Biblioteca Universității din Pitești

Articole digitizate

Subiect Tematic: Articole digitizate
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 1 lucrari in 246 publicatii in 3 limbi
Bioterorismul. Măsuri de combatere a terorismului nuclear, biologic și chimic de: Alecu, Gheorghe; Costache, Mădălina-Iulia; Bratosin-Brodel, Christian (Text tipărit)
Aspecte referitoare la investigarea cyberterorismului de: Moise, Adrian Cristian (Text tipărit)
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv şi limită a dreptului la viaţa privată de: Munteanu, Cornelia, prof. de drept; Lazăr, Raluca Ştefania (Text tipărit)
Aspecte selective privind cercetarea la fața locului în cazul actelor de terorism de: Mărgărit, Nicolae; Pavel, Cătălin-Radu, avocat (Text tipărit)
Terorism invizibil de: Petrescu, Laura; Şatalan, Marian; Biro, Lucian (Text tipărit)
Terorismul - formă de manifestare a violenței de: Coroiu, Viorel; Cărăuşu, Sorinel; Bobin, Florin (Text tipărit)
Analiza terorismului din perspectivă juridică de: Şatalan, Marian; Pavel, Aurel (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul copilului Literatura crizei Unitatea sintactică principală a subiectului Criminalitate organizată Date cu caracter personal Arme de foc Săvârşirea faptei Narcisism Propoziţia subiectivă Săvârşirea infracţiunii Oiconime Limba română veche Dreptul sănătăţii Violenţa emoţională Stilistică Dare de mită Competenţă judiciară Literatură engleză Organizaţii teroriste Platon Exercitarea drepturilor Grupul μ Rolul partidelor politice O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Pinhole Erori judiciare Factori determinanţi ai violenţei psihologice Psihologie transpersonală Augustin Libertatea de exprimare Răspunderea magistraţilor Psihoterapia copilului Izvoare convenţionale în sistemul african Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Abuz sexual Metoda RUSLE Acte politice Interzicerea concedierii Prejudiciu cauzat Religie. Teologie Bune moravuri Răspundere civilă Codul fiscal Acte normative Drepturi fundamentale Curtea Constituţională a României Protecţia copiilor Pedeapsă complementară Noţiunea de hotărâre străină Violenţa psihologică Sculptură în general. Artă statuară Al-Qaeda Protecţia maternităţii la locul de muncă Tehnici de creativitate Monografii regionale. Studiul unei localităţi Asigurări sociale de sănătate Inovarea Personaj literar Isteric Atac cyberterorist Perifraze Impozitarea veniturilor Literatură comparată O.U.G. nr. 150/2002 Incriminare Interesul copilului Traduceri în franceză Infracţiuni de luare de mită Infracţiune de abuz în serviciu Legea privind regimul armelor şi muniţiilor Teoria schimbului Literatură română Psihoterapia familiei Tragedia shakespeariană "Hamlet" Incriminarea infracţiunii Tradiţii folclorice Educaţia transdisciplinară Politică monetară Inovare Interviuri Infracţiuni Mănăstirea Glavacioc Simulant Comunicarea şi rolul în formele de violenţă psihologică Sistemul de protecţie Trafic de fiinţe umane Prejudicii nepatrimoniale Violenţa în familie Asistenţa socială a victimelor traficului de fiinţe umane Mişcarea de flux-reflux Teoria investiţiilor Organ fiscal Proxenetism Cartea "Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului Câmpulung Muscel 1215-1747" a istoricilor Ştefan Trâmbaciu şi Gheorghe Pârnuţă Pornografia infantilă Trecerea ilegală a frontierei Valori fonostilistice Infracţiuni de pornografie Substantiv Răspunderea civilă delictuală Terapie cognitivă Suferinţă Violenţa socială Trafic de persoane Terorism radiologic Prejudicii cauzate de erori judiciare Obligaţiile angajatorului Lingvistică. Limbi Trăsături ale stilului administrativ-juridic Agresiune emoţională Terorism internaţional Drepturile salariale Corupţie Teoria feministă Minori în dificultate Etimologia denumirilor Act terorist Confiscare specială Violenţa domestică Trafic de migranţi Bioterorism Soartă Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Dreptul penal german Acte de violenţă Confidenţialitate Bazinul hidrografic al Argeşului Metode de inovare Teoria evoluţionistă Oronimicele Autoritate părintească Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Mistificare Superstiţii Renașterea carolingiană Viol marital Abuzul fizic Traducere Dispersivitate Literatură Custodie Principiul legalităţii incriminării Convenţia cu privire la Drepturile Copilului O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Libertăţi publice Filologie Executarea hotărârilor Abuz în serviciu Informare Articol nedefinit Măsuri provizorii Abuzul sexual asupra copiilor Contencios administrativ Doctrină Efectele violenţei psihologice în relaţiile de familie Poezia lui Eminescu Liber-arbitru Compensare managerială Morală Spiritualitate Şaman Percheziţie corporală Inovarea în educaţie Trafic de minori Caracterul subordonat al propoziţiei subiective Dezvoltare socială Regim juridic Mitologie populară Cercetare toponimică din punct de vedere lingvistic Criză Cooperare judiciară internaţională Râul Doamnei Circumstanţă agravantă Obiceiuri. Datini Adolescenţi instituţionalizaţi Articole digitizate Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Acte de terorism Drept civil Venitul net Trafic ilicit de arme Sec. 18 Agresiune prin intimitate Cultură populară Izvoare convenţionale în lumea arabo-islamică Violenţa teroristă Educaţia integrală Psihoterapie Dreptul la demnitate Gender Vindecare Discriminare Folclor muzical Anticorupţie Dreptul securităţii sociale Politici sociale antitrafic Acces liber la justiţie Ghicitori Transmiterea de informaţii Drepturile personalităţii Dreptul la libera exprimare Stilistică literară Gelozie Sintagme Folclor românesc Pluralism Ocuparea forţei de muncă Datini creştineşti Eroziune Hermeneutică (Filosofie) Arme neletale Publicaţii periodice electronice Sonetele lui Shakespeare Islamism Agresivitate Moralitate Excluziune socială Sistem informatic Trafic de influenţă Abuz Consacrarea internaţională a dreptului Drepturi salariale Invidie Stat membru Victimizarea Drept privat Statul de drept Vers eminescian Stat Tema poetică a morţii Izvoare convenţionale în sistemul interamerican Infracţiuni de serviciu Abuzul copiilor Substanţe explozive Economie Teoria ecologică Obiceiuri de iarnă Port tradiţional Dreptul la ocrotirea sănătăţii Analiza solilocviilor lui Hamlet Analiza a două texte juridico-administrative Terorism nuclear Arii toponimice Timp Viziune Daune morale Perspectiva biopsihosocială Sărăcie Libertate Cultura juridică Dreptul la viaţă privată Predarea limbii române la studenţi străini Caz dativ Reformă sanitară Stilistica versificaţiei Incluziune socială Hidronimie din Bazinul Argeş Adopţia copilului minor Asistenţă socială Spectralitate Diferenţa Predestinare Simbol al spiritualităţii umane Integrarea socială a victemelor Inteligenţă socială Semantică Arme nucleare Teoria culturii violenţei Viziunea lui Eminescu despre învăţământ Protecţia maternităţii Combaterea traficului Infracţiuni flagrante Istoria literaturii române Al III-lea act din Hamlet Cooperare internaţională Colinde, obiceiuri Limba franceză Combaterea terorismului Metafizică Infracţiuni de corupţie Roman literar Abuzatorul Drept administrativ Acţiuni restrictive Muniţie Societate civilă Investiţii în cercetare-dezvoltare şi inovare O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Ordine publică Privare de libertate Luare de mită Gramatica limbii române Transfer tehnologic Concediere colectivă Stabilitate financiară Răspunderea statelor Memorii. Biografii Despăgubiri băneşti Dreptul la viaţa de familie Cercetarea fondului lexical românesc împrumutat Studii culturale Pilonii educaţiei Tradiţii populare Atacurile teroriste Măsuri de protecţie Recenzie - carte Expertize medico-legale Drepturile omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului Structură etimologică Tehnologia informaţiei Protecţia drepturilor copilului Exercitarea acţiunii Incriminarea faptei de abuz în serviciu Fantasticul din literatură Reconstrucție feministă din Hamlet al lui Shakespeare Obiceiuri tradiţionale Putere Istoria filosofiei Psihologie creştină Banca Centrală Europeană Epistolele apostolilor Hollywood Crimă organizată Categorie estetică Dreptul penal francez Stat nemembru Dezincriminare Drepturile copilului Executarea hotărârilor străine Plângere prealabilă Agresiune fizică Risc maternal Istoria literaturii Limba română Cercetare calitativă Articol definit O.U.G. nr. 96/2003, art. 21 Dublu Consimţământ Cyberterorism Daune Examinarea fizico-chimică Infracţiune de omor Securitate nucleară Abuzul în serviciu Dreptul la intimitate Comunicarea defectuasă şi violenţa psihologică Impozite şi taxe Terorism Drept financiar şi fiscal Stare modificată de conştiinţă Cercetare cantitativă Metaforă gramaticală Cercetători români de toponimie
Vă rugăm să schimbaţi parola