Biblioteca Universității din Pitești

Deaconu, Ştefan

Nume Persoană: Deaconu, Ştefan
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 1639 lucrari in 1639 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Bunuri confiscate Asistenţă juridică Camera preliminară Funcţionar public Dreptul de proprietate Legea nr. 11/1991 Control fiscal Dobândire licită a averii Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Puteri ale statului Plata drepturilor locatorului Cuantumul de despăgubiri Natura litigiului Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei Fals intelectual Alegeri parlamentare parţiale Drept electoral Consiliul Concurenţei Procedura insolvenţei Legea nr. 180/2002, art. 32 Transport de mărfuri Anularea contractului Codul aerian, art. 112 alin. 1 Consiliul Naţional al Audiovizualului Constatarea nulităţii contractului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Casare Decizii ale Curţii Constituţionale Încetarea mandatului Referendum naţional Sistemul unitar de pensii publice Neretraoctivitatea legii Delegare legislativă Suspendarea executării hotărârii Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Drept notarial Cuantumul remuneraţiei privind drepturile de autor Pedeapsă complementară O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 Dreptul parlamentarilor Grupe de muncă Atribuţii C.S.M. Competenţă Măsuri reparatorii prin echivalent Legea nr. 296/2001 privind extrădarea Mandat parlamentar Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Natura juridică a drepturilor fundamentale Asigurări sociale de sănătate Politica transporturilor Discernământ Martor Statutul de refugiat Dizolvare prin faliment Legea nr. 7/1996, art. 50 alin. (1) Persecutat etnic Avocatul Poporului Egalitatea în drepturi Partaj Obligaţiile comerciantului Politică monetară Legitimă apărare Codul civil Urmărire silită Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 40 alin. (1) Legea nr. 137/2002 Stagiu de cotizare Retrocedarea terenului expropriat Garanţi Atribuţiile Curţii de Conturi Nulitatea contractului Legea nr. 64/1995, art. 97 Legea nr. 18/1991, republicată Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Legea nr. 112/1995 Decizia nr. 1514 din 15 noiembrie 2011 Detenţie pe viaţă Libertatea de asociere Regimul juridic al instituţiilor Contract de încheiere Societate de asigurări Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 Sistemul electoral în România comunistă Consiliul European Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Taxa pe valoarea adăugată Patrimoniu naţional Pensionari Evaziune fiscală Credite Contract de locaţiune Regimul străinilor Infractori minori O.U.G. nr. 13/2001 Codul penal, art. 271, alin. 2 Răspundere contravenţională Vătămări cauzatoare de moarte Anularea înregistrării unei mărci Obligaţia de respectare a legii Prescripţie Principiul neretroactivităţii legii Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Instanţă de arbitraj comercial O.U.G. nr. 51/1998 Acte juridice frauduloase Prescripţia dreptului la acţiune Drept fiscal Trafic de droguri Legea nr. 273/2004, art. 57 Sistemul electoral modern (1866-1947) O.U.G. nr. 26/1997 Dreptul la muncă Drept de muncă Locuinţe construite Legea nr. 64/1995, art. 10 O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Asociaţie familială Naţionalitate. Cetăţenie Răspunderea politică a Preşedintelui României Imobile preluate în mod abuziv Natura juridică Drepturi conexe Referendum Sistemul european de protecţie a drepturilor omului Sistemul majoritar Doctrină Audiere în comisiile parlamentare Legea nr. 506/2004 Remaniere guvernamentală Drept contravenţional Codul civil, art. 975 Pensii militare Alegeri prezidenţiale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Contestaţie Nulitatea gajului comercial Cesionarea pachetului de acţiuni Rolul organizaţiilor nonguvernamentale O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 Fundaţii Controlul constituţionalităţii Funcţia publică Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Garanţii reale mobiliare Dreptul de proprietate privată Codul de procedură penală, art. 486 O.U.G. nr. 194/2002 Strămutarea procesului Acces liber la justiţie România Hotărâri ale Curţii Supreme de Justiţie Combaterea corupţiei Omisiune Contract de întreţinere Impozit pe clădiri Neconstituţionalitate extrinsecă Constituţionalitate extrinsecă Lege Apărători pentru inculpaţi Executarea obligaţiilor Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Acte extrajudiciare Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Decretul nr. 167/1958 Pensie contributivă Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale O.G. nr. 80/2000 Despăgubiri civile Gradul de jurisdicţie Secret de stat Legea nr. 318/2003, art. 18 Acţiuni Funcţii şi demnităţi publice Taxa judiciară de timbru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Acţiune civilă Bancă domiciliatară Natura contractului Codul de procedură penală, art. 483 Legea nr. 326/2001 Drepturi salariale Rolul statului în economia de piaţă Scutire de taxă judiciară de timbru Excepţie de nelegalitate Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Codul penal, art. 254 alin. 1 Cercetare disciplinară Legea nr. 326/2001, art. 25 Mediator Legea nr. 47/1993 Încetarea raportului de serviciu Atribuţiile Preşedintelui României Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 O.G. nr. 32/1997 Consiliu de administraţie Interes legitim Radiere Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă Taxa pentru serviciul public Plata compensatorie Codul penal, art. 81 alin. 3 Contract de concesiune O.G. nr. 43/2004 Naţionalizare Proceduri de prevenire a insolvenţei Codul civil, art. 1110 Codul penal, art. 293 Validarea mandatelor Dreptul concurenţei Interdicţie legală de înstrăinare Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale O.G. nr. 39/2003 Violarea secretului, a caracterului confidenţial Condamnare Legea nr. 428/2002 Creditor Noţiunea de funcţionar Grup parlamentar Lichidator Competenţa materială Acces la funcţii Statutul funcţionarilor publici Consultarea cetăţenilor Drept procesual civil Consilieri de conturi Bunuri mobile Lipsa capacităţii de folosinţă Creanţe asupra statului Cercetare prealabilă Droguri de risc Regimul sancţionator Drept de proprietate Evadare Drepturile administratorului Jurisdicţie administrativă Vătămare Declaraţie vamală de import Statutul magistratului Legea nr. 36/1995 O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Protecţia consumatorilor Arestare pe nedrept Drept procesual penal Luare de mită Privare de libertate Răspunderea penală a membrilor Guvernului Cerere reconvenţională Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Securitate juridică Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Facilităţi acordate întreprinderilor mici Pedeapsă Acte de administrare Codul de procedură penală, art. 367 Restituire în natură Codul familiei, art. 36 Competenţă materială Prezumţie Măsuri de protecţie Drepturile omului Decretul nr. 712/1966 Plângere contravenţională Previzibilitatea legii Plângere penală Exercitarea acţiunii Plată eşalonată Contenciosul administrativ Codul de procedură penală, art. 485 Legea nr. 328/2006 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Legea nr. 90/1996, republicată Confiscare Protecţia concurenţei loiale Codul de procedură penală, art. 51 Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012 Drepturi fundamentale înscrise în Constituţie Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 O.U.G. nr. 159/2008 Legea nr. 318/2003 Instituţii politice Executarea hotărârilor judecătoreşti Imunitatea judecătorilor Drept vamal Curtea de Conturi Faliment Cerere de revizuire Legea nr. 188/2000 Autorizarea creditorului de a demola Decretul 167/1958 Exercitarea recursului Imobile Acces la demnităţi publice Codul de procedură civilă, art. 294-298 Incriminarea penală Restrângerea unor drepturi Codul penal, art. 86 alin. 3 Control judiciar al deciziilor C.C.R. Spaţiu comercial O.U.G. nr. 15/2012 Alegeri locale Societate comercială Abateri disciplinare Legea nr. 31/1990, art. 218 O.U.G. nr. 25/2002 Drepturi procesuale Lucrări practice Combaterea discriminării Integrare europeană Consiliul Superior al Magistraturii Drept de preemţiune Codul de procedură civilă, art. 235 Codul comercial, art. 1 Rambursare Infracţiune de omor Procedură parlamentară Exercitarea dreptului Legea nr. 112/1995, art. 6 Proces echitabil Legea nr. 12/1990, republicată Suspendare Codul de procedură penală, art. 458 Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Drept financiar şi fiscal Terorism Securitate naţională Acţiuni în evacuare Autonomie O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Legea nr. 29/1990, art. 9 Prefect Legea nr. 309/2002 Codul procesual penal Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Decesul debitorului Scrutinul uninominal Principiul bicameralismului Legea nr. 671/2002 Conflicte de muncă Litigii comerciale Dreptul la apărare Legea nr. 146/1997, art. 1 Prevenirea spălării banilor Capital social Libertatea individuală Conciliere Finanţarea învăţământului Drept penal Acces la justiţie Apel Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Dreptul funcţiei publice Procedură fiscală Alegeri parlamentare Legea nr. 387/2002 Sistemul înrudirilor Principiul respectării configuraţiei politice a Parlamentului Resurse financiare Încetarea contractelor individuale de muncă Arestare Protecţia chiriaşilor Proceduri de impozitare Pensie Drept de autor Codul de procedură penală, art. 52 Legea dialogului social Grade de jurisdicţie Informaţii publice Legea nr. 3/2000 Pedepsirea tentativei Libera circulaţie Control de constituţionalitate Revizuire Drept comunitar Cuantumul pensiei Legea nr. 314/2001 Statutul parlamentarului Codul de procedură civilă Decretul 167/1958, art. 7 Vize O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România Înfăptuirea justiţiei Cameră preliminară Contribuţia pensionarilor Arest la domiciliu Statutul judecătorilor constituţionali Interceptări Eutanasiere Decizia nr. 1440 din 4 noiembrie 2010 Grupuri politice Liberul acces la justiţie Vamă Codul penal Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Legea nr. 64/1995, art. 7 Salarizare unitară Parlamentul European Contencios administrativ Legea nr. 31/1990, art. 72 Izvoarele dreptului Sistem de remunerare Norme juridice Suspendarea condiţionată a executării Autonomie universitară Mandat O.U.G. nr. 94/2000, art. 6 alin. (1) Autonomie parlamentară Persecuţii O.G. nr. 102/2000 Recalcularea pensiilor speciale Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Codul penal, art. 215, alin. 1 Drept civil Răspundere limitată Executare silită Cumul de funcţii Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 Norme juridice succesive Principiul legalităţii Accesibilitatea legii Codul de procedură penală Legea nr. 29/1990, art. 1 Vicii Prescripţia extinctivă Discriminare Protecţia persoanelor Recunoaşterea vinovăţiei Candidat la funcţia de şef al statului Demnitate umană Dreptul securităţii sociale Drept parlamentar Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Decizia nr. 383 din 23 martie 2011 Migraţie politică O.U.G. nr. 105/2009 Codul penal, art. 18 Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Concurenţă economică Administraţie publică Control judiciar Descentralizare Sisteme electorale Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului neconstituţionale Administrarea probelor Servitute Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Europa Legea nr. 180/2002 Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Forţă Partide politice Proprietate Legea nr. 506/2002, art. 21 O.U.G. nr. 94/2000 Noţiunea de funcţionar public Trafic de influenţă Reactualizarea tarifelor Legalitatea incriminării Interpretarea legii Legea nr. 506/2002 Procedură de insolvenţă Exporturi neîncasate Codul civil, art. 1362 Acte normative abrogate Drept la acţiune Codul muncii, art. 43 Infracţiune de abuz Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Decretul - Lege nr. 61/1990 Imunitate parlamentară Activităţi comerciale ilicite Fonduri publice constituţionale Decizia nr. 1519 din 15 noiembrie 2011 Teoria drepturilor câştigate Suspendarea Preşedintelui României Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Validare Modificări privind minorităţile naţionale Modificări privind organizarea administrativă a teritoriului Transport Încadrare juridică Statutul judecătorilor Prorogarea competenţei Profesie liberală Legea cadastrului Procedură de legiferare Actualizarea preţului Surse de venituri bugetare Dreptul de bună-credinţă CEDO Suspendarea judecăţii Răzbunare Contract de comision Nulitatea căsătoriei Act normativ H.G. nr. 391/1995 Mediere Codul familiei Principiul autonomiei O.G. nr. 11/1996, art. 1 Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 Statutul senatorilor Interdicţie Asistenţă judiciară Conflict juridic de natură constituţională Asigurare Eutanasierea câinilor Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Executarea pedepsei Comisii parlamentare Recalcularea pensiei Ordonanţă preşedinţială Contract de mandat Conflict de interese Amendă penală Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Dreptul familiei Dreptul copilului Amendă Procedură civilă Modificări privind procesul legislativ Verificarea averilor Claritatea legii Contract de asigurări Fonduri europene Norme de etică şi deontologie Instanţă competentă Competenţa Curţii Constituţionale Codul civil, art. 1113 Săvârşirea infracţiunii Activitate jurisdicţională Cec fără acoperire Legalitatea pedepsei Legea nr. 19/2000 Legea nr. 10/2001, art. 26 alin. (3) Drept bancar Bilet de ordin neexecutat Cvorum O.G. nr. 43/1997 Legea nr. 219/1998, art. 5 O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Politică socială Codul penal, art. 41, alin. (2) Neglijenţă în serviciu Recurs Libertate fundamentală Fond de rezervă bugetară Taxe O.G. nr. 26/2003 Răspundere disciplinară Drept de proprietate intelectuală Codul procesual civil, art. 5 Organizarea sistemului judiciar Deciziile Curţii Constituţionale Acţiune pauliană Legea nr. 188/1999 Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Sistemul prin compensare Accesul liber la justiţie Procedura parlamentară Legea nr. 540/2003 Atribuţiile primului-ministru Negociere Interpretarea normelor juridice Inadmisibilitate Legea nr. 323/2001 Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Acte politice Legea pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ Prezumţia de solidaritate Contract individual de muncă Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Drept de apărare Minorităţi naţionale Abuz de încredere Proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale Procedura statului membru responsabil Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Stoparea calcului dobânzilor Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Imobile preluate Legea nr. 309/2002, art. 1 O.U.G. nr. 58/2003 Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 Bicameralism Decizia nr. 126 din 1 februarie 2011 Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Persoane disponibilizate Codul civil, art. 480 Dobândirea ilicită a averii Mandat de arestare Drept adminsitrativ Separarea puterilor Drept public Certificat de moştenitor Legea nr. 10/2001, art. 47 Nulitatea absolută Executarea creanţelor H.G. nr. 512/1998 Demisie Contract colectiv de muncă Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Suveranitate populară Contract de vânzare-cumpărare Noţiunea de Lege Contract de credit bancar Jurisdicţie Vânzarea spaţiilor comerciale Legea lustraţiei Accident de circulaţie Legislaţie Revendicare Extrădare Calitatea legii Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Legea nr. 51/1995 Legea educaţiei naţionale neconstituţionale Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 O.U.G. nr. 150/2002 Legea nr. 227/2003 Incriminare Liberare condiţionată Procedură de adoptare a legilor Codul penal, art. 147 Codul penal, art. 14 O.G. nr. 36/2002 Contract de leasing Acţiune Citare Legea nr. 36/1995, art. 27 Organizare judiciară Acţiune penală Sancţionarea contravenţilor Protecţia proprietăţii Furt Act administrativ Nulitate Legea nr. 119/1997 Procedura în faţa Curţii Constituţionale Expertize judiciare Clauza leonină Contestaţie la executare Autonomia Parlamentului Reziliere Ce este lobby-ul? Organ fiscal Anulabilitate Imobile preluate de stat Persecutaţi politic Principiul priorităţii dreptului UE Organizarea administraţiei Legea nr. 54/2003 Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Perturbare Dobândirea bunurilor Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Exercitarea căilor de atac Moartea victimei Abandonul de copii Pluralism politic Cerere de restituire în natură Libertate economică Ultraj Fond agricol Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 1 lit. h) Economie de piaţă Nediscriminare Drepturile consumatorului Infracţiune continuată O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Omor deosebit de grav Dividende Proprietate privată Interes public Vânzare la licitaţie Calitate procesuală Dizolvarea societăţii Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Integrare economică Fondurile statului Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Conflicte de interese Schimbarea încadrării juridice Statut juridic Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Calomnie Regimul contravenţional Personalul bugetar Control parlamentar Ipotecă Contract de credit Referendum consultativ Legea nr. 88/1993 Autoincriminare Amnistie Viaţa privată publică Articole digitizate Cota de TVA Clauze abuzive Administrarea proprietăţii statului O.U.G. nr. 94/2000 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Proceduri constituţionale Instanţă arbitrală internaţională Codul de procedură civilă, art. 282 Legea nr. 31/1190, art. 192 Contopire Sechestru Suspendarea alocaţiei Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Legea nr. 241/2001 Legea nr. 19/2000, art. 38 Sistemul reprezentării proporţionale Drepturi de autor Anticorupţie Mijloace de probă Calitatea de parte în justiţia constituţională Dreptul transporturilor Venituri publice Combaterea pirateriei Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 196 lit. j) Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Transparenţă O.G. nr. 121/1998, art. 43 Culpa cărăuşului Prejudiciu Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Cvorum de validare Garanţie Facilităţi fiscale Cazuri de discriminare Legiferare Procedura de înscriere în cartea funciară Competenţă teritorială Principiul nediscriminării Drept de asociere Putere de stat Acte administrative individuale Drept de prorietate Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Dreptul muncii Minori Proprietate publică Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Citarea părţilor Comunitatea Economică Europeană Sancţiuni Dreptul la ocrotirea sănătăţii Codul de procedură penală, art. 461 Tacita relocaţiune Părţi responsabile civilmente Sancţionarea faptelor de corupţie Suspendarea acţiunilor Restituire prin echivalent Graţiere Daune morale Dreptul la viaţă privată Cumul pensiei cu salariu Proprietăţi publice Impunitate Protecţia vieţii private Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Atribuţiile Parlamentului Legea nr. 132/2003 Fonduri structurale Dare în plată Legea nr. 33/1994 Regimul constituţional al răspunderii penale Contract de transport Legea nr. 21/1996, art. 9 Contract sinalagmatic Arestare preventivă O.G. nr. 11/1996, art. 4 Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Modificări privind sistemul judiciar Inculpat Contravenţie Înşelăciune Arbitrajul comercial Egalitate în drepturi Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Codul civil, art. 1201 Autoritate contractantă Parte vătămată Bugetul asigurărilor sociale de stat Contract de societate Asigurări sociale de stat Licitaţie Cvorum de participare Drept administrativ Drept la apărare Legea nr. 78/2000, art. 6 Drept fundamental Principiul separaţiei puterilor în stat Controlul judiciar Legea nr. 24/1990 Independenţa justiţiei Sancţiune juridică Efectele contractului Cetăţean străin Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Legea nr. 10/2001, art. 51 Executare Codul muncii Suspendarea executării pedepsei Accesul liber la informaţii Legea partidelor politice Codul aerian Neconstituţionalitate H.G. nr. 97/1991 Regim vamal Impozite Decretul - Lege nr. 42/1990 Terenuri intravilane Despăgubiri băneşti Hotarâre penală Liber acces la justiţie Acte de executare Plângere Viol Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Autonomie locală Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Statutul cadrelor militare Legea organică Omor calificat Sistemul german al buletinului dublu Contract de împrumut Statutul aleşilor locali Autonomie bugetară Organizare judecătorească Penalităţi Concurenţă neloială Legea nr. 213/1998 Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Sarcini fiscale Legea nr. 143/2000 Acţiune în daune Atribuţiile Curţii Constituţionale Prevenirea corupţiei Legea nr. 550/2002 Măsuri de protecţie socială Legea nr. 671/2002, art. 5 Contract de asociere Declanşarea procedurii Persoane vătămate Admisibilitatea mijloacelor de probă Pensie de serviciu Legea contravenţională Insolvenţă Săvârşirea de infracţiuni Recorelarea pensiilor Cvorum de lucru Politică industrială Regie autonomă Măsuri privative de libertate Scutire de taxă Dezincriminare Legea nr. 1/2000 Sancţiune politică Plângere prealabilă Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Titlu executoriu Cazul strămutării Codul de procedură fiscală Acţiune în constatarea nulităţii Legea nr. 10/2002 Legea nr. 99/1999 Pensie de invaliditate Codul de procedură penală, art. 337 Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Codul procesual civil Omor Daune Legea nr. 18/1991 Pensii speciale Acţiune în contencios administrativ Legea nr. 10/2001 Drepturile acţionarilor Controlul de constituţionalitate al deciziilor I.C.C.J. Predictibilitatea procedurii Credit bancar Legea nr. 29/2000 Efectele obligaţiilor Teren agricol extravilan Acţiuni în constatarea nulităţii Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Încadrarea juridică a faptelor Principiul egalităţii Necesitatea lobby-ului Sistem unitar de pensii Bunuri Separarea puterilor în stat Taxe nerecuperabile Configuraţie politică Decretul nr. 223/1974 Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Codul de procedură civilă, art. 2 Imobile confiscate Cheltuieli judiciare Cuantum Legea nr. 18/1991, art. 36 alin. (3) Bunuri comune Codul penal, art. 206 Restituire Conflicte juridice de natură constituţională Atribuţiile procurorului Fonduri publice Divorţ Infracţiuni Dobânditor H.G. nr. 401/2001 Acţiune posesorie Prescripţia dreptului Apărare Principiul securităţii raporturilor juridice Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Contestaţie în anulare Principiul constituţional Bunuri imobile Codul de procedură civilă, art. 248 Principiul simetriei juridice Drept la pensie O.U.G. nr. 58/1999 Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Imobile naţionalizate Protecţia persoanelor cu handicap Legea nr. 298/2008 Drepturile lichidatorului Clauze contractuale Cauţiune Clauză penală Procedură legislativă Imobile preluate abuziv de stat Legea nr. 21/1996 Activitatea de comunicaţii Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Decizii de pensionare Dreptul la un proces echitabil Acţiune în revendicare O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c Guvernanţă corporativă Bunuri abandonate Taxa vamală Drept comercial O.U.G. nr. 102/1999 Legea nr. 304/2001 privind organizarea judiciară, art. 2 şi art. 32 Ştiinţe juridice Uniunea Europeană Dreptul de petiţionare Legea nr. 51/1995 art. 56 Insultă Sistemul electoral modern (1831-1866) Regulator de competenţă Autoritate de lucru judecat Bunuri supuse împărţelii Custodie Excepţia de neconstituţionalitate Fals în înscrisuri Carnet de muncă Autorităţi publice Taxa de clawback Criterii de pensionare O.G. nr. 92/2003 Administraţia publică locală Abuz în serviciu Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Regimul juridic al proprietăţii Domeniul legii organice Statutul deputaţilor Acte notariale Despăgubire Accize Administraţie publică locală Creditori Confiscarea bunurilor Suspendarea executării Drept internaţional privat Nevinovăţie Societăţi comerciale Regim juridic Somaţie de plată Campania electorală Lipsa părţii vătămată O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Susţinerea reţelelor electrice Calitate procesuală activă Legea nr. 18/1991 a fondului funciar Asigurări de sănătate Conflict de competenţă O.U.G. nr. 104/2002 Uciderea copilului Deblocarea contului bancar Protecţie socială Contract de prestări servicii Plata indemnizaţiei Garantare Statutul membrilor CSM Legea nr. 11/1991, art. 5 Competitivitate economică Legea nr. 24/2000 Dreptul la integritate fizică Strămutare Hotărâri definitive Libertatea comerţului Profanare Privatizarea societăţilor Profesia de consilier juridic Restrângerea exerciţiului unor drepturi Plata cauţiunii Privatizare Tehnică legislativă Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 40 alin. (2) Drept constituţional Denunţător Controlul ierarhic Prezumţia de nevinovăţie Legea nr. 132/2003, art. 3 O.G. nr. 25/2002 Creanţe bugetare Obligaţia de plată Demnitar Codul civil, art. 1513 Decretul nr. 218/1960 Legea nr. 29/1990, art. 5 Cauţiune reală Deputat Interceptarea convorbirilor Subprefect Căi de atac Conflict juridic Exercitarea unor profesii Dreptul proprietăţii intelectuale Stare civilă Acte administrative Revizuirea Constituţiei Expropriere Regulament de transport Legea nr. 178/1997 Eroarea judiciară Răspundere juridică Contract de închiriere Decizia nr. 165 din 28 decembrie 2010 Principiul autonomiei parlamentare Legea nr. 85/1992 Mandat general Titlu de proprietate Adopţie Legea nr. 506/2002, art. 2 Urmărire penală Arest preventiv Acţiune în constatare Act administrativ unilateral Proceduri administrative Procedura de restituire Ucidere din culpă Reducerea pedepsei Decretul nr. 176/1948 Statutul poliţistului O.U.G. nr. 71/2009 Hotărâri irevocabile Funcţionar O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a Drept internaţional Consiliul Uniunii Europene Ocupare abuzivă Legea nr. 11/1991, art. 4 Curtea Constituţională Protecţie Funcţionari publici Statutul juridic Creanţe Economia serviciilor Notificări O.U.G. nr. 168/2001 Dispoziţii Legii pentru aprobarea O.U.G. nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice neconstituţionale Constituţia României Săvârşirea faptei Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Dreptul la protecţie socială Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 H.G. nr. 855/2002 Demitere Procedura de judecată Delapidare Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Rolul avocatului în justiţia constituţională Drept Stat de drept Exercitarea drepturilor Codul de procedură penală, art. 4 Încetarea procesului penal Control judecătoresc Codul penal, art. 117 Răspunderea magistraţilor Drept de pensie Acces liber Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Concurenţă loială Documente de însoţire a mărfurilor Demiterea Preşedintelui României Răspundere politică Cesiunea creanţei Legea nr. 281/2003, art. IX Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Drepturi fundamentale Garantarea dreptului de proprietate Suspendarea din funcţie Combaterea spălării banilor Dobânzi Infracţiuni de speculă Spălarea banilor O.G. nr. 121/1998 Pensii recalculate Copil minor Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Circulaţia pe drumurile publice Lovituri cauzatoare de moarte Finanţe publice locale Codul de procedură penală, art. 409 Legea nr. 146/1997, art. 2 Poprire Partajul judiciar Cerere de strămutare Dreptul de a fi ales Comisie parlamentară Legea nr. 29/1990, art. 11 Sinteze de Jurisprudenţă Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Fondul de redresare Sistemul ablaţiunii O.U.G. nr. 208/2002 Tardivitate Sancţiuni penale
Vă rugăm să schimbaţi parola