Biblioteca Universității din Pitești

Publicații EUP

Subiect Tematic: Publicații EUP
Lucrări: 1 lucrari in 383 publicatii in 3 limbi
Aplicaţii informatice în ACCESS de: Bănică, Logica (Text tipărit)
Interfeţe şi achiziţii de date : Aplicaţii în Labview de: Enache, Bogdan, informatician; Diaconescu, Eugen (Multimedia)
Tehnici pentru generarea şi vizualizarea virtuală a semnalelor de: Liţă, Ioan D.; Cioc, Ion Bogdan; Radu, Dragoş-Gheorghe, inginer; Vişan, Daniel Alexandru; Teodorescu, Rodica-Mihaela (Text tipărit)
Organe de maşini : Note de curs de: Grigore, Jan-Cristian (Multimedia)
Aplicații în analiza și sinteza circuitelor de: Teodorescu, Rodica-Mihaela (Multimedia)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Economia serviciilor Agronomie Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Dreptul de proprietate Statistică Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Metalurgie fizică a anumitor metale Relaţii economice Drept Drepturi reale Esteri Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Transport rutier Chimioterapie in vitro Compatibilitate electromagnetică Istoria Bisericii Creştine Curente literare Finanţe publice Drept electoral Chimie anorganică Drept financiar Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Analiza semnalelor Bibliografie finalizare licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Metoda elementului finit Procesul de devirozare Religie. Teologie Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organe de maşini Telecomunicaţii Biografii. Oameni de seamă Politică Arte decorative Control de calitate Cinetică chimică Procese de transport Analiză combinatorică. Teoria grafurilor LabVIEW Viaţa viitoare Acţionări electrice Protocol Sisteme de achiziţie date Bibliografie finalizare licență FSEFI - Biologie Studii literare. Critică literară Doctrine politice Monografii regionale. Studiul unei localităţi Tehnici CAD Forme de organizare economică Materiale: producerea şi tratamentul Rezistenţa materialelor Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Căldură. Termodinamică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Baze de date Circuite reconfigurabile Procese chimice Preţuri Reparaţie Manual universitar Istorie bizantină Literatură română Compuşi carbonilici Tehnologie mecanică în general Fizioterapie Turism economic Transmisii mecanice Investiţii Scule aşchietoare Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Culegere de probleme Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Geografia transporturilor Ergonomie Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Concurenţă Programare orientată pe obiecte Aplicaţii Structură moleculară Geometrie descriptivă Psihologia personalităţii Dedicaţie şi autograful autorului Arhitectura reţelei. Structura reţelei Controlul fabricaţiei, a producţiei Inginerie de producție Bănci. Operaţiuni bancare Desfacerea mărfurilor Noul Testament Materiale pentru electronică Medicină Toleranţe. Ajustaje. Calibre Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Compuși organici cu funcții mixte Structura chimică a materiei Mecanică Biofizică Algebră liniară Bizanţ Electrotehnică. Dispozitive electronice Cuplaje (Organe de maşini) Managementul riscurilor Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Sănătate şi igienă publică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Matematică economico-financiară Electroterapie Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Alcooli Acustică Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Inginerie. Tehnică în general Limbajul C++ Tribologie Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Organizaţii interguvernamentale Literatură Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Răspundere penală Distribuția variabilă Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Obligaţii. Contracte. Convenţii Amenajări peisagistice Materiale metalice Patologie. Medicină clinică Nursing Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Educaţie Coroziune Doctrină Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Planificare, programe, planuri, prognoze Monografii Reprezentarea curbelor algebrice Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului Horticultură Gestiune financiară Sociologie Cataliză. Reacţii catalitice Suntele muzicale și percepția lor Deformare plastică Hidrocarburi Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Jocuri sportive Electrotehnică. Tehnologie mecanică Relaţii publice Metale în general Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Organizarea muncii intelectuale Reprezentarea grafică a curbelor plane Psihoterapie Lucrări ştiinţifice Trafic rutier Pictură Măsurarea temperaturii Autovehicule Mecanica fluidelor Crestomaţie Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Dreptul transporturilor Bibliografie licență FSEFI - Biologie România Fiabilitatea autovehiculelor Bibliografie licență FECC - Calculatoare Petrolul și tehnologiile de prelucrare Arta ceramică. Ceramică Tehnică nucleară Controlul actelor administrative Meteorologie Literatură franceză Eficienţa investiţiilor Bibliografie finalizare licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Folclor românesc Chimie fizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Icoane pe sticlă Protecţie anticorozivă Algoritmi pentru construirea programelor Kinesiologie Publicații digitizate (loading) Finanţe internaţionale Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Sistemul periodic al elementelor Cartofi. Batate. Napi porcești Psihologia caracterului Istoria dreptului Raportul juridic civil Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Diagnosticarea autovehiculelor Curs universitar Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Bibliografie finalizare licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Tratamente termice Ecologie generală Dreptul muncii Plante de grădină. Grădinărit Măsurarea dimensiunilor Elemente metalice Economie Geografie Educaţie. Învăţământ. Instruire Izometria compușilor organici Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Configurare hardware Handbal Aprovizionare Analiză cantitativă. Estimare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Bibliografie finalizare licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Strategie la nivel național Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Critică literară Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Efecte ale factorilor fizici. Efecte ale vibraţiilor, zgomotelor, căldurii Automobile Geologie Turism Răspunderea administrativă Circuite electronice Analiză financiară Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Tehnologii de prelucrare prin așchiere Legături chimice Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Bibliografie master FTLIA - Traductologie limba engleză/franceză Agricultură în general Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Econometrie Fizică Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Organizarea producţiei Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Energia Limba franceză Programe de calculatoare. Software Java (Limbaj de programare) Limbaje de programare (Software) Moştenire legală Simfonia Lalelelor Tehnica programării (software engineering) Electronică. Dispozitive electronice Configurare software Asistenţă. Îngrijire medicală Drept administrativ Drept bancar-valutar Literatură universală Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Ecuaţii diferenţiale Cultură şi civilizaţie Reformă socială Deformare la rece Protecţia consumatorilor Servicii Algebră Editoare. Dispozitive de redactare Sport. Educaţie fizică Ingineria materialelor Drept procesual penal Romane Gramatică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Compuși carboxilici Apa Îmbinări mecanice Examinare clinică Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Teste Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Transport public Critica textului Economia comerţului, turismului şi serviciilor Teoria statului şi a dreptului Materii prime pentru energia atomică Drepturile omului Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Compuși heterociclici cu caracter aromatic Protecţia mediului Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Horticultură în general Analiză funcţională Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie Bibliografie licență FSED - Management Organizarea şi controlul circulaţiei Contenciosul administrativ Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Funcţionarea semnalelor Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Strategie la nivel local Managementul calităţii Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Politica preţurilor Cormophyta Modele de optimizare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Ramuri speciale ale dreptului Vocabular Hidroterapie. Balneoterapie. Tratamente cu apă. Cura cu ape de băut. Şoc curativ Bibliografie finalizare licență FSED - Management Strategie economică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Nemurirea sufletului Gazele Reprezentarea suprafețelor algebrice Fenomene termice Economie. Ştiinţe economice Materiale Drepturile copilului Lingvistică Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Compuși organici cu funcții simple Sisteme de gestiune a bazelor de date Botanică sistematică Limba română Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Kinetoterapie Modele matematice pentru cercetare operaţională Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Limbaje de programare Sintaxa limbii engleze Erezii Economia muncii Comunicaţii Cursuri universitare IFR Limbaje de programare pentru calculator Nemetale Aplicaţii în Labview Aerul Desen tehnic Limnologie. Lacuri. Rezervoare. Bazine Componente electronice. Echipamente electronice Teoria muzicii. Probleme generale Nemurire Finanţe Telefonie Teologie dogmatică Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Materii prime în industria chimică Drept financiar şi fiscal Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Limbaj profesional-juridic Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Contracte de comerţ internaţional Bibliografie finalizare licență FSEFI - Educație Fizică și Sportivă Rezervaţii cu forme de viaţă. Zone protejate Calculatoare. Feluri de calculatoare Strategie la nivel european Forme de întreprinderi Echipamente de reţea Analiză dimensională Pteridophyta. Ferigi. Plante cu spori asemănătoare ferigilor Drept penal Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Organizarea şi administrarea judecătorească Control financiar Procedură fiscală Anevrism cerebral Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Atletism în general Întreţinere Aspecte economice Drept de vot Rulmenți Chimie analitică Lucrări de laborator Europa (UE) Administrarea întreprinderii Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate CADENCE Râuri şi fluvii Accidente rutiere Metode chimice de analiză Contracte de drept civil care au un caracter comercial Botanică Zgomot rutier Geografie. Biografie. Istorie Analiză economică Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Pictură religioasă Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Biologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Calculatoare de prelucrare digitală Prelucrare la rece Prelucrare date Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Chimie Sisteme de producţie Elemente nemetalice Limbaj profesional Drept comercial Antrenament sportiv Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Uniunea Europeană Transport terestru Anatomie. Anatomie umană şi comparată Răspunderea civilă, penală şi administrativă Politica turismului Substanţe radioactive Drept internaţional public Sec. XVI-XIX Fenoli Contabilitate Schemă de conexiune Tulburări funcţionale şi metabolice Vânzare Dezvoltare economică Geometrie algebrică Critică literară. Recenzie. Istorie literară Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Sisteme informatice Schisme Profesori universitari şi personal ştiinţific Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Expresivitate artistică Geologie generală Merceologie Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Constituţii. Adunări legislative Învăţământ universitar Limba engleză Drept internaţional privat Proiectarea funcțională a produselor Acustică muzicală Micologie Râul Doamnei Electrotehnică Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Faptele apostolilor Management industrial Tehnica mijloacelor de transport Publicații EUP Drept civil Sec. 18 Politici economice Componente electronice pasive Programare matematică Cunoaşterea practică a limbii Conducere şi organizare în producţie Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Ingineria şi protecţia mediului Lemnul și cărbunele Bibliografie licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Igiena bolnavului. Infirmerie Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Viaţă viitoare Geometrie analitică Persoane fizice Etimologie Cercetări operaţionale Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnici de măsurare Gestiune Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administraţie publică Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Organizarea şi planificarea producţiei Macroeconomie Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Minereurile și prelucrarea lor Monografie regională Geometrie Mobilități Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Electronică Presiune Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Drept constituţional Maniere elegante Piaţa muncii Management educaţional Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Bibliografie licență FECC - Electromecanică Istorie Teoria literaturii Stări de agregare ale materiei Bibliografie licență FSED - Drept Măsuri procesuale Drept. Jurisprudenţă Temperatură Lingvistică şi limbi Arte plastice Agricultură Tehnologie mecanică Informatică Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Poluarea mediului înconjurător Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Teorie literară Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Măsuri în știința conservării, controlul poluării mediului Comerţ Transport Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Bibliografie licență FSEFI - Chimie Istorie universală Verbe şi forme verbale Bibliografie licență FSED - Management și Administrarea Afacerilor Dedicație și autograf Examen licenţă Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Stereochimie. Izomerie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Structura fizică a materiei Autograful autorului Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Istoria României Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Ştiinţa mediului înconjurător Politică economică Procese de producţie Informatică aplicată Cinetică chimică. Cataliză Termodinamică chimică Învăţământ superior. Universităţi Inginerie Drept internaţional Învăţământ superior Eco-etichetare Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Efecte negative ale activităţii umane asupra mediului Conducerea şi controlul producţiei Calculatoare Înmulţirea culturilor Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Bibliografie finalizare licență FSEFI - Horticultură Dreptul familiei Marketing Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Baze de date online Situaţie economică. Politică economică Îndrumar de laborator Relaţii comerciale Audit Hipurgie. Îngrijirea pacientului Comprimarea variabilă Publicații digitale Adunări legislative Criminologie. Criminalistică Management Construcţia de maşini în general Biotehnologii Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Microeconomie Aplicaţii Software Publicitate. Reclamă Gimnastică Chimie organică Psihologie Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Compuși halogenați Automatică Publicații digitizate Prelucrare automată a datelor Diagnostic și tratament endovascular Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Dedicaţie şi autograf Semnale Mişcarea în sport Transport feroviar Matematică calculatorie Relaţii financiare internaţionale Amine Răspundere civilă Metalurgie Circuite electronice pasive Tehnologie chimică Ştiinţe biografice şi înrudite Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Optică electronică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Drept public Protecţia copiilor Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Teoria operatorilor Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Scheme de conexiuni şi de circuite Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Debit Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Istorie literară Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Aparate şi reţele video Relaţii umane în întreprindere. Personal Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Viticultură. Viţă de vie. Vii Termodinamică. Energetică Proiectarea produselor Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Practici şi metode de conducere Dreptul organizaţiilor internaţionale
Vă rugăm să schimbaţi parola