Biblioteca Universității din Pitești

Articole digitizate

Subiect Tematic: Articole digitizate
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 1 lucrari in 284 publicatii in 3 limbi
Exproprierea de fapt de: Ispas, Petruța-Elena (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul copilului Literatura crizei Unitatea sintactică principală a subiectului Incriminarea faptei Criminalitate organizată Date cu caracter personal Răspunderea subsidiară Arme de foc Săvârşirea faptei Bunurile din domeniul public Narcisism Propoziţia subiectivă Săvârşirea infracţiunii Oiconime Limba română veche Pierderea drepturilor părinteşti Dreptul sănătăţii Violenţa emoţională Stilistică Competenţă judiciară Dare de mită Literatură engleză Organizaţii teroriste Platon Exercitarea drepturilor Grupul μ Rolul partidelor politice O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Pinhole Erori judiciare Factori determinanţi ai violenţei psihologice Psihologie transpersonală Augustin Libertatea de exprimare Răspunderea magistraţilor Tulburări de limbaj Psihoterapia copilului Izvoare convenţionale în sistemul african Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Decăderea din drepturile părinteşti Abuz sexual Metoda RUSLE Acte politice Autoritate administrativă Interzicerea concedierii Cultura muncii Terapia logopedică Prejudiciu cauzat Religie. Teologie Bune moravuri Răspundere civilă Codul fiscal Acte normative Drepturi fundamentale Curtea Constituţională a României Protecţia copiilor Pedeapsă complementară Noul Cod civil Noţiunea de hotărâre străină Violenţa psihologică Sculptură în general. Artă statuară Al-Qaeda Protecţia maternităţii la locul de muncă Tehnici de creativitate Monografii regionale. Studiul unei localităţi Asigurări sociale de sănătate Inovarea Personaj literar Isteric Atac cyberterorist Perifraze Impozitarea veniturilor Literatură comparată O.U.G. nr. 150/2002 Incriminare Interesul copilului Traduceri în franceză Teologie Infracţiune de abuz în serviciu Legea privind regimul armelor şi muniţiilor Raportare financiară Teoria schimbului Literatură română Acţiunea în constatarea dizolvării societăţii comerciale Psihoterapia familiei Etică Politică monetară Inovare Interviuri Simulant Sistemul de protecţie Prejudicii nepatrimoniale Asistenţa socială a victimelor traficului de fiinţe umane Mişcarea de flux-reflux Organ fiscal Principiul separaţiei Pornografia infantilă Trecerea ilegală a frontierei Răspunderea civilă delictuală Infracţiuni de pornografie Suferinţă Violenţa socială Terorism radiologic Prejudicii cauzate de erori judiciare Era digitală Lingvistică. Limbi Agresiune emoţională Dizolvarea societăţilor comerciale Drepturile salariale Teoria feministă Etimologia denumirilor Trafic de migranţi Informaţie contabilă Impozit pe profit Mediul de afaceri european Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Dreptul penal german Confidenţialitate Mântuire Metode de inovare Proprietate privată Oronimicele Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Superstiţii Norme procedurale fiscale Dispersivitate Literatură O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Libertăţi publice Informare Titlu executoriu european Articol nedefinit Măsuri provizorii Doctrină Efectele violenţei psihologice în relaţiile de familie Poezia lui Eminescu Fapta ilicită în noua reglementre Incapacitate Compensare managerială Inovarea în educaţie Trafic de minori Cooperare judiciară internaţională Obiceiuri. Datini Articole digitizate Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Cooperare judiciară Venitul net Trafic ilicit de arme Cultură populară Izvoare convenţionale în lumea arabo-islamică Violenţa teroristă Educaţia integrală Psihoterapie Dreptul la demnitate Gender Dreptul de proprietate privată Regimul constituţional Vindecare Discriminare Folclor muzical Anticorupţie Dreptul securităţii sociale Fapta ilicită a victimei Costul capitalului Politici sociale antitrafic Acte judiciare Acces liber la justiţie Ghicitori Cash echivalent Duhul Sfînt Eclesiastul Transmiterea de informaţii Control judiciar Sfânta Treime Drepturile personalităţii Acte extrajudiciare Dreptul la libera exprimare Vinovăţia în dreptul civil Cash-flow disponibil Stilistică literară Gelozie Sintagme Folclor românesc Pericolul social al faptei săvârşite Pluralism Ocuparea forţei de muncă Bibliografie licență FSED - Drept Paralizie cerebrală la copii Valoarea întreprinderii Datini creştineşti Eroziune Hermeneutică (Filosofie) Arme neletale Publicaţii periodice electronice Sonetele lui Shakespeare Islamism Agresivitate Moralitate Dizabilitatea mintală Excluziune socială Cash efectiv Sistem informatic Trafic de influenţă Abuz Acte administrative individuale Consacrarea internaţională a dreptului Drepturi salariale Invidie Stat membru Victimizarea Drept privat Statul de drept Vers eminescian Stat Tema poetică a morţii Izvoare convenţionale în sistemul interamerican Proprietate publică Infracţiuni de serviciu Abuzul copiilor Substanţe explozive Economie Teoria ecologică Obiceiuri de iarnă Expropriere Port tradiţional Dreptul la ocrotirea sănătăţii Analiza solilocviilor lui Hamlet Analiza a două texte juridico-administrative Terorism nuclear Arii toponimice Timp Viziune Regimul juridic al bunurilor Daune morale Perspectiva biopsihosocială Sărăcie Libertate Cultura juridică Divizarea societăţilor comerciale Dreptul la viaţă privată Noţiunea de domeniul public Predarea limbii române la studenţi străini Caz dativ Dizabilitate Proprietăţi publice Reformă sanitară Stilistica versificaţiei Incluziune socială Hidronimie din Bazinul Argeş Adopţia copilului minor Incluziune Asistenţă socială Spectralitate Diferenţa Bibliografie finalizare licență FTLIA - Teologie Predestinare Prejudicii reparabile Simbol al spiritualităţii umane Integrarea socială a victemelor Inteligenţă socială Semantică Arme nucleare Teoria culturii violenţei Viziunea lui Eminescu despre învăţământ Protecţia maternităţii Educarea limbajului Asistenţă judiciară Combaterea traficului Infracţiuni flagrante Istoria literaturii române Al III-lea act din Hamlet Cooperare internaţională Colinde, obiceiuri Limba franceză Profit impozabil Combaterea terorismului Metafizică Infracţiuni de corupţie Roman literar Dreptul de a avea legături personale cu copilul Abuzatorul Drept administrativ Acţiuni restrictive Muniţie Societate civilă Investiţii în cercetare-dezvoltare şi inovare O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Ordine publică Privare de libertate Luare de mită Gramatica limbii române Transfer tehnologic Concediere colectivă Stabilitate financiară Răspunderea statelor Memorii. Biografii Despăgubiri băneşti Dreptul la viaţa de familie Cercetarea fondului lexical românesc împrumutat Studii culturale Fuziune Pilonii educaţiei Tradiţii populare Atacurile teroriste Măsuri de protecţie Recenzie - carte Sistemul de protecţie a copilului Expertize medico-legale Drepturile omului Principiul echilibrului în stat Curtea Europeană a Drepturilor Omului Structură etimologică Tehnologia informaţiei Protecţia drepturilor copilului Exercitarea acţiunii Incriminarea faptei de abuz în serviciu Fantasticul din literatură Reconstrucție feministă din Hamlet al lui Shakespeare Obiceiuri tradiţionale Putere Istoria filosofiei Psihologie creştină Principiul independenţei Banca Centrală Europeană Epistolele apostolilor Hollywood Dificultăţile de învăţare Crimă organizată Categorie estetică Dreptul penal francez Stat nemembru Executarea hotărârilor străine Dezincriminare Drepturile copilului Plângere prealabilă Agresiune fizică Contabilitate creativă Risc maternal Istoria literaturii Limba română Cercetare calitativă Situaţii financiare Articol definit O.U.G. nr. 96/2003, art. 21 Dublu Consimţământ Cyberterorism Daune Examinarea fizico-chimică Infracţiune de omor Întreprinderi mici şi mijlocii Proces echitabil Securitate nucleară Abuzul în serviciu Dreptul la intimitate Comunicarea defectuasă şi violenţa psihologică Impozite şi taxe Terorism Drept financiar şi fiscal Stare modificată de conştiinţă Iisus Hristos Deficienţă mintală Cercetare cantitativă Metaforă gramaticală Cercetători români de toponimie Infracţiuni de luare de mită Tragedia shakespeariană "Hamlet" Incriminarea infracţiunii Tradiţii folclorice Educaţia transdisciplinară Infracţiuni Mănăstirea Glavacioc Comunicarea şi rolul în formele de violenţă psihologică Trafic de fiinţe umane Violenţa în familie Teoria investiţiilor Proxenetism Cartea "Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului Câmpulung Muscel 1215-1747" a istoricilor Ştefan Trâmbaciu şi Gheorghe Pârnuţă Valori fonostilistice Substantiv Terapie cognitivă Trafic de persoane Obligaţiile angajatorului Trăsături ale stilului administrativ-juridic Terorism internaţional Corupţie Minori în dificultate Act terorist Servicii sociale Confiscare specială Acţiunea în dizolvarea societăţii comerciale Violenţa domestică Bioterorism Dreptul de proprietate publică Soartă Acte de violenţă Bazinul hidrografic al Argeşului Teoria evoluţionistă Autoritate părintească Handicap Mistificare Logopedie Globalizare Renașterea carolingiană Viol marital Abuzul fizic Traducere Custodie Principiul legalităţii incriminării Convenţia cu privire la Drepturile Copilului Conţinutul infracţiunii Profesia contabilă Liberul acces la justiţie Filologie Executarea hotărârilor Cash-flow Abuz în serviciu Abuzul sexual asupra copiilor Profesionist contabil Contencios administrativ Liber-arbitru Morală Spiritualitate Şaman Percheziţie corporală Caracterul subordonat al propoziţiei subiective Dezvoltare socială Regim juridic Mitologie populară Cercetare toponimică din punct de vedere lingvistic Criză Râul Doamnei Circumstanţă agravantă Adolescenţi instituţionalizaţi Acte de terorism Drept civil Sec. 18 Agresiune prin intimitate Expropriere de fapt
Vă rugăm să schimbaţi parola