Biblioteca Universității din Pitești

Frenţiu, Gabriela Cristina

Nume Persoană: Frenţiu, Gabriela Cristina
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 121 lucrari in 121 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Reintegrare în muncă Dreptul federaţiilor sindicale Codul de procedură civilă, art. 303 Timbrarea apelului Drept administrativ Cale de atac Competenţa Legea nr. 10/2001, art. 26 Plata taxelor judiciare de timbru Legea nr. 19/2000 Excepţia nulităţii recursului H.G. nr. 368/1998, art. 10 lit. b) Drept Concediere colectivă Decizia nr. XXIII/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Codul civil, art. 1437, art. 1452 Asigurări sociale Persoane apatride Legea nr. 329/2009, art. 11 Legea nr. 18/1991, art. 48 Caracterul real al reorganizării inspectoratului şcolar Pensie la bătrâneţe Libertatea de exprimare Contestaţia deciziei de revizuire a pensiei Executarea sancţiunii contravenţionale Instanţă de tutelă Dreptul de proprietate al Bisericii Ortodoxe Române Suspendare facultativă Natura juridică a contractului de management al inspectorilor şcolari Legea nr. 87/1994 Codul muncii, art. 268 alin. (2) Contract individual de muncă Părţile sociale în masa succesorală de partajat Pensie de serviciu Codul de procedură civilă, art. 132 O.U.G. nr. 40/1999 Imobile expropriate O.U.G. nr. 58/2003 Codul de procedură civilă, art. 401 alin. (2) Legea nr. 230/2007, art. 6-8 Legea nr. 18/1991, art. 51 Norme abrogate Asigurarea dovezilor Drept adminsitrativ Publicitate Regularizarea cererii de apel Abateri disciplinare Legea nr. 3/1997 Demisie Răspunderea contractuală a organizatorului sportiv Reglementări actuale Curator special O.G. nr. 22/2002, art. 2 Statutul de prizonier de deportat Răspunderea civilă contractuală Certificat de autenticitate Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Legea nr. 18/1991 Competenţa soluţionării contestaţiilor Legea nr. 10/2001 Dreptul la pensia de urmaş Imobile demolate Dreptul confederaţiilor sindicale Rectificare de carte funciară Codul de procedură civilă, art. 244 Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Dreptul la pensie Curatela Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Competenţa soluţionării contestaţiei împotriva concedierii Executor judecătoresc Legea nr. 219/2005, art. II Vânzarea silită imobiliară Admisibilitatea promovării acţiunii în revendicare de un singur coproprietar Exercitarea acţiunii penale Citare Executarea silită a contractului de ipotecă Legea nr. 248/2005 Act administrativ Contestaţii la executare Legea nr. 19/2000, art. 180 alin. 2 Admisibilitatea acţiunii în revendicare întemeiată pe dreptul comun după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 Infracţiuni Autovehicul furat Contestaţie la executare Imobile distruse Jurisprudenţă Obiectul restituirii H.G. nr. 769/2005 Act juridic civil Răspunderea civilă delictuală Legea nr. 128/1997, art. 122 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Legea nr. 554/2004, art. 6 alin. 3 şi 4 Legea nr. 128/1997, art. 117 Legea nr. 114/1996, art. 23, art. 72 Neplata taxei timbrului judiciar Legea nr. 10/2001, art. 30 alin. 2 Cerere de reexaminare Control de constituţionalitate Expulzare Dreptul la liberă circulaţie Legea nr. 58/1974, art. 31 Anularea actelor false O.U.G. nr. 100/2008 Codul de procedură civilă Ştiinţe juridice Sancţiune disciplinară Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Legea nr. 62/2011, art. 211-213 Autoritatea părintească Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Organizarea asociaţiilor de proprietari Codul de procedură civilă, art. 581 Legea nr. 18/1991, art. 36 alin. 4 Indemnizaţia de şomaj Codul muncii, art. 69 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Codul de procedură civilă, art. 301 Excepţia de neconstituţionalitate Imobile preluate în mod abuziv Legea nr. 22/1969, art. 16 alin. (3) Documente legislative. Surse legislative şi juridice Obligaţii. Contracte. Convenţii Drept civil şi drept procesual civil Legea nr. 69/2000 O.G. nr. 22/2002, art. 6 Legea nr. 221/2009 privind condamările cu caracter politic Doctrină Concediere Legea nr. 195/2004 Funcţionarea asociaţiilor de proprietari Somaţie de plată Evacuare Noul Cod de procedură civilă Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (2) Drept civil Executare silită Fondul funciar Masa succesorală Codul de procedură civilă, art. 399 O.G. nr. 22/2002, art. 3 Atribuirea părţilor sociale unuia dintre moştenitori Măsuri de executare silită Legea nr. 340/2004, art. 26 Dreptul de proprietate privată Dreptul securităţii sociale Etapele premergătoare judecăţii apelului Legea nr. 18/1991, art. 53 Contestarea semnăturii România Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Convenţia europeană Răspunderea părinţilor Contracte de credit bancar Lege Imobile înstrăinate legal Preluarea terenurilor intravilane Reducerea activităţii Sancţionarea disciplinară Acordarea ajutorului public judiciar Urmărirea silită imobiliară Caracterul de titlu executoriu Taxa judiciară de timbru Obligaţia de plată Statutul de prizonier de război Garanţii materiale Drept privat Neplata taxei judiciare de timbru Dreptul muncii Copii fotocopiate Expropriere Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Legea nr. 285/2010, art. 9 alin. (1) Legea nr. 58/1974, art. 30 Cereri supuse regularizării Daune morale Răspundere delictuală Concediere disciplinară Urmărire penală Suspendarea judecăţii Acţiunea în revendicarea lăcaşului de cult Procedura de restituire Act normativ Răspundere medicală Condamnări de drept Exercitarea drepturilor procesuale Competenţa materială Vânzarea imobilului la licitaţie publică Drept procesual civil Legea nr. 71/2011, art. 223 Caracterul efectiv al reorganizării inspectoratului şcolar Competenţa teritorială
Vă rugăm să schimbaţi parola