Biblioteca Universității din Pitești

Asociaţia de Standardizare din România

Nume Colectiv: Asociaţia de Standardizare din România
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 2078 lucrari in 2070 publicatii in 1 limbi
Roboţi industriali de manipulare : Interfeţe mecanice : standard român de: Asociaţia de Standardizare din România (Text tipărit)
Subiecte
România Calculatoare Limbaje de programare Statistică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Management Arhitectură Metodologie Medicină Ghid Organe de maşini Optică Bibliografie Dispozitiv de amortizare Dispozitiv de închidere uşă Încercare de funcţionare Încercare la oboseală Performanţă în funcţionare Rezistenţă la coroziune Uşă batantă Accesoriu Aparat electromagnetic Dispozitiv de închidere a uşii cu amortizoare Dispozitiv de oprire Încercare de anduranţă mecanică Uşă cu protecţie împotriva incendiilor Accesoriu construcţie Separat Uşă antifoc Uşă de închidere Construcţie Încercare a rezistenţei mecanice Buton trăgător Condiţie Fereastră Glisieră Încălzire Metodă de încercare Pârghie Sistem de blocare Zăvor Coroziune Dispozitiv de închidere Durabilitate Fiting Intervenţie Manevră de smulgere Siguranţă Biblioteconomie Medicamente Ac hipodermic Cod de culoare Echipament medical Marcare prin culoare Metodă de identificare Acid acetic Material de provenienţă neagricolă Acoperire cu fosfat Acoperire de conversie Condiţie tehnică Determinare Acoperire metalică Aderenţă Calitate Galvanizare Galvanizare la cald Grosime Încercare Suprafaţă Ţeavă de oţel Acoperire de nichel Acoperire electrochimică Încercare de aderenţă Acoperire Acoperire de zinc Măsurarea densităţii Metodă gravimetrică Zincare termică Profilometrie Ductilitate Încercare mecanică Acoperiri metalice nemagnetice Măsurarea grosimii acoperirii Acoperire anorganică Încercare Knoop Încercare Vickers Microduritate Acoperire de protecţie Depozit Încercare la coroziune Acoperitoare textile Condiţii climatice Dală de acoperire Stabilitate dimensională Umiditate Armonizarea conceptelor Armonizarea termenilor Biotehnologie Roboţi industriali Acţionare prin fluid Echipament hidraulic Filtru Rezistenţă mecanică Motor hidraulic Pompă Pompă volumică Automatizare Acţionări hidraulice Cilindru pneumatic Piston Acţionare pneumatică Echipament pneumatic Bloc de comandă electric Echipament de comutare electric Fişă de conectare Transimie prin fluid Garnitură de etanşare Tub flexibil Racord Presiune Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Produse neferose Toleranţă dimensională Stare de livrare Protecţie la suprasarcină Acumulatoare hidropneumatice Transmisii hidraulice Simbol grafic Acustică Audiometrie Audiometru Măsurare acustică Încercare acustică Zgomot Sunet Acustic Putere acustică Presiune acustică Izolare acustică Proprietate acustică Măsurarea zgomotului Zgomot aerian Turbină Zgomot de maşină Navă Audibilitate Prag de audibilitate Zgomot de motor Protector auditiv Adeziv Densitate Încercare fizică Lichid Solid Material plastic Îmbinare adezivă Încercare la desprindere Material termofuzibil Echipament de eşantionare Examinare vizuală Încercare la şoc Încercare la forfecare Degresare Rezistenţă la forfecare Clasificare Răşină aminică Răşină fenolică Structură de lemn Cauciuc Încălţăminte Încercare distructivă Încercare la fluaj la temperatură ridicată Policlorură de vinil Rezistenţă a îmbinării Capacitate de lipire Îmbinare Încercare la fluaj la temperatură înaltă Lipire Piele Acoperire pentru pereţi Condiţii de încercare Lianţi minerali Material de lipire Placă ceramică Rezistenţă la smulgere Alunecare Ceramică Acoperire pentru pardoseli Măsurarea timpului Pregătire Adeziv pentru plăci Acoperire ceramică Programe de calculatoare. Software Vocabular Aer Ozon Poluarea atmosferei Dozare Gaz Acid anhidridă sulfuroasă Metodă volumetrică Metodă potenţiometrică Industrie aeronautică Piuliţă Piuliţă cu frânare internă Releu electric Echipament aeronautic Racord pentru conductă Conector electric Diagnostic Canalizare Agent activ de suprafaţă Apă Alcalinitate Sulf Săpun Alcalii Comparare Culoare Fotometrie Analiză chimică Analiză volumetrică Sulfat Titrare Densitate aparentă PH Imersie Udare Duritatea apei Dispersie Măsurare Soluţie Amină terţiară Determinare conţinut Oxid Calciu Pudră de spălare Alcool Fenol Surfactant Viscozitate Agent activ de suprafaţă neionic Metodă prin antrenare azeotropică Metalurgie Maşini agricole Radiodifuziune Conducere Desen Algoritmi Rezistenţa materialelor Aliaj de aluminiu Aluminiu Zinc Cupru Aliaj de cupru Nichel Conductor electric Echipament electric Aliaj de magneziu Metodă fotometrică Metalurgia pulberilor Aliaj dur sinterizat Produs sinterizat Carbon Produse chimice Material de adaos pentru lipire moale Aliaj Publicaţii periodice şi seriale Metodă spectrofotometrică Dimetilglioximă Bandă metalică Condiţie de livrare Produse laminate Sârmă semifabricat Caracteristică mecanică Rondea Simbolizare Toleranţă de formă Bandă de oţel Tablă metalică Compoziţie chimică Piesă turnată Aliaje de aluminiu Produse obţinute prin deformare plastică Compoziţia chimică a semifabricatelor Benzi Tablă Table groase de aluminiu Stomatologie Echipament stomatologic Ambalaj de transport Ambalaj Ambalaj complet şi plin Transport aerian Încercare la presiune joasă Presiune atmosferică Schemă de manipulare Terminologie Mediu Ambalaj metalic Deschidere Dimensiune Ambalarea mărfurilor Ambalaj din material plastic Ambalaj flexibil Toleranţă Tub Ergonomie Încercare de mediu Căldură Securitatea muncii Confort termic Irigaţii Asamblare Genetică Analiză Fontă Glicerină Telecomunicaţii Apă potabilă Calitatea apei Metodă prin combustie Oţel Produs siderurgic Spectrometrie de absorbţie atomică Dederminarea conţinutului Desen tehnic Documentare Antibacteriană Dezinfectant Diluţie Metodă prin filtrare Metodă prin neutralizare Analiză prin neutralizare Fungicid Microorganisme Numărare Testare Activitate antibacteriană Contaminare Neutralizare Spălare Bacterie Mediul de cultură Analiză prin filtrare Evaluare Autoturism Anvelopă pneumatică Poluarea apei Aparat cu gaz Aparat de gătit Caracteristică constructivă Caracteristică funcţională Întreţinere Material de uz casnic Placă indicatoare instrucţiuni tehnice Temperatură Aparat de uz casnic Consum de energie Cuptor casnic Dispozitiv de gătit Maşini de gătit Putere calorifică Randament Aparat de producere a apei calde Aparat menajer Aparat cu combustibil gazos Aer comprimat Aparat de protecţie respiratorie Cerinţă Echipament individual de protecţie Marcare Prevenirea accidentelor Azot Gaz comprimat Oxigen Interschimbabilitate Racordare Filtru de aer Piesă facială Racord filetat Nomenclator multilingv Nomenclatură multilingvistică Părţi componente Reprezentare schematică Aparate electrice Aparat electromedical Aparat de măsurat Radioprotecţie Radiaţie nucleară Radioactivitate Atmosferă explozivă Aparatură electrică Aparatură presurizată Echipament presurizat "p" Securitate Laser Sculă Metal dur Aplicaţii Aplicaţii feroviare Calculul conicităţii echivalente Fiabilitate Ţeavă de material plastic Polietilenă Ţeavă de presiune Încercare la tracţiune Floră Tehnologia informaţiei Componente electronice Echipamente electronice Iluminare vehicul Autovehicule Echipament radioelectric Sisteme electrice Remorcă Toleranţă la dimensiune Beton armat Produs de oţel Bară metalică Bare laminate la cald din oţeluri sudabile Aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Bare laminate Bară Deformare la rece Extrudare la rece Sârmă Protecţia mediului Procese industriale Sudare Arcuri Bandă de transport Bandă Încercare electrică Coeficient de frecare Încercare de frecare Acoperire continuă Mărci de oţel Oţel cu conţinut scăzut de carbon Tablă subţire Tablă din oţel Imersie la cald Curgere ridicată Oţel de construcţii Oţel nealiat Zincat termic continuu Bideu Cotă de racordare Dimensiuni Element suspendat Obiect sanitar Genunchi Analiză biologică Metodă de analiză Plan de experimentare Bună practică de laborator Microorganism nociv Pericol Personal Pregătire profesională Specificaţie Instruire Bucşă Inel Încercare la compresiune Butelie Recipient sub presiune Robinet de gaz Racordare cu filet Rezervor de gaz Încercare de flexiune Încercare de tracţiune Încercare hidraulică Încercare de spargere Încercare la presiune Încercare de duritate Combustibil gazos Cablu electric Cablu izolat PVC Conexiune electrică Izolaţie Tensiune nominală Dielectric Cabluri compuse Cabluri de oţel Cabluri duble Documentaţie tehnică Sarcină de rupere Poliolefină Calcul Controlul calităţii Analiză apă Metodă spectrometrică Magneziu Metodă spectrometrică de absorbţie atomică Fosfor Molibdat de amoniu Gaz dizolvat Analiză cromatografică Compus cu azot Compus cu fosfor Cromatografie în fază gazoasă Indice de permanganat Turbiditate Măsurare optică Compus organic cu clor Policlorbifenil Clorobenzen Metodă de extracţie Biodegradabilitate Bacterii aerobe Dispersare Test biologic Apă dulce Algă Inhibiţie Substanţă toxică Toxicitate Nămol de la tratarea apelor uzate Consum de oxigen Arsen Prelevare Nitriţi Compus organofosforic Clorofenol Extracţie Verificare Analiza apei Analiza microbiologică Determinare Salmonella Tratamente termice Echipament pentru sudare Capac izolant Inel izolant Notare Sudare electrică prin presiune Sudare cu arc electric Element de asamblare Şurub parţial filetat Şurub complet filetat Caracteristică Alimentare electrică Joasă tensiune Caracterizare Eluat Proprietăţi mecanice Tratament termic Frânare Frână Vehicule rutiere Vehicul rutier utilitar Motor cu ardere internă Caracteristică fizică Cartelă cu circuite integrate Cartelă de identificare Înregistarea datelor Protecţie socială Schimb de informaţii Organizaţie pentru atribuirea codului Prelucrare date Dispozitiv de stocare a datelor Anestezie Cartuş dentar pentru injecţie Catalog Analiză tehnico-economică Planuri şi grafice de producţie Pregătirea şi proiectarea standardelor Pregătirea, proiectarea standardelor. Analiza tehnico-economică Planuri, grafice de producţie. Determinarea succesiunii operaţiilor, stabilirea secvenţei. Itinerar Faună Cauciuc vulcanizat Cauciuc natural Cauciuc butadien-stirenic brut Cauciuc nevulcanizat Metoda indicelui de refracţie Control de calitate Cauciuc natural brut Determinarea conţinutului de azot Determinarea conţinutului de cupru Determinarea conţinutului de mangan Produs de cauciuc Textile Materie volatilă Material alveolar Determinare a densităţii Aparat de încălzit Cazan Condesare Încălzire centrală Bilanţ termic Caracteristică de funcţionare Placă cu date de identificare şi tehnice Aparat cu gaze Aptitudine în funcţionare Producere apă caldă Placă indicatoare Instalaţii de manipulare Amplasare Cărucior cu furcă Cărucior industrial Material dentar Ceară Electricitate Hârtie Centrală nucleară Informaţie Încercare la condiţii ambiante Managementul calităţii Dispozitiv Eficacitate Îmbrăcăminte de lucru Îmbrăcăminte de protecţie Permeabilitate Certificare personal Director de proiect Managementul programelor Managementul proiectelor Manager de proiect Niveluri de certificare personal Specialist în managementul proiectelor Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Poluare Metale Membre inferioare Combustibil Sudare în puncte Ciment Încercare de conformitate Căldură de hidratare Oxid de zinc Lemn Produs de lemn Rezistenţă a îmbinării adezive Clasificarea Zecimală Universală Poluarea aerului Metrologie Climatizor Echipament de condiţionarea aerului Sticlărie de laborator Cod de culori Robinet Vană Muncă Condensator Bancă Cod Vopsea Cocs Perturbaţii electromagnetice Reactori nucleari Compuşi organici Analiză statistică Transformator de putere Comutator de reglaj sub sarcină Plăcuţă de identificare Aparat de respiraţie artificială Concentrator Conductă de gaz medical Distribuţie de gaz Cerinţă de fabricaţie Fişă tehnică Protecţie împotriva căldurii Regulă de securitate Condensator de putere Măsurare dimensională Precizie Strung Dispozitiv de protecţie Dispozitiv pentru maşină Maşini de turnare Turnare sub presiune Maşini de format Măsură de protecţie Securitatea maşinilor Utilaj de turnătorie Comandă numerică Pompă centrifugă Conector Prescripţie Publicaţii seriale Clădire Etanşare Chit Extrudabilitate Construcţii metalice Construcţie navală Vinci Scară Treaptă de scară Operaţiuni bancare Container Contor de energie electrică Aparat electric de măsurat Clasă de exactitate Schemă de conexiune Membre superioare Industrie petrochimică Industria petrolului Plumb Cadmiu Vibraţii Deşeuri menajere Contor electric Calificare Corp uman Coadă cilindrică pentru buterolă şi manşoane de prindere Coadă de daltă cilindrică Coadă pentru ciocane de spart şi pentru cazma Cozi de daltă şi manşoane de prindere Cozi pentru ciocane de abataj şi manşoane de prindere Fier Silice Sodiu Cristalizare Industrie chimică Relaţia furnizor-utilizator Declaraţia producătorului Document de standardizare Acreditare Funcţionarea diferitelor tipuri de organisme Criterii generale Certificare Echipament de încercare Asigurarea calităţii Organizaţie de aprobare Igienă Redactare Arc Catod Proprietate electrică Micrografie Microstructură Produse deformate la cald Reziduu chimic Rezistivitate Spectroscopie în infraroşu Ţeavă de cupru Formă prelevare Bare pentru lipire tare Bare pentru sudare Sârme pentru lipire tare Sârme pentru sudare Acoperire de staniu Staniu Placă Tablă bandă Conductivitate Produs de cupru Tub electronic Sârmă profilată Profil cav Tăiere simplă Curea de transmisie Curea trapezoidală Încercare la anduranţă Fontă brută Oţel aliat Oţel inoxidabil Inel colector Perii pentru maşini electrice Portperii pentru maşini electrice Desen industrial Standarde Gaură de centrare Piesă forjată Metodă grafică Reprezentare grafică Cotare Toleranţă geometrică Sticlărie Simboluri grafice Reprezentări grafice Tipuri de rulmenţi Deshidratare Compoziţie fizică Spectrofotometrie Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale Analiza dioxidului de carbon degajat Măsurarea consumului de oxigen Beton Beton celular Mod de lucru Energie nucleară Combustibil nuclear Uraniu Dioxid Uscare Cantitate pe unitate de timp Pierdere de masă Încercare de lungă durată Rectangularitate Agregate Masă volumică Analiză microscopică Dimesionare Imagine Incluziune nemetalică Densitate (masă/volum) Rezistenţă la compresiune Curgere de lichid Curgere în conducte deschise Măsurarea debitului Debit Dispozitiv de securitate Încercare de etanşeitate la gaze Specificaţie de material Dispozitive medicale Scopuri de reglementare Dispozitive securizate Semnături "EAL 4" Referinţă bibliografică Produse feroase Desene tehnice Tabel de date Metodă coulometrică Caracteristică acustică Caracteristică hidraulică Duş Robinetărie sanitară Protecţie împotriva căderii Cablu Echipament de salvare Frânghie Etichetare Instrucţiune Dispozitiv de siguranţă Cuptor de arc electric Echipament industrial de electrotermie Instrumente de măsurare Măsurarea vitezei Centuri complexe de securitate Echipament pentru salvare Echipament pentru sudare cu arc electric Aparat de sudare Caracteristică de construcţie Echipament manual Echipament pentru sudare cu gaz Sudare cu gaz Etanşeitate Mentenanţă Gaz combustibil Siguranţă pentru întoarcere Siguranţă pentru oprire Supapă de siguranţă Furtun flexibil Racord pentru furtun Tăiere cu gaz Transformator Calibru etalon Calibru inel Calibru tampon Material de incendiu Atmosferă potenţial explozivă Echipament pentru tehnologia informaţiei Metodă de măsurare Mediul înconjurător Comun de tranzacţie Limbaj comun de tranzacţie Listă Schimb de informaţie Transfer de date Transmisie de date Fişier Proiectare Instrumente electroacustice Expozimetru Presiune sonoră Câmp electromagnetic Oscilatoare Instalaţii electrotermice Electrod pentru sudare Electrod pentru sudare electrică prin presiune Elemente de asamblare Abatere dimensională Dimensiune alezaj Echipament de administrare parentală Ambalare Echipament de infuzie parenterală Stocare Persoane cu deficienţe Elevatoare pentru vehicule Elevatoare Emailuri aplicate pe suprafeţe de oţel Raport Fertilizare Eşantionare Hidrofon Transductoare Pistofon Etanşări mecanice Dimensiuni principale Coduri de materiale Ultrasunete Mărci de conformitate Organe cu atribuţii de constatare Evaluarea conformităţii Principii generale Măsurarea temperaturii Examinare nedistructivă Personal calificare Examinare cu pulberi magnetice Îmbinare sudată Material feromagnetic Titan Încercare nedistructivă Organism certificat Examinare cu ultrasunete Oţel feritic Examinarea nedistructivă Îmbinare cap la cap Metodă radiografică Sudare prin topire Competenţă Conductă Examinare Formare Ţeavă metalică Ţeavă sudată Racorduri de oţel Bloc de calibre Probă martor Jocuri pentru copii Producţie Maşini forestiere Maşini portabile Aliaj de crom Cobalt Filet Filet metric ISO Sculă de mână Filieră pentru filetare Nomenclator Risc Analiză statică Controlul statistic al calităţii Sculă abrazivă Definire Grafit Fontă albă Fontă turnată Impuritate Fotoliu rulant Fotoliu stomatologic Plăcuţă Maşini de frezat Compatibilitate electromagnetică Furtun de cauciuc Înveliş de cauciuc Înveliş de material plastic Încercare hidrostatică Măsurare hidrostatică Furtun de material plastic Încercare la fisurare Rezistenţă la fisurare Rezistenţă la crăpare Material plastic armat Încercare la încovoiere Tub din material plastic Tub din cauciuc Compresoare Asigurare Control calitate Echipament electric medical Dispozitiv medical activ Sistemul calităţii Rezistenţă electrică Document Componentă electronică Instalaţii electrice Defect de suprafaţă Rezistenţă Epruvetă de încercare Protecţie Aparataj electric Cerinţe Grup electrogen Măsură de securitate Motor cu mişcare alternativă Oţel turnat Carton Cartoane recuperate Izolaţie termică Hotă Plita Aparat electrocasnic Ventilare Ventilator Iluminat Implant chirurgical Implant ortopedic Proteză Echipament de unică utilizare Echipament steril Receptor de radiodifuziune Pompare Prăjini de pompare Platformă marină Abreviere Indexare pe subiecte Indexuri Echipament Emisie Negru de fum Industrie elastomeri Industria cauciucului Radioreceptoare Inducţie electromagnetică Instalaţii de încălzire Înaltă frecvenţă Macara Încercare de stabilitate Încovoiere Dispozitiv medical Sterilizare Testare chimică Echipament chirurgical Foarfecă chirurgicală Rugozitate Instrumente dentare Instrumente dentare rotative de tăiere Mandrină Nevertebrate Simbol Ipsos Pulbere Analiză prin cernere Analiză granulometrică Încercare. Verificare Uzură Izolator electric Îmbinare lipită Şoc mecanic Încercări Luptă împotriva incendiilor Protecţie la foc Protecţie la radiaţie termică Laterial rezistent la căldură Pictogramă Îmbrăcăminte pentru pardoseală Utilizare Îmbrăcăminte de material plastic Răşină vinilică Degradare Îmbrăcăminte textilă Flexibilitate Îmbrăcăminte de pardoseală Măsurare de dimensiuni Rezistenţă la căldură Îmbracăminte de material plastic Îmbracăminte de pardoseală Plută Iută Poliester Pâslă Îmbrăcăminte din cauciuc Linoleum Rezistenţă la foc Îmbrăcăminte de cauciuc Cizmă specificaţie Rezistenţă la apă Ciclu de încercare Grad de simulare Armătură Element prefabricat Fisurare Încercarea la sarcina de probă Încercarea piuliţelor Încercarea la sarcină de probă pe con a piuliţelor Sticlă Analiză macroscopică Examinare microscopică Pregătire epruvetă Epruvetă Sudară cap la cap Sudură în colţ Îmbinări sudate din materiale metalice Încercarea la răsucire a sudurilor Determinarea indicelui de ferită (FN) Materiale pentru sudare Încercarea la presiune a sudurilor executate electric Sudarea electrică prin presiune Materiale metalice Maşini electrice rotative Metalografie Îndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice Îngrăşăminte Potasiu Fosfat Unghi de taluz la alunecare Formare profesională Aparat înregistrator Termometru Senzor de temperatură Caracteristici tehnice Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Siguranţa în funcţionare a produselor Laborator medical Managementul laboratorului Alimentare cu apă Lac Material de încercare Echipament optic Latex de cauciuc Determinarea conţinutului de reziduu pe sită Determinarea densităţii Latex de cauciuc natural Determinarea alcalinităţii Lavoar Rezistenţă de izolaţie Rigiditate dielectrică Liant Indice de hidroxil Indice de aciditate Analiza volumetrică Copolimer Răşină sintetică Aminoplaste Produs industrial Tracţiune electrică Linii directoare Industria alimentelor şi băuturilor Managementul aspectelor economice ale calităţii Examinare metalografică Încercare la îndoire Lipire tare Probă Comercializare Nomenclatură Produs EEC şi EFTA Şurub cu locaş cruciform Şurub Sănătate Tensiune Lingou Simbolizare numerică Managementul clădirii Managementul financiar al clădirii Managementul infrastructurii clădirii Servicii de managementul clădirii Ciclul de viaţă Management de mediu Sistem de asigurare a calităţii Condiţii generale Coduri de conduită în cadrul organizaţiilor Soluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor Tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor Prevenire Sisteme de management Siguranţă în funcţionare Managementul siguranţei în funcţionare Ghid de aplicare Manometru Pneu Măsurarea presiunii Aparat indicator Control metrologic Manşetă de etanşare Aparat de robinetărie Produs dentar Dispozitiv de prindere Curăţat tufiş Echipament forestier Echipament portabil Instrucţiune de utilizare Tăiat iarbă Tractor agricol Utilaj forestier Maşini de extras carote Maşini cu coloană Formare prin comprimare Maşini de formare Zonă periculoasă Sisteme de răcire Bridă de strângere Mâner Ferăstrău Prelucrare lemn Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului Cerinţe de securitate Cositoare de gazon Echipament specific Maşini horticole Maşini horticole cu motor Maşini pentru prelucrarea lemnului Maşini de rindeluit Ferăstrău circular Maşini de îndreptat Maşini de scobit locaşuri de cepuri cu o singură sculă Sculă pentru ciocan pneumatic Moment de torsiune Maşini de tăiat Securitate maşină Unealtă portabilă Echipament portativ Maşini portative electrice Fir textil Înfăşurare Maşini textile Maşini de urzit Bobinare Ac de tricotat Maşini de tricotat Protecţie plantă Echipament agricol Echipament pentru tratamentul plantelor Pulverizatoare Duză Maşini unelte Polimeri Material electroizolant Material plastic flexibil Rezistenţă la tracţiune Rezistenţă la rupere a marginilor Rigiditate electrică Materiale compozite Lipire moale Metal de adaos Modul de elasticitate Răşină Material de adaos pentru lipire tare Aliaj magnetic Caracteristică geometrică Circuit magnetic Curbură Definiţie Planitate Rectilinizare Permeabilitate magnetică Factor de intensitate a tensiunii Produse metalice Încercare la fluaj Întindere monoaxială Inel tubular Încercare la expansiune Încercare la hidraulică Duritate Knoop Durometru Sârmă metalică Pulbere metalică Încercare la rupere prin îndoire Rezistenţă la rupere Material sinterizat Epruvetă de încercat Porozitate Încercare la vibraţii Dispozitiv de reglare Membrană Proprietăţi chimice Distribuţie Furnizare Oţel refractar Sudare în mediu de gaz protector Sudarea Sudură Standardizare Oţel termorezistent Încercarea în condiţii atmosferice artificiale Atmosferă de încercare Atmosferă standard Inflamabilitate Determinarea modificărilor la agenţii termici şi surse de lumină de laborator Plastifiant Răşină termoplastică Folie Folie de material plastic Policarbonat Clorură de vinil Analiză prin sitare Homopolimer Materiale termoplastice Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST) Răşină epoxidică Încercare termică Latex de cauciuc natural şi sintetic Dispersii polimerice Metode determinarea tensiunii superficiale Metoda inelului Determinarea biodegradabilităţii aerobe Determinarea rezistenţei la şoc-tracţiune Materiale termorigide Deşeuri Produse reciclate din PVC Produse reciclate din PE Produse reciclate din PET Produse reciclate din PP Produse reciclate din PS Produse reciclate Pulberi de răşini fenolice Determinarea distanţei de curgere Placă de sticlă Răşini de homopolimeri şi copolimeri ai clorurii de vinil Determinarea clorurii de vinil Măsurare a dimensiunii Produs alveolar flexibil Încercare la sfâşiere Produs celular flexibil Materiale textile Fibre chimice Rezistenţă la abraziune Rezistenţă la şoc Starea suprafeţei Măsurare de debit Curgere de fluid Curgere în conducte închise Tub Pitot Simboluri Curgere lichid Câmp ultrasonic Eclator cu sfere standardizat Eclator standardizat tijă-tijă pentru măsurarea tensiunii continue Măsurarea tensiunii Caracteristică antropometrică Documente pentru mentenanţă Sudare prin lipire Carbură Duritate Vickers Încercare la coroziune atmosferică Încercare la coroziune locală Etalonare Profilometru Absorbţie de apă Piatră naturală Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin şoc Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin acţiunea ceţii saline Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin acţiunea SO2 în prezenţa umidităţii Eroziune Oxid de aluminiu Oxid de calciu Oxid de magneziu Sulfură Metode electrochimice Cârjă pentru antebraţ Mijloc ajutător pentru persoană cu deficenţă Mijloc de recuperare locomotorie Mijloace ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi Manipulare continuă Transportor cu plăci Instalaţii de manipulare materiale Utilaj pneumatic Tubulatură Articol de puericultură Leagăn Mobilier Pat Saltea Somieră Echipament de uz casnic Scaun Component electronic Turbogeneratoare Mortar Mortar de rost Motoare cu combustie internă Bujii de aprindere Pompă de combustibil Pompă de injecţie Motoare electrice Nacele suspendate Codificări Nave mici Măsurarea şi declararea puterii Codificări pentru toate tipurile de nave mici Îmbrăcăminte Standarde. Norme Ventilaţie Autentificare Reflexie Interfaţă Instrumente optice de măsurare Frontifocometru Echipamente pentru laseri Instrumente optice Caracteristici temporale ale fascicolului laser Metode de verificare a puterii Organe de fixare Îmbinări cu piese de fixare Valori caracteristice pentru capacitatea de rezistenţă Valori caracteristice pentru modulul de alunecare Călire Duritate Călibilitate Oţel hexagonal laminat la cald pentru utilizări general Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni şi la formă Oţel laminat la cald pentru arcuri Oţel lat laminat la cald Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni si la formă Oţel pătrat laminat la cald pentru utilizări general Plasă sudată Oţel rotund laminat la cald pentru utilizări general Granulaţie Aliaj cobalt Aliaj nichel Fluaj Produse laminate la cald Cementare (călire superficială) Coroziune atmosferică Oţel rezistent la coroziune Profil metalic Oţel tratat termic Prelucrare la cald Oţel pentru scule Oţel rapid Supapă de motor Caractreistică mecanică Oţet Lichid de provenienţă agricolă Metalurgie extractivă Aparatură Plăci (Construcţii) Condiţie livrare Radiografie industrială Produs metalurgic Pigment Piuliţă cu autoblocare Piuliţă din oţel Caracteristici mecanice Piuliţă hexagonală Piuliţă cu inel nemetalic Piuliţă cu filet metric cu pas fin Piuliţă cu guler Placă de aşchii de lemn Aşchie Dozaj Metodă extracţie Placaj Acoperiş Acoperiş înclinat Ardezie Aspect Fibrociment Încercare de recepţie Învelitoare de clădire Produs extrudat Aliaje de plumb Materiale recirculabile Aliaj de plumb Oxid de plumb Inspecţie Spectrometrie de absorbţie în flacără Spectrometrie de emisie cu plasmă cuplată inductiv Pompă de circulaţie Pompă rotodinamică Presiune hidrostatică Probă hidrostatică Preţuri Detectare Latex Prezervativ Rezistenţă la spargere Stabilitatea culorii Simbol numeric Sistem om-maşină Dispozitiv de comandă Dispozitiv de semnalizare Semnal acustic Semnal vizual Turnătorie Aliment iradiat Corp gras Hidrocarbură Produs alimentar Radiaţie ionizată Spectrometrie de masă Smoală Electrod Metodă picnometrică Determinarea conţinutului de cenuşă Produse petroliere Industrie metalurgică Substanţe insolubile Toluen Acid fosforic Tratarea apei Acid sulfuric Descriere Tratare apă Aluminat Fosfat de sodiu Clorură Hidroxiclorosulfat de aluminiu Clorură de amoniu Ortofosfat Pirofosfat de sodiu Pirofosfat Pirofosfat de potasiu Polifosfat Fosfat de calciu Hidroxid de sodiu Silicat Sulfat de aluminiu Fosfat de potasiu Material de armare Produs de ciment armat cu fibre Încercare la temperatură ridicată Limită de curgere Oţel austenitic Produs de uz fitosanitar Structură moleculară Clasă de calitate Construcţie sudată Livrare Produs refractar Produs dolomitic Certificat de inspecţie Raport de inspecţie Combustibil lichid Ambutisare Îndoire Aderenţa acoperirii Caracteristicile suprafeţei Produse laminate la rece din oţel Produse laminate la rece zincate electrochimic Email vitrificat Produse laminate la rece Încercare de absorbţie a apei Încercare prin imersie Material termoizolant Produs termoizolant Deformaţie sub sarcină Încărcare la forfecare Rezistenţă la încovoiere Transmisia vaporilor Vapori de apă Rezistenţă la îngheţ - dezgheţ Profile de oţel Toleranţe la secţiune transversale Profil I Materiale de construcţie Încercare la inflamabilitate Transmisie Protector individual împotriva zgomotului Ochi Protecţie împotriva radiaţiilor Protecţie anticorozivă Oxid de fosfor Site Pâlnie Timp de curgere Acceptabilitate Plasmă: fizică, arc electric, acoperire metalică Pulverizare termică Ambalaj de sticlă Rezistenţă la presiune Rezistenţă la şoc termic Notă tehnică Protecţie împotriva supravitezei Sală de maşină Scară rulantă Trotuar rulant Evaluarea performanţei Instalare Mijloc de măsurare a temperaturii Sursă electrică de alimentare Aparat de înregistrare Definiţie echipament de măsurare Mijloc de măsurare Compatibilitate Materiale Robinet cu flanşe Arzător Robinet de închidere Manipulator Rulment Şaibă Încercare la temperatură înaltă Interschimb de informaţii Codificare Sculă de asamblare Cheie Cap de cheie Încercare de torsiune Tensiune mecanică Rindea Echipament de birou Acţionare cu fluid Circuit fluid Distribuitor fluid Distanţă Membru inferior Maşini periculoase Maşini de prelucrat cu laser Categorie Protecţie la pericole mecanice Standard Maşini combinate Maşini de alezat Securitatea maşinilor unelte Strunguri cu comandă numerică Centre de strunjire de dimensiuni mici Maşini de găurit Strunguri cu comandă manuală Strunguri cu, sau fără comandă automata Protecţia informaţiei Maşini de lustruit de tip disc Maşini de lustruit Maşini de şlefuit Unelte electrice cu motor portabile Baterie de acumulatoare Protecţie împotriva incendiilor Protecţie împotriva şocurilor electrice Unelte electrice portabile Semifabricate pentru forjare Toleranţe la formă Toleranţe la masă Separator Vapori de apă sub presiune Aparat automat Vapor de apă sub presiune Vapor de apă Înaltă tensiune Aliaj de nichel Acoperire electrolitică Industrie aerospaţială Prevenirea la coroziune Determinare aderenţă Procedeu de acoperire Aprobare Fabricaţie Nit cu cap bombat Nit plin Argintare Oţel rezistent la cald Tratament de suprafaţă Denumire Piuliţă cu autofrânare internă Masă Şurub cu cap hexagonal Tratamentul suprafeţei Aliaj de titan Curăţare Tratament anodic Model de asigurarea calităţii Seringă Cartuş pentru injecţie dentară Cerinţe de funcţionalitate şi încercări Maşini de sudat electric pin presiune Metode de sterilizare Analiză prin metode de combustie Dată reglementară Schimb de date Presiune internă Canalizare pentru fluide Ape uzate Evacuare apă Armare cu sticlă Chimic Factor de fluaj Material plastic termorigid Rezistenţă chimică Determinarea conţinutului Încercare la comprimare Rezistenţă la presiune hidrostatică Policlorură de vinil neplastifiată Analiză microbiologică Probă biologică Linii directoare pentru managementul calităţii Linii directoare pentru managementul configuraţiei Principii fundamentale Procese de măsurare Echipamente de măsurare Politica OH&S Circuit imprimat Emisii poluante Sistem calitate Audit calitate Aparat cu combustibil lichid Arzător cu păcură Evacuarea produselor de ardere Sobă cu păcură Ghid de undă Rezonator dielectric Aprobarea capabilităţii Evaluarea calităţii Placă imprimată echipată Filtre Module de filtre pasive antipazitare Proceduri de măsurare şi încercări Rezonatoare cu cuarţ Specificaţie particulară cadru Rezistoare fixe de putere mică Rezistoare nebobinate Putere mică Rezistoare fixe nebobinate Suprafaţă de montare Rezistoare fixe nebobinate de putere mică Măsurarea rugozităţii Ondulaţie a suprafeţei Profil al suprafeţei Gaz petrolier lichefiat Alimentare cu gaz Material portativ Dispozitiv cu gaz Dispozitiv de bucătărie Reîncălzire Aparat cu GPL Caracteristică de securitate Caracteristică de randament Aparate de încălzit Spectrometrie de absorbţie moleculară Materiale electrice Marcă : calitate, prelevare probă, marcare Călire la presă Încercare de tip Sterilitate Proprietate termodinamică Dilatare termică Încercare la temperatura de fierbere Geam Transfer de căldură Metodă de calcul Transmitanţă termică Vitraj Geam izolaţie termică Transparenţă Sticlă textilă Pipetă Implant dentar Proteză dentară Condiţie de igienă Acoperire nemetalică Acoperire de crom Acoperire de fosfor Acoperire cu oxizi Acoperire anodică Putere Lista termenilor din domeniul sudării Sudură cap la cap Şaibe plate Şaibe plate, teşite Ştift filetat Ştift filetat crestat Şurub cu locaş hexalobular Şurub cu cap cilindric bombat Şurub cu cap crestat Şurub cu cap cilindric Filete preferenţiale Filete nepreferenţiale Şurub cu cap înecat Şurub cu cap semiînecat bombat Şurub cu cap tronconic Şurub pentru tablă Bandă lată Caracteristică magnetică Acoperire prin imersie la cald Aliaj aluminiu-siliciu Încercare de acceptare Butelie gaz Încercare de răsucire Produs plat Proprietate mecanică Tablă groasă Tarod Flanşe Prelucrarea informaţiei Transformarea de date Algoritm Organizarea informaţiei Prelucrare date grafice Software pentru calculator Protecţia datelor (informatică) Semnături digitale Turnare Extrudare Prelucrare Transportul energiei în curent continuu la înaltă tensiune Măsurarea dimensiunilor Sisteme de măsurare Tricotaje Conductă sub presiune Produs din fontă Conductă de gaz Fontă turnată din grafit nodular Produs din fontă turnată Sistem de încălzit Tub radiant Alungire Fontă cu grafit nodular Echipament pentru turnătorie Model Material gazeificabil Imagine fotografică Indicatori de calitate a imaginii Turnare în amestec de formare Toleranţă la defect Amestec de formare Cutie de miez Masă liniară Oţel martensitic Conducte pentru fluide Polipropilenă Ţeavă pentru fluide Conductă de presiune Calcinare Conducte subterane şi imersate Ţiglă Acoperiş învelitoare de clădire Impermeabilitate la apă Lăţime Lungime Ulei esenţial Cubeba Proprietate optică Uleiuri esenţiale Compuşi carbonilici Metoda potenţiometrică Indice de ester Metodă cromatografică Uree Biuret Metodă spectrofotometrică de absorbţie atomică Var Vas WC Ceramică glazurată Instalaţii sanitară Probe funcţionale Sifon Vehicule electrice Vehicule medicale şi echipamentele lor Ambulanţe rutiere Bornă electrică Sistem de aprindere Bobină de aprindere Motor diesel Circuit de frânare Lampă de semnalizare Sistem de avertizare Traductor Diagnosticare Geam de securitate Încercare la radiaţii Cerinţe şi metode de încercare pentru lichidele în compoziţia cărora nu intră produse petroliere Utilizări în sistemele hidraulice de frânare şi de comandă a ambreiajelor vehiculelor rutiere Garnitură de frână Plăcuţă de frână Frână cu disc Încercare la încălzire Placă reflectorizantă Încercare de laborator Strat de vopsea Peliculă Încercare de ductilitate Aliaj de zinc Condiţie marcare Produs de zinc Spectrometrie de emisie Sursă acustică Reducere zgomot Transmisie zgomot Duritate Rockwell Profil Film subţire Coroziune fisurată sub tensiune Semifabricat pentru relaminare Document de livrare Simbol chimic Alumină Procedeu umed Linii electrice aeriene Anvelopă Anvelopă cu cameră de aer Aparataj de joasă tensiune Demaror Aparat auditiv Material de uz colectiv Radiaţie luminoasă Aparat volumetric Metode negravimetrice Protecţie la explozie Praf Arc compresiune Arc elicoidal Şuruburi pretensionate Asamblări Constucţii civile Sistem HR Sistem HV Specificaţie generică Cristal cuarţ Specificaţie intermediară Gaz toxic Vapori toxici Automat programabil Comanda proceselor Destinaţie Echipament de stins incendiu Vehicul de luptă împotriva incendiului Vehicul de urgenţă Conector multicontact Baterie electrică Colectare Cauciuc siliconic Cabluri de susţinere Cabluri destinate transporturilor de persoane Cablu multipolar Cablu unipolar Sudor Bacterie sulfito-reducătoare Consum biochimic de oxigen Azot amoniacal Azotat Fluorură Material de prelevare Echipament de prelevare Nămol Determinare cianură Cameră anecoică Atenuare Ecran Camere anecoice Incinte Carcateristici ale suprafeţei drumurilor Carcateristici ale suprafeţei aeroporturilor Tehnica volumetrică a petei Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei Încercare la torsiune Card de credit Circuit integrat Card cu circuit integrat Cartela de identificare Înregistrare magnetică Cauciuc termoplastic Arzător cu pulverizare Aparat cu combustibil Placă timbru Unitate de încălzire Aparat cu combustibil solid Placă de identificare Apă caldă menajeră Cazan cu tiraj forţat Cazan de încălzit Conductivitate termică Cabluri Dioxid de carbon Calitatea aerului Atribuţii pentru curăţare Atribuţii proces de lipire Procesul de pregătire a componentelor Cerinţe de calitate pentru sudare prin topire a materialelor Sistem de încredere Semnătură electronică Calificare a întreprinderii Produs fasonat Fasonat dens Refractar silicat Refractar fasonat Refractar magnezitic Dolo mitic Calcic Refractar cromitic Carbonic Depozitare Echipament electronic Echipament dentar Cleşte dentar Pompă de căldură Refrigerare Zgomotul maşinilor Emisie acustică Verificare de recepţie Abatere de la circularitate Fabricaţie pe loturi Descărcare electrostatică Radiofrecvenţă Fenomen electric Unde de şoc Supratensiune Flickermetru Produse pentru maşini-unelte Imunitate Condensator fix Siguranţă fuzibilă Încercare la căldură umedă Motor de curent alternativ Baterie de condensatoare Condensatoare serie Circuit de întrerupere Supracurent Întreruptor Maşini de alezat şi frezat Curent alternativ (c.a.) Conectoare pentru plăci imprimate Conectoare pentru echipamente electronice Conectoare de cablu pentru fund de sertar Conectoare de cablu pentru placă Conectoare ecranate perechi Fişă cu terminale autodezizolante Priză cu terminale cu lipire Componentă electromecanică Conectoare cu asigurarea calităţii Racordare tubulatură Recipient Container platformă Dispozitiv mobil Dispozitiv pentru manipularea materialelor Document tehnic Contor de energie termică Interferenţă electromagnetică Încercare de măsurare Conductă pentru apă Antene Zgomot (acustica) Compuşi chimici Radiaţii infraroşii Curent continuu (c.c.) Cornier Încercare la coroziune sub tensiune Racord cu sudură Descărcător Eclator Standarde pentru un anumit domeniu Piesă filetată Metode de proiecţie Proiecţie centrală Rupturi şi secţiuni Secţiuni Organe de asamblare Controlul naşterii Contraceptiv Dispozitiv de contracepţie Prelevare probă Dispozitiv de semiconductoare Dispozitiv optoelectronic Cale de circulaţie Diminuarea zgomotului Drum Ecran acustic Scrisul Cerinţe generale Injector de combustibil Maşini Măsurarea energiei electrice Dispozitiv de impulsuri de ieşire Contor de inducţie Contor static Cuptor industrial Material pentru utilizarea industrială Atmosferă controlată Echipament de galvanizare la cald Supraîncălzire de metal topit Prezenţa lichidelor în baia de sare Scurgere sau deversare a sării Solidificare şi retopire a sărurilor în baie Stropi de sare Supraîncălzirea băii Călire în aer liber Călire prin acoperire Fluid de călire Spaţiu de joacă Echipamente pentru spaţii de joacă Material pentru colectivitate Accidente Tobogan Element basculant Teleconducere Teleprocesare Procesare de date Standard de însoţire Controlul sistemului de putere Impuls de curent Baterie cu plumb acid Particule magnetice Metodă de examinare Metodă prin comparare Discontinuitate perpendiculară Termeni utilizaţi în examinarea vizuală Examinare cu curenţi turbionari Ţeavă fără sudură Examinare radiografică Amestec gazos Analizor de gaze Caracteristică funcţională ale analizoarelor de gaze Constituenţi în amestecuri gazoase Filet pentru ţeavă Îmbinare ţeavă Flanşă conductă Piesă fontă Prezoane Prezoane şi piuliţe Vehicul cu acţionare electrică Geotextil Presiune de încercare Auditul calităţii Fibră aramidică Fibră de sticlă Hârtie electroizolantă Polietilentereftalat Şold Articulaţie Dispozitiv protetic Proteză vasculară Valvă cardiacă Stent vascular Rezistenţă la oboseală Indicatori de performanţă Extracţie petrol Document electronic Instalaţii de ridicat Cârlig Organ de comandă Instrumente medicale Metal topit Mod de utilizare Radiaţie ultravioletă Abraziune Încercare Stuttgart Rezistenţă la uzură Încercare Frick-Taber Ardere Mucegai Praf fin Colectare de praf Încercare de etanşeitate Încercări combinate Frig Vibraţii sinusoidale Căldură umedă Dispozitive de montare încorporate Rezistenţă de dizolvare Rezistenţă la căldura de lipire Sudabilitate Tehnologie de montare pe suprafaţă Metoda balanţei de umezire Documentaţie Specificaţie de încercare Încercare ciclică Aparat de eşantionare Amendament calcic Amendament magnezian Lanţ cu zale sudate Lanţ de manipulare Lanţ pentru ridicat Mijloc de legare Sarcină de încercare Lemn rotund Cherestea Index general Sisteme electronice Magistrală de câmp Sistem de comandă a proceselor industriale Specificaţie a statului fizic Proiecte Maşini de spălat Limită de zgomot Intensitate acustică Intensitatea vibratoare Maşini de extrudare Maşini pentru cauciuc Maşini de mărunţire Stâlp de susţinere Utilaj minier Maşini portative Maşini cu percuţie Maşini portative cu motor Maşini portative de înşurubat tip cheie Maşini portative de înşurubat tip şurubelniţă Maşini de înşurubat Mâner maşină Maşini de filetat Maşini neelectrice Maşini de găurit rotative cu percuţie Maşini de asamblat pentru elemnte de asamblare filatate Maşini portative cu motor neelectric Maşini de polizat Maşini de tăiat prin forfecare Maşini de tăiat prin ronţăire Maşini de debitat tip ferăstrău alternativ Maşini de debitat tip ferăstrău circular Maşini de debitat tip ferăstrău oscilant Material de bază Foaie laminată Poliamidă Ţesătură din fibră de sticlă Racorduri filetate metalice Materiale de etanşare Racorduri filetate Compoziţii de etanşare Material pentru injecţie Material pentru extrudare Prepararea epruvetelor Lămpi cu arc cu cărbune Produse de materiale plastice Desfăşurarea şi utilizarea încercărilor la foc Ghid general Determinarea viscozităţii Metoda tubului înclinat Copolimer acetat de vinil Materiale pe bază de etilenă/acetat de vinil (E/VAC) Determinarea proprietăţilor Materiale pe bază de polipropilenă (PP) Materiale polcetonice (PK) Sistem de codificare Bază pentru specificaţii Materiale polifenileneterice (PPE) Injecţie şi extrudare Materiale plastice nealveolare Metoda prin imersie Picnometrul în mediu lichid Metoda prin titrare Metoda coloanei cu gradient de densitate Poliesteri termoplastici (TP) Tacâm Veselă pentru servirea mesei Obiect pentru tăiat Acoperire cu argint Acoperire cu aur Aprecierea proprietăţilor unui sistem Evaluarea unui sistem Evaluarea siguranţei în funcţionare Dependenţa de nivelul de excitaţie (DLD) Efecte DLD Măsurare parametri Maşini de măsurat în coordonate Circuite imprimate Metode de încercare pentru structuri de interconectare Produs refractar fasonat Izolat fasonat Fasonat des Încercare de condiţii ambiante Rezistenţă la strivire Con piroscopic Refractar silico-argilos Material pulbere Puzzolană Receptor Satelit Staţie terestră Receptor de televiziune Mijloc ajutător pentru absorbţia urinei Mijloc ajutător pentru mers Cadru pentru mers Cadru cu roţi pentru mers Persoane cu handicap Baston de sprijin Evaluare performanţe Gaz de evacuare Emisie din gazul de evacuare Fum Emisie de gaze Funcţionare Condiţie de securitate Gaz inflamabil Proprietăţi magnetice Reprezentarea datelor Document financiar Card de identificare Imperfecţiune bulă Defect Incluziune Toleranţă pentru forma suprafeţei Imperfecţiune de suprafaţă Oţel slab aliat Epuvetă Oţel lat laminat la cald pentru arcuri Oţel lat Oţel lat canelat şi nervuri pentru foi de arcuri Oţel beton Sârmă laminată Prezentare de date climatice Performanţă higrotermică a clădirilor Maşini de periat Perie Abatere de la dimensiune Ciocan matriţor Piesă matriţare Presă verticală Aparat sub presiune Placaj cu staturi Placaj cu miez Placaj cu şipci Placaj din lamele Placaj longitudinal Placaj transversal Cerinţă de securitate Plasă de securitate Plăci imprimate echipate Proceduri de măsurare Încercare de reflectometrie temporală Plăci imprimate Proiectarea circuitelor cu impedanţă controlată Placă acoperire Încercare la impact Încercare de abraziune Încercare la şoc termic Rezistenţă la îngheţ Pumb Echipament periferic de calculator Echipament terminal pentru date Prelucrare text Procesare text Structura cristalină Azbociment Placă ondulată Produs de sticlă Instalaţii de stingere Atac chimic Încercare chimică Fibră Profil mecanic Şlefuire Componente ceramice Proprietăţi piezoelectrice ale materialelor Sprinkler Membru artificial Metodă de reducere Produs agricol Aparat sub presiune de gaz Instrucţiune tehnică Rezervor Utilaj rulant de cale ferată Defect de sudare Montare Examinare execuţie Frână pneumatică Produs injectabil Flacon Sticlă trasă Sticlă borosilicatică Echipament electric de măsurare Aparate de dezinfecţie - uz medical Autoclave cu abur Echipament automat şi semiautomat pt. analize de laborator Releu electric de măsură ISDN (Integrated Services Digital Network - Rețea cu servicii digitale integrate) Acces de bază Terminal telefonic Capacitate Proiectare de rezistenţă Reţea de apă Robinet de separaţie Inginerie în automatizare Arbore Sac colector de urină Metal de bază Zincare Împletitură metalică Împrejmuire Panou sudat Produs de sârmă Acoperire neferoasă Cuplaj Transmisie mecanică Schemă cinematica Cheie tubulară Sculă acţionată mecanic Sculă acţionată manual Pătrat de antrenare Scule pentru prelucrarea lemnului Freze cu coadă Sisteme electronice programabile Cuptoare de retopire sub zgură electroconductoare Sisteme de încălzire cu trasee rezistive Produs cu laser Măsură de protecţie la iradiere Interacţiune Operator (personal) Post de lucru Sursă de informaţii Avertizor tactil Semnal auditiv Operator: personal, corp uman, acces, deschidere de acces Încercare în condiţii de laborator Încercare în condiţii reale de funcţionare Substanţă periculoasă Instalaţii pentru epurarea gazelor Sistem de epurare a aerului Concentraţie Gaz poluant Stand de încercare Metodă de inspecţie Protecţie împotriva pericolelor mecanice Chei. Şurubelniţe Ferăstraie circulare Ferăstrău cu cuţite circulare Ciocane Foarfece Maşini de ştanţat Ferăstraie baionetă Ferăstrău alternativ cu lamă dublă Maşini de rectificat Unealtă electrică cu motor Ferăstrău cu bandă Material plastic transparent Seringi hipodermice Schemă electrică Simbol electric Componentă pasivă Dispozitiv semiconductor Conversie electrică Producţie de energie electrică Echipament de telecomunicaţie Sistem de alarmă Motor cu aprindere controlată Canalizare fără presiune Drenaj subteran Ţesătură metalică Ciur Tablă perforată pentru cernere Conductă metalică Calitate atestată Module electronice Folie electroizolantă Material electroizolant solid Proprietăţile suprafeţei Profil al stării suprafeţei Aparatură cu traiectorie deschisă Gaze şi vapori combustibili sau toxici Aliaj de staniu Obiect de artă Asamblare prin lipire sau lipire tare Contact cu produs alimentar Produs de metal Caracteristică acoperire chimică Transmisia luminii Transmitanţă Geam statificat Geam float Sticlă pentru construcţii Produse de bază speciale Proprietăţi fizice Oxid de sodiu Oxid de potasiu Material plastic armat cu sticlă textilă Roving Stingător Stratificate industriale Stratificate rigide Răşini termoreactive Modul asociat Seria 19 inch Sertar Schimbătoare de căldura Instalaţii Sudare MAG Sudare MIG Sudare sub flux Sudare WIG Sudare prin topire Electrod pentru sudare prin presiune Portelectrod Şurub cu locaş Impuls de tensiune de comutaţie Impuls de tensiune de trăsnet Încercare la înaltă tensiune Tensiune alternativă Codificare digitală Cifre binare Colorant Încercare în mediu climatic ambiant Încercare în mediu climatic artificial Rezistenţă a vopsirii Încercare în condiţii ambiante Încercare la lumină artificială Lampă cu xenon Încercare de rezistenţă la acizi Încercare de rezistenţă la alcalii Încercare la apă Apă fierbinte Fierbere Încercare la căldură uscată Încercare la mercerizare Carbonat de sodiu Lână Sistem de conducere a proceselor Vehicule cu motor Reţea Produs de gresie Racorduri de tuburi sudate longitudinal Instalaţii de evacuare sub vid şi gravitaţionale Abur Generator de abur Evacuare cu presiune Condiţie materială Aparatură de precizie Examinare cu lichide penetrante Determinarea călibilităţii Ţevi de oţel circulare fără sudură Ţevi de oţel fără sudură Condiţii tehnice de livrare Ţevi de oţel nealiate Ţevi de oţel aliate Ţevi sudate calibrate Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite pneumatice Ţevi calibrate cu secţiune dreptunghiulară Ţevi calibrate cu secţiune pătrată Ţevi sudate Acoperiş de ţiglă Acţiune agenţi atmosferici Placă arsă Ghid de utilizare Principiul de funcţionare Rezonator cu undă de suprafaţă (UAS) Seif Clasă de protecţie Încercare de rezistenţă la foc Încercare la şoc termic şi impact Suport de date Uscător Uscător cu tambur Debit caloric Var pentru construcţii Izolare termică Rulotă Instalaţii de gaz Cablaj Conector unipolar Filtru de combustibil Măsurare de vibraţii Ditizonă Metoda spectrochimică Ro Locuri de muncă Implementare Evacuare Sistem de management al calităţii Principii Explozie Estimare Transport public de călători Organisme modificate genetic Prevederi Încercare la temperatură scăzută Încercare la presiune scăzută Sac colector pentru stomie Material carbonic Analiză fotometrică în flacără Protezare Ortezare Orteză Echipament mobil Sticlă optică Material brut Benzen Ţeavă (tub) Robinet cu fluture Conector de antenă Specificaţie geometrică de produs Fructe şi produse vegetale Curgere în canale deschise Conveiere Lanţ conveier Criterii de planificare Prelucrare rezultate Maşini de profilat Maşini pentru debitare plană Curea sincronă Sculă de strunjit Hidrocarburi aromatice Polifluorură de viniliden Acoperire optică Încercare la condiţii de mediu Dimensiune particulă Circuit digital Efort la rupere Efort la tracţiune Produse în vrac Cărucior elevator Maşini portative rotative Securitate în muncă Aliaj de vanadiu Aliaj de cobalt Aliaj de mobilden Aliaj de wolfram Aliaj de fier Robinet cu sertar Produs de fontă Putere calorică Căldură specifică Spectroscopie de absorbţie atomică Fibră ceramică Refractar nefasonat Rezistenţă la fluaj Sistem CIM Măsură de prevenire Protecţie împotriva trăsnetului Structură Selecţie Nivel Defectare Unsoare Conductor neizolat Filtre ceramice piezoelectrice Revizuirea oficială a proiectului Vehicul pe şină Modulaţie de amplitudine Siguranţă de funcţionare Releu diferenţial Releu de putere Presurizare Rezistoare Construcţie de automobile Transimie prin curea Propagarea fisurii Încercare la coroziune exfloliantă Sedimentare Intensitate luminoasă Autoclavare Eco-etichetare Etichetă de mediu Declaraţie de mediu Protecţie împotriva căderilor unor corpuri Încercare la cădere Metodă de absorbţie atomică Detector de incendiu Control fum Desfumare Mijloace de inhibare Dimensiune granulă Ioni de amoniu Îmbinări obţinute prin coasere cu fir Îmbinări obţinute prin coasere cu agrafe metalice Cenuşă de pirită Trioxid de sulf Sulf total Sulf din sulfuri Oxid de cupru Dioxid de siliciu Var măcinat Beton celular autoclavizat Siguranţă la foc Arzător pilot Motoare electrice rotative Desene de ansamblu Gips Reziduu insolubil Placă de marsit Stabilitate la presiune Stabilitate la temperatură Placă de etanşare Cameră de aer Fiolă farmaceutică Încercare la coroziune fisurată sub tensiune Încercare la coroziune intergranulară Serviciu Freză Maşini de împrăştiat Băutură alcolică Exactitate Incertitudine de măsurare Carbonat de calciu Produs fitosanitar Indici de bază Proiecte de formare Mesaje Perturbaţie radioelectrică Materiale neferoase
Vă rugăm să schimbaţi parola