Biblioteca Universității din Pitești

Consiliul de Stat

Nume Colectiv: Consiliul de Stat
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 101 lucrari in 101 publicatii in 1 limbi
Legea nr. 71/1969. Legea contractelor economice de: Consiliul de Stat (Text tipărit)
Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe de: Consiliul de Stat (Text tipărit)
Legea Nr. 62/1974 privind investiţiile şi inovaţiile de: Consiliul de Stat (Text tipărit)
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Sistematizare regională, urbană şi rurală Comerţ interior Administrarea apărării naţionale Drept Impozite Partidul Comunist Român Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Transport rutier Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Publicații digitizate Industrii bazate pe produse a diferite plante stimulante. Narcotice, stupefiante Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Apărare naţională Decrete Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Limba română Legi individuale Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Putere legislativă Legislaţie Muncă. Organizarea muncii Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Activităţi specifice administraţiei publice Forme de organizare economică şi în cooperare Rezistenţa materialelor Drept penal. Infracţiuni penale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Construcţii Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Investiţii (Economie) Termodinamică. Energetică Metode, sisteme şi procedee contabile Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Plante de nutreţ exclusiv ierburile Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Locuinţe cu chirie Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Activităti specifice administraţiei publice Consiliul de Stat legislativ Hotărîre a Partidului Comunist Român Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Contabilitate Naţionalitate. Cetăţenie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Metode şi tipuri de asistenţă socială Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Constituţii. Adunări legislative Preţ. Formarea preţului. Costuri Taxe. Impozite. Percepere de taxe Drept civil Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Producţie agricolă. Organizare, administrare Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Organe autonome ale administraţiei locale România Venituri publice Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Cultura fructelor în general. Pomicultură Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Drept constituţional Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Drept. Jurisprudenţă Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Agricultură Statut profesional Ape interne naturale Minori Economie Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Metrologie Artă militară în general Violarea secretului, a caracterului confidenţial Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Contabilitate financiară bugetară Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Agricultură în general Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
Vă rugăm să schimbaţi parola