Biblioteca Universității din Pitești

Asociaţia de Standardizare din România

Nume Colectiv: Asociaţia de Standardizare din România
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 2078 lucrari in 2070 publicatii in 1 limbi
Roboţi industriali de manipulare : Interfeţe mecanice : standard român de: Asociaţia de Standardizare din România (Text tipărit)
Subiecte
Distanţă PVC Testare Profil I Ambalaj de sticlă Profilometru Organism certificat Proiecte Mijloc ajutător pentru absorbţia urinei Flanşă conductă Reţea Proceduri de măsurare şi încercări Metodă prin comparare Simbol grafic Cabluri de oţel Pulverizare termică Maşini de gătit Caracteristică antropometrică Încercare Knoop Emisie acustică Conector electric Piele Oţel feritic Coadă cilindrică pentru buterolă şi manşoane de prindere Maşini portative electrice Analiză biologică Sculă pentru ciocan pneumatic Utilizare Testare chimică Organe de maşini Seringi hipodermice Caracteristică acoperire chimică Cabluri destinate transporturilor de persoane Caracteristică hidraulică Radiaţie ionizată Acoperire metalică Şurub pentru tablă Ambalaj metalic Caracteristică magnetică Schimb de date Acoperire anodică Hidroxiclorosulfat de aluminiu Simbol chimic Acoperire de zinc Aparat electrocasnic Vapori de apă sub presiune Rulment Condiţie de securitate Îmbrăcăminte Rezistenţă a îmbinării adezive Măsurare de dimensiuni Maşini de măsurat în coordonate Circuit fluid Echipament specific Protecţie împotriva incendiilor Sudare MAG Metodă de reducere Stratificate rigide Preţuri Refractar magnezitic Nămol de la tratarea apelor uzate Compuşi carbonilici Încercare la impact Niveluri de certificare personal Dispozitiv de prindere Emailuri aplicate pe suprafeţe de oţel Filieră pentru filetare Aparat cu combustibil solid Piuliţă din oţel Umiditate Geam de securitate Echipament pentru tratamentul plantelor Piuliţă hexagonală Baterie de acumulatoare Încălzire Alcalii Reprezentarea datelor Standardizare Transport public de călători Termometru Lanţ pentru ridicat Plăcuţă Geotextil Cartela de identificare Mijloace de inhibare Caracterizare Manometru Tablă din oţel Joasă tensiune Toluen Algoritmi Construcţie de automobile Şurub cu cap hexagonal Transportul energiei în curent continuu la înaltă tensiune Oxid de fosfor Încercare la lumină artificială Acoperire neferoasă Tratamentul suprafeţei Presiune acustică Coroziune fisurată sub tensiune Etichetare Protecţie împotriva căldurii Plăcuţă de frână Vehicul de urgenţă Produse reciclate din PET Microorganisme Ştift filetat Control metrologic Metalurgie extractivă Persoane cu handicap Grad de simulare Contor de energie electrică Încercare la forfecare Maşini portabile Marcă : calitate, prelevare probă, marcare Cauciuc natural brut Încercare de duritate Material portativ Industrie aeronautică Acţionare cu fluid Evacuare cu presiune Aparat de sudare Încercare în condiţii ambiante Acoperiş de ţiglă Tensiune mecanică Placă ondulată Maşini de scobit locaşuri de cepuri cu o singură sculă Securitatea maşinilor Sulfat de aluminiu Var pentru construcţii Material de prelevare Maşini de tricotat Faună Piuliţă cu autoblocare Îmbrăcăminte de pardoseală Denumire Echipament de stins incendiu Alcool Protector individual împotriva zgomotului Toleranţe la formă Oţel hexagonal laminat la cald pentru utilizări general Placă imprimată echipată Oţel lat laminat la cald Produs de metal Mijloc ajutător pentru mers Specificaţie generică Echipament hidraulic Trotuar rulant Echipament de eşantionare Extracţie petrol Lampă de semnalizare Maşini combinate Maşini de rindeluit Unitate de încălzire Condensator fix Sticlărie de laborator Indice de permanganat Eficacitate Deşeuri menajere Impuls de tensiune de trăsnet Implant chirurgical Oţel austenitic Acoperire cu oxizi Motoare cu combustie internă Staţie terestră Capacitate de lipire Somieră Sarcină de încercare Oţel pentru scule Încercare de conformitate Încercare de tip Metodă de examinare Calculul conicităţii echivalente Mărci de oţel Materie volatilă Carbonat de calciu Produs de cupru Suport de date Policlorură de vinil neplastifiată Determinarea densităţii Cauciuc nevulcanizat Structura cristalină Arhitectură Echipament electric medical Impuls de tensiune de comutaţie Determinarea biodegradabilităţii aerobe Acces de bază Maşini de alezat Sistem de comandă a proceselor industriale Metodă de extracţie Tehnologia informaţiei Rezistenţă mecanică Lână Racord pentru furtun Analiza volumetrică Curgere în canale deschise Dispozitiv de protecţie Ţevi de oţel nealiate Filet Modulaţie de amplitudine Var măcinat Ţeavă (tub) Vibraţii Releu diferenţial Transmisie zgomot Conducere Supapă de siguranţă Izolator electric Mobilier Condensator Teleconducere Butelie gaz Proiecte de formare Managementul clădirii Eclator standardizat tijă-tijă pentru măsurarea tensiunii continue Măsură de securitate Stand de încercare Terminal telefonic Material de incendiu Materiale polcetonice (PK) Ditizonă Spectrometrie de masă Hidrofon Sticlărie Sistem de avertizare Sculă de strunjit Staniu Încercare în condiţii de laborator Autoclavare Intervenţie Rugozitate Material de provenienţă neagricolă Încercare la căldură umedă Plumb Protecţie plantă Rezistenţă la fluaj Sac colector pentru stomie Vehicul cu acţionare electrică Comercializare Plăci imprimate echipate Răşină fenolică Scopuri de reglementare Tensiune Sticlă textilă Racorduri de tuburi sudate longitudinal Produs de cauciuc Modul de elasticitate Metode de verificare a puterii Radiaţie luminoasă Dată reglementară Sudare prin topire Evaluare Efecte DLD Oţel slab aliat Încercare la fluaj la temperatură ridicată Material plastic armat cu sticlă textilă Cenuşă de pirită Transimie prin curea Încercare la temperatură ridicată Ac de tricotat Instalaţii sanitară Plasmă: fizică, arc electric, acoperire metalică Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului Diagnostic Metoda prin titrare Pâslă Cod de culori Amendament calcic Răşină aminică Calitate Duritate Prepararea epruvetelor Material pentru injecţie Implant ortopedic Pompă de circulaţie Rezistoare fixe de putere mică Vapori toxici Fiabilitate Produs dolomitic Fontă brută Dozare Gaz combustibil Rezistenţă chimică Sudare MIG Produse laminate la rece Evacuare Supapă de motor Produs de uz fitosanitar Abur Gaz toxic Asamblări Proprietăţi magnetice Metodă prin combustie Încercare la condiţii de mediu Compoziţie chimică Îmbracăminte de material plastic Echipament de salvare Lămpi cu arc cu cărbune Poluare Pipetă Încercare la tracţiune Produse pentru maşini-unelte Comparare Rezistoare fixe nebobinate de putere mică Politica OH&S Călire la presă Carcateristici ale suprafeţei aeroporturilor Gaz comprimat Circuit imprimat Plăcuţă de identificare Securitatea maşinilor unelte Metal de adaos Formare profesională Maşini de debitat tip ferăstrău oscilant Material de uz colectiv Avertizor tactil Ţevi de oţel circulare fără sudură Determinarea călibilităţii Ochi Lanţ cu zale sudate Pat Algoritm Aparatură electrică Încercare la apă Condiţie de livrare Sistem HV Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Apă potabilă Încercare de aderenţă Silicat Călire prin acoperire Organ de comandă Pompă rotodinamică Risc Reziduu chimic Metodă de identificare Ţeavă de material plastic Valori caracteristice pentru capacitatea de rezistenţă Ciment Biuret Bujii de aprindere Bideu Inflamabilitate Instalare Dispozitiv de amortizare Producere apă caldă Oxid de potasiu Spălare Ardere Circuit digital Colectare de praf Prevederi Ambulanţe rutiere Acoperire de crom Încercare a rezistenţei mecanice Cazan de încălzit Standarde Sistem CIM Flacon Management Abatere de la dimensiune Toleranţă pentru forma suprafeţei Placaj cu şipci Cameră anecoică Etanşeitate Demaror Debit caloric Model de asigurarea calităţii Echipament de infuzie parenterală Perturbaţie radioelectrică Călibilitate Micrografie Utilaj pneumatic Determinare Împrejmuire Industrie aerospaţială Cerinţe de securitate Performanţă în funcţionare Valvă cardiacă Încercare la oboseală Acoperiri metalice nemagnetice Corp uman Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Aparat menajer Schemă cinematica Şurub cu locaş cruciform Aparatură presurizată PH Sistem calitate Combustibil lichid Fotoliu rulant Pulbere metalică Material de lipire Sistem de asigurare a calităţii Instrumente dentare Încercare chimică Instrumente optice Fibrociment Nit cu cap bombat Con piroscopic Dispozitiv de stocare a datelor Metoda spectrochimică Luptă împotriva incendiilor Acoperitoare textile Certificare personal Electrod Ghid de undă Placă de identificare Echipament pentru salvare Sticlă trasă Profil al stării suprafeţei Deschidere Maşini horticole cu motor Aparat de încălzit Încercare de condiţii ambiante Lichid Armătură Desfăşurarea şi utilizarea încercărilor la foc Măsurarea presiunii Îmbracăminte de pardoseală Extracţie Microduritate Presiune hidrostatică Caracteristicile suprafeţei Mandrină Sistem om-maşină Conductă de gaz Uşă antifoc Măsurarea zgomotului Polietilentereftalat Produse petroliere Magistrală de câmp Interfaţă Aminoplaste Utilizări în sistemele hidraulice de frânare şi de comandă a ambreiajelor vehiculelor rutiere Epuvetă Notă tehnică Radioactivitate Interschimb de informaţii Evaluarea siguranţei în funcţionare Refractar silicat Indicatori de performanţă Sudarea Ergonomie Analiză prin cernere Aparat de protecţie respiratorie Ductilitate Operator (personal) Freză Document de livrare Metodă de măsurare Motor cu aprindere controlată Ambalaj complet şi plin Încercare de frecare Treaptă de scară Baston de sprijin Bandă Metode de încercare pentru structuri de interconectare Cutie de miez Medicină Fosfat Nămol Transfer de date Furtun de material plastic Schimb de informaţie Macara Starea suprafeţei Declaraţia producătorului Bacterii aerobe Reîncălzire Senzor de temperatură Homopolimer Organizarea informaţiei Pregătire Anvelopă Duritate Vickers Toleranţe la masă Echipament electric de măsurare Siguranţa în funcţionare a produselor Concentraţie Folie Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin acţiunea SO2 în prezenţa umidităţii Vehicule cu motor Gaz Cristal cuarţ Amendament magnezian Cadmiu Curea trapezoidală Audiometru Principii Sifon Cherestea Sistem de aprindere Presiune atmosferică Stabilitate la temperatură Solid Dispozitiv de oprire Imunitate Refrigerare Drenaj subteran Grosime Instrumente medicale Aparat de producere a apei calde Sticlă pentru construcţii Dimensiune particulă Notare Rezistenţă la fisurare Placă de sticlă Ambalare Ozon Implant dentar Stare de livrare Pompă de injecţie Măsură de prevenire Încercare de lungă durată Conductă pentru apă Aparat cu combustibil Aparat de robinetărie Desen industrial Robinet cu flanşe Descriere Maşini de rectificat Copolimer acetat de vinil Procesare text Injector de combustibil Şurub cu cap tronconic Vană Acid acetic Spectroscopie în infraroşu Consum biochimic de oxigen Echipament pentru tehnologia informaţiei Rezistenţă la îngheţ Turbogeneratoare Determinare cianură Oţel rezistent la coroziune Zgomot Acoperire de nichel Produs din fontă turnată Duş Unealtă portabilă Sârme pentru lipire tare Echipament de telecomunicaţie Încercare nedistructivă Maşini de îndreptat Pregătirea şi proiectarea standardelor Caracteristică funcţională Metoda balanţei de umezire Strat de vopsea Degradare Cerinţă Răşină vinilică Microorganism nociv Instalaţii de manipulare materiale Tratament de suprafaţă Rezistenţă la crăpare Cablu multipolar Stabilitate dimensională Rindea Măsură de protecţie la iradiere Cleşte dentar Serviciu Pericol Interferenţă electromagnetică Dioxid Ghid de utilizare Vopsea Tratamente termice Rezistenţă a vopsirii Degresare Uleiuri esenţiale Mijloc de recuperare locomotorie Măsurarea dimensiunilor Etanşări mecanice Examinare cu pulberi magnetice Durabilitate Produse laminate la cald Maşini de polizat Aprobare Vehicule electrice Permeabilitate magnetică Ardezie Elemente de asamblare Cărucior industrial Densitate aparentă Nave mici Încercare de absorbţie a apei Peliculă Tipuri de rulmenţi Circuit magnetic Rezistoare fixe nebobinate Acoperire de fosfor Evaluarea conformităţii Marcare Transimie prin fluid Cartelă cu circuite integrate Element suspendat Emisii poluante Dispersie Radiodifuziune Produse feroase Încercare de acceptare Vehicul de luptă împotriva incendiului Prelucrare lemn Mediul de cultură Indicatori de calitate a imaginii Reactori nucleari Caracteristică mecanică Turnătorie Secţiuni Polietilenă Genetică Aptitudine în funcţionare Acţionare pneumatică Măsurare a dimensiunii Metode determinarea tensiunii superficiale Încercare la fluaj Programe de calculatoare. Software Surfactant Aliaj de nichel Sistem de management al calităţii Poliesteri termoplastici (TP) Produs agricol Cauciuc butadien-stirenic brut Echipament aeronautic Software pentru calculator Extrudabilitate Materiale textile Pompare Lianţi minerali Încercare la presiune scăzută Var Încercare de recepţie Aprobarea capabilităţii Deformare la rece Măsurarea timpului Metode de sterilizare Benzen Utilaj de turnătorie Încercare la vibraţii Echipament de birou Tobogan Curea sincronă Material brut Organizaţie pentru atribuirea codului Oţel turnat Materiale termoplastice Industrie elastomeri Maşini de profilat Acoperire ceramică Baterie electrică Aluminiu Cotare Căldură specifică Echipament de comutare electric Caracteristică fizică Industrie petrochimică Galvanizare Circuit de întrerupere Maşini forestiere Garnitură de etanşare Cod Protecţia datelor (informatică) Uree Maşini de debitat tip ferăstrău alternativ Articulaţie Încercare la condiţii ambiante Maşini portative cu motor neelectric Tratament anodic Perii pentru maşini electrice Siguranţă fuzibilă Furnizare Ro Calitatea apei Calciu Cabluri de susţinere Membre inferioare Conector Cilindru pneumatic Placaj cu miez Ciclul de viaţă Biotehnologie Suprafaţă de montare Dioxid de carbon Chei. Şurubelniţe Metoda indicelui de refracţie Managementul aspectelor economice ale calităţii Siguranţă pentru întoarcere Ţesătură metalică Dependenţa de nivelul de excitaţie (DLD) Releu de putere Carbură Gaz petrolier lichefiat Încercare. Verificare Aparat cu combustibil gazos Instrumente optice de măsurare Racord pentru conductă Vehicul pe şină Curăţare Sudarea electrică prin presiune Nevertebrate Construcţie navală Înregistarea datelor Cadru pentru mers Abreviere Expozimetru Listă Portelectrod Metoda potenţiometrică Igienă Încercare mecanică Lampă cu xenon Sulfură Apă dulce Căldură umedă Materiale electrice Analiză fotometrică în flacără Încercare fizică Siguranţă de funcţionare Dimensiune Impuls de curent Şurub Radioprotecţie Curbură Detectare Pigment Atmosferă de încercare Aliaj de magneziu Îmbrăcăminte pentru pardoseală Îmbinare adezivă Acoperire de conversie Aspect Echipament de administrare parentală Producţie Mijloc de măsurare Autentificare Aparataj electric Dimesionare Arcuri Glisieră Protecţie împotriva radiaţiilor Cuplaj Mentenanţă Robinetărie sanitară Înregistrare magnetică Arsen Îmbrăcăminte din cauciuc Conector unipolar Zinc Pistofon Post de lucru Zăvor Cobalt Robinet de închidere Raport Înaltă tensiune Fasonat dens Sudură Procese de măsurare Recipient Vapor de apă Inel izolant Dispersare Diminuarea zgomotului Alimentare cu apă Încercarea la presiune a sudurilor executate electric Bandă de oţel Antibacteriană Sistem de încălzit Ventilare Clorură de vinil Document Sudare WIG Piesă turnată Încercare în mediu climatic artificial Compuşi chimici Curgere ridicată Rezistenţă la oboseală Determinarea viscozităţii Circuit de frânare Acoperire continuă Material de adaos pentru lipire tare Tarod Rezistenţă la forfecare Metode electrochimice Echipament Bandă lată Dispozitiv optoelectronic Echipament automat şi semiautomat pt. analize de laborator Oxigen Robinet Semnal acustic Fabricaţie pe loturi Fontă turnată din grafit nodular Membru artificial Spectrometrie de emisie cu plasmă cuplată inductiv Relaţia furnizor-utilizator Încercare la anduranţă Element prefabricat Prelucrare date Uscare Fierbere Ţeavă de presiune Întreruptor Teleprocesare Mortar Adeziv pentru plăci Instalaţii de gaz Sobă cu păcură Sculă acţionată mecanic Fibră Unelte electrice cu motor portabile Profil metalic Încercare la presiune joasă Echipament medical Produse de bază speciale Placaj cu staturi Produs sinterizat Motor diesel Curea de transmisie Caracteristică de securitate Protecţie la radiaţie termică Discontinuitate perpendiculară Cale de circulaţie Proiectare de rezistenţă Tensiune alternativă Poluarea atmosferei Alcalinitate Funcţionare Produs cu laser Rezistenţă la căldura de lipire Încercare de etanşeitate la gaze Conectoare de cablu pentru placă Generator de abur Rectilinizare Metal de bază Reprezentare grafică Protecţie la foc Extrudare Produs celular flexibil Putere calorifică Cabluri duble Piuliţă cu inel nemetalic Trioxid de sulf Placă ceramică Canalizare fără presiune Aparat de respiraţie artificială Picnometrul în mediu lichid Transport aerian Sculă acţionată manual Şurub cu locaş hexalobular Protecţie socială Specificaţie Fosfat de potasiu Semnături "EAL 4" Atmosferă explozivă Determinarea proprietăţilor Încercare la căldură uscată Echipament manual Fişă tehnică Oţel tratat termic Rezistenţă la şoc termic Dielectric Industrie metalurgică Inel colector Măsurarea consumului de oxigen Limită de curgere Module de filtre pasive antipazitare Bare pentru sudare Cod de culoare Proprietate mecanică Bloc de comandă electric Aparatură Biblioteconomie Oxid Fisurare Ambalaj de transport Prelevare probă Conversie electrică Material plastic transparent Produs de fontă Dispozitiv pentru maşină Conducte subterane şi imersate Temperatură Energie nucleară Pompă volumică Acoperire pentru pardoseli Radiaţie nucleară Colorant Dederminarea conţinutului Dispozitiv de semnalizare Termeni utilizaţi în examinarea vizuală Pumb Acoperiş înclinat Transmisii hidraulice Calcinare Chit Polipropilenă Depozitare Instalaţii de ridicat Atribuţii proces de lipire Geam float Principii fundamentale Aparatură de precizie Mijloc de măsurare a temperaturii Randament Echipament pentru sudare Prelucrarea informaţiei Înveliş de material plastic Conectoare cu asigurarea calităţii Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice Tracţiune electrică Arzător cu păcură Rezistenţă la tracţiune Impuritate Proiecţie centrală Polimeri Formă prelevare Fereastră Filtru de aer Pompă centrifugă Placă cu date de identificare şi tehnice Stent vascular Controlul statistic al calităţii Rezistenţă la căldură Produs de sticlă Formare Profil al suprafeţei Sisteme de răcire Securitate Pompă Alungire Oţel de construcţii Etalonare Calibru etalon Gaze şi vapori combustibili sau toxici Îmbinare cap la cap Dispozitiv cu gaz Oţel aliat Aparate de încălzit Indexare pe subiecte Produs de oţel Cifre binare Definiţie Auditul calităţii Condiţie marcare ISDN (Integrated Services Digital Network - Rețea cu servicii digitale integrate) Statistică Maşini portative de înşurubat tip cheie Materiale pe bază de etilenă/acetat de vinil (E/VAC) Zincare termică Filtru de combustibil Coduri de conduită în cadrul organizaţiilor Produs termoizolant Îmbinare lipită Instalaţii de stingere Încercare la şoc termic şi impact Produse laminate la rece din oţel Maşini horticole Aparat de uz casnic Cerinţe generale Dezinfectant Reţea de apă Metodă fotometrică Produs de gresie Materiale compozite Conductivitate termică Unghi de taluz la alunecare Audibilitate Utilaj rulant de cale ferată Ferăstrău alternativ cu lamă dublă Sistem de alarmă Fluaj Determinarea alcalinităţii Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite pneumatice Echipament de prelevare Linii electrice aeriene Atmosferă controlată Roving Strunguri cu comandă numerică Presurizare Material dentar Utilaj minier Compatibilitate electromagnetică Echipament de unică utilizare Component electronic Maşini de extras carote Masă Cârlig Mucegai Alimentare cu gaz Aparat cu gaze Azot Ecran acustic Material plastic termorigid Tub din material plastic Saltea Condiţii climatice Prezoane şi piuliţe Dimensiune granulă Ondulaţie a suprafeţei Procese industriale Poliamidă Nivel Maşini de alezat şi frezat Polifosfat Produse chimice Desen Bacterie Evaluarea unui sistem Şurub cu cap cilindric bombat Cartuş dentar pentru injecţie Epruvetă Telecomunicaţii Site Interschimbabilitate Lemn rotund Sistem de codificare Materiale plastice nealveolare Adeziv Curgere în conducte închise Componente electronice Dispozitive medicale Izolat fasonat Ambutisare Lingou Maşini de găurit Mod de lucru Analiză prin sitare Bobinare Livrare Instalaţii pentru epurarea gazelor Zgomot de maşină Limbaj comun de tranzacţie Comun de tranzacţie Construcţie sudată Consum de energie Metode de proiecţie Industria petrolului Accidente Strunguri cu, sau fără comandă automata Analiză statistică Ceară Coeficient de frecare Rezistenţă la spargere Precizie Pregătire epruvetă Amestec gazos Toleranţă dimensională Rezistenţa materialelor Simbolizare Analiză apă Aparat electric de măsurat Produse deformate la cald Redactare Maşini neelectrice Metodă de analiză Duritatea apei Rezervor de gaz Document de standardizare Duritate Rockwell Motor hidraulic Tensiune nominală Instalaţii de manipulare Apă fierbinte Eclator cu sfere standardizat Cheie tubulară Încercare termică Încercare de torsiune Spectrometrie de emisie Încercare la mercerizare Maşini pentru debitare plană Aprecierea proprietăţilor unui sistem Analiză microbiologică Ortezare Şold Scară rulantă Echipamente electronice Beton Codificare Documentare Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Pătrat de antrenare Toleranţă la defect Aplicaţii Măsurare de vibraţii Accesoriu construcţie Analiză Încercări combinate Încercare de măsurare Material de bază Produs refractar Electrod pentru sudare electrică prin presiune Informaţie Cerinţă de fabricaţie Metodă radiografică Clorobenzen Gaură de centrare Fişă cu terminale autodezizolante Încercare Frick-Taber Simboluri Maşini de spălat Material gazeificabil Simbol electric Prescripţie Toleranţă la dimensiune Concentrator Oţel lat laminat la cald pentru arcuri Maşini de lustruit de tip disc Asigurarea calităţii Folie de material plastic Instrumente electroacustice Dispozitiv de gătit Încercare hidraulică Descărcare electrostatică Mâner maşină Instrumente de măsurare Plută Tăiere simplă Caracteristică de funcţionare Funcţionarea diferitelor tipuri de organisme Echipament portativ Protecţie împotriva căderii Echipament forestier Calificare Transformator de putere Materiale neferoase Scaun Granulaţie Clasificare Sudabilitate Determinare a densităţii Udare Vinci Material termofuzibil Materiale metalice Determinarea conţinutului de reziduu pe sită Lista termenilor din domeniul sudării Element de asamblare Măsurarea rugozităţii Sudare sub flux Coroziune Aliaj de plumb Iluminat Uşă batantă Sârmă metalică Zgomot aerian Oţel Tehnologie de montare pe suprafaţă Analiză statică Grup electrogen Profile de oţel Măsurarea tensiunii Contact cu produs alimentar Determinarea indicelui de ferită (FN) Rezistenţă la compresiune Încercare la torsiune Material plastic Moment de torsiune Radiografie industrială Defect Produs refractar fasonat Stratificate industriale Cromatografie în fază gazoasă Acţionare prin fluid Bancă Sudare cu gaz Filtre Elevatoare pentru vehicule Aparate de dezinfecţie - uz medical Impermeabilitate la apă Analiză macroscopică Grafit Nit plin Transmisie mecanică Calitatea aerului Epruvetă de încercare Metodă de inspecţie Spectrometrie de absorbţie în flacără Măsurarea temperaturii Protecţie împotriva căderilor unor corpuri Autovehicule Tratarea apei Culoare România Protecţie la explozie Ultrasunete Echipamente pentru spaţii de joacă Zincare Dispozitiv de închidere uşă Aliaj de cobalt Încercare de flexiune Încercare la desprindere Card de identificare Bază pentru specificaţii Sedimentare Organe de fixare Fiting Caracteristică constructivă Algă Rezistenţă la smulgere Prelucrare text Caracteristică de construcţie Durometru Ortofosfat Compresoare Ventilaţie Pâlnie Metodă de calcul Condiţii de încercare Garnitură de frână Maşini de împrăştiat Titrare Încercare de rezistenţă la foc Dispozitiv de securitate Explozie Ţeavă metalică Îmbinări cu piese de fixare Metodă de absorbţie atomică Foarfece Lipire moale Automatizare Încercare la şoc Compoziţii de etanşare Cuptor casnic Vas WC Pregătire profesională Rezistoare nebobinate Inhibiţie Combustibil gazos Aparat înregistrator Placă de etanşare Traductor Caractreistică mecanică Înveliş de cauciuc Acoperire pentru pereţi Acoperire electrochimică Protecţie împotriva şocurilor electrice Racorduri filetate metalice Metal topit Examinare execuţie Răşină epoxidică Transformarea de date Sculă de mână Plăci (Construcţii) Tub din cauciuc Carcateristici ale suprafeţei drumurilor Construcţie Materiale pentru sudare Material feromagnetic Calibru tampon Unealtă electrică cu motor Analiză cromatografică Protecţie împotriva supravitezei Fungicid Materiale recirculabile Condiţie livrare Definire Răşină sintetică Metoda tubului înclinat Aer comprimat Film subţire Conductor electric Acoperire electrolitică Dioxid de siliciu Clorură de amoniu Desene de ansamblu Măsurare de debit Dispersii polimerice Contraceptiv Aparatură cu traiectorie deschisă Aliaj de aluminiu Turbiditate Dimensiuni Protecţie împotriva pericolelor mecanice Echipament optic Regulă de securitate Rezistenţă a îmbinării Imagine fotografică Prezervativ Cablu izolat Coduri de materiale Maşini de mărunţire Nacele suspendate Ghid Echipament individual de protecţie Raport de inspecţie Componente ceramice Fier Compus organofosforic Lanţ de manipulare Transportor cu plăci Vehicule rutiere Spectrometrie de absorbţie atomică Acoperire cu aur Sudare electrică prin presiune Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale Încercare de spargere Ţeavă sudată Probă biologică Caracteristică geometrică Supratensiune Material plastic flexibil Fir textil Fructe şi produse vegetale Mesaje Motoare electrice Oţel lat canelat şi nervuri pentru foi de arcuri Terminologie Accesoriu Manager de proiect Acoperire anorganică Asamblare Produse laminate la rece zincate electrochimic Protecţia mediului Organizaţie de aprobare Instalaţii Aliaj de cupru Produse reciclate din PP Aparat automat Emisie din gazul de evacuare Determinarea rezistenţei la şoc-tracţiune Managementul calităţii Contor static Automat programabil Referinţă bibliografică Dispozitiv mobil Examinare vizuală Securitate maşină Pulbere Bandă de transport Oţel termorezistent Metoda inelului Releu electric de măsură Arc compresiune Instalaţii de încălzire Defect de suprafaţă Apă caldă menajeră Rezistenţă la coroziune Criterii generale Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST) Reprezentare schematică Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei Receptor de televiziune Aparat de înregistrare Seringă Foarfecă chirurgicală Profilometrie Aliaj magnetic Ţevi de oţel fără sudură Hidrocarbură Răşini de homopolimeri şi copolimeri ai clorurii de vinil Beton celular autoclavizat Poluarea aerului Prezentare de date climatice Motor de curent alternativ Hârtie electroizolantă Lavoar Determinarea modificărilor la agenţii termici şi surse de lumină de laborator Conductă Roboţi industriali Camere anecoice Limbaje de programare Maşini de lustruit Sudare cu arc electric Membru inferior Container Transmisia vaporilor Codificare digitală Oxid de magneziu Îmbinare ţeavă Desen tehnic Cositoare de gazon Aliment iradiat Uscător cu tambur Circuite imprimate Curent alternativ (c.a.) Proprietăţile suprafeţei Fontă turnată Instrucţiune de utilizare Stocare Selecţie Securitate în muncă Rezistenţă electrică Tricotaje Transmisie Sistemul calităţii Fotometrie Analiză microscopică Controlul sistemului de putere Proprietate optică Criterii de planificare Hidroxid de sodiu Dimensiuni principale Izolare termică Filtru Simbolizare numerică Maşini de găurit rotative cu percuţie Simboluri grafice Sertar Analizor de gaze Vibraţii sinusoidale Probă Standard Robinet cu sertar Cărucior cu furcă Prezenţa lichidelor în baia de sare Cuptor industrial Întreţinere Măsurare Masă liniară Protecţie la suprasarcină Spaţiu de joacă Sisteme de încălzire cu trasee rezistive Acoperire optică Încercare la rupere prin îndoire Robinet cu fluture Încercarea la sarcina de probă Dolo mitic Încercare la expansiune Încercare acustică Plastifiant Maşini cu percuţie Sisteme de management Semnătură electronică Sac colector de urină Tabel de date Ambalaj flexibil Proprietăţi mecanice Echipament de galvanizare la cald Analiză prin filtrare Seif Procedeu umed Determinarea clorurii de vinil Modul asociat Metoda prin imersie Placă Placă indicatoare instrucţiuni tehnice Arzător pilot Măsurarea grosimii acoperirii Factor de fluaj Documentaţie tehnică Echipamente de măsurare Placă de marsit Strunguri cu comandă manuală Examinare Cadru cu roţi pentru mers Ciocane Ecran Planitate Încercare la înaltă tensiune Fosfor Placaj din lamele Caracteristici temporale ale fascicolului laser Materiale termorigide Sculă abrazivă Placă de aşchii de lemn Placaj transversal Sârmă Produs din fontă Ciocan matriţor Încercare electrică Oxid de aluminiu Îmbrăcăminte de protecţie Rezistenţă la rupere a marginilor Implementare Şurub cu locaş Tacâm Proprietăţi fizice Profil cav Produs siderurgic Fiolă farmaceutică Echipament mobil Reducere zgomot Atmosferă potenţial explozivă Agent activ de suprafaţă Analiză volumetrică Clorofenol Aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Mâner Sudură cap la cap Estimare Metodă extracţie Indice de ester Tablă metalică Mod de utilizare Uzură Cărucior elevator Examinare cu ultrasunete Fibră aramidică Conducte pentru fluide Fosfat de calciu Pneu Materiale de construcţie Echipament steril Maşini de periat Aliaj cobalt Metodă coulometrică Produse reciclate din PS Industria alimentelor şi băuturilor Scară Aparat auditiv Încercare la hidraulică Aliaj de vanadiu Încercare de mediu Clorură Proprietăţi piezoelectrice ale materialelor Oxid de zinc Produs de sârmă Sodiu Racord Nomenclator multilingv Instalaţii de evacuare sub vid şi gravitaţionale Medicamente Răşină Fabricaţie Interacţiune Metalografie Pompă de combustibil Părţi componente Rezistenţă la presiune Dispozitiv pentru manipularea materialelor Managementul proiectelor Foaie laminată Presiune Maşini textile Maşini Prelucrare Filet pentru ţeavă Analiza apei Sticlă Activitate antibacteriană Factor de intensitate a tensiunii Produs EEC şi EFTA Aliaje de plumb Confort termic Acustic Acid sulfuric Îngrăşăminte Geam statificat Stâlp de susţinere Încercare la presiune Metodă prin neutralizare Scule pentru prelucrarea lemnului Ambalaj Încercare de etanşeitate Orteză Metodă spectrofotometrică Centrală nucleară Material plastic armat Membre superioare Determinarea conţinutului de azot Acoperiş Baterie cu plumb acid Sarcină de rupere Hidrocarburi aromatice Instrumente dentare rotative de tăiere Conductor neizolat Baterie de condensatoare Ciur Rezistenţă la strivire Prelucrare la cald Combustibil nuclear Navă Armonizarea conceptelor Codificări pentru toate tipurile de nave mici Ulei esenţial Produse în vrac Inel tubular Deşeuri Bare pentru lipire tare Rezonatoare cu cuarţ Obiect pentru tăiat Platformă marină Metrologie Incluziune Alunecare Încercare la temperatura de fierbere Folie electroizolantă Atmosferă standard Încercare la coroziune atmosferică Şlefuire Rezistivitate Piuliţă cu guler Piuliţă cu frânare internă Conectoare pentru plăci imprimate Cablu electric Asigurare Verificare de recepţie Document tehnic Gaz poluant Cablaj Calcic Fluorură Fibră de sticlă Acţiune agenţi atmosferici Îmbinări obţinute prin coasere cu fir Sursă acustică Învelitoare de clădire Placă acoperire Aparat electromedical Material electroizolant solid Pulverizatoare Duritate Knoop Negru de fum Cablu unipolar Bobină de aprindere Compoziţia chimică a semifabricatelor Ferăstraie baionetă Arbore Sistem de încredere Echipament agricol Presă verticală Aparataj de joasă tensiune Contaminare Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni şi la formă Echipament electronic Plasă de securitate Prelucrare date grafice Produs fitosanitar Rezonator dielectric Mărci de conformitate Maşini de format Fotoliu stomatologic Motor cu ardere internă Înfăşurare Măsură de protecţie Substanţe insolubile Maşini pentru prelucrarea lemnului Protezare Ţevi de oţel aliate Încercare la coroziune Bacterie sulfito-reducătoare Încercare la coroziune intergranulară Măsurare dimensională Acceptabilitate Încercare la coroziune sub tensiune Refractar fasonat Servicii de managementul clădirii Definiţie echipament de măsurare Fibră ceramică Neutralizare Model Piesă forjată Clasă de protecţie Aliaj de titan Placă timbru Cementare (călire superficială) Căldură Aparat cu GPL Cerinţe de calitate pentru sudare prin topire a materialelor Masă volumică Ambalaj din material plastic Liant Maşini portative de înşurubat tip şurubelniţă Reflexie Curgere în conducte deschise Obiect de artă Poliolefină Principii generale Metodă potenţiometrică Audiometrie Bibliografie Încercare la compresiune Structură de lemn Ipsos Sterilitate Latex de cauciuc natural Aderenţa acoperirii Instalaţii electrotermice Eluat Incinte Presiune internă Rezistenţă Siguranţă pentru oprire Documente pentru mentenanţă Refractar silico-argilos Metalurgie Rulotă Tratare apă Defectare Lemn Încercare la comprimare Echipament stomatologic Aliaj de zinc Vehicule medicale şi echipamentele lor Specificaţie a statului fizic Condiţie tehnică Conductivitate Măsurare optică Radiaţie ultravioletă Călire Caracteristică funcţională ale analizoarelor de gaze Material carbonic Echipamente pentru laseri Ghid de aplicare Prevenire Potasiu Index general Solidificare şi retopire a sărurilor în baie Şurub cu cap cilindric Debit Cerinţă de securitate Receptor de radiodifuziune Maşini agricole Racordare cu filet Tub Cizmă specificaţie Carton Echipament periferic de calculator Calcul Echipament de încercare Cuptoare de retopire sub zgură electroconductoare Receptor Aşchie Manipulator Încălţăminte Fosfat de sodiu Etanşare Încercare de anduranţă mecanică Echipament presurizat "p" Probe funcţionale Imagine Vitraj Prevenirea accidentelor Bridă de strângere Dispozitiv de comandă Poliester Nomenclatură Conectoare pentru echipamente electronice Încercare la sfâşiere Performanţă higrotermică a clădirilor Smoală Pirofosfat Drum Produse metalice Cornier Uşă cu protecţie împotriva incendiilor Oxid de calciu Tratament termic Filtre ceramice piezoelectrice Acţionări hidraulice Aparat de eşantionare Latex de cauciuc natural şi sintetic Structură moleculară Managementul financiar al clădirii Aplicaţii feroviare Acoperire de staniu Ţeavă fără sudură Zincat termic continuu Sticlă borosilicatică Depozit Coroziune atmosferică Ghid general Motor cu mişcare alternativă Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin şoc Colectare Contor electric Curgere de fluid Conductă metalică Stabilitate la presiune Piuliţă cu filet metric cu pas fin Sisteme electrice Încercare la fluaj la temperatură înaltă Lăţime Defect de sudare Catalog Planuri şi grafice de producţie Aliaj dur sinterizat Ţevi calibrate cu secţiune dreptunghiulară Fertilizare Oscilatoare Aparat indicator Rezistenţă de dizolvare Specificaţie de material Obiect sanitar Schemă de manipulare Material electroizolant Acustică Spectrofotometrie Incertitudine de măsurare Rigiditate electrică Extrudare la rece Aparat de gătit Produse laminate Oţel laminat la cald pentru arcuri Oţel refractar Supraîncălzire de metal topit Card cu circuit integrat Schimbătoare de căldura Cameră de aer Fum Armare cu sticlă Determinarea distanţei de curgere Şurub cu cap crestat Suprafaţă Placă indicatoare Lipire Email vitrificat Operaţiuni bancare Produse reciclate Director de proiect Fontă Lac Instrucţiune tehnică Timp de curgere Principiul de funcţionare Izolaţie termică Contor de inducţie Maşini pentru cauciuc Metoda coloanei cu gradient de densitate Sticlă optică Cotă de racordare Clădire Azotat Şurub cu cap înecat Capac izolant Uraniu Structură Eşantionare Exactitate Plasă sudată Ioni de amoniu Intensitate luminoasă Cheie Echipament dentar Tehnica volumetrică a petei Armonizarea termenilor Anvelopă cu cameră de aer Distribuitor fluid Şurub cu cap semiînecat bombat Examinare metalografică Încercare Cap de cheie Băutură alcolică Toxicitate Amină terţiară Absorbţie de apă Arzător cu pulverizare Siguranţă la foc Condiţie de igienă Încercarea la răsucire a sudurilor Atenuare Transparenţă Abatere de la circularitate Documentaţie Compus organic cu clor Racordare Încercări Echipament chirurgical Încercare la temperatură scăzută Aparat sub presiune de gaz Manşetă de etanşare Aliaj de mobilden Supracurent Permeabilitate Panou sudat Oţet Reziduu insolubil Filete preferenţiale Sudare prin lipire Robinet de separaţie Protecţie împotriva trăsnetului Fasonat des Împletitură metalică Sistem de conducere a proceselor Oxid de sodiu Zgomot de motor Maşini de asamblat pentru elemnte de asamblare filatate Prevenirea la coroziune Indice de hidroxil Placă arsă Echipament de uz casnic Indexuri Produs fasonat Hârtie Încercare la încovoiere Sârmă laminată Încercare de rezistenţă la acizi Tub Pitot Supraîncălzirea băii Rezistenţă la apă Cartuş pentru injecţie dentară Cartelă de identificare Maşini periculoase Placă reflectorizantă Calificare a întreprinderii Fenol Acoperire de protecţie Cabluri compuse Rezistenţă de izolaţie Examinare nedistructivă Condensatoare serie Compuşi organici Echipament portabil Fenomen electric Transfer de căldură Soluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor Azot amoniacal Emisie Maşini de extrudare Măsurarea densităţii Examinare cu curenţi turbionari Cauciuc Schimb de informaţii Calibru inel Oţel rotund laminat la cald pentru utilizări general Componentă electromecanică Amplasare Material alveolar Maşini de urzit Benzi Industria cauciucului Tablă subţire Arzător Inducţie electromagnetică Semifabricate pentru forjare Cazan Imperfecţiune de suprafaţă Deformaţie sub sarcină Putere mică Stomatologie Oţel rezistent la cald Laterial rezistent la căldură Material pulbere Echipament electric Policlorbifenil Piston Produse obţinute prin deformare plastică Caracteristici mecanice Maşini de prelucrat cu laser Coadă de daltă cilindrică Galvanizare la cald Maşini portative rotative Personal Aderenţă Acoperire cu argint Plăci imprimate Sârmă semifabricat Organe de asamblare Sterilizare Beton celular Îmbrăcăminte de material plastic Dispozitiv de închidere Oţel martensitic Determinarea conţinutului de cupru Măsurarea vitezei Puzzolană Filet metric ISO Oţel cu conţinut scăzut de carbon Acid anhidridă sulfuroasă Conector multicontact Beton armat Caracteristici tehnice Aer Agregate Evaluare performanţe Încercare la radiaţii Ţeavă pentru fluide Sulf Poluarea apei Ceramică Determinare aderenţă Frig Dispozitiv de impulsuri de ieşire Condiţie Maşini de formare Centuri complexe de securitate Ceramică glazurată Produs plat Rezonator cu undă de suprafaţă (UAS) Procesare de date Sistem HR Laborator medical Oţel nealiat Material pentru utilizarea industrială Pulberi de răşini fenolice Aluminat Prag de audibilitate Evacuarea produselor de ardere Încercare în mediu climatic ambiant Incluziune nemetalică Întindere monoaxială Apă Metodă spectrofotometrică de absorbţie atomică Climatizor Stabilitatea culorii Sursă de informaţii Încercare de tracţiune Încărcare la forfecare Rezistenţă la uzură Putere Pregătirea, proiectarea standardelor. Analiza tehnico-economică Electrod pentru sudare Oţel rapid Maşini de filetat Gaz inflamabil Sprinkler Aparat electromagnetic Uşă de închidere Dispozitiv semiconductor Vocabular Aparate electrice Cablu Aliaj de wolfram Produs de zinc Încercare Stuttgart Propagarea fisurii Cerinţe şi metode de încercare pentru lichidele în compoziţia cărora nu intră produse petroliere Ferăstraie circulare Unde de şoc Echipament terminal pentru date Metodă prin filtrare Materiale Valori caracteristice pentru modulul de alunecare Plita Centre de strunjire de dimensiuni mici Specificaţie geometrică de produs Condiţii generale Cozi de daltă şi manşoane de prindere Protector auditiv Carbonat de sodiu Încercare în condiţii reale de funcţionare Piesă matriţare Refractar nefasonat Viscozitate Încercare de funcţionare Turnare sub presiune Bună practică de laborator Încercare de laborator Inspecţie Dozaj Încercare de rezistenţă la alcalii Sistem de blocare Diagnosticare Utilaj forestier Dispozitiv de reglare Frontifocometru Organe cu atribuţii de constatare Alimentare electrică Aparat de măsurat Echipament pentru turnătorie Distribuţie de gaz Dispozitiv de închidere a uşii cu amortizoare Pierdere de masă Cristalizare Produse de materiale plastice Membrană Bornă electrică Condiţii tehnice de livrare Combustibil Protecţie la pericole mecanice Revizuirea oficială a proiectului Încălzire centrală Elevatoare Încercare la temperatură înaltă Determinare Salmonella Eclator Bilanţ termic Caracteristică acustică Echipament pneumatic Control calitate Determinarea conţinutului Ventilator Argintare Managementul programelor Sudor Bloc de calibre Acoperire prin imersie la cald Sistem de epurare a aerului Metalurgia pulberilor Simbol numeric Fibre chimice Perturbaţii electromagnetice Satelit Linii directoare pentru managementul configuraţiei Schemă electrică Zgomot (acustica) Piuliţă Material pentru extrudare Maşini de sudat electric pin presiune Metale Azbociment Cubeba Module electronice Carbonic Contor de energie termică Aparat volumetric Nomenclatură multilingvistică Bare laminate Frână pneumatică Securitatea muncii Gips Planuri, grafice de producţie. Determinarea succesiunii operaţiilor, stabilirea secvenţei. Itinerar Chimic Produs dentar Imersie la cald Oţel pătrat laminat la cald pentru utilizări general Încercare la coroziune exfloliantă Maşini portative cu motor Încercare hidrostatică Anvelopă pneumatică Sudură în colţ Sunet Intensitatea vibratoare Asamblare prin lipire sau lipire tare Turnare Încercarea la sarcină de probă pe con a piuliţelor Caracteristică Semifabricat pentru relaminare Bare laminate la cald din oţeluri sudabile Pompă de căldură Ambalarea mărfurilor Rigiditate dielectrică Certificare Distribuţie Freze cu coadă Tubulatură Conector de antenă Profil mecanic Analiză tehnico-economică Priză cu terminale cu lipire Maşini de debitat tip ferăstrău circular Controlul calităţii Dimetilglioximă Uscător Soluţie Pârghie Clasificarea Zecimală Universală Săpun Dispozitiv medical activ Mortar de rost Analiză prin metode de combustie Strung Maşini de înşurubat Cauciuc natural Alumină Produs extrudat Portperii pentru maşini electrice Verificare Spectrometrie de absorbţie moleculară Acoperiş învelitoare de clădire Electrod pentru sudare prin presiune Gaz de evacuare Produse reciclate din PE Maşini unelte Cabluri Încercare de ductilitate Dispozitiv de siguranţă Examinare cu lichide penetrante Metodă gravimetrică Rectangularitate Dimensiune alezaj Efort la tracţiune Rezistenţă la abraziune Nitriţi Rupturi şi secţiuni Maşini de turnare Robinet de gaz Mediu Limită de zgomot Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin acţiunea ceţii saline Metodă prin antrenare azeotropică Sudare în mediu de gaz protector Sudară cap la cap Evaluarea calităţii Aliaj de fier Sală de maşină Produs industrial Îndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice Siguranţă Ciclu de încercare Proteză dentară Tăiat iarbă Sisteme electronice programabile Piesă facială Table groase de aluminiu Ţesătură din fibră de sticlă Calitate atestată Latex de cauciuc Management de mediu Metodă de încercare Protecţia informaţiei Cerinţe de funcţionalitate şi încercări Glicerină Codificări Prăjini de pompare Cârjă pentru antebraţ Producţie de energie electrică Hotă Autoturism Şaibă Proceduri de măsurare Corp gras Şaibe plate, teşite Material sinterizat Muncă Proteză Conductă de presiune Încercare de răsucire Frânghie Eroziune Oţel beton Tub flexibil Procedeu de acoperire Măsurare acustică Comandă numerică Racordare tubulatură Molibdat de amoniu Prelucrare rezultate Oxid de cupru Biodegradabilitate Produs injectabil Iută Inel Polifluorură de viniliden Zonă periculoasă Şurub parţial filetat Aparat cu gaz Sudare în puncte Echipament pentru sudare cu gaz Racorduri filetate Încercarea piuliţelor Aliaj Gaz dizolvat Pirofosfat de potasiu Sulf din sulfuri Aliaj aluminiu-siliciu Irigaţii Document electronic Radiofrecvenţă Condesare Conectoare ecranate perechi Îmbinare sudată Manevră de smulgere Produs de lemn Mijloc ajutător pentru persoană cu deficenţă Îmbinări obţinute prin coasere cu agrafe metalice Linii directoare pentru managementul calităţii Managementul siguranţei în funcţionare Toleranţe la secţiune transversale Conductă de gaz medical Îmbrăcăminte de lucru Echipament radioelectric Diluţie Ferăstrău Transmitanţă termică Încercare ciclică Leagăn Examinare radiografică Examinare microscopică Racord filetat Injecţie şi extrudare Compoziţie fizică Flickermetru Racorduri de oţel Ştift filetat crestat Veselă pentru servirea mesei Managementul infrastructurii clădirii Produs metalurgic Separat Şuruburi pretensionate Detector de incendiu Acid fosforic Înaltă frecvenţă Dispozitiv de semiconductoare Protecţie Material de armare Capacitate Material termoizolant Arc Calculatoare Construcţii metalice Tablă perforată pentru cernere Iluminare vehicul Declaraţie de mediu Refractar cromitic Măsurarea şi declararea puterii Conectoare de cablu pentru fund de sertar Materiale polifenileneterice (PPE) Frână cu disc Stropi de sare Bucşă Flexibilitate Tablă groasă Card de credit Praf Câmp electromagnetic Dispozitiv medical Putere acustică Antene Curăţat tufiş Scurgere sau deversare a sării Standarde pentru un anumit domeniu Măsurarea energiei electrice Releu electric Determinare conţinut Analiza microbiologică Dispozitiv de bucătărie Perie Control fum Ferăstrău cu bandă Praf fin Specificaţie particulară cadru Sulfat Siguranţă în funcţionare Test biologic Substanţă periculoasă Încovoiere Maşini portative Semnal auditiv Îmbinări sudate din materiale metalice Radioreceptoare Determinarea conţinutului de mangan Ac hipodermic Cupru Proprietate acustică Catod Control de calitate Formare prin comprimare Aliaj de crom Numărare Lanţ conveier Plan de experimentare Tăiere cu gaz Ţeavă de oţel Standard de însoţire Încercare de abraziune Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni si la formă Sârme pentru sudare Lungime Competenţă Linoleum Densitate Cantitate pe unitate de timp Analiza dioxidului de carbon degajat Ape uzate Maşini de tăiat prin forfecare Frânare Maşini de frezat Material de uz casnic Publicaţii seriale Textile Maşini de tăiat Electricitate Racord cu sudură Circuit integrat Intensitate acustică Flanşe Laser Metodă spectrometrică de absorbţie atomică Vehicul rutier utilitar Acoperire nemetalică Copolimer Conductă sub presiune Clasă de exactitate Reprezentări grafice Vapori de apă Analiză chimică Fontă cu grafit nodular Încercarea în condiţii atmosferice artificiale Publicaţii periodice şi seriale Remorcă Şaibe plate Autoclave cu abur Spectroscopie de absorbţie atomică Piesă fontă Cerinţe Compatibilitate Presiune sonoră Pudră de spălare Policlorură de vinil Linii directoare Conveiere Cozi pentru ciocane de abataj şi manşoane de prindere Instrucţiune Componentă electronică Lichid de provenienţă agricolă Zgomotul maşinilor Container platformă Analiză prin neutralizare Cuptor de arc electric Cartoane recuperate Rezistenţă la foc Transductoare Acoperire cu fosfat Rezistenţă la rupere Putere calorică Specificaţie intermediară Aliaj de staniu Câmp ultrasonic Încercare prin imersie Căldură de hidratare Ferăstrău cu cuţite circulare Dală de acoperire Proteză vasculară Microstructură Pirofosfat de sodiu Desfumare Transmitanţă Particule magnetice Categorie Rezervor Efort la rupere Încercare la şoc termic Unsoare Aparat cu combustibil lichid Ţeavă de cupru Protecţie anticorozivă Geam izolaţie termică Fişier Indice de aciditate Aliaj nichel Metal dur Răşini termoreactive Încercare distructivă Furtun flexibil Metodă grafică Fişă de conectare Material de încercare Ferăstrău circular Magneziu Caracteristică de randament Optică Piesă filetată Specificaţie de încercare Probă hidrostatică Cocs Furtun de cauciuc Piatră naturală Produs alveolar flexibil Constucţii civile Încercare la îndoire Coadă pentru ciocane de spart şi pentru cazma Turbină Material de adaos pentru lipire moale Deshidratare Industrie chimică Compus cu fosfor Locuri de muncă Echipament de condiţionarea aerului Destinaţie Inginerie în automatizare Rondea Condiţie materială Anestezie Dispozitiv Produs de ciment armat cu fibre Controlul naşterii Sudare prin topire Placaj longitudinal Produs alimentar Maşini cu coloană Încercare de reflectometrie temporală Acoperire Rezistenţă la presiune hidrostatică Proprietate electrică Imperfecţiune bulă Cazan cu tiraj forţat Componentă pasivă Pictogramă Sârmă profilată Aparat sub presiune Îndoire Izolare acustică Măsurare parametri Acumulatoare hidropneumatice Curgere de lichid Proiectare Tub electronic Măsurarea debitului Clasă de calitate Stingător Specialist în managementul proiectelor Vapor de apă sub presiune Evaluarea performanţei Sisteme electronice Tablă Tractor agricol Toleranţă Echipament pentru sudare cu arc electric Încercare la inflamabilitate Certificat de inspecţie Canalizare pentru fluide Genunchi Instruire Toleranţă de formă Motoare electrice rotative Măsurare hidrostatică Acreditare Procesul de pregătire a componentelor Îmbrăcăminte textilă Ţevi calibrate cu secţiune pătrată Titan Ţevi sudate calibrate Placaj Analiză granulometrică Aliaje de aluminiu Articol de puericultură Buton trăgător Presiune de încercare Transmisie de date Profil Sursă electrică de alimentare Dispozitive de montare încorporate Curent continuu (c.c.) Metode negravimetrice Încercare de stabilitate Cauciuc termoplastic Material pentru colectivitate Audit calitate Densitate (masă/volum) Fontă albă Sudare Încercare la cădere Tablă bandă Butelie Maşini electrice rotative Sculă Oţel inoxidabil Proprietate termodinamică Oţel lat Produse reciclate din PVC Comanda proceselor Încercare la încălzire Comutator de reglaj sub sarcină Indici de bază Răşină termoplastică Emisie de gaze Jocuri pentru copii Fluid de călire Montare Floră Geam Seria 19 inch Călire în aer liber Sănătate Bară metalică Radiaţii infraroşii Schemă de conexiune Îmbinare Prelevare Conexiune electrică Echipament industrial de electrotermie Ţevi sudate Cauciuc vulcanizat Cauciuc siliconic Managementul laboratorului Imersie Arc elicoidal Rezistoare Mediul înconjurător Atribuţii pentru curăţare Rezistenţă la şoc Transmisia luminii Personal calificare Transformator Maşini de ştanţat Rezistenţă la încovoiere Standarde. Norme Dilatare termică Bandă metalică Toleranţă geometrică Unelte electrice portabile Metodologie Nomenclator Curgere lichid Manipulare continuă Simbol Duză Organisme modificate genetic Sculă de asamblare Metodă volumetrică Sulf total Scrisul Piuliţă cu autofrânare internă Turnare în amestec de formare Substanţă toxică Dispozitiv de contracepţie Metodă picnometrică Izolaţie Policarbonat Lipire tare Rezistenţă la îngheţ - dezgheţ Încercare la coroziune fisurată sub tensiune Silice Materiale pe bază de polipropilenă (PP) Recipient sub presiune Tub radiant Canalizare Semnal vizual Materiale de etanşare Semnături digitale Separator Tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor Eco-etichetare Încercare la fisurare Document financiar Încercare la coroziune locală Frână Porozitate Prezoane Mijloace ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi Determinarea conţinutului de cenuşă Şurub complet filetat Examinarea nedistructivă Agent activ de suprafaţă neionic Ţiglă Maşini de tăiat prin ronţăire Maşini de şlefuit Desene tehnice Operator: personal, corp uman, acces, deschidere de acces Metodă spectrometrică Abatere dimensională Dispozitiv protetic Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Persoane cu deficienţe Descărcător Marcare prin culoare Element basculant Instalaţii electrice Etichetă de mediu Filete nepreferenţiale Metodă cromatografică Atac chimic Epruvetă de încercat Îmbrăcăminte de cauciuc Evacuare apă Probă martor Şoc mecanic Constituenţi în amestecuri gazoase Sisteme de măsurare Latex Compus cu azot Bară Carbon Încercare Vickers Condensator de putere Amestec de formare Consum de oxigen Mijloc de legare Oxid de plumb Abraziune Nichel Produse neferose Dispozitive securizate Proprietăţi chimice Proiectarea circuitelor cu impedanţă controlată
Vă rugăm să schimbaţi parola