Biblioteca Universității din Pitești

Gavrilă, Gigi

Nume Persoană: Gavrilă, Gigi
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 91 lucrari in 91 publicatii in 2 limbi
Programarea bazată pe reguli de: Cristea, Dan, informatician (1951-) (Text tipărit) Copertator [140]
Metode matematice în termomecanica structurilor subterane de: Simionescu-Panait, Olivian (Text tipărit) Copertator [140]
In Medias Res de: Drăgănescu, Mihai (1929-2010); Tufiş, Dan; Isac, Ionuţ; Tecuci, Gheorghe; Rusu, Adrian, inginer electronist (Text tipărit) Copertator [140]
Studii şi sinteze de psihologie contemporană de: Institutul de Psihologie al Academiei Române (Text tipărit) Copertator [140]
Capacitatea de aşchiere a sculelor de: (Text tipărit) Copertator [140]
Tensiuni existenţiale : Pascal şi Unamuno de: Mariş, Nicolae I. (Text tipărit) Copertator [140]
Omagiu : Virgil Cândea la 75 de ani de: Academia Română; Herda, Aurelia; Herda, Elena; Stahl, Paul Henri (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Imperiul Otoman Analiză matematică Biometrologie Microelectronică Optică geometrică Sec. 19 1877-1878 Ecuaţii integrale Ecuaţii diferenţiale Proprietate funciară Cultură şi civilizaţie Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Rusia Programare informatică Scrieri ştiintifice Tulburări sociale Epistemologie Geometrie diferenţială Biserica Ortodoxă Română Gramatică Materiale compozite Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Câmp electromagnetic Anuare. Cărţi de adrese Materiale semiconductoare Nanostructură Chimie organică Partituri Mecanica ondulatorie Microtehnologie Psihologie Biblia N.T. Evanghelii Congres internaţional Hiperstructuri algebrice America Cultura orală Reglarea parametrilor tehnici Războiul de independenţă Comprimarea datelor (Informatică) 1853-1854 Analiză funcţională Teoria distribuţiilor (Analiză funcţională) Chimie anorganică Cântece populare Electroni Dedicaţie şi autograf Purificarea metalelor Sisteme automate Ţărănime Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Procese industriale Oceanul Indian Rezonanţă paramagnetică electronică Control optimal Filosofie franceză Teoria cunoaşterii Memorie (Informatică) Sesiuni de comunicări Arheologie Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Calcule de rezistenţă Microprocesoare Telecomunicaţii Organe de maşini Politică Rezonanţă electronică de spin Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Lingvistică Biserica Ortodoxă Arhitectură de sistem Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Procese stochastice Teoria elasticităţii Conductivitate Oameni de ştiinţă Limba română Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Afaceri interne. Politică internă Mişcarea lichidelor Roboţi industriali Grupuri topologice Produse din piatră Documente de arhivă Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Procesare de imagini Matematică aplicată Limba arabă Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Conflicte sociale Cadastru Rezistenţa materialelor Ştiinţe tehnice Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Lingvistică geografică Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Sinteza vorbirii Grupuri abeliene Algebră superioară Manual universitar Literatură română Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole Eseuri Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Limba rusă Personalităţi Interfaţă Geomecanică Laser Teoria informării şi comunicării în general. Ingineria umană Filosofie spaniolă Probleme rezolvate Literatură greacă Dinamică. Cinematică Corespondenţă. Scrisori Documente separate Lingvistică computaţională (de calculator) Modelare matematică Academii Critică textuală (literatură) Muzicologie Dedicaţie şi autograful autorului Metale Mişcări naţionale populare Teoria probabilităţilor Sec. 16 Sisteme expert Necropola de la Cernica Dialectologie Conferinţe Ţara Românească Mecanica rocilor Mecanică Gestiunea bazelor de date Algebra Jordan Solitoni Structuri algebrice Sisteme dinamice Lingvistică comparată Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Semiconductori Floră Filosofie românească Constituţii civile în general Relaţii între populaţie şi stat Imagini digitale Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Structuri elastice Cărţi liturgice Agenţi inhibitori (Biologie) Aliaje metalice Inginerie. Tehnică în general Traducere Conferinţă Basarabia Hipergrupuri (Matematică) Fenomene de rezonanţă Folclor Corectitudinea limbii Analiza imaginii (Electronică) Teoria informaţiei (Cibernetică) 1856-1878 Optimizare (Modele matematice) Literatură română din Moldova Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Inteligenţă artificială Grupuri sociale Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Revolte populare Aerodinamică Plante acvatice Biografii Sociologie Metode statistice Sec. 19-20 Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Teoria muzicii Programare matematică Topologie Microstructură Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Aniversări Existenţialism Prezentare istorică Lingvistică generală Comunicare om-maşină Mecanica fluidelor România Comandă automată Sisteme de control Fizică matematică Matematică Stratificare socială Drept funciar Racoviţă, Emil Bucovina Miscelanee (literatură) Zone umede Teoria matematicii controlului Electronică Şiruri şi serii numerice Istorie Politică internă Activitate şi organizare Drept. Jurisprudenţă Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Enzime Funcţii de variabilă complexă Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Ştiinţe biologice Manual şcolar Folcloristică Metale tranziţionale Compuşi metalici Informatică Optică Hidrodinamică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Geografie Grade de comparaţie Tăiere şi aşchiere în general Metode numerice Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Unde neliniare (Fizică) Control automat Hidrobiologie Critică literară Analiza vorbirii Astronomie. Geodezie Stereochimie. Izomerie Fenomene neliniare (Fizică) Structura fizică a materiei Geologie Mecanica solului Logică Exegeză biblică Plăci (Construcţii) Manuscrise Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Turbine eoliene Agricultură în general Fizică Utilizarea limbajului Biblia Calculatoare Sec. 14-18 Propagarea undelor (Fizică) Construcţii metalice
Vă rugăm să schimbaţi parola