Biblioteca Universității din Pitești

Andreescu, Marius

Nume Persoană: Andreescu, Marius
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 67 lucrari in 67 publicatii in 1 limbi
Drept constituţional. Teoria generală : Caiet de seminar de: Gălăţanu, Cristian (Text tipărit) Altele [570]
Drept constituţional şi instituţii politice : Curs pentru semestrul II : Curs pentru studenţii programului Frecvenţă Redusă de: Andreescu, Marius; Dascălu, Andra Nicoleta; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Drept constituţional. Teoria generală şi instituţii constituţionale de: Andreescu, Marius; Puran, Andra Nicoleta (Text tipărit) Autor [070]
Drept constituţional şi instituţii politice : Curs pentru semestrul I : Curs pentru studenţii programului Frecvenţă Redusă de: Andreescu, Marius; Dascălu, Andra Nicoleta; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Drept constituţional şi instituţii politice : Sinteze şi probleme de seminar de: Andreescu, Marius; Boghirnea, Iulia (Text tipărit)
Drept constituţional. Teoria generală a Statului de: Andreescu, Marius; Puran, Andra Nicoleta (Text tipărit) Autor [070]
Drept constituţional şi instituţii politice : Caiet de seminar de: Andreescu, Marius (Text tipărit) Autor [070]
Instituţii constituţionale şi politice : Curs universitar de: Andreescu, Marius; Puran, Andra Nicoleta (Text tipărit)
Subiecte
Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional Principiul proporţionalităţii Putere discreţionară Drept administrativ Principii constituţionale Controlul constituţionalităţii deciziilor pronunţate în procedura recursului în interesul legii Constituţia României Semnificaţiile principiilor dreptului Vinovăţie penală Constituţionalitate Adunări legislative Valoarea morală Drept Codul de procedură penală, art. 141 alin. (1) Exercitarea drepturilor Principii ale dreptului Circumstanţe judiciare Drepturile omului Principiul proporţionalităţii în dreptul penal Controlul constituţionalităţii deciziilor Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Contenciosul administrativ Principiile de drept Instituţii politice Cerere de restituire a cauzei Comunicări Drept public Sistemul sancţiunilor penale Lucrări practice Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Excesul de putere Temeinicie Controlul constituţionalităţii deciziilor pronunţate Exercitarea libertăţilor fundamentale Drepturi subiective Reformă constituţională Constituţia din 1923 Filosofia dreptului Principiul egalităţii Manual universitar Democraţie constituţională Egalitatea în drepturi Structura tehnică şi juridică a Constituţiei Drept penal Puterea discreţionară Principii construite Individualizarea pedepsei Proporţionalitate Contradicţiile maladive ale justiţiei Contradicţia fundamentală a justiţiei Jurisprudenţă Supremaţia Constituţiei prin controlul judecătoresc Principiul constituţional Raţionament de proporţionalitate Principii metafizice Regimul juridic al recursului Analiza comparativă a individualizării pedepselor Supremaţia constituţiei Răspunderea civilă, penală şi administrativă Principiul autonomiei procedurale naţionale Garantarea supremaţiei Constituţiei prin controlul judecătoresc Pedepse private de libertate Reformă constituţională din România Recursul în interesul legii Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Doctrină Liberalism românesc Constituţii. Adunări legislative Circumstanţe legale Cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive Constituţionalitatea deciziilor Mijloacele de individualizare a pedepsei Libertate de acţiune O.U.G. nr. 195/2002, art. 111 alin. (6) Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ România Exercitarea căii de atac a recursului Principiul egalităţii de tratament juridic Criza justiţiei Controlul actelor administrative Exces de putere Drept constituţional Dreptul Uniunii Europene Norme constituţionale Regimul juridic al recursului în interesul legii Curs universitar Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Constituţionalism Revizuirea Constituţiei Conţinutul normativ al constituţiei Principalele teorii în criminologie Valoarea juridică Dreptul naţional Răspunderea administrativă Supremaţia Constituţiei române Arestare preventivă Constituţia României, art. 20 Inculpat Abuzul de putere
Vă rugăm să schimbaţi parola