Biblioteca Universității din Pitești

Facultatea de Inginerie

Nume Colectiv: Facultatea de Inginerie
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 56 lucrari in 55 publicatii in 2 limbi
Controlul şi atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor la autovehicule : Lucrări de laborator de: Pârlac, Sebastian; Popa, Dinel; Universitatea din Piteşti; Pandrea, Nicolae (1937-...) (Text tipărit)
Transmisii continue şi acţionări pentru autovehicule de: Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Teoria sistemelor automate : Îndrumar de laborator - Pentru secţiile A.R. şi T.C.M. de: Bizon, Nicu; Liţă, Ioan D.; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Fiabilitatea sistemelor electronice : Îndrumar de laborator de: Dragomirescu, Marieta, inginer electronist; Universitatea din Piteşti; Dragomirescu, Ovidiu; Săvulescu, Corina (Text tipărit)
Automatizări industriale continue de: Bizon, Nicu; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Bazele cercetării experimentale : Note de curs de: Cristea, Ion, inginer; Universitatea din Bacău (Text tipărit)
Vibraţii mecanice de: Moldovan, Liviu, inginer; Universitatea din Târgu-Mureş (Text tipărit)
Creativitatea în construcţia, fabricarea şi repararea automobilelor : A - Automobile de: Universitatea din Piteşti; Consfătuire Naţională (V; 20-21 noiembrie 1992; Piteşti) (Text tipărit)
Management industrial : Curs de: Secară, Gheorghe, prof.univ.dr.ec.; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Creativitatea în construcţia, fabricarea şi repararea automobilelor : M - Motoare - procese şi caracteristici. TMT - Termotehnica şi maşini termice de: Universitatea din Piteşti; Consfătuire Naţională (V; 20-21 noiembrie 1992; Piteşti) (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Programare de calculatoare. Software Îndrumar de laborator Asamblare şi montare în general Management Geometrie diferenţială Zgomot. Prevenirea şi combaterea zgomotului Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Transport rutier Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Translare. Alunecare Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Conductori şi semiconductori în funcţie de material Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Organe de maşini în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Căldură. Termodinamică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Culegere de probleme Chimie analitică Publicaţii periodice şi seriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Sisteme automate de comandă şi reglare după variabilele fizice Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Algebră liniară Publicaţii universitare Construcţia calculatoarelor. Hardware Mecanică teoretică Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Inginerie. Tehnică în general Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Industria hârtiei Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Electronică aplicată Fiabilitate Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Geometrie analitică Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Matematică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Metodologie Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Industria lemnului şi cherestelei Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Vase şi ustensile de bucătărie. Accesorii de bucătărie Dinamică. Cinetică Fizică Echipament electric Organizare şi conducere comercială şi industrială Teză de doctorat
Vă rugăm să schimbaţi parola