Biblioteca Universității din Pitești

Publicații digitale

Subiect Tematic: Publicații digitale
Lucrări: 4 lucrari in 361 publicatii in 5 limbi
Ion Ionescu de la Brad. Enciclopedist român de: Popa, Petre, istoric (1935-....) (Text tipărit)
Biblioteca : Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării : 2020/Nr. 4 de: Biblioteca Naţională a României (Resurse electronice)
Biblioteca : Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării : 2020/Nr. 3 de: Biblioteca Naţională a României (Resurse electronice)
Biblioteca : Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării : 2020/Nr. 2 de: Biblioteca Naţională a României (Resurse electronice)
Biblioteca : Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării : 2020 de: Biblioteca Naţională a României (Resurse electronice)
Dicționar explicativ de agromarketing de: Constantin, Marian (Resurse electronice)
Biblioteca : Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării : 2020/Nr. 1 de: Biblioteca Naţională a României (Resurse electronice)
Biblioteca : Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării : 2020/Nr. 5 de: Biblioteca Naţională a României (Resurse electronice)
Biblioteca : Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării : 2020/Nr. 6 de: Biblioteca Naţională a României (Resurse electronice)
Subiecte
Marketing Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Agronomie 1893-2013 Situaţie economică. Politică economică Îndrumar de laborator Motricitate Doina Argeșului Publicații digitale Fiscalitate Critică literară. Studii literare Management Biotehnologii Construcţia de maşini în general Esteri Ştiinţa istoriei. Istoriografie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială ...-1848 Chimie organică Chimioterapie in vitro Compatibilitate electromagnetică Istoria administraţiei Patriotism Compuși halogenați Curente literare Strategii manageriale Automatică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Chimie anorganică Cântece populare Prelucrare automată a datelor 1618-1918 Semnale Sport de recreere Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Analiza semnalelor Sociolingvistică. Folosirea limbii Metoda elementului finit Procesul de devirozare Amine Religie. Teologie Organe de maşini Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Biografii. Oameni de seamă Folclor poetic Circuite electronice pasive Teoria conținutului educației Arte decorative Politică Metalurgie Tehnologie chimică Procese de transport Teoria mişcării în sport. Motricitate Ştiinţe biografice şi înrudite LabVIEW Optică electronică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Cultură in vitro Acţionări electrice Holocaust Sisteme de achiziţie date Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Scheme de conexiuni şi de circuite Monografii regionale. Studiul unei localităţi Argeş, Judeţul Folclor propriu-zis Tehnici CAD Istorie literară Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Aparate şi reţele video Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Căldură. Termodinamică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Baze de date Circuite reconfigurabile Procese chimice Manual universitar Literatură română Aşezări urbane(geografia şi studiul lor). Oraşe. Municipii Managementul competențelor Compuşi carbonilici Managementul situaţiilor de urgenţă Fizioterapie Cultură medievală Echipamente de reţea Scule aşchietoare 1914-1918 Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Termodinamică. Energetică Viticultură. Viţă de vie. Vii Proiectarea produselor Bibliologie Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Finanţe publice. Bănci. Bani Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Pomicultură Documentare Rulmenți Competenţe Căpşune Geometrie descriptivă Risc organizațional Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Literatură pentru copii. Literatură pentru tineret Arhitectura reţelei. Structura reţelei Dedicaţie şi autograful autorului Materiale pentru electronică Integritatea morală Râuri şi fluvii CADENCE Management organizaţional Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Medicină Compuși organici cu funcții mixte Jurnalism Biofizică Istoria Europei Cultura fructelor Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Prelucrare la rece Cuplaje (Organe de maşini) Gramatica limbii franceze Prelucrare date Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice 1300-1625 Educaţie fizică în şcoală Elemente nemetalice Chimie Electroterapie Sisteme de producţie Metodică aplicată Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Antrenament sportiv Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Alcooli Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Uniunea Europeană Predicate Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Inventatori români Inginerie. Tehnică în general Cultura informaţiei Ştiinţe medicale Organizaţii interguvernamentale Literatură Folclor Fenoli Schemă de conexiune Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Topografie Limbă și comunicare Filologie Educaţia persoanelor cu deficienţe de adaptare Informare Poezie Predare-învățare-evaluare Doctrină Monografii Profesori universitari şi personal ştiinţific Muzică instrumentală Expresivitate artistică Geologie generală Volume omagiale Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului Infrastructură critică Horticultură Învăţământ universitar Limba engleză Proiectarea funcțională a produselor Biografii Muzică vocală Râul Doamnei Sociologie Electrotehnică Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Taxe. Impozite. Percepere de taxe Deformare plastică Tehnica mijloacelor de transport Publicații EUP Hidrocarburi Componente electronice pasive Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Lucrări ştiinţifice Ingineria şi protecţia mediului Artă Probleme generale de metodică şi didactică Lemnul și cărbunele Lexicologie România Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Învățământ Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Filosofia lecturii Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Petrolul și tehnologiile de prelucrare Administraţie publică Meteorologie Criză organizaţională Monografie regională Geometrie Minereurile și prelucrarea lor Biblioteconomie Literatură franceză Educație imaginativă Electronică Eroi militari Biologie. Ştiinţe biologice în general Istoria Statelor Unite ale Americii Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Istorie Kinesiologie Stări de agregare ale materiei Algoritmi pentru construirea programelor Publicaţii periodice electronice Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Acces deschis Măsuri electrice (metode şi aparate) Sistemul periodic al elementelor Cartofi. Batate. Napi porcești Drept. Jurisprudenţă Lingvistică şi limbi Agricultură Învăţământ preşcolar Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţie. Învăţământ Informatică Plante de grădină. Grădinărit Comunicarea în limba franceză Elemente metalice Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Geografie Educaţie. Învăţământ. Instruire Izometria compușilor organici Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Exerciţii şi jocuri fizice Configurare hardware Handbal Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Măsuri în știința conservării, controlul poluării mediului Metode numerice Lectură Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Verbe şi forme verbale Istorie universală Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Critică literară Examen licenţă Structura fizică a materiei Geologie Autograful autorului Circuite electronice Matematică calculatorie. Analiză numerică Istoria României Programă şcolară Preşedinţi americani Eseuri politice şi literare Ştiinţa mediului înconjurător Legături chimice Tehnologii de prelucrare prin așchiere Învăţământ superior. Universităţi Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Publicații EUTB Drept internaţional Învăţământ superior Inginerie Agricultură în general Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Fizică Legionarism Mişcarea legionară Partide şi mişcări politice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Înmulţirea culturilor Calculatoare Energia Programe de calculatoare. Software Limbaje de programare (Software) Simfonia Lalelelor Tehnica programării (software engineering) Electronică. Dispozitive electronice Configurare software Drept administrativ Învăţământ la distanţă Ecuaţii diferenţiale Cultură şi civilizaţie Deformare la rece Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Sport. Educaţie fizică Editoare. Dispozitive de redactare Ingineria materialelor Gramatica limbii române Eroismul argeșenilor și muscelenilor Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Gramatică Compuși carboxilici Îmbinări mecanice Apa Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Studii culturale Tradiţii populare Managementul învățării permanente Materii prime pentru energia atomică Compuși heterociclici cu caracter aromatic Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie Copii cu ADHD Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Funcţionarea semnalelor Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Consultanţă fiscală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Resurse umane Mausoleul Mateiaş Gazele Fenomene termice Economie. Ştiinţe economice Lingvistică Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Compuși organici cu funcții simple Limba română Modele matematice pentru cercetare operaţională Kinetoterapie Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Sintaxa limbii engleze Sociologie urbană Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Aplicaţii în Labview Desen tehnic Aerul Întreprinderi mici şi mijlocii Studii locale Componente electronice. Echipamente electronice Finanţe Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Teologie dogmatică Descoperiri științifice Materii prime în industria chimică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Securitate naţională Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei
Vă rugăm să schimbaţi parola