Biblioteca Universității din Pitești

Deaconu, Ştefan

Nume Persoană: Deaconu, Ştefan
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 1569 lucrari in 1569 publicatii in 2 limbi
Claritatea și predictibilitatea legii. Statutul aleșilor locali. Mandatul aleșilor locali de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Proprietate publică. Procedura de adoptare a legilor. Principiul bicameralismului de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Validare mandat aleși locali. Claritatea și predictibilitatea legii. Acces liber la justiție de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Acces liber la justiție. Contecios administrativ. Contestarea contravențiilor la inspectorul constatator de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Procedura revizuirii Constituției. Suprimarea unor drepturi fundamentale. Dreptul la căsătorie de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Măsuri privative de libertate. Principiul bicameralismului. Constituționalitate extrinsecă de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Procedura parlamentară de adoptare a legii. Principiul bicameralismului. Bicameralism funcțional de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul de proprietate Plata drepturilor locatorului Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei Procedura insolvenţei Transport de mărfuri Legea nr. 7/1996, art. 50 alin. (1) Avocatul Poporului Partaj Nulitatea contractului Anularea înregistrării unei mărci Vătămări cauzatoare de moarte Legea nr. 273/2004, art. 57 O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 Bancă domiciliatară Rolul statului în economia de piaţă Interes legitim Interdicţie legală de înstrăinare Cercetare prealabilă Drept de proprietate Privare de libertate Imobile Control judiciar al deciziilor C.C.R. Spaţiu comercial Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Conflicte de muncă Dreptul la apărare Contencios administrativ Autonomie parlamentară Principiul legalităţii Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Concurenţă economică Activităţi comerciale ilicite Modificări privind minorităţile naţionale Eutanasierea câinilor Procedură civilă Contract de asigurări Activitate jurisdicţională Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Contract de vânzare-cumpărare Jurisdicţie Vânzarea spaţiilor comerciale Citare Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Proprietate privată Legea nr. 88/1993 Proprietate publică Impunitate Contract de transport Accesul liber la informaţii Despăgubiri băneşti Acte de executare Contract de împrumut Prevenirea corupţiei Admisibilitatea mijloacelor de probă Insolvenţă Daune Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Dreptul la un proces echitabil Legea nr. 18/1991 a fondului funciar Asigurări de sănătate Libertatea comerţului Denunţător Codul civil, art. 1513 Cauţiune reală Subprefect Căi de atac Urmărire penală Economia serviciilor Procedura de judecată Drept Codul de procedură penală, art. 4 Demiterea Preşedintelui României Atribuţiile Curţii de Conturi Răspundere contravenţională Prescripţia dreptului la acţiune Doctrină Controlul constituţionalităţii Legea nr. 36/1995 Drepturile omului Protecţia concurenţei loiale Prevenirea spălării banilor Capital social Procedură fiscală Dreptul funcţiei publice Sistemul înrudirilor Încetarea contractelor individuale de muncă Drept de autor Contribuţia pensionarilor O.U.G. nr. 94/2000 Exporturi neîncasate Drept la acţiune Dreptul de bună-credinţă Dreptul familiei Modificări privind procesul legislativ Instanţă competentă Politică socială Interpretarea normelor juridice Prezumţia de solidaritate Minorităţi naţionale Legea nr. 51/1995 Liberare condiţionată Clauza leonină Omor deosebit de grav Calomnie Autoincriminare Legea nr. 31/1190, art. 192 Legea nr. 241/2001 Culpa cărăuşului Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Facilităţi fiscale Sancţiuni Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Codul aerian Omor calificat Sarcini fiscale Săvârşirea de infracţiuni Legea nr. 10/2002 Pensie de invaliditate Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Taxe nerecuperabile Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Fals în înscrisuri Statutul membrilor CSM Legea nr. 132/2003, art. 3 Demnitar Bunuri confiscate Funcţionar public Legea nr. 11/1991 Legea nr. 180/2002, art. 32 Drept notarial Legea nr. 112/1995 O.U.G. nr. 13/2001 Trafic de droguri Legea nr. 64/1995, art. 10 Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 Contract de concesiune Legea nr. 428/2002 Drepturile administratorului Vătămare Plângere penală Legea nr. 328/2006 Codul de procedură penală, art. 485 Imunitatea judecătorilor Lucrări practice Codul de procedură civilă, art. 235 Rambursare O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Cuantumul pensiei Vize Liberul acces la justiţie Vicii Proprietate Răzbunare Contract de mandat Verificarea averilor Codul civil, art. 1113 Legalitatea pedepsei Neglijenţă în serviciu Accesul liber la justiţie Legea nr. 323/2001 Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Bicameralism Noţiunea de Lege Codul penal, art. 147 Anulabilitate Imobile preluate de stat Principiul priorităţii dreptului UE Cerere de restituire în natură Integrare economică Referendum consultativ Cota de TVA Anticorupţie Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 196 lit. j) Sancţionarea faptelor de corupţie Suspendarea acţiunilor Dreptul la viaţă privată Legea nr. 132/2003 Licitaţie Efectele contractului Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Legea nr. 213/1998 Atribuţiile Curţii Constituţionale Pensie de serviciu Măsuri privative de libertate Titlu executoriu Acţiune în contencios administrativ Separarea puterilor în stat Bunuri imobile Somaţie de plată O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Plata cauţiunii Tehnică legislativă Creanţe Acces liber Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Pensii recalculate Codul de procedură penală, art. 409 Cerere de strămutare Sinteze de Jurisprudenţă Retrocedarea terenului expropriat O.U.G. nr. 194/2002 Combaterea corupţiei Impozit pe clădiri Acţiuni Încetarea raportului de serviciu O.G. nr. 39/2003 Securitate juridică Decretul nr. 712/1966 Plată eşalonată Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012 Codul penal, art. 86 alin. 3 Exercitarea dreptului Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Acces la justiţie Pensie Norme juridice succesive Suspendarea Preşedintelui României Legea cadastrului Asigurare Claritatea legii Fond de rezervă bugetară Procedură de adoptare a legilor Sancţionarea contravenţilor Procedura în faţa Curţii Constituţionale Expertize judiciare Contestaţie la executare Legea nr. 54/2003 Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Transparenţă Citarea părţilor Codul de procedură penală, art. 461 Părţi responsabile civilmente Protecţia vieţii private Fonduri structurale Legea nr. 33/1994 Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Codul civil, art. 1201 Drept la apărare Sistem unitar de pensii Decretul nr. 223/1974 Codul de procedură civilă, art. 2 Codul penal, art. 206 Principiul securităţii raporturilor juridice Imobile preluate abuziv de stat Statutul deputaţilor Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 40 alin. (2) Expropriere O.U.G. nr. 71/2009 Cuantumul de despăgubiri Natura litigiului Încetarea mandatului Sistemul unitar de pensii publice Neretraoctivitatea legii Delegare legislativă O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 Asigurări sociale de sănătate Martor Codul civil Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Regimul juridic al instituţiilor Consiliul European O.U.G. nr. 26/1997 Locuinţe construite O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Sistemul european de protecţie a drepturilor omului Alegeri prezidenţiale Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Omisiune Lege Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Despăgubiri civile Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă O.G. nr. 43/2004 Lipsa capacităţii de folosinţă Arestare pe nedrept Drept procesual penal Acte de administrare Instituţii politice Legea nr. 31/1990, art. 218 Codul de procedură penală, art. 52 Legea nr. 314/2001 O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România Înfăptuirea justiţiei Vamă O.G. nr. 102/2000 Recalcularea pensiilor speciale Europa Interpretarea legii Codul civil, art. 1362 Acte normative abrogate Transport Suspendarea judecăţii Recalcularea pensiei Legea nr. 219/1998, art. 5 Legea nr. 188/1999 Decizia nr. 126 din 1 februarie 2011 Demisie Ce este lobby-ul? Persecutaţi politic Calitate procesuală Ipotecă Legea nr. 19/2000, art. 38 Venituri publice Principiul nediscriminării Acte administrative individuale Drept de prorietate Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Drept fundamental Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Viol Autonomie locală Legea organică Sistemul german al buletinului dublu Autonomie bugetară Acţiune în daune Legea nr. 671/2002, art. 5 Declanşarea procedurii Recorelarea pensiilor Legea nr. 18/1991, art. 36 alin. (3) Bunuri comune Contestaţie în anulare Drept la pensie Taxa vamală Administraţie publică locală Susţinerea reţelelor electrice O.U.G. nr. 104/2002 Legea nr. 24/2000 O.G. nr. 25/2002 Obligaţia de plată Legea nr. 29/1990, art. 5 Conflict juridic Principiul autonomiei parlamentare Statutul poliţistului O.U.G. nr. 168/2001 Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Codul penal, art. 117 O.G. nr. 121/1998 Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 40 alin. (1) Garanţi Pensionari Referendum Codul civil, art. 975 Cesionarea pachetului de acţiuni Strămutarea procesului Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale O.G. nr. 80/2000 Funcţii şi demnităţi publice Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Executarea hotărârilor judecătoreşti Cerere de revizuire Consiliul Superior al Magistraturii Legea nr. 112/1995, art. 6 Suspendare Legea nr. 3/2000 Libera circulaţie Codul penal Sistem de remunerare Autonomie universitară Drept civil Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 Servitute Partide politice Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Modificări privind organizarea administrativă a teritoriului Actualizarea preţului Nulitatea căsătoriei Act normativ Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 Legea nr. 19/2000 Drept bancar Acţiune pauliană Deciziile Curţii Constituţionale O.U.G. nr. 150/2002 Contract de leasing Acţiune penală Furt Organizarea administraţiei Conflicte de interese Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Combaterea pirateriei Garanţie Minori Proprietăţi publice Modificări privind sistemul judiciar Pensii speciale Divorţ Guvernanţă corporativă Bunuri supuse împărţelii Deputat Revizuirea Constituţiei Adopţie Arest preventiv Act administrativ unilateral Acţiune în constatare Decretul nr. 176/1948 Consiliul Concurenţei Anularea contractului Consiliul Naţional al Audiovizualului Decizii ale Curţii Constituţionale Cuantumul remuneraţiei privind drepturile de autor Pedeapsă complementară Dreptul parlamentarilor Competenţă Mandat parlamentar Politică monetară Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Răspunderea politică a Preşedintelui României Neconstituţionalitate extrinsecă Legea nr. 318/2003, art. 18 Natura contractului Atribuţiile Preşedintelui României Droguri de risc O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Răspunderea penală a membrilor Guvernului Facilităţi acordate întreprinderilor mici Legea nr. 90/1996, republicată Faliment Legea nr. 188/2000 Procedură parlamentară Codul de procedură penală, art. 458 Legea nr. 671/2002 Principiul bicameralismului Cameră preliminară Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului neconstituţionale Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Legea nr. 506/2002, art. 21 Statutul judecătorilor Competenţa Curţii Constituţionale Contract individual de muncă Drept de apărare Procedura statului membru responsabil Drept public Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Nediscriminare Schimbarea încadrării juridice Control parlamentar Calitatea de parte în justiţia constituţională O.G. nr. 121/1998, art. 43 Drept de asociere Dreptul muncii Legea nr. 21/1996, art. 9 Înşelăciune Egalitate în drepturi Sancţiune juridică Statutul aleşilor locali Legea nr. 64/1995, art. 11 Politică industrială Codul procesual civil Predictibilitatea procedurii Infracţiuni Acţiune posesorie Prescripţia dreptului Acţiune în revendicare Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Stare civilă Legea nr. 85/1992 Reducerea pedepsei Hotărâri irevocabile Notificări Dispoziţii Legii pentru aprobarea O.U.G. nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice neconstituţionale Stat de drept Documente de însoţire a mărfurilor Suspendarea din funcţie Combaterea spălării banilor Circulaţia pe drumurile publice Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Sistemul ablaţiunii Tardivitate Legea nr. 18/1991, republicată Contract de locaţiune Prescripţie Principiul neretroactivităţii legii Drept fiscal Imobile preluate în mod abuziv Natura juridică Mediator Taxa pentru serviciul public Codul penal, art. 81 alin. 3 Consilieri de conturi Protecţia consumatorilor Plângere contravenţională Drepturi fundamentale înscrise în Constituţie Autorizarea creditorului de a demola Finanţarea învăţământului Drept comunitar Legea nr. 31/1990, art. 72 Norme juridice Persecuţii Executare silită Demnitate umană Dreptul securităţii sociale Forţă Noţiunea de funcţionar public Decizia nr. 1519 din 15 noiembrie 2011 Surse de venituri bugetare Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Săvârşirea infracţiunii Procedura parlamentară Negociere Inadmisibilitate Legea nr. 309/2002, art. 1 Legislaţie Incriminare Perturbare Abandonul de copii Ultraj Dizolvarea societăţii O.U.G. nr. 94/2000 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Legea nr. 78/2000, art. 6 Legea nr. 10/2001, art. 51 Decretul - Lege nr. 42/1990 Legea contravenţională O.U.G. nr. 58/1999 Clauză penală Legea nr. 51/1995 art. 56 Excepţia de neconstituţionalitate Plata indemnizaţiei Eroarea judiciară Drept internaţional O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a Protecţie Funcţionari publici Fals intelectual Casare Legea nr. 296/2001 privind extrădarea Măsuri reparatorii prin echivalent Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Dizolvare prin faliment Persecutat etnic Obligaţiile comerciantului Legea nr. 137/2002 Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Credite Drept contravenţional O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Nulitatea gajului comercial Contract de întreţinere Executarea obligaţiilor Taxa judiciară de timbru Scutire de taxă judiciară de timbru Legea nr. 326/2001, art. 25 Codul penal, art. 293 Consultarea cetăţenilor Drept procesual civil Pedeapsă Exercitarea acţiunii Acces la demnităţi publice Integrare europeană Interceptări Legea nr. 64/1995, art. 7 Drept parlamentar Decizia nr. 383 din 23 martie 2011 Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Control judiciar Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Legalitatea incriminării Decretul - Lege nr. 61/1990 Fonduri europene Drept de proprietate intelectuală Organizarea sistemului judiciar Stoparea calcului dobânzilor Executarea creanţelor Calitatea legii Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 1 lit. h) Vânzare la licitaţie Viaţa privată publică Codul de procedură civilă, art. 282 Legiferare Procedura de înscriere în cartea funciară Contract de societate Asigurări sociale de stat Dezincriminare Legea nr. 10/2001 Ştiinţe juridice Dreptul de petiţionare Regulator de competenţă Contract de prestări servicii Legea nr. 11/1991, art. 5 Exercitarea unor profesii Acte administrative Ucidere din culpă Legea nr. 11/1991, art. 4 Dreptul la protecţie socială H.G. nr. 855/2002 Răspundere politică Copil minor Legea nr. 29/1990, art. 11 Urmărire silită Decizia nr. 1514 din 15 noiembrie 2011 Infractori minori O.U.G. nr. 51/1998 Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Acţiune civilă Cercetare disciplinară Plata compensatorie Proceduri de prevenire a insolvenţei Validarea mandatelor Declaraţie vamală de import Luare de mită Restituire în natură Restrângerea unor drepturi Terorism Legea nr. 309/2002 Drept penal Resurse financiare Proceduri de impozitare Pedepsirea tentativei Control de constituţionalitate Eutanasiere Salarizare unitară Izvoarele dreptului Codul penal, art. 215, alin. 1 Codul de procedură penală Recunoaşterea vinovăţiei Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Fonduri publice constituţionale CEDO Statutul senatorilor O.G. nr. 43/1997 Legea nr. 540/2003 Proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale Nulitatea absolută Suveranitate populară Contract de credit bancar Legea lustraţiei Sechestru Suspendarea alocaţiei Cazuri de discriminare Tacita relocaţiune Regimul constituţional al răspunderii penale Contravenţie Cvorum de participare Drept administrativ Penalităţi Legea nr. 550/2002 Legea nr. 1/2000 Cazul strămutării Legea nr. 99/1999 Efectele obligaţiilor Principiul egalităţii Bunuri Imobile confiscate Cheltuieli judiciare Restituire Atribuţiile procurorului Dobânditor Principiul simetriei juridice Legea nr. 298/2008 Imobile naţionalizate Drepturile lichidatorului Legea nr. 21/1996 Custodie Drept internaţional privat Hotărâri definitive Restrângerea exerciţiului unor drepturi Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Alegeri parlamentare parţiale Referendum naţional Atribuţii C.S.M. Politica transporturilor Egalitatea în drepturi Legea nr. 64/1995, art. 97 Sistemul electoral în România comunistă Patrimoniu naţional Drept de muncă Drepturi conexe Garanţii reale mobiliare Constituţionalitate extrinsecă Apărători pentru inculpaţi Excepţie de nelegalitate Legea nr. 47/1993 Creditor Competenţa materială Acces la funcţii Administraţi publică locală Cerere reconvenţională Codul de procedură penală, art. 367 Codul familiei, art. 36 Codul de procedură penală, art. 51 Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 O.U.G. nr. 159/2008 Alegeri locale Conciliere Apel Protecţia chiriaşilor Legea dialogului social Decretul 167/1958, art. 7 Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Prescripţia extinctivă Infracţiune de abuz O.G. nr. 11/1996, art. 1 Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Cec fără acoperire Acte politice Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g O.U.G. nr. 58/2003 Persoane disponibilizate Clauze abuzive Administrarea proprietăţii statului Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Arestare preventivă Independenţa justiţiei Legea nr. 24/1990 Executare Organizare judecătorească Legea nr. 143/2000 Contract de asociere Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Codul de procedură penală, art. 337 Acţiuni în constatarea nulităţii Codul de procedură civilă, art. 248 Activitatea de comunicaţii Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Legea nr. 304/2001 privind organizarea judiciară, art. 2 şi art. 32 Taxa de clawback Domeniul legii organice Acte notariale Suspendarea executării Funcţionar Demitere Răspunderea magistraţilor Spălarea banilor Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Dreptul de a fi ales Comisie parlamentară Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 Instanţă de arbitraj comercial Sistemul majoritar Legea nr. 506/2004 Funcţia publică Codul de procedură penală, art. 486 România Hotărâri ale Curţii Supreme de Justiţie Legea nr. 326/2001 Consiliu de administraţie Noţiunea de funcţionar Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Curtea de Conturi Societate comercială O.U.G. nr. 25/2002 Infracţiune de omor Acţiuni în evacuare Libertatea individuală Arestare Informaţii publice Decizia nr. 1440 din 4 noiembrie 2010 O.U.G. nr. 105/2009 Prorogarea competenţei Asistenţă judiciară Conflict juridic de natură constituţională Executarea pedepsei Comisii parlamentare Dreptul copilului Amendă Taxe O.G. nr. 26/2003 Sistemul prin compensare Drept adminsitrativ Accident de circulaţie Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 O.G. nr. 36/2002 Acţiune Exercitarea căilor de atac Infracţiune continuată Dividende Fondurile statului Contract de credit Instanţă arbitrală internaţională Sistemul reprezentării proporţionale Comunitatea Economică Europeană Restituire prin echivalent O.G. nr. 11/1996, art. 4 Principiul separaţiei puterilor în stat Legea partidelor politice Regim vamal Plângere Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Sancţiune politică Codul de procedură fiscală Drepturile acţionarilor Configuraţie politică Cuantum Conflicte juridice de natură constituţională Clauze contractuale Sistemul electoral modern (1831-1866) Societăţi comerciale Lipsa părţii vătămată Uciderea copilului Deblocarea contului bancar Strămutare Mandat general Legea nr. 506/2002, art. 2 Asistenţă juridică Natura juridică a drepturilor fundamentale Discernământ Statutul de refugiat Taxa pe valoarea adăugată Obligaţia de respectare a legii Acte juridice frauduloase Sistemul electoral modern (1866-1947) Dreptul de proprietate privată Secret de stat Drepturi salariale Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Codul penal, art. 254 alin. 1 Codul civil, art. 1110 Dreptul concurenţei Violarea secretului, a caracterului confidenţial Lichidator Statutul funcţionarilor publici Creanţe asupra statului Evadare Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Competenţă materială Decretul 167/1958 Incriminarea penală Abateri disciplinare Combaterea discriminării Proces echitabil Legea nr. 12/1990, republicată Autonomie Legea nr. 29/1990, art. 9 Decesul debitorului Legea nr. 387/2002 Principiul respectării configuraţiei politice a Parlamentului Statutul judecătorilor constituţionali Suspendarea condiţionată a executării Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Legea nr. 29/1990, art. 1 Candidat la funcţia de şef al statului Codul penal, art. 18 Descentralizare Sisteme electorale Legea nr. 180/2002 Imunitate parlamentară Procedură de legiferare Contract de comision Codul familiei Principiul autonomiei Conflict de interese O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Atribuţiile primului-ministru Legea educaţiei naţionale neconstituţionale Codul penal, art. 14 Protecţia proprietăţii Autonomia Parlamentului Reziliere Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Drepturi de autor Dreptul transporturilor Cvorum de validare Terenuri intravilane Persoane vătămate Scutire de taxă Legea nr. 29/2000 Cauţiune Carnet de muncă Despăgubire Protecţie socială Privatizare Drept constituţional Contract de închiriere Titlu de proprietate Procedura de restituire Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Rolul avocatului în justiţia constituţională Control judecătoresc Drept de pensie Garantarea dreptului de proprietate Drepturi fundamentale Dobânzi Infracţiuni de speculă Lovituri cauzatoare de moarte Finanţe publice locale Legea nr. 146/1997, art. 2 Fondul de redresare Codul penal, art. 271, alin. 2 Dreptul la muncă Asociaţie familială Naţionalitate. Cetăţenie Pensii militare Contestaţie Decretul nr. 167/1958 Codul de procedură penală, art. 483 O.G. nr. 32/1997 Bunuri mobile Prezumţie O.U.G. nr. 15/2012 Drept de preemţiune Codul comercial, art. 1 Prefect Alegeri parlamentare Statutul parlamentarului Discriminare Reactualizarea tarifelor Legea nr. 506/2002 Cvorum Recurs Legea pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Dobândirea ilicită a averii Certificat de moştenitor Legea nr. 10/2001, art. 47 Extrădare Legea nr. 227/2003 Legea nr. 36/1995, art. 27 Organizare judiciară Dobândirea bunurilor Moartea victimei Fond agricol Statut juridic Atribuţiile Parlamentului Bugetul asigurărilor sociale de stat Suspendarea executării pedepsei H.G. nr. 97/1991 Impozite Legea nr. 18/1991 Apărare O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c Insultă Criterii de pensionare Accize Conflict de competenţă Competitivitate economică Privatizarea societăţilor Controlul ierarhic Creanţe bugetare Interceptarea convorbirilor Curtea Constituţională Dobândire licită a averii Constatarea nulităţii contractului Codul aerian, art. 112 alin. 1 Decretul nr. 167/1958, art. 2 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Grupe de muncă Stagiu de cotizare Contract de încheiere Societate de asigurări Evaziune fiscală Remaniere guvernamentală Acces liber la justiţie Gradul de jurisdicţie Radiere Naţionalizare Condamnare Grup parlamentar Statutul magistratului Contenciosul administrativ Codul procesual penal Mandat Cumul de funcţii Accesibilitatea legii Migraţie politică Codul muncii, art. 43 Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Profesie liberală Mediere Ordonanţă preşedinţială Bilet de ordin neexecutat Răspundere disciplinară Codul procesual civil, art. 5 Mandat de arestare H.G. nr. 512/1998 Revendicare Nulitate Pluralism politic Personalul bugetar Competenţă teritorială Daune morale Contract sinalagmatic Inculpat Parte vătămată Cetăţean străin Hotarâre penală Măsuri de protecţie socială Cvorum de lucru Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Controlul de constituţionalitate al deciziilor I.C.C.J. Credit bancar Teren agricol extravilan H.G. nr. 401/2001 Protecţia persoanelor cu handicap Procedură legislativă Decizii de pensionare Drept comercial Abuz în serviciu Dreptul la integritate fizică Dreptul proprietăţii intelectuale Decizia nr. 165 din 28 decembrie 2010 Consiliul Uniunii Europene Ocupare abuzivă Săvârşirea faptei Delapidare Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Încetarea procesului penal Legea nr. 281/2003, art. IX Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Poprire Partajul judiciar O.U.G. nr. 208/2002 Audiere în comisiile parlamentare Fundaţii Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Previzibilitatea legii Confiscare Legea nr. 318/2003 Drept vamal Codul de procedură civilă, art. 294-298 Drepturi procesuale Drept financiar şi fiscal Scrutinul uninominal Legea nr. 146/1997, art. 1 Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Grade de jurisdicţie Revizuire Codul de procedură civilă Arest la domiciliu O.U.G. nr. 94/2000, art. 6 alin. (1) Administraţie publică Procedură de insolvenţă Teoria drepturilor câştigate Validare H.G. nr. 391/1995 Norme de etică şi deontologie Legea nr. 10/2001, art. 26 alin. (3) Codul penal, art. 41, alin. (2) Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Abuz de încredere Codul civil, art. 480 Contract colectiv de muncă Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Act administrativ Legea nr. 119/1997 Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Libertate economică Economie de piaţă Drepturile consumatorului O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Regimul contravenţional Dare în plată Controlul judiciar Codul muncii Liber acces la justiţie Acţiune în constatarea nulităţii Omor Necesitatea lobby-ului Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Bunuri abandonate O.U.G. nr. 102/1999 Uniunea Europeană O.G. nr. 92/2003 Creditori Nevinovăţie Campania electorală Calitate procesuală activă Garantare Profanare Profesia de consilier juridic Prezumţia de nevinovăţie Decretul nr. 218/1960 Regulament de transport Legea nr. 178/1997 Răspundere juridică
Vă rugăm să schimbaţi parola