Biblioteca Universității din Pitești

Curtea de Conturi Europeană

Nume Colectiv: Curtea de Conturi Europeană
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 67 lucrari in 67 publicatii in 1 limbi
Raportul special = S-au instituit......... de: Curtea de Conturi Europeană (Text tipărit)
Subiecte
Reintegrare în muncă Fondul European de Ajustare la Globalizare Sfera auditului Politică bancară Politică agricolă comună Produs agricol Evaluarea proiectului Kosovo Necesar de apă Funcţionare instituţională Ajutor pentru investiţie Politică de cooperare Audit Construcţie de drumuri Politică comunitară de cercetare Informaţie managerială Dezastru natural Finanţare comunitară Monitorizarea mediului Cheltuieli structurale Asistenţă comunitară Transport de suprafaţă Dezvoltare rurală Securitate europeană Indicatori economici Infrastructura transporturilor Economie regională Evaluarea ajutorului umanitar Stat de drept Coeziune economică şi socială Crearea de locuri de muncă Procesare de date Cheltuieli agricole comunitare Statistică comunitară Problema palestiniană Transport rutier Prelucrarea hranei Cipru Resurse de apă Mecanism de susţinere Congo Impact asupra mediului Produse ecologice Regim de plată unică Finanţe publice Dezvoltare durabilă Infrastructură economică Eliminarea rezidurilor Poluare industrială Economie postindustrială Transport de mărfuri Cheltuieli pentru cercetare în Comunitatea Europeană Reabilitare urbană Tăierea animalelor Conturi naţionale Politica de susţinere Salariat comunitar Deversarea în apă a deşeurilor Susţinere monetară Acvacultură Repartizarea finanţării comunitare Subvenţii pentru întreprinderi Reţea de informaţii Frontieră externă a UE Standarde de calitate Legislaţie veterinară Sistem de ajutoare Sistemul de informaţii Schengen Servicii publice Legalitate Valoarea adăugată Venit din agricultură Asia Centrală Randament energetic Fonduri pentru dezvoltare Politică de asistenţă Competitivitate Instrumente financiare Mobilitate profesională Integrare europeană Ajutor alimentar Derogare de la dreptul comunitar Politică comunitară privind mediul înconjurător Africa Subsahariană Muncitor vârstnic Pământ abandonat Protecţia mediului înconjurător Buget comunitar Ajutor umanitar Întreprinderi mici şi mijlocii Politica transporturilor Mişcări în favoarea drepturilor omului Transport maritim Putere judecătorească Managementul deşeurilor Egipt Comisia Europeană Reţea de drumuri Economie forestieră Asistenţa de preaderare Nevoi de hrană Biodiversitate Controlul ajutorului de stat Politica migraţiei Supremaţia legii Raport Carieră profesională Planificare în transporturi Spania Eurostat Industrie alimentară Viticultură. Viţă de vie. Vii Economie agrară Echilibru ecologic Control financiar Planificare urbană şi regională Instalaţii portuare Alimentare cu apă Încasări Program - cadru de cercetare şi dezvoltare Ajutor financiar Ecologie Politici comerciale Agricultor Siguranţă pe drumurile publice Germania Program de cercetare Activitate bancară Agricultură ecologică Polonia Corupţie Obiectivele Uniunii Europene Resurse proprii Diversificarea produselor Curtea de Conturi Europeană Igienă alimentară Inovaţii Analiza eficacităţii costurilor Concediere din motive economice Reţea de transport Morală politică Uniunea Europeană Venit naţional Politica producţiei agricole Integrare economică Fondul Social European Dezvoltare economică Poliţie Alimentaţie Asistenţă pentru refugiaţi Etichetare Politică externă Avizul Curţii de Conturi Furnizare de informaţii Finanţare Politică forestieră Haiti Forţă de muncă Podgorie Amenajare funciară Energie reutilizabilă Bilanţ energetic Fonduri pentru agricultură Străini. Cetăţeni ai unei naţionalităţi străine Cheltuieli Politică comunitară Programe comunitare Grup sociocultural Acorduri comerciale Comunitatea Europeană Fonduri de coeziune România Transparenţă în luarea deciziilor Fondul European de Dezvoltare Regională Malnutriţie Gospodărie agricolă Cutremure Descentralizare Reglementarea producţiei agricole Teritoriile Autonome ale Palestinei Ţări ale UE Colectarea datelor Auditul managementului Piaţa muncii Italia Control bugetar Industria cărnii Tarif preferenţial Grecia Fermă de animale Holding agricol Conservarea resurselor Managementul apei Recomandare comunitară Raport anual Piaţă agricolă comunitară Siguranţa alimentaţiei Informarea consumatorilor Modernizarea fermelor agricole Reciclarea deşeurilor Creştere economică Tipuri de transport Centralizarea informaţiilor Susţinere economică Expertiză contabilă Holding forestier Forţa de muncă Integrarea emigranţilor Reforma politicii agricole comune Resurse energetice Perfecţionare profesională Politica mediului înconjurător Productivitate agricolă Schimbare climatică Republica Democratică Organisme şi agenţii specializate ale CE Fonduri structurale Democratizarea învăţământului Transport combinat Utilizarea terenurilor Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Sistem bancar Cooperare poliţienească UE Asistenţă de urgenţă Zonă industrială în declin Politică agricolă Audit contabil Politica comunitară a pescuitului Democraţie Guvernare Acord preferenţial Instrumente financiare comunitare Metodă de evaluare Conflict de interese
Vă rugăm să schimbaţi parola