale Morfologia plantelor. Anatomia plantelor Atletism Istoria limbii române Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Tehnologii de fabricaţie Dreptul organizaţiilor internaţionale Profesii juridice Lingvistică. Limbi Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Tribologie Literatură Dispozitive electrice. Semiconductoare Controlul actelor administrative Moștenire autosomală dominantă și recesivă Liturghie. Cult public Finanţe internaţionale Economie Psihologie cibernetică Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept administrativ Variația genetică Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Personalităţi politice (biografii) Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Virologie Folclor literar Metale neferoase în general Critica textului Materiale plastice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Transmisii automate Maşini electrice Filosofie Episcopia Argeșului Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi administrarea judecătorească Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Mecanică teoretică Transport de mărfuri periculoase Filologie Mănăstirea Curtea de Argeş Maşini unelte Drept internaţional privat Cercetare sociologică Arte grafice Moștenirea multifactorială și bolile comune Structura fizică a materiei Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Vehicule terestre Carte veche < 1900 Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale Transport rutier Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Infecții cu viruși Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Sec. 14-15 Arhitectură rurală Electricitate Prelucrare mecanică Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Construcţii civile în general Dezvoltare mentală Organizaţii interguvernamentale Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Chimie fizică Protecţie anticorozivă Algoritmi pentru construirea programelor Filosofie morală. Etică Arta mişcării. Dans Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Frâne Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Sport. Educaţie fizică Inginerie auto Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Sociologia comunicării Manageri Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Jurisdicţie. Competenţă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Cercetare psihologică Publicații EUP Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Procedură penală Limba şi literatura română Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Reţele de calculatoare Metodologia cercetării Baze de date online Investigaţii. Observaţii. Încercări Istoria administraţiei Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Protecţia copiilor Sisteme de prelucrare distribuite Motorină. Combustibil pentru motoare Diesel. Uleiuri utilizate drept combustibil Medicină Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Jocuri şi recreere în aer liber Măsuri acustice Arhirectură Organizarea muncii intelectuale Tehnologii industriale Mecanica fluidelor Botanică aplicată. Utilizarea plantelor. Tehnobotanică. Botanică economică. Limba franceză Programe de calculatoare. Software Drept bancar-valutar 1916-1918 Personalități argeșene Morală profesională Limba slavonă Cancer genetic Ramuri speciale ale dreptului Moduri de moștenire legate de sex și nontraditional Limba română Bunăstare socială Sec. 14 Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Exerciţii de gimnastică ritmică Drept de vot Croitorie. Cusături. Tricotaje. Lucruri croşetate Creativitate Faptele apostolilor Istorie Teoria literaturii Literatură populară Informatică Managementul afacerilor Imunologie Îmbrăcăminte. Costume. Costume naţionale. Modă. Podoabe Materiale compozite Ştiinţa istoriei. Istoriografie Balade populare Managementul resurselor umane Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Doctrine politice Studii literare. Critică literară Argeş, Judeţul Folclor propriu-zis Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Microbiologie aplicată Reparaţie Dezvoltarea copilului cu autism Matematică aplicată în tehnică Legende Materiale metalice Patologie. Medicină clinică Coroziune Programe de calculatoare Ocupaţii. Profesii România Ecologie generală Automobile Reparația motorului Ghid Tehnologia de fabricaţie Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Curtea de Conturi Filosofia culturii Drepturile copilului Breviare. Psaltiri. Sacramental Transmisie Imaginaţie Circuite pasive Tradiţii Genetică medicală Repararea autovehiculelor Materiale polimerizate Istoria familiilor Probleme generale de metodică şi didactică Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Managementul proiectelor Arhitectura locuinţelor rurale. Case mai mici în mediul rural Cărţi vechi Arhitecturi de prelucrare în paralel Tractoare Analiza vocaţiei Aplicaţii Software Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Aliaje Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Relaţii umane în întreprindere. Personal Monumente de artă Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Estetică Diagnosticarea autovehiculelor Fizică nucleară. Fizică atomică Exerciţii şi jocuri fizice Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Analiză cantitativă. Estimare Răspunderea administrativă Sec. 14-18 Limbaje de programare (Software) Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Tehnica programării (software engineering) Arhitectura locuinţelor Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Vocabular Fonetică Biserici Recrutarea ofițerilor și subalternilor. Centre de pregătire militară. Școli, colegii, academii militare Control calitate Sociologia organizaţiilor Copii Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Contabilitate Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Conducere automată Electronică Medicină naturistă Microunde Manipulatoare. Roboţi industriali Procese de producţie Stilistică Relaţii economice Multiplicatoare de frecvenţă Materii prime ceramice Vibraţii (Mecanică) Psihologia copilului Geometrie descriptivă Ritualuri Microbiologie Metode chimice de combatere a bolilor şi dăunătorilor Aer condiţionat Publicaţii periodice electronice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Fizică Drept procesual penal Biserica Ortodoxă Română Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii Lucrări cu dedicaţie autografă Organizarea şi controlul circulaţiei Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Psihologie managerială Teologie dogmatică Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Materiale abrazive, de rectificat, de lustruit Tehnici de laborator Tehnologia mijloacelor de transport Fizica reactoarelor Substanţe radioactive Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Poluare Europa Piaţa muncii Drept. Jurisprudenţă Educaţie. Învăţământ Transport Imunologie moleculară Inginerie Creştinism. Religie creştină Istoriografie Costume naţionale Cultura plantelor de câmp Artă. Recreere. Divertisment. Sport Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Confort pentru pasageri Norme ISO Semifabricate Genetica și medicina de precizie Dreptul transporturilor Biologie. Ştiinţe biologice în general Sintaxa frazei Curs universitar Asistenţă socială Studiul materialelor Econometrie Clădiri monastice. Case religioase Decrete Psihologie socială Istoriografie română Tipologie. Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Individ. Personalitate. Psihologia caracterului. Caracterologie. Idiosincrasie. Echilibru personal. Tipuri de personalitate Prelucrare date Critică literară. Recenzie. Istorie literară Documente legislative. Surse legislative şi juridice Motoare Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Management industrial Programare matematică Buget public. Buget naţional Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Drept constituţional Echipamente tehnologice Informatică aplicată Statistică Drepturi reale Ex libris Politică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Monografii regionale. Studiul unei localităţi Manual universitar Literatură română Citogenetica clinică Mecanică auto Forme de instruire Civilizaţie. Cultură. Progres Categorii gramaticale Literatură universală Gramatică Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Resurse umane Întreprinderi industriale Lingvistică Cursuri universitare IFR Medicină sportivă Uzina Dacia Adjectiv Întreţinere Violenţa în familie Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Biologie Construcţii din oţel Limbaj profesional SPSS Antrenament sportiv Traumatisme psihice Sec. 13-19 Imunopatologie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Constituţii. Adunări legislative Algoritmi de programare Drept civil Viaţă viitoare Metalografie Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Virusologie medicală Ştiinţa mediului înconjurător Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Marketing Identificarea genei bolilor Războiul de independenţă Tipuri de ajutoare sociale Răspundere civilă Muntenia Practici şi metode de conducere Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Psihologia personalităţii Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Dispozitive electronice Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Finanţare Meteorologie Suspensie și direcție Psihologia caracterului Primul Război Mondial Dansuri populare, naţionale, regionale. Dansuri rurale Psihologie consonantistă Arheologie Sisteme de gestiune a bazelor de date Inspecţie Diplomaţi Geografie. Biografie. Istorie Certificare Cunoaşterea practică a limbii Broşare, broşe Programare de calculatoare Practică şi metode de conducere Genetica biochimică: Tulburări metabolice Testarea genetică și terapia genică Istoria României Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Calculatoare Standard de viaţă. Nivel de trai Monografii ale localităţilor Drept financiar Istorie generală. Istorie universală Rezistenţă la solicitări repetate Biologie moleculară Culegere de probleme Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Noul Testament Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Materiale şi proprietăţile lor Măsuri electrice (metode şi aparate) Istoria dreptului Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Critică literară Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Arhitectură religioasă. Mănăstiri Imunogenetică Sistemele electrice și electronice Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Sociologia familiei Tactică sportivă Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Psihologie şcolară Documentare. Cărţi. Scrieri Educaţie fizică în şcoală Tehnologie auto Profesia contabilă Dezvoltarea personalităţii Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Carte 1931-1960 Folclor din Muntenia Conducere şi organizare în producţie Economie politică Matematică Teorie literară Droguri Alergii Eco-etichetare Atribuţii Relaţii comerciale Analiza discursului literar Microeconomie Construcţia autovehiculelor Ştiinţe biologice în general Drept public Imunologie celulară Viruși ADN tumorali Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Design vestimentar Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Transport de persoane Fiabilitatea autovehiculelor Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Dreptul muncii Performanţa motorului Tumori maligne Manuscrise digitizate Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Istoria matematicii Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Piaţă internaţională Elaborarea proiectelor Zoologie Economie. Ştiinţe economice Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Reparaţii Chimie industrială Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Drept comercial Literatură latină Sisteme informatice Organizarea şi planificarea producţiei Mixturi asfaltice Economia întreprinderilor Lingvistică şi limbi Arte plastice Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii Tehnică auto Dedicație și autograf Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Religie creştină Metalurgie fizică a anumitor metale Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Cântece populare Rupere. Mecanica ruperii Audit intern Autovehicule rutiere Genul neutru Materiale: producerea şi tratamentul Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Mecanica automobilelor Tranzistoare Curţi de justiţie Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Ceramică în general Electrotehnică. Tehnologie mecanică Folclor românesc Automatizare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Teoria sistemelor Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teoria statului şi a dreptului Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Dicţionar român Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Desen tehnic Inginerie nucleară Drept financiar şi fiscal Mănăstiri Contracte de comerţ internaţional Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Forme de întreprinderi Personalităţi Control financiar Publicaţii seriale. Periodice Botanică Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Etnologie. Etnografie Electrotehnică Sec. 20 Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Administraţie publică Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Istorie universală Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Politică economică Cercetări ştiinţifice 1877-1878 Psihologie Arhitectură bisericească creştină Metalurgie Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Metode cu impulsuri Inginerie. Tehnică în general Vise. Viziuni Microbiologie. Bacteriologie Antreprenoriat Geografie. Explorarea pământului Cărţile profetice ale Vechiului Testament Artă populară Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Genetică umană Prezentări biografice Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Nemurirea sufletului Microbiologie medicală Genetică clinică și consiliere genetică Rezervaţii cu forme de viaţă. Zone protejate Ştiinţa istoriei Contracte Drept internaţional public Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Tehnica mijloacelor de transport Numeralul Lexicologie Persoane fizice Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Macroeconomie Psihanaliză Control bugetar Măsuri procesuale Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Microbiologie generală Tenis. Tenis de câmp Tulburări mintale şi simptomele lor. Simptomatologie psihiatrică Drept internaţional Corp profesoral. Alte feluri de personal Conducerea şi controlul producţiei Istoria tiparului. Descoperirea modelelor de tipărire a cărţilor Construcţii metalice
Vă rugăm să schimbaţi parola