Biblioteca Universității din Pitești

Fiuciuc, Natalia

Nume Persoană: Fiuciuc, Natalia
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Fiuciuc, N.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 110 lucrari in 110 publicatii in 2 limbi
Tehnica vidului şi aplicaţiile ei în industrie de: Marin, Gheorghe, inginer fizician (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Fizica fotonucleară şi betatronul ca sursă de radiaţii de: Baciu, George, fizician; Barb, Dănilă (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Mecanica relativistă şi noţiuni de teoria gravitaţiei de: Sterian, Paul, inginer fizician (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Măsurarea zgomotului şi vibraţiilor în tehnică de: Darabont, Alexandru; Iorga, Ionel; Ciodaru, Michaela (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Mecanica tehnică pentru muncitori de: Popovici, Mircea Mihail (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Excursie în teoria mulţimilor de: Vilenkin, Naum Iakovlevich (Text tipărit) Traducător [730]
Rezistenţa materialelor : în rezumate, exerciţii şi probleme de: Popovici, Mircea Mihail (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Introducere în fizica corpului solid de: Киттел, Цхарлес (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Disiparea energiei şi disipatori de energie de: Dumitrescu, Dumitru (1904-1984); Ernest, Răzvan (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Culegere de probleme de mecanică de: Bălan, Ştefan, inginer (1913-1991) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Subiecte
Oscilatoare cuantomecanice Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Simetrie (Cristalografie) Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Teoria cuantică a luminii. Fotoni Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Documente instruire şi exerciţii practice Matematică şi ştiinţe naturale Fizică aplicată Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Fizica plasmei Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fascicolelor copusculare Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Aparate de măsură şi fabricarea lor Probabilităţi. Statistică matematică Amplificatoare Rezistenţă la solicitări Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Legile atracţiei universale Rezistenţa materialelor Mase optice. Lasere Probleme Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Baze fizice şi fizico-chimice ale vieţii. Biofizică. Chimie biofizică în general Holografie (aspecte fotografice). Materiale fotografice speciale. Tehnici de preparare a hologramelor Aplicaţiile izotopilor în general Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Laser Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Lichide anizotropice. Cristale lichide Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Teoria luminii Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Disiparea energiei Producerea presiunii foarte înalte. Presiune ultraînaltă Mecanică Mecanică teoretică în general Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Biologie Principii de bază ale fizicii Chimie Termometre cu rezistenţă electrică Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Construcţii civile în general Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Inginerie. Tehnică în general Cinematică (Mecanică) Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Cristalografie Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Măsuri acustice Electrotehnică Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Mecanică cuantică Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Tensometrie Teoria mulţimilor Matematică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Teoria şi natura fenomenului Vibraţii mecanice. Acustică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Optică Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Dicţionar de fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Dicţionar francez-român Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Principiul relativităţii Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Culegere de probleme (fizică) Ştiinţa mediului înconjurător Geologie. Meteorologie. Hidrologie Inginerie Fizică Efecte negative ale activităţii umane asupra mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola