Biblioteca Universității din Pitești

Dimitriu, Raluca

Nume Persoană: Dimitriu, Raluca
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 38 lucrari in 38 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Dreptul familiei Drept administrativ Norme de interzicere a discriminării Contractul de muncă la domiciliu Încetarea grevei Migraţie Drept Suspendarea contractului individual de muncă Concilierea conflictului Absenţa conflictelor de interese Drepturi sociale Drepturile omului Contractul de mediere Legea nr. 188/1999 Revendicări nesemnificative Contractul de muncă cu timp parţial Avertizori Suspendarea grevei Protecţia Demnitate în muncă Fenomenul de precarizare a muncii Munca parasubordonată Conducerea fundaţiilor Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Legea nr. 246/2005 Nulitatea absolută Demisie Fundaţii de utilitate publică Principiul nediscriminării lucrătorilor Divulgarea informaţiei Dimensiunea transnaţională a raporturilor de muncă Lucrătorii migranţi Munca deghizată Protecţia datelor personale Dreptul European al muncii Încetarea de drept a contractului individual de muncă Principiul responsabilităţii Muncă precară Libertatea sindicală Conceptul de muncă precară Contractele de muncă atipice Spaţiul privat Libertatea de asociere Locul muncii Declanşarea grevei O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Concedieri colective Conceptul de viaţă privată Demisie fără preaviz Contract civil Pluralism sindical Confidenţialitate Personal canic Drept comercial Dreptul colectiv al muncii Pace socială Flexicuritate Criză economică Conflicte de interese Telemuncă Contractul de muncă pe durată determinată Principiul subsidiarităţii Suspendarea de drept Executarea contractului de muncă Nulitatea contractului de muncă Concediere Protecţia lucrătorilor migranţi Muncă temporară Libertatea grevei Dreptul comunitar al muncii Principiul bunei conduite Drept civil Fundaţii Contractul de job-sharing Munca la domiciliu Dreptul la demnitate Controlul fundaţiilor România Disoluţia solidarităţii Revendicări politice Şomajul tehnic Norme europene Constatarea nulităţii Contract de muncă Proliferarea muncii nedeclarate Dreptul muncii Contractul de muncă temporară Daune morale Legislaţia muncii Revendicări nerezonabile Nulitatea totală Remunerarea muncii prestate Drept procesual civil
Vă rugăm să schimbaţi parola