Biblioteca Universității din Pitești

Deleanu, Ion

Nume Persoană: Deleanu, Ion
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 86 lucrari in 86 publicatii in 1 limbi
Procedura somaţiei de plată : Doctrină şi jurisprudenţă de: Deleanu, Ion; Grama, Oana; Buta, Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Construcţia juridică a normei Directiva 2004/38/CE Constituţia României Legea nr. 248/2005, art. 38 şi 39 Cererea de examinare Constituţionalitate Conflictul de competenţă Ordine publică Egalitate de arme Drept procesual penal Executarea sentinţei Drept Obligativitatea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Medierea judiciară Exercitarea dreptului procesual potestativ Adagiile juridice Prezumţie Inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată Analiza conflictului de competenţă Drepturile omului Concepte procesual-civile "vagi" Disponibilităţile băneşti Accesul liber la justiţie Funcţii de competenţă Contenciosul administrativ Democraţie parlamentară Contractele accesorii Procedura de mediere Implicaţiile unui reviriment jurisprudenţial Cererea de reexaminare Delegarea legislativă Eroarea de drept Integrare Euro-Atlantică Judecata în echitate Contractul de comision Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Obligativitatea hotărârilor Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Nulităţi atipice ale actelor de procedură civilă Codul de procedură civilă, art. 155 Drepturi fundamentale Drept public Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Legea nr. 554/2004, art. 7 Componentele fondului de comerţ Exercitarea profesiei de avocat Drepturi procesuale potestative Legea nr. 51/1995 Previzibilitate Dreptul la contractul de locaţiune Creanţele şi datoriile Litigiul judiciar Concepte juridice "vagi" Structura opozabilităţii Proceduri prefigurate Parlamente Temeiurile medierii Legea nr. 248/2005 Cererea de chemare în judecată Drept penal Acces la justiţie Codul de procedură civilă, art. 37 alin. (2) Jurisprudenţă Nulitatea cererii de chemare în judecată Obligativitatea "subsidiarităţii" Exercitarea căilor de atac Instanţe judecătoreşti Liberalism procesual Dreptul la un proces echitabil Revizuire Conceptul "termen rezonabil" Codul de procedură civilă Ştiinţe juridice Drepturi potestative Termen rezonabil Conceptul "echitabil" Eficienţa căilor de atac Acte şi fapte juridice în general Revizuirea hotărârilor în contenciosul administrativ Naţionalitate. Cetăţenie Republică. Formă republicană de stat Convenţionalitate Termen optim şi previzibil Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Doctrină Aderarea la apel Participare în procesul civil Delegarea de putere Grupurile de contracte Drept civil Ministerul Public Accesibilitate Principiul de loialitate Forţa normativă Formele apelului Strămutare România Lege Fondul de comerţ Semnificaţiile unui reviriment jurisprudenţial Procedură prealabilă Creditorii chirografari Drept constituţional Constituţii Drept. Jurisprudenţă Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Curiozităţi juridice Libertăţi fundamentale Procedură necontencioasă Drept privat Căi de atac Accesul la justiţie Îndatoririle fundamentale Opozabilitate Invocarea erorii de drept Principiul relativităţii Motive de ordine publică Noul Cod de procedură civilă, art. 193, alin. 1-2 Ţări capitaliste Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Suspendarea judecăţii Tratatul Comunităţii Europene, art. 18 Funcţii jurisdicţionale Act normativ Mediere Obligativitatea "recursului efectiv" Dreptul de acces la justiţie Interdicţie Drept procesual civil Asigurare Curtea Constituţională Ordonanţă preşedinţială
Vă rugăm să schimbaţi parola