Biblioteca Universității din Pitești

Publicații EUP

Subiect Tematic: Publicații EUP
Lucrări: 1 lucrari in 248 publicatii in 3 limbi
Localităţile judeţului Argeş : Studiu etimologic şi istoric de: Moise, Ion, filolog (1928-2007); Ţibrian, Constantin (1950-); Bănică, Gheorghe P., prof. de lb. rom. (Text tipărit)
Ceramica din Argeş şi Muscel de: Constantinescu, Grigore (Text tipărit)
Subiecte
Analiză matematică Agronomie Baze de date online Situaţie economică. Politică economică Îndrumar de laborator Relaţii comerciale Comprimarea variabilă Dreptul de proprietate Publicații digitale Statistică Metalurgie fizică a anumitor metale Relaţii economice Management Construcţia de maşini în general Drepturi reale Biotehnologii Esteri Microeconomie Aplicaţii Software Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Transport rutier Chimie organică Chimioterapie in vitro Psihologie Compatibilitate electromagnetică Compuși halogenați Curente literare Drept electoral Automatică Chimie anorganică Publicații digitizate Prelucrare automată a datelor Diagnostic și tratament endovascular Dedicaţie şi autograf Drept financiar Semnale Analiza semnalelor Transport feroviar Metoda elementului finit Procesul de devirozare Religie. Teologie Amine Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organe de maşini Biografii. Oameni de seamă Răspundere civilă Politică Metalurgie Circuite electronice pasive Arte decorative Tehnologie chimică Ştiinţe biografice şi înrudite Procese de transport Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie LabVIEW Optică electronică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Drept public Protecţia copiilor Viaţa viitoare Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Acţionări electrice Sisteme de achiziţie date Scheme de conexiuni şi de circuite Debit Studii literare. Critică literară Doctrine politice Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Monografii regionale. Studiul unei localităţi Tehnici CAD Materiale: producerea şi tratamentul Istorie literară Rezistenţa materialelor Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Aparate şi reţele video Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Căldură. Termodinamică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Baze de date Procese chimice Circuite reconfigurabile Reparaţie Manual universitar Literatură română Tehnologie mecanică în general Compuşi carbonilici Transmisii mecanice Scule aşchietoare Termodinamică. Energetică Viticultură. Viţă de vie. Vii Proiectarea produselor Dreptul organizaţiilor internaţionale Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Culegere de probleme Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Aplicaţii Geometrie descriptivă Psihologia personalităţii Inginerie de producție Dedicaţie şi autograful autorului Arhitectura reţelei. Structura reţelei Materiale pentru electronică Noul Testament Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Medicină Compuși organici cu funcții mixte Mecanică Biofizică Electrotehnică. Dispozitive electronice Cuplaje (Organe de maşini) Managementul riscurilor Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Electroterapie Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Acustică Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Alcooli Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Inginerie. Tehnică în general Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Tribologie Organizaţii interguvernamentale Literatură Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Distribuția variabilă Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Obligaţii. Contracte. Convenţii Amenajări peisagistice Materiale metalice Educaţie Coroziune Doctrină Monografii Reprezentarea curbelor algebrice Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului Horticultură Sociologie Electrotehnică Faptele apostolilor Suntele muzicale și percepția lor Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Publicații EUP Drept civil Hidrocarburi Electrotehnică. Tehnologie mecanică Componente electronice pasive Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Programare matematică Cunoaşterea practică a limbii Conducere şi organizare în producţie Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Organizarea muncii intelectuale Reprezentarea grafică a curbelor plane Psihoterapie Lucrări ştiinţifice Ingineria şi protecţia mediului Lemnul și cărbunele Trafic rutier Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Pictură Viaţă viitoare Persoane fizice Măsurarea temperaturii Etimologie Autovehicule Mecanica fluidelor Crestomaţie Dreptul transporturilor Cercetări operaţionale România Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Matematică Tehnici de măsurare Fiabilitatea autovehiculelor Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Arta ceramică. Ceramică Tehnică nucleară Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Controlul actelor administrative Administraţie publică Petrolul și tehnologiile de prelucrare Organizarea şi planificarea producţiei Meteorologie Macroeconomie Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Minereurile și prelucrarea lor Monografie regională Geometrie Mobilități Literatură franceză Folclor românesc Presiune Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Electronică Piaţa muncii Drept constituţional Icoane pe sticlă Management educaţional Protecţie anticorozivă Chimie fizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Istorie Teoria literaturii Stări de agregare ale materiei Algoritmi pentru construirea programelor Măsuri procesuale Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Sistemul periodic al elementelor Cartofi. Batate. Napi porcești Drept. Jurisprudenţă Temperatură Istoria dreptului Lingvistică şi limbi Psihologia caracterului Raportul juridic civil Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Diagnosticarea autovehiculelor Arte plastice Curs universitar Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Tehnologie mecanică Agricultură Tratamente termice Dreptul muncii Informatică Plante de grădină. Grădinărit Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Elemente metalice Economie Teorie literară Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Educaţie. Învăţământ. Instruire Izometria compușilor organici Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Configurare hardware Handbal Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Măsuri în știința conservării, controlul poluării mediului Transport Analiză cantitativă. Estimare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Istorie universală Verbe şi forme verbale Strategie la nivel național Dedicație și autograf Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Examen licenţă Critică literară Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Structura fizică a materiei Automobile Geologie Răspunderea administrativă Autograful autorului Circuite electronice Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Istoria României Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Ştiinţa mediului înconjurător Procese de producţie Informatică aplicată Legături chimice Tehnologii de prelucrare prin așchiere Învăţământ superior. Universităţi Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Drept internaţional Inginerie Învăţământ superior Agricultură în general Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Fizică Econometrie Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Eco-etichetare Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Conducerea şi controlul producţiei Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Energia Înmulţirea culturilor Programe de calculatoare. Software Limbaje de programare (Software) Simfonia Lalelelor Tehnica programării (software engineering) Electronică. Dispozitive electronice Configurare software Drept administrativ Drept bancar-valutar Literatură universală Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Ecuaţii diferenţiale Cultură şi civilizaţie Deformare la rece Algebră Editoare. Dispozitive de redactare Sport. Educaţie fizică Ingineria materialelor Drept procesual penal Gramatică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Apa Compuși carboxilici Îmbinări mecanice Examinare clinică Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Transport public Critica textului Teoria statului şi a dreptului Materii prime pentru energia atomică Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Compuși heterociclici cu caracter aromatic Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Analiză funcţională Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie Organizarea şi controlul circulaţiei Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Strategie la nivel local Funcţionarea semnalelor Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Modele de optimizare Muzică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Ramuri speciale ale dreptului Vocabular Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Nemurirea sufletului Reprezentarea suprafețelor algebrice Gazele Fenomene termice Economie. Ştiinţe economice Drepturile copilului Lingvistică Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Compuși organici cu funcții simple Limba română Botanică sistematică Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Modele matematice pentru cercetare operaţională Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Sintaxa limbii engleze Cursuri universitare IFR Aplicaţii în Labview Aerul Desen tehnic Teoria muzicii. Probleme generale Nemurire Componente electronice. Echipamente electronice Finanţe Teologie dogmatică Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Drept financiar şi fiscal Materii prime în industria chimică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Contracte de comerţ internaţional Rezervaţii cu forme de viaţă. Zone protejate Strategie la nivel european Echipamente de reţea Drept penal Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Organizarea şi administrarea judecătorească Control financiar Procedură fiscală Anevrism cerebral Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Întreţinere Drept de vot Rulmenți Chimie analitică Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate CADENCE Râuri şi fluvii Contracte de drept civil care au un caracter comercial Geografie. Biografie. Istorie Pictură religioasă Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Prelucrare la rece Prelucrare date Chimie Elemente nemetalice Sisteme de producţie Limbaj profesional Drept comercial Antrenament sportiv Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Uniunea Europeană Substanţe radioactive Drept internaţional public Sec. XVI-XIX Fenoli Contabilitate Schemă de conexiune Geometrie algebrică Critică literară. Recenzie. Istorie literară Sisteme informatice Profesori universitari şi personal ştiinţific Expresivitate artistică Geologie generală Constituţii. Adunări legislative Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Învăţământ universitar Drept internaţional privat Limba engleză Proiectarea funcțională a produselor Acustică muzicală Micologie Râul Doamnei
Vă rugăm să schimbaţi parola