Biblioteca Universității din Pitești

Duţu, Mircea

Nume Persoană: Duţu, Mircea
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 185 lucrari in 234 publicatii in 3 limbi
Studii şi Cercetări Juridice : 2016/Nr. 3 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2014 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2012 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2013 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2015/Nr. 2 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2015/Nr. 4 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2015 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2015/Nr. 1 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2016/Nr. 4 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Studii şi Cercetări Juridice : 2015/Nr. 3 de: Academia Română (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Subiecte
Procedura de trimitere prejudicială simplificată Dreptul la mediu Dreptul salvator al naturii Dreptul urbanismului Dreptul de proprietate Echilibru între puterile statului Eliberarea certificatului de urbanism Crima internaţională de mediu Neconstituţionalitate Garantarea dreptului Emergenţa legislativă Convenţia privind accesul la informaţie Drept Stat de drept Puteri ale statului Enciclopedia juridică românească Procedura de urgenţă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Răspunderea persoanei juridice Legea nr. 47/1992, art. 29 alin. 6 Consacrarea internaţională a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos Tratatul de la Lisabona Dreptul mediului Unificare legislativă Dreptul la tăcere în dreptul comparat Dreptul şi valorile fundamentale Dreptul ecosferei Contenciosul privind actele administrative de urbanism Curtea Europeană a Drepturilor Omului Protecţia mediului Dezvoltare durabilă Contenciosul administrativ Considerente conceptuale Procedura accelerată în trimiterea prejudicială Protocolul de la Kyoto Stat unitar Răspundere civilă Politică Dreptul suplu Evoluţia concepţiilor privind mandatul special Regimul juridic al actelor de reglementare Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Procedură prejudicială de urgenţă Competenţa penală Constituţie economică Criminologia mediului Integrare europeană Legea fundamentală Drept internaţional penal Combaterea poluării atmosferei Libertatea presei Jurisdicţie Acordul de la Copenhaga Negocieri Legislaţie Proces echitabil Jurisdicţie specializată Suspendare Monarhie constituţională Principiul egalităţii De la protecţia mediului, la conservarea ecosferei Constituţia socială Manual universitar Eliberarea autorizaţiei de construire Conţinutul certificatului de urbanism Stat naţional Incriminarea infracţiunii Dreptul penal Daună ecologică Act administrativ Drept penal Dreptul la un mediu sănătos Dicţionar Natura juridică a dreptului la tăcere Unificarea jurisprudenţei Autorizaţie de mediu Infracţiuni Jurisprudenţă Contract de fidelitate Ştiinţa juridică Accesul la justiţie în probleme de mediu Exilul ştiinţei juridice Parlamentar independent Prevenirea poluării Transpunerea Directivelor Uniunii Europene Drept comunitar Ştiinţe juridice Control de legalitate Control constituţional Uniunea Europeană Urbanism Reglementarea dreptului la tăcere Nelegalitatea actelor comunitare Natura juridică Documente legislative. Surse legislative şi juridice Codul penal Doctrină Contencios administrativ Vinovăţie Imperativul revoluţiei ecojuridice Principiul precauţiei Poluarea transfrontalieră Articole digitizate Acordul de la Paris Raporturile cu Convenţia europeană a drepturilor omului Sancţionarea penală a nerespectării unor obligaţii administrative Procedură penală Tratatele comunitare privind mediul Istoria dreptului românesc Procedura trimiterii prejudiciale Garantări dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos Răspunderea civilă a daunei ecologice Identitatea constituţională România Infracţiuni de mediu Legea nr. 47/1992, art. 29 alin. 4 Combaterea poluării Dreptul la tăcere Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Poluare Europa Acţiuni comunitare în materie de mediu Prezumţia de nevinovăţie Dreptul administrativ global Sistemul bicameral Drept. Jurisprudenţă Autorizaţie de construire Legea nr. 340/2009 Istoria dreptului Justiţie penală internaţională Dreptul mediului înconjurător Criză juridică Curs universitar Certificat de urbanism Statul de drept Dreptul penal al mediului şi fenomenul mondializării Regândirea priorităţilor Economie Constituirea criminologiei mediului Constituţionalism Revizuirea Constituţiei Sancţiuni Mandat special Cultură juridică Cultura juridică Mandat general Unificarea dreptului penal Consideraţii de drept comparat privind incriminările de mediu Unificare Răspunderea de mediu privind prevenirea daunelor aduse de mediu Contencios constituţional Drept internaţional Interdicţie Pledoarie Tratatul de la Trianon Reevaluarea conceptelor Inconvenientele de vecinătate
Vă rugăm să schimbaţi parola