Biblioteca Universității din Pitești

Arbănaş, Petrică

Nume Persoană: Arbănaş, Petrică
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 342 lucrari in 342 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Despăgubiri cuvenite Imnaptitudinea psihică a salariatului Nulitatea concedierii Săvârşirea faptei Ordin de revocare Act adiţional Sancţiunea nulităţii absolute Vechimea în specialitate Desfacerea disciplinară a contractului de muncă Decizia de concediere individuală Sancţiune Clauza de confidenţialitate Principiile răspunderii civile contractuale Executarea silită prin poprire Suspendarea contractului individual de muncă Răspunderea patrimonială a salariatului Concediere colectivă Schimbarea locului de muncă Exercitarea drepturilor Exercitarea dreptului la apărare Rata inflaţiei Salariat Rectificare Administrare incompletă Efectele demisiei Statutul cadrelor militare Răspundere disciplinară Spor pentru condiţii vătămătoare Decizia de sancţionare disciplinară Prezumţia de culpă Exercitarea acţiunii Disponibilizare temporară Legalitatea deciziei de concediere Fondul de şomaj Contract individual de muncă Concedierea angajatului Modificarea carnetului de muncă Nulitatea actului adiţional Înscrieri eronate Statutul asistentului maternal Fapte ilicite Spor de confidenţialitate Decizia de retrogradare din funcţie Clauză de fidelitate Vechimea în muncă Preaviz de concediere Neplata cauţiunii Conflict de muncă Dreptul la apărare al salariatului Spor de vechime în muncă Încetarea contractului individual de muncă Pensie de invaliditate Abateri disciplinare Încălcarea regulamentului intern Demisie Persoane concediate Clauza de neconcurenţă Nerespectarea dreptului la apărare Răspundere patrimonială Plata salariului Daune materiale Răspunderi disciplinare Cumulul pensiei de urmaş Comunicarea de concediere Despăgubiri morale Restituirea cheltuielilor 2014 Săvârşirea abaterilor disciplinare Asistent personal Regimuri instaurate în România Revizuirea unei hotărâri Concedierea disciplinară Preaviz Detaşarea salariaţilor Concedierea salariatului Modificarea raporturilor de muncă Conflicte de muncă Stagiu de formare profesioanlă Cercetării disciplinare Răspunderea patrimonială a angajatului Citare Acordarea sporurilor Recuperarea prejudiciului Nulitate Schimbarea temporară a locului de muncă Calitatea de salariat Restituirea debitului Tardivitate Fapta ilicită Pensionare anticipată Nelegalitatea deciziei Condiţiile răspunderii civile delictuale Nulitatea deciziei Restituirea drepturilor salariale Contestaţie la executare Încasări Stagiu de cotizare Despăgubiri materiale Exercitarea unei funcţii eligibile Reţineri din salariu Modificarea contractului individual de muncă Drepturi salariale cuvenite Personal consular Funcţiile didactice în învăţământul preşcolar Încetarea contractelor individuale de muncă Cheltuieli de transport Contestarea deciziei de sancţionare Negocierea drepturilor salariale Jurisdicţie specială Plata orelor suplimentare Obligaţiile angajatorului Principiul disponibilităţii Atestarea sporurilor Anularea deciziei de concediere Calitatea procesuală pasivă Drepturile salariale Emiterea deciziei de concediere Concedieri colective Clauzele contractului individual de muncă Salarii compensatorii Sancţiunea nulităţii Desfacerea contractului de muncă Revizuire Principiul neretroactivităţii legii Răspunderea patrimonială a angajatorului Dreptul la salarizare Munca prestată suplimentar Prescripţia dreptului la acţiune Salarii încasate necuvenit Cumulul pensiei de invaliditate Casare cu trimitere Instituţia revizuirii Comunicare Sancţiune disciplinară Răspunderea patrimonială Imnaptitudinea fizică a salariatului Neacordarea preavizului Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă Incapacitatea temporară de muncă Incapacitate de muncă Nerespectarea sarcinilor de serviciu Funcţia de auditor de justiţie Suspendarea obligatorie a acţiunii judiciare Carnet de muncă Liberul acces la justiţie Încetarea contractului de muncă Reţinerea drepturilor salariale Administraţia publică locală Revizuirea unei hotărâri definitive Executarea contractului de muncă Recalcularea pensiei de serviciu Drepturi bugetare Concediere Vinovăţie Încetarea raporturilor de muncă Drepturile salariaţilor Casarea cu trimitere Citarea prin publicitate Condiţii periculoase Despăgubire Prematuritatea unei cereri Neîndeplinirea condiţiilor Pensii militare Decizia de concediere disciplinară Informarea angajatorului Compensaţii băneşti Protecţia drepturilor salariaţilor Desfiinţarea locului de muncă Contribuţia de şomaj Obligaţia angajatorului Încălcarea dreptului la apărare Condiţii vătămătoare Drepturile persoanelor persecutate Nulitatea deciziei de concediere Drepturile de şomaj Contestarea deciziei de concediere Cuantumul pensiilor poliţiştilor Evaluarea performanţelor profesionale Sancţiunea avertismentului Reţineri cu titlu de daune Nulitatea recursului Nulitatea clauzelor contractuale Cuantumul pensiei de urmaş Plata indemnizaţiei Prescripţia extinctivă Discriminare Excepţia tardivităţii recursului Drepturi băneşti Decizie de imputare Răspunderi civile contractuale Decizie de debit Vechimea în magistratură Concedieri disciplinare Respectarea obligaţiilor asumate de angajator Prescripţia răspunderii Decizia de pensionare Cercetări disciplinare Condiţii grele de muncă Tardivitatea contestaţiei Sancţionarea disciplinară Decontare Noţiunea de domiciliu Drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă Încadrarea în muncă Contractul colectiv de muncă Cuantumul diurnei Grupa a II-a de muncă Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 5 Drepturi din contractul colectiv de muncă Personal diplomatic Acordarea pensiei Perioada de probă Drepturi salariale Acordarea despăgubirilor Formare profesională Suspendarea contractului de muncă Cercetare disciplinară Exercitarea dreptului de opţiune Comunicarea actelor de procedură Anularea actului adiţional Executarea contractului colectiv de muncă Dreptul salariatului la apărare Nelegalitate Spor de stabilitate Avizul inspectoratului teritorial de muncă Actualizarea pensiei Neplata drepturilor salariale Plata compensatorie Dreptul la pensie de urmaş Detaşare Interdicţia concedierii salariaţilor Actul adiţional la contractul colectiv de muncă Cercetarea disciplinară prealabilă Daune morale Expertiză contabilă Compensaţii Lider sindical Recalcularea statelor lunare Codul muncii, art. 65-68 Persoane juridice Acţiune în constatare Concediere disciplinară Dreptul la acţiune Concedierea salariaţilor Personal maternal Litigii de muncă Plata drepturilor salariale Contestaţia în anulare Probatoriu Pagube materiale produse angajatorului Interdicţie Motivele concedierii Soldă Revocarea concedierii Recalcularea drepturilor de pensie Recalcularea pensiei Decizia de sancţionare Decizia de concediere Soluţionarea conflictelor de muncă Prescripţia dreptului material Cereri de revizuire Decizia de imputare Nelegalitatea concedierii
Vă rugăm să schimbaţi parola