Biblioteca Universității din Pitești

Genoiu, Ilioara

Nume Persoană: Genoiu, Ilioara
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 26 lucrari in 26 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Dobândirea dreptului de proprietate Legea nr. 287/2009 privind Codul civil Dreptul de abitaţie Vocaţia multiplă la moştenire Noţiunea contractului de depozit Drept administrativ Descendenţii defunctului Reprezentarea succesorală Declaraţia de neacceptare Propuneri de lege ferenda privind materia nedemnităţii succesorale Drept Reorganizarea persoanei juridice Efectele petiţiei de ereditare Liberalism Drepturile succesorale Regimul juridic al nedemnităţii Dezmoştenirea soţului supravieţuitor Dezmoştenirea Persoane juridice publice Noţiunea de moştenire vacantă Efectele nedemnităţii succesorale Renunţarea la moştenire Desfiinţarea persoanei juridice Drept public Societate comercială Capacitatea juridică a subiectului colectiv de drept Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală Testamentul autentic Manual universitar Reglementarea legală a persoanei juridice Identificarea persoanei juridice Efectele substituţiei fideicomisare Împărţirea moştenirii Partajul succesoral Personalitatea juridică a subiectului colectiv de drept Statul Substituţiile fideicomisare Drept succesoral Act juridic civil Conflicte de legi Drept succesoral. Drept de moştenire Legea nr. 287/2009, republicată Transformarea persoanei juridice Contractul de depozit Act de opţiune succesorală Validitatea renunţării la moştenire Societăţi transnaţionale Capacitatea de a moşteni Moştenire Organe ale statului Caducitatea legatului Succesiuni şi moştenire Beneficiarii drepturilor succesorale asupra moştenirii vacante Drept civil Testamentele privilegiate Efectele acceptării forţate România Depozitul hotelier Încetarea persoanei juridice Propuneri de lege ferenda privind materia moştenirii vocante Drept constituţional Propuneri de lege ferenda privind materia vocaţiei succesorale Petiţia de ereditare Curs universitar Efectele partajului Revocarea voluntară a legatului Propuneri de lege ferenda privind maternitatea de substituţie Caracterele juridice ale petiţiei de ereditare Dreptul de opţiune succesorală Concept Teoria proprietăţii colective Testamentul olograf Nedemnitatea succesorală Contract de vânzare
Vă rugăm să schimbaţi parola