Biblioteca Universității din Pitești

Publicații digitale

Subiect Tematic: Publicații digitale
Lucrări: 4 lucrari in 415 publicatii in 5 limbi
Interfeţe şi achiziţii de date : Aplicaţii în Labview de: Enache, Bogdan, informatician; Diaconescu, Eugen (Multimedia)
Tehnici pentru generarea şi vizualizarea virtuală a semnalelor de: Liţă, Ioan D.; Cioc, Ion Bogdan; Radu, Dragoş-Gheorghe, inginer; Vişan, Daniel Alexandru; Teodorescu, Rodica-Mihaela (Text tipărit)
Lucrări practice de acţionări electrice de: Beloiu, Robert (Multimedia)
Organe de maşini : Note de curs de: Grigore, Jan-Cristian (Multimedia)
Reţele de calculatoare : Aplicaţii de: Ionescu, Valeriu Manuel, informatician (Multimedia)
Aplicații în analiza și sinteza circuitelor de: Teodorescu, Rodica-Mihaela (Multimedia)
Tehnici de achiziție a datelor : bazele achiziției de date : circuite fundamentale de: Liţă, Ioan D.; Cioc, Ion Bogdan (Resurse electronice)
Subiecte
Marketing Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Ştiinţe medicale. Medicină Arhitectură de sistem (informatică) Agronomie Analiză matematică Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori 1893-2013 Situaţie economică. Politică economică Îndrumar de laborator Motricitate Doina Argeșului Comprimarea variabilă Publicații digitale Fiscalitate Circuite electrice Critică literară. Studii literare Management Construcţia de maşini în general Biotehnologii Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Esteri Ştiinţa istoriei. Istoriografie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială ...-1848 Chimie organică Transport rutier Chimioterapie in vitro Compatibilitate electromagnetică Istoria administraţiei Compuși halogenați Patriotism Curente literare Automatică Strategii manageriale Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Chimie anorganică Prelucrare automată a datelor Publicații digitizate Cântece populare Diagnostic și tratament endovascular Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Contracte comerciale 1618-1918 Semnale Sport de recreere Analiza semnalelor Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Sociolingvistică. Folosirea limbii Metoda elementului finit Transport feroviar Procesul de devirozare Dreptul afacerilor Amine Religie. Teologie Sisteme adaptive Organe de maşini Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Folclor poetic Biografii. Oameni de seamă Circuite electronice pasive Teoria conținutului educației Arte decorative Politică Metalurgie Tehnologie chimică Mediu distribuit Procese de transport Teoria mişcării în sport. Motricitate Ştiinţe biografice şi înrudite LabVIEW Optică electronică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Cultură in vitro Motoare termice Acţionări electrice Holocaust Sisteme de achiziţie date Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Burse internaționale de mărfuri Scheme de conexiuni şi de circuite Debit Monografii regionale. Studiul unei localităţi Argeş, Judeţul Mecanisme Folclor propriu-zis Tehnici CAD Istorie literară Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Aparate şi reţele video Căldură. Termodinamică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Baze de date Circuite reconfigurabile Procese chimice Manual universitar Literatură română Compuşi carbonilici Managementul situaţiilor de urgenţă Fizioterapie Transmisii mecanice Scule aşchietoare Termodinamică. Energetică Viticultură. Viţă de vie. Vii Proiectarea produselor Bibliologie Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Finanţe publice. Bănci. Bani Pomicultură Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Documentare Sisteme de prelucrare distribuite Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Aplicaţii Căpşune Geometrie descriptivă Risc organizațional Literatură pentru copii Arhitectura reţelei. Structura reţelei Inginerie de producție Dedicaţie şi autograful autorului Materiale pentru electronică Integritatea morală Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Medicină Compuși organici cu funcții mixte Jurnalism Biofizică Istoria Europei Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Cuplaje (Organe de maşini) Managementul riscurilor Gramatica limbii franceze Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice 1300-1625 Electroterapie Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Alcooli Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Acustică Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Predicate Inventatori români Inginerie. Tehnică în general Cultura informaţiei Tribologie Ştiinţe medicale Organizaţii interguvernamentale Literatură Folclor Distribuția variabilă Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Topografie Carte veche Amenajări peisagistice Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Educaţie Informare Poezie Doctrină Monografii Muzică instrumentală Reprezentarea curbelor algebrice Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului Horticultură Muzică vocală Sociologie Învăţământ primar Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Suntele muzicale și percepția lor Deformare plastică Hidrocarburi Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Lucrări ştiinţifice Reprezentarea grafică a curbelor plane Artă Trafic rutier Pictură Măsurarea temperaturii Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Învățământ Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Bibliografie licență FECC - Calculatoare Petrolul și tehnologiile de prelucrare Meteorologie Minereurile și prelucrarea lor Criză organizaţională Monografie regională Geometrie Biblioteconomie Literatură franceză Mobilități Electronică Educație imaginativă Presiune Eroi militari Biologie. Ştiinţe biologice în general Istoria Statelor Unite ale Americii Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Icoane pe sticlă Management educaţional Bibliografie licență FECC - Electromecanică Algoritmi pentru construirea programelor Istorie Kinesiologie Stări de agregare ale materiei Publicaţii periodice electronice Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Acces deschis Măsuri electrice (metode şi aparate) Sistemul periodic al elementelor Cartofi. Batate. Napi porcești Drept. Jurisprudenţă Învăţământ preşcolar şi primar Temperatură Lingvistică şi limbi Diagnosticarea autovehiculelor Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Agricultură Învăţământ preşcolar Tratamente termice Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţie. Învăţământ Informatică Plante de grădină. Grădinărit Comunicarea în limba franceză Elemente metalice Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Geografie Educaţie. Învăţământ. Instruire Izometria compușilor organici Exerciţii şi jocuri fizice Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Configurare hardware Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Handbal Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Metode numerice Măsuri în știința conservării, controlul poluării mediului Lectură Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Bibliografie licență FSEFI - Chimie Verbe şi forme verbale Istorie universală Strategie la nivel național Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Literatură populară. Folclor literar Critică literară Examen licenţă Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Structura fizică a materiei Geologie Autograful autorului Circuite electronice Matematică calculatorie. Analiză numerică Istoria României Programă şcolară Preşedinţi americani Eseuri politice şi literare Ştiinţa mediului înconjurător Infrastructură Cloud Procese de producţie Legături chimice Tehnologii de prelucrare prin așchiere Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Învăţământ superior. Universităţi Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Sisteme integrate de producţie Publicații EUTB Software Drept internaţional Învăţământ superior Inginerie Agricultură în general Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Fizică Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Legionarism Mişcarea legionară Organizarea producţiei Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Partide şi mişcări politice Calculatoare Energia Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Înmulţirea culturilor Programe de calculatoare. Software Limbaje de programare (Software) Simfonia Lalelelor Tehnica programării (software engineering) Electronică. Dispozitive electronice Configurare software Drept administrativ Învăţământ la distanţă Ecuaţii diferenţiale Cultură şi civilizaţie Deformare la rece Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Editoare. Dispozitive de redactare Sport. Educaţie fizică Algebră Ingineria materialelor Eroismul argeșenilor și muscelenilor Gramatica limbii române Gramatică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Compuși carboxilici Apa Îmbinări mecanice Examinare clinică Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Studii culturale Transport public Tradiţii populare Managementul învățării permanente Materii prime pentru energia atomică Compuși heterociclici cu caracter aromatic Analiză funcţională Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie Copii cu ADHD Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Funcţionarea semnalelor Strategie la nivel local Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Consultanţă fiscală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Productivitate Resurse umane Mausoleul Mateiaş Gazele Reprezentarea suprafețelor algebrice Fenomene termice Economie. Ştiinţe economice Biblioteci ale autorităţilor regionale. Biblioteci ale autorităţilor judeţene Lingvistică Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Compuși organici cu funcții simple Limba română Botanică sistematică Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Kinetoterapie Modele matematice pentru cercetare operaţională Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Sintaxa limbii engleze Sociologie urbană Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Aplicaţii în Labview Aerul Desen tehnic Întreprinderi mici şi mijlocii Hardware Componente electronice. Echipamente electronice Studii locale Teoria muzicii. Probleme generale Finanţe Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Teologie dogmatică Materii prime în industria chimică Descoperiri științifice Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Securitate naţională Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Aşezări urbane(geografia şi studiul lor). Oraşe. Municipii Managementul competențelor Strategie la nivel european Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Echipamente de reţea Cultură medievală 1914-1918 Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Anevrism cerebral Rulmenți Competenţe Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Literatură pentru copii. Literatură pentru tineret CADENCE Râuri şi fluvii Management organizaţional Pictură religioasă Cultura fructelor Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Calculatoare de prelucrare digitală Prelucrare la rece Prelucrare date Construcţia calculatoarelor. Hardware Reţeaua Internet Chimie Educaţie fizică în şcoală Elemente nemetalice Sisteme de producţie Metodică aplicată Drept comercial Antrenament sportiv Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Uniunea Europeană Schimburi de comerţ exterior. Relaţii comerciale între diferite ţări Sec. XVI-XIX Fenoli Schemă de conexiune Geometrie algebrică Limbă și comunicare Filologie Educaţia persoanelor cu deficienţe de adaptare Predare-învățare-evaluare Profesori universitari şi personal ştiinţific Expresivitate artistică Geologie generală Volume omagiale Infrastructură critică Învăţământ universitar Limba engleză Proiectarea funcțională a produselor Micologie Biografii Râul Doamnei Acustică muzicală Electrotehnică Taxe. Impozite. Percepere de taxe Tehnica mijloacelor de transport Publicații EUP Componente electronice pasive Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Ingineria şi protecţia mediului Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Lemnul și cărbunele Probleme generale de metodică şi didactică Cloud Turism montan Lexicologie Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Filosofia lecturii Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnici de măsurare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administraţie publică Metodologie
Vă rugăm să schimbaţi parola