Biblioteca Universității din Pitești

Gorun, Elly

Nume Persoană: Gorun, Elly
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Gorun, E.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 190 lucrari in 190 publicatii in 1 limbi
Problemele fundamentale ale contactului cu rostogolire de: Popinceanu, Niculae G. (Text tipărit) Altele [570]
Lubrificaţia : Prezent, perspective de: Pascovici, Mircea D. (Text tipărit) Altele [570]
Prese cu excentric de: Zamfir, Gheorghe, inginer; Csorik, Ioan (Text tipărit) Altele [570]
Ştanţarea şi matriţarea la rece de: Romanovski, V. P. (Text tipărit) Altele [570]
Carburanţi, lubrifianţi şi produse de întreţinere de: Pescaru, Gheorghe (Text tipărit) Altele [570]
Fabricarea profilurilor formate la rece din bandă de oţel de: Fokt, Viorica; Belzo, Otto (Text tipărit) Altele [570]
Dinamica maşinilor unelte de: Kudinov, V. A. (Text tipărit) Altele [570]
Bazele proceselor de deformare plastică de: Adrian, Mihail; Badea, Sorin (Text tipărit) Altele [570]
Tehnologia îndoirii ţevilor şi profilurilor de: Grecu, Hristache (Text tipărit) Altele [570]
Strunjirea de înaltă precizie de: Dodoc, Petre (Text tipărit) Altele [570]
Subiecte
Analiză matematică Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Acoperiri prin depuneri chimice Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Necesităţi personale. Îngrijire casnică Asamblare şi montare în general Laminare. Laminoare Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Ingineria materialelor Fotografii color Construcţia de maşini în general Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Calcul integral Producerea căldurii pe cale electrică. Încălzire electrică Colorarea suprafeţelor. Vopsire, lăcuire Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Explozivi. Combustibili Dotarea laboratoarelor electrice. Laboratoare de măsură, încercări, etalonări etc. Transport rutier Motoare electrice Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Aparate electrice Termoelectricitate. Încălzire electrică Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fascicolelor copusculare Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Metalurgie Tehnologie chimică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Metale forjate sau deformate. Metale formate la cald Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Ungere Acţionări electrice Producerea şi distribuţia energiei electrice Bobinare Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Arcuri. Suspensie. Amortizare Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Regimuri de funcţionare Probleme Organe de maşini în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Plumb Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Maşini electrice rotative Laser Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Chimie industrială Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Tehnică fotografică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Mecanică teoretică în general Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Inginerie tehnologică Motoare cu ardere internă Construcţia calculatoarelor. Hardware Termometre cu rezistenţă electrică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Construcţii civile în general Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Inginerie. Tehnică în general Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Echipamente, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Tratamentul suprafeţei Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Economia energiei în general Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Măsuri acustice Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Matematică Protecţia materialelor contra coroziunii Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Meteorologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Instalaţii şi uzine metalurgice Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Cositorire neelectrolitică, placare cu cositor Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Sisteme electroenergetice Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Instalaţii termice Uzură (Tehnică) Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Încercări de corespundere la utilizare Energetică Termodinamică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Asbociment. Compoziţii şi produse similare de ciment fibros sau tip pâslă Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Structura fizică a materiei Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Canalizare Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Teoria funcţiilor Teoria grupurilor (Algebră) Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Fizică Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Construcţii metalice
Vă rugăm să schimbaţi parola