Biblioteca Universității din Pitești

Academia Republicii Populare Române

Nume Colectiv: Academia Republicii Populare Române
Vezi și Nume Colectiv: Academia Română
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 108 lucrari in 111 publicatii in 3 limbi
Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman de: Mihăescu, Haralambie; Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Limba latină în inscripţiile din Dacia şi Scythia Minor de: Stati, Sorin; Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Omagiu lui Iorgu Iordan : Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de: Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
D. I. Mendeleev. Asemănarea elementelor şi legea periodicităţii de: Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Fonetică şi dialectologie. Vol. IV de: Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Studii şi cercetări de istorie veche : 1966 de: Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Fonetică şi dialectologie. Vol. III de: Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Fonetică şi dialectologie. Vol. I de: Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Fonetică şi dialectologie. Vol. II de: Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Mic dicţionar ortografic de: Academia Republicii Populare Române (Text tipărit)
Subiecte
Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Analiză matematică Punctuaţie Mecanica solidelor Sec. 19 Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Ecuaţii diferenţiale Culegeri din operele unui singur autor Ştiinţa solului Biologie aplicată în general Geofizică Gramatica limbii române Drept Gramatică Dacia Arhitectură Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor 1877 Operatori liniari Războiul de independenţă Fizică aplicată Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Dedicaţie şi autograf Istoria filosofiei Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Muzică Sec. 15 Codul Calimach Briologie Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Metalurgie Fonetică Mecanica gazelor Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Artă. Recreere. Divertisment. Sport Istorie modernă Limba română Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Filosofie Mecanică aplicată Mecanica lichidelor Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Istorie literară Fiziologia plantelor Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Periodic 1931-1960 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Literatură română Limba rusă Algebră şi analiză matematică Dicţionar Moldova Fizica atomului Chimie analitică Fizică a moleculelor singulare Publicaţii periodice şi seriale Ştiinţe matematice Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Botanică Mecanică Mecanică teoretică în general Limbi indo-europene Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Publicaţiile Academiei Române Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Principii de bază ale fizicii Pisces. Peşti. Ichtiologie Chimie Filosofie greacă Filosofie românească Relaţii româno-ruse Educaţie artistică. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare Mecanică teoretică Antropologie Dicţionar explicativ Estetică (obiectivă şi subiectivă) Piscicultură Istoria U.R.S.S. Limba latină Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Lexicologie. Dicţionare Scythia Minor Carte 1931-1960 Ihtiologie Fizică-Chimie Prolegomena. Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Provincii dunărene Unirea Principatelor Sec. 18 Lucrări ştiinţifice Artă Lingvistică generală Dicţionar rus-român Sumabilitate Lexicologie Activităţile organizaţiilor România Documente Matematică Fizicieni Fizica corpului solid Istorie veche Chimie fizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Istorie Sec. 14-20 Dicţionar onomastic Fizică cuantică Lingvistică şi limbi Funcţii de variabilă complexă Studii şi metode matematice Arte plastice Dicţionar ortografic Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Civilizaţie. Cultură. Progres Optică Teoria numerelor. Aritmetică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Numismatică Automatizare Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Hidrobiologie Critică literară Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Studii de istorie Matematică calculatorie. Analiză numerică Istoria României Semantică Ştiinţe auxiliare ale istoriei Geometrie. Trigonometrie Opere şi antologii Formarea cuvintelor Teoria funcţiilor Limba latină vulgară Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Fizică Ortografie Cercetare ştiinţifică Serii şi şiruri Cercetări ştiinţifice Metafizică
Vă rugăm să schimbaţi parola